Gofore elää asiakkaidensa onnistumisista. Haluamme olla tulevaisuudessa entistä parempi kumppani asiakkaillemme sekä tarjota tulevaisuuden tarpeita vastaavia palveluita ja palvelutarjontaa. Meille on tärkeää auttaa asiakasta omien tavoitteidensa toteuttamisessa. Tämän vuoksi aloimme kehittämään tulevaisuuden asiakaskokemusta.

Mitä asiakkaamme arvostavat?

Teimme selvitystä nykyisistä asiakaskokemukselle merkittävistä tekijöistä yhdessä asiakkaan arvokokemusta tutkivan VALIT-hankkeen kanssa. Asiakkaille merkittäviä tekijöitä selvitettiin asiakasarvokyselyssä, josta kartoitettiin asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät eli Goforen onnistumiset ja kehityskohteet. Asiakasarvokyselyn lisäksi VALIT-hanke haastatteli Goforen asiakkaita. Haastattelujen perusteella hahmoteltiin asiakaskokemusta nostavia ja laskevia tekijöitä palveluiden eri vaiheissa. Asiakasselvityksen tulokset olivat positiivisia. Erityisiä vahvuuksiamme ovat joustavuus, ketteryys, toimintavarmuus ja ammattitaito. Asiakkaamme kiittivät näiden lisäksi myös laajasta palvelutarjonnasta. Kuten Heini kirjoitti, todella hyvään tarvitaan rakentavaa palautetta. Kehityskohteena meillä on aktiivisuuden parantaminen. Asiakkaamme toivoivat entistä rohkeampaa otetta digitalisaation ammattitaidon esiintuomiseen. Palautteeseen on jo tartuttu ja haluammekin kannustaa kaikkia tuomaan esille ideoita ja ratkaisuja.

Yksi kysely vuodessa ei riitä

Lähdemme tietoisesti vastaamaan kehityskohteisiin. Tavoitteenamme on tuntea asiakkaamme paremmin, jotta voimme tuottaa jatkossakin ratkaisuja jotka palvelevat asiakkaidemme kaikkia tarpeita. Vuorovaikutukseen perustuvalla jatkuvalla mittaamisella rakennamme yhdessä tulevaisuuden asiakaskokemusta. Mittaamme asiakkaidemme saamaa arvoa palveluistamme ja projektiemme tilannetta, jotta palveluihin ja asiakaskokemukseen voidaan vaikuttaa jo projektien aikana. Reagoimme palautteeseen heti.
Blogisarjassa seurataan jatkuvan mittaamisen etenemistä Goforella. Voit tutustua VALIT-hankkeen julkaisuihin sivuilla www.valit.fi.

Elina Hulkkonen

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Parasta Goforella devaajan silmin

Hyvällä työpaikalla on monia määritelmiä. Kukin työssäkäyvä ihminen on oma yksilönsä ja siten arvioi työyhteisön ja -ympäristön laatua omasta ainutlaatuisesta näkökulmastaan. Vastaavasti jokainen on osaltaan jokapäiväisellä toiminnallaan luomassa haluamansa kaltaista työpaikkaa. Usein hyväksi koetusta työpaikasta menestyksen salaisuutta kysyttäessä saadaankin vastaukseksi yhdessä tai toisessa muodossa ”ihmiset”. Parhaat työpaikat vaikuttavatkin muodostuvan, kun työyhteisöllä on yhteisiä motivaationlähteitä, joiden eteen toimitaan yhdessä joka päivä.
Goforella näistä yhteisistä motivaationlähteistä huomioni on erityisesti kiinnittänyt ihmisten jatkuva kehittymisenhalu. En osaisi välittömästi nimetä yhtään työkaveria, jonka kokisin kaivavan poteroa jo opittujen työtapojen tai työkalujen ympärille ”tehdään näin kun on aina tehty”-hengessä. Vaikka asiantuntijuutta löytyy aiemmin toimiviksi havaituille teknologioille ja menetelmille, jokainen osaltaan etsii ja tunnustelee oman osaamisalueensa tulevia käänteitä. Uusia asioita ja muutosta ei pelätä, vaan pyritään ymmärtämään etukäteen.
Uusien teknologioiden ja menetelmien käyttöönotto vain uutuusarvon vuoksi olisi kuitenkin lyhytnäköistä. Jatkuva uuden kehityksen etsintä vaatiikin vastapainokseen kriittistä lähestymistä. Goforen ilmapiiriin kuuluu mielestäni olennaisesti mielipiteenvapaus ja siitä kumpuava keskustelukulttuuri. Täällä saa olla mieltä asioista ilman, että sen vuoksi kokisi itseään ulkopuoliseksi laajemmassa sosiaalisessa kontekstissa. Erimielisyys on luontevaa ja asioista keskustellaan kehittävässä hengessä. Näin luodaan ympäristö, jossa oppiminen ja kehittyminen eivät perustu vain viimeisimpiin trendeihin, vaan yksilöiden oman perustellun mielipiteen muodostamiseen.
Vastapainoksi mielipiteiden sparraamisen sosiaaliselle rasitukselle toimii mielestäni samojen ihmisten kanssa toimiminen aivan muiden asioiden yhteydessä. Erityisesti Goforen vapaasti muodostettavan kerhotoiminnan tukemana työkavereiden kanssa tulee juteltua työasioiden ulkopuolisista kiinnostavista asioista, mikä on omiaan purkamaan sparrausjännitteitä. Vastaavasti kevyt keskustelu sisäisessä ryhmächatissa milloin mistäkin auttaa henkilöimään ihmisiä laajemmin kuin muutaman ”väärän” mielipiteen haltijoina. Mukavien ihmisten kanssa ei ole ongelmaa olla eri mieltä jostain asiasta.
Tämän kevyen ja huolettoman sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollistaa rento työilmapiiri, jossa hyvin viihtyvät asiantuntijat toimivat yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kun työssäkäynti on mukavien ihmisten kanssa oleskelua työtehtävien muodostaessa luontevaa yhteistä aktiviteettia, tulee työntekoon suhtauduttua melko positiivisella asenteella. Projektin ei tarvitse olla ainut asia mielessä, kunhan lopputulos ei siitä kärsi. Omalla tahdillaan etenevä, innostunut ja motivoitunut työntekijä on asiakkaan tyytyväisenä pitävä, tehokas ja huolellinen työntekijä. Jokainen tyytyväinen asiakas on koko työyhteisölle merkittävä motivaationlähde, joka ruokkii tätä positiivista kierrettä.
Tämä on parasta Goforella työskentelyssä. Motivaatio, kehittymishalu, uuden oppiminen, keskustelukulttuuri, kehitys yksilönä, yhdessä puuhastelu, rento ilmapiiri, aikaansaaminen, asiakkaiden onnistuminen.

Teemu Erkkola

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.