Huomasin ilahtuneena F-Securen valitsevan hallitukseensa jäsenen henkilökunnan joukosta. Tätä uutisoitiin perustellusti työelämän luutuneita asetelmia uudistavana tekona.
Meillä Goforessa teimme saman vuosi sitten ensimmäistä kertaa. Silloin valituksi tuli Niko Sipilä, mistä myös Aamulehti uutisoi.
Lähtökohtana oli, että henkilökunnan keskuudesta vaalein valittu henkilö on täysivaltainen hallituksen jäsen. Emme siis käsitelleet Nikoa millään tavalla erikoistapauksena hallitustyössä. Ymmärsin artikkelin perusteella, että F-Secure aikoo toimia samoin.
Kokemukset yksinomaan myönteisiä
Kokemukset hallituskauden aikana olivat yksinomaan myönteisiä. Vuoden aikana Niko toi odotetulla tavalla oman erikoisosaamisensa yhtiömme hallitustyöhön. Se, että Niko oli nimenomaan henkilökunnan valitsema jäsen hallituksessa, näkyi toki siten, että hän otti asiakseen lisätä hallitustyön läpinäkyvyyttä henkilökunnan suuntaan. Niko kirjoitti blogikirjoituksen jokaisen kokouksemme jälkeen, jossa hän valotti henkilökunnalle kokouksessa käsiteltyjä asioita. Vaikka yhtiömme onkin läpeensä läpinäkyvä, tämä toi pikantin lisän ja vankisti entisestään henkilökunnan ja johdon välistä luottamusta.
Strategiatyöhön näkemystä vaalikampanjasta!
Goforen yhtiökokous valitsi viime viikolla Niko Sipilän uudelleen hallitukseen. Jälleen hän tuli valituksi henkilökunnan suorittaman äänestyksen jälkeen.
Muutimme tällä kertaa äänestyskäytäntöä. Ehdokasasettelun jälkeen rohkaisimme ehdokkaita avoimeen keskusteluun yhtiömme tulevaisuuden suunnasta ja liiketoimintastrategiasta. Tämä sähköisissä viestimissämme käyty keskustelu osoittautui varsin laadukkaaksi ja näkemykselliseksi.
Kuusi henkilöä asettui ehdolle. He kirjoittivat omat esittelynsä sekä vaalilupauksensa intranet-confluenceemme. Tämän jälkeen keskustelu ohjattiin omalle slack-kanavalleen, jossa noin viikon ajan puitiin kaikkia strategian osa-aluita osin paitsi ehdokkaiden, mutta isolta osin myös muun henkilökunnan toimesta.
Itse koin tuon käydyn keskustelun erittäin mielenkiintoiseksi sekä avartavaksi. Vaikka meillä todella on sellainen yrityskulttuuri, jossa jokainen saa sanoa, tehdä ja toteuttaa, melkein mitä tahansa, vaalien ympärillä käyty keskustelu oli kuitenkin jollain tapaa hyvin erityistä. Keskustelussa oli intensiteettiä, ajoittaista populismia, sekä toisaalta ryhmässä synnytettyä konsensusta – ihan kuin politiikassakin.
Keräsimme keskustelun aiheet ja helmet talteen slack-kanavalta. Paitsi että keskustelu varmasti auttoi omaa päivittäistä ajatteluani, se antoi eväitä myös hallituksen strategiatyön pöydälle. Ensimmäiset keskustelun siemenet ovat jo itämässä. Kevään kuluessa toivottavasti pääsen kertomaan niistä lisää.
Miksi siis ei?
Hallitustyö on tyypillisesti melko näkymätöntä työntekijöille. Ei siinä sinänsä mitään pahaa ole. Hallituksen tehtävänähän on huolehtiminen nimenomaan omistajien edusta sekä siitä, että yhtiö on asianmukaisesti johdettu.
Meidän kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa viime vuonna valitsemamme tie vaikuttaa täysin ilmeiseltä. Meillä ei työntekijöiden etu poikkea omistajien edusta. Lisäksi aivan varmasti molempien intressi on, että yhtiö on asianmukaisesti johdettu. Kun vielä yhtiö on pullollaan vankkaa osaamista, innokkuutta, viiriiliä uudistumishalua ja samaan aikaan vakuuttavaa senioriteettia, tiesimme, että kuka tahansa valituksi tuleva toisi varmasti oman mausteensa ja lisäarvonsa hallitustyöhön. Miksipä siis ei? Suositten tätä teille kaikille!
Vuotemme oli menestys, jälleen kerran
Mainittakoon tässä yhteydessä myös, että kasvoimme viime vuonna jälleen kannattavasti noin 35 prosenttia 12,4 miljoonan euron liikevaihtoon. Liikevoittoprosentiksi muodostui kohtuullinen 12,5. Tänä vuonna tavoittelemme yli 18 miljoonan euron liikevaihtoa.
Hallituksessamme jatkavat Niko Sipilän lisäksi Ali Saadetdin, Sami Somero, Petteri Venola sekä allekirjoittanut.
 

Timur Kärki

Timur on Gofore Oy:n toimitusjohtaja ja yksi perustajaosakkaista. Hänellä on yli viidentoista vuoden kokemus haasteellisista tietojärjestelmien kehittämishankkeista. Erityisen kiinnostunut Timur on Suomen pelastamisesta onnistuneilla ja innovatiivisilla sähköisillä palveluilla yhdessä Goforen asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Timur itse konsultoi asiakkaita liittyen kokonaisarkkitehtuurityöhön, vaatimusmäärittelyihin sekä kilpailutusprosesseihin.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

In a recent project, we had the need to store data from tens of thousands of IoT devices with at least seven sensors each. We went through a few options, but concluded a pure time series database would be best suited for the job.
Enter InfluxDB. InfluxDB is a time series database written entirely in Go. Influx is meant for exactly this purpose, so it should be a good fit. Its lovely HTTP API lets you connect it to just about anything without the need of additional libraries. Influx is also a ’schemaless’ database so it’s pretty much just plug n’ play!

Performance

When developing our app in a Vagrant box, InfluxDB seemed fast. We were running it with a simulated set of a years worth of data (7 measurements with about 4,2 million data points each) in each of our developers boxes, and the queries we needed felt fast. But is it fast enough?
We estimated we need to be able to handle writing 3,500 measurements every second with the additional query running every now and then from our app. This would be on a proper hardware, but the testing platform for this is a fit-PC4 Pro with 8Gb of RAM and a Kingston SSD drive.
I was initially going to do the work with Multi-Mechanize as I have used it before, but after checking their repo I noticed it hasn’t been updated in 3 years. After going through a few options, Locust seemed like a choice of the 21st century, with it’s clean and simple way of writing tests (yay Python!).
The purpose was not to get an extensive 50-page performance report, but just to get a quick idea on how does the database we selected perform under real-life-like load.

Setting up

Setting up Locust is dead simple. Just:

pip install locustio

in a virtualenv or globally, and you’re good to go.
Tests will be run from my laptop, connected directly to the fit-PC via an Ethernet cable, to minimize network latency.
 

Writing tasks

For querying, I’ll add two tasks for querying data from InfluxDB.

from locust import HttpLocust, TaskSet, task
class UserBehavior(TaskSet):
def on_start(self):
self.query1 = {q: select * from temperature where (device_id = ’10001’ or
device_id = 10002 or device_id = 10003 or device_id = 10004 or
device_id = 10005) and time > now() 6h,
db: load_testing}
self.query2 = {q: select last(value) from /.*/ where time > NOW() – 1m group by *,
db: load_testing}
@task(1)
def get_latest_data(self):
self.client.get(/query, params=self.query1,
name=Select 6h of data from temperature for 5 devices)
@task(1)
def get_latest_data_for_all_devices(self):
self.client.get(/query, params=self.query2,
name= Select last value from all measurements for all devices)
class WebsiteUser(HttpLocust):
task_set = UserBehavior
min_wait=1000
max_wait=3000
view rawlocustfile.py hosted with ❤ by GitHub

With this, I can just run Locust and point my browser to localhost:8089

$ locust --host=http://<hostname>:8086
[2016-02-25 21:04:55,924] lkuittin-mbp/INFO/locust.main: Starting web monitor at *:8089
[2016-02-25 21:04:55,925] lkuittin-mbp/INFO/locust.main: Starting Locust 0.7.3

For a close-to-production scenario, I want to do about 1 query per 100 writes. This can easily be achieved with task weights. I’ll add two write tasks, one to write just one point, and the other to write 250 points at once, to see how batched writes do compared to single writes. For the second write I generated a file with 250 points of random data.

@task(100)
def write_one_measurement_for_one_device(self):
self.client.post(/write, data=self.datapoint_temperature,
params=db=load_testing,
headers={Content-Type: application/octet-stream},
name=Write one measurement for one device)
@task(100)
def write_250_measurements_to_all_series(self):
self.client.post(/write, data=datapoints_250,
params=db=load_testing,
headers={Content-Type: application/octet-stream},
name=Write 250 measurements across 7 series)
view rawlocustfile.py hosted with ❤ by GitHub

 
With these four tasks, I planned the following test cases, testing both single and batch writes:

  1. Single writes + queries, 10 clients with 1 to 3 second wait
  2. Single writes + queries, 50 clients with 1 to 3 second wait
  3. Single writes + queries, 75 clients with 1 to 3 second wait
  4. Single writes + queries, 100 clients with 1 to 3 second wait
  5. Single writes + queries, 150 clients with 1 to 3 second wait
  6. Batch writes + queries, 25 clients with 1 to 3 second wait
  7. Batch writes + queries, 50 clients with 1 to 3 second wait
  8. Batch writes + queries, 60 clients with 1 to 3 second wait
  9. Batch writes + queries, 75 clients with 1 to 3 second wait

The tests are selected quite arbitrarily, but based on the initial tests I ran on the system. I tried to do reasonable increments in the load to find where the fail would happen, without having to run hundreds of tests.
During testing, I will comment out either the singular or the batch writes, to see how they do compared to one another.

Showtime

Each test was run manually from the Locust UI. During each test I gathered system statistics with sar from the sysstat package.When looking at the response times for single writes, the system seems to be behaving ok up until 100 clients. With 150 clients the response times start getting fairly high, and memory usage is getting close to 90%. So with single writes, a rough estimate would be that InfluxDB can handle approximately 50 points per second.
With batch writes, as expected, the story is immediately completely different. Just with 25 clients, we can already reach approximately 3000 points per second, which almost satisfies our requirements. Doubling the load to 50 clients there’s a spike in CPU usage, but the response times are just about okay and the system seems to survive batch writes of 6000 points per second as well. Raising the load to 60 and 75 clients started to bring the system to its knees. I observed a few fails (due to write timeouts), as InfluxDB couldn’t respond fast enough. Running the test with 75 clients even longer would probably have choked the system even more, as memory usage kept climbing the longer the test was running.
Adjusting the batch size, write intervals and amount of clients could possibly get even better results, but for now these results are enough.

Conclusion

We should have no problems with InfluxDB when we get actual production load, as it seems to perform just fine on fairly underpowered hardware. The batched writes work much better (as recommended by InfluxDB documentation), so sticking to them should bring good results.
Locust is an awesome tool for performance testing, and has very nice features for testing web-apps. It’s fairly simple to write your own clients as well, if you need to test something else than HTTP.
It took some trial and error to figure out a reasonable way to use Locust for this purpose. As I used my own laptop to run the tests, it quickly ran into performance issues if the tests were running in too many threads. Also the min_wait and max_wait values needed some tuning, so that a good load is generated on the DB, without any network hiccups or laptop performance issues getting in the way. For example, doubling the 1sec minimun and 3sec maximum values, and doubling the number of locusts easily generates much more timeouts, and it seemed that this was only because the individual threads started to run too slow. For bigger scale testing running Locust in Distributed mode with several slaves would be a much better option, so generating the load doesn’t become the bottleneck.
InfluxDB also seems to be fairly conservative when it comes to disk space usage. After running our tests and spamming the box with these load tests, the database took about 3.3Gb on the disk, with over 110 million datapoints.

All the code, scripts, raw results are available at https://github.com/lauriku/influx_loadtesting

Lauri Kuittinen

Lauri is a System Specialist at Gofore, working mostly with DevOps- and automation-related tasks. Word on the street is, that he has been involved with actual Software Development as well. In his free time, he can usually be found at a climbing gym or outside trying to get on top of a boulder.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

IXDA16 Tips & Gofore Open Studio