Oli normaali perjantai-iltapäivä, kun Joni ja Oskari pohtivat, miten voisi tietää, missä kaikkialla Gofore Crew oli kokoontunut sillä hetkellä afterworkille. Vakiopubeja on goforelaisille kertynyt useita toimistojemme läheisyyteen, joten mahdollisia vaihtoehtoja on liian monta käydäkseen kokeilemassa jokaisen ovella. Ohjelmistosuunnittelijoina Joni ja Oskari havaitsivat heti ratkaistavan ongelman. Täytyy olla helpompi tapa kuin kysyä Slackissa tai kiertää toimisto läpi kysellen kulloisenkin afterwork-paikan sijaintia. Näin syntyi idea Goforen maskotin Sorsa Sepon valjastamisesta Kalja S(i)epoksi, joka kertoo Slackiin automaattisesti afterworkien sijainneista.
KaljaSeppo seuraa goforelaisten suosiossa olevan Untappd-sovelluksen avulla, mihin Sepon kaverit, eli muut goforelaiset, ovat kokoontuneet oluen pariin. Untappd-käyttäjä antaa juoman sijainnin ja arvosanan Untappd-kirjaukseen. Koska Seppo on kaikkien goforelaisten kaveri Untappdissa, Seppo voi nähdä omaa Untappd-feediään seuraamalla missä sijainnissa on useampia yhdessä istumassa. Tämän jälkeen Seppo ilmoittaa afterworkista muille goforelaisille Slackiin. Seuraamista varten tarvitaan tietenkin integraatio Untappdin ja Slackin välille!
seppo_sorsa

Afterwork-alert-sovellus

Sovellus on tässä vaiheessa käytännössä integraatio kahden sovelluksen, Untappdin ja Slackin, välille. Untappdin kautta seurataan sovellukseen määritellyn käyttäjän (SorsaSeppo) activity feediä ja jäsennetään tästä feedistä samassa paikassa (venue) olevat kirjaukset eli checkinit, jotka ovat ajallisesti riittävän lähellä toisiaan. Jos kaksi tai useampi checkiniä eri käyttäjiltä on samassa paikassa samoihin aikoihin, ilmoitetaan Slack-kanavalle meneillään olevasta afterworkista KaljaSeppo-botin avulla. Slack-kanavia voi olla useampia, joille ilmoitetaan eri kaupungeissa olevista afterworkeista. Kanavat määritellään afterwork-alertin asetustiedostoon avain-arvo-pareina. Tällä hetkellä Goforen käynnissä olevaan versioon on määritelty, että Tampereella sijaitsevista afterworkeista ilmoitetaan Goforen Slackiin #afterwork-tampere-kanavalle, Helsingin afterworkeista #afterwork-helsinki-kanavalle ja Jyväskylän aftereista #afterwork-jyvaskyla-kanavalle. Muiden kaupunkien afterworkeista ei ilmoiteta tällä hetkellä mihinkään.
Tämän ajoittain tehtävän jäsennyksen lisäksi sovellukseen on tässä vaiheessa tehty myös Untappd-kaveripyyntö-ominaisuus. KaljaSeppo ei itse hyväksy kaveripyyntöjä suoraan, vaan luo niitä. Komentamalla Slackissa KaljaSeppoa se lähettää Untappdissa kaveripyynnön halutulle Untappd-käyttäjälle. Tällä tavalla voidaan varmentaa, että kyseinen Untappd-käyttäjä on goforelainen, tai ainakin kaveripyyntö on generoitu goforelaisen komentamana.
Sovellus pyrittiin kehittämään alusta nopeasti siihen pisteeseen, että sitä voidaan käyttää. Sovellus tuli lähes valmiiksi jo noin viikon satunnaisten ilta- ja viikonloppukoodailujen puitteissa ja tuotantokäyttöön se saatiin kolmessa viikossa. Ensimmäisenä arkipäivänä käyttöönoton jälkeen Sepolle kertyi jo 15 goforelaista kaveriksi, eli kysyntää sovellukselle selvästi oli.

Tekninen rakenne ja haasteet

Emme tässä kirjoituksessa tutustu tarkemmin koodiin, mutta itsenäisesti koodiin voi tutustua Githubissa.
Teknisesti sovellus koostuu kahdesta toisistaan irrallisesta kokonaisuudesta: ajastetusta feedin noudosta ja jäsennyksestä notifikaation luomiseksi sekä kaveripyyntöjen generoinnista. Slackin kautta saatavia komentoja varten sovellus yhdistää WebSocketin avulla Slackiin ja näkyy Slackissa bottina halutuilla kanavilla. WebSocketin kautta seurataan sovellukselle tulevia komentoja luoda uusi kaveripyyntö, jolloin sovellus generoi Untappdin APIn läpi kaveripyynnön halutulle käyttäjälle.
afterwork-alert-untappd-feed
afterwork-alert-friend-request
Afterwork-sovellus on toteutettu JavaScriptillä hyödyntäen Untappd-sovelluksen APIa ja Slack-viestisovelluksen APIn tarjoamaa WebSocket-rajapintaa. Toteutuksessa hyödynnetään Lodash-, Slack Node SDK- ja node-untappd-kirjastoja. Afterwork-alert on ajossa tällä hetkellä Gofore Crew:n AWS-tilillä.

Feedin jäsennys

Mahdollisesti mielenkiintoisin algoritminen haaste projektin puitteissa oli muokata Untappdin APIsta saatava feed joukoiksi afterworkeilla olevia ryhmiä. Teknisesti hyödynnettiin Lodashin erilaisia putkitettuja funktioita, joilla muokattiin alkuperäistä Untappdista saatua feediä pala palalta sopivammaksi. Lopullisessa toteutuksessa päädyttiin ensin varmistamaan kirjausten järjestys oikeaksi sortBy() -funktion avulla. Tämä oli välttämätöntä, koska myöhemmissä vaiheissa tukeudutaan kirjausten oikeaan järjestykseen. Järjestämisen jälkeen poistettiin liian vanhat kirjaukset, kirjaukset ilman sijaintia ja jo aiempiin afterworkeihin kuuluneet kirjaukset. Seuraavaksi tehtiin yksi oleellisimmista asioista, eli ryhmiteltiin kirjaukset sijaintien perusteella. Tämän jälkeen data oli muodoltaan lista listoja, joissa oli kirjauksia samoista paikoista.
Seuraavassa vaiheessa data käsiteltiin sisäkkäin map()- ja reduce()-funktioilla. Map() erotteli jokaisen sijainnin listat erilleen ja reduce():lla näitä listoja pienennettiin siten, että tunnistettiin, ovatko peräkkäiset käsiteltävät kirjaukset yhdessä afterworkilla. Muussa tapauksessa tutkitaan seuraava pari siten, että lopuksi jäljelle jäi vain sääntöjen puitteissa afterworkilla olevat kirjaukset. Tämä tapa käsitellä afterworkit kuitenkin tunnistaa vain ensimmäisen afterwork-joukon jokaisesta sijainnista, ei samasta sijainnista useampia eri joukkoja. Kuitenkaan käytännössä tälläiselle ei pitäisi tulla tarvetta, koska tarkastelu tehdään riittävän usein, jolloin samassa paikassa on joko yksi joukko tai ei joukkoja ollenkaan. Map()- ja reduce()-funktioiden tekemät datan muovaukset olisi teknisesti voinut rakentaa pelkästään reduce()-funktion sisälle, mutta koodin rakenteen selkeyden vuoksi ne säilytettiin erillään. Viimeinen vaihe jäsennyksessä oli tunnistaa afterworkjoukot, joissa on kaksi tai useampia kirjauksia. Minimiafterworkin kooksi määriteltiin siis kaksi kirjausta.
Jäsennysvaihetta muodostettiin ja uudelleenkirjoitettiin osittain useamman kerran, ja ongelmia tuli muun muassa aikaa käsittelevän Moment.js-kirjaston ja UTC-aikojen kanssa. Näitä korjattiin vielä ensimmäisen tuotantoonviennin jälkeen.
afterwork_ilmotus
Varhaisilta käyttäjiltä on tullut hyviä ideoita, jotka muokkaavat jäsennysalgoritmia tulevaisuudessa vielä paremmin vastaamaan todellista afterworkin määritelmää. Lisäksi palautetta on tullut varsin yksinkertaisesta notifikaation formaatista, joka voisi olla parempi muun muassa nimien listaamisen suhteen.

Kaveripyyntö Slackiin

Kaveripyynnön tunnistaminen Slackista seuraamalla Webhookin yli viestejä botin kanavilta oli pääosin suoraviivaista. Botti kutsutaan halutuille kanaville, ja se seuraa niillä viestejä. Jos viestin ensimmäinen sana on botin nimi, oletetaan tämän olevan kaveripyyntö. Viestin toisen sanan oletetaan olevan Untappd-käyttäjän käyttäjätunnus, eli tunnus jolle tehdään kaveripyyntö. Tämä kaveripyyntö lähetetään sen jälkeen Untappdin APIn kautta, jolloin käyttäjä voi hyväksyä sen.
afterwork_kaveripyynto
Eräässä vaiheessa kehitystä botti tunnisti virheellisesti jokaisen slack-viestin olevan kaveripyyntö ja lähetti useita pyyntöjä Untappdiin. Tässä vaiheessa lukijalta voitaisiin kysyä, mikä on paras tapa Untappdin selain- tai mobiilikäyttöliittymän kautta löytää lista kaveripyynnöistä, joita itse on tehnyt? No ei mitenkään, vaan pitää mennä kaveripyynnön kohteena olevan käyttäjän sivulle, havaita sieltä teksti ”Friend request pending” ja perua kaveripyyntö. Onneksi Untappdin APIn kautta saa listan lähetetyistä kaveripyynnöistä.
Todellisen käytön aikana kehityskohteeksi on havaittu palaute käyttäjälle Slackiin onnistuneesta kaveripyynnöstä. Lisäksi botin viestiin voisi liittää linkin suoraan kaveripyynnön kohteen Untappd-sivulle.

Afterwork-alert tulevaisuudessa

Tällä hetkellä on etsinnässä Gofore Crew:lle jokin viinien kirjaussovellus, joka mahdollisesti keräisi Untappdin tapaisen suosion ja sisältäisi myös APIn, jota voisi hyödyntää. Untappd hakee baarien sijainnit Foursquare-palvelusta, jota voi käyttää myös yksinään oman sijaintinsa kirjaamiseen muiden käyttäjien nähtäville. Tämän palvelun tukemista suoraan on myös harkittu.
Kuitenkin tärkeimpänä muutoksena on tulossa Amazon Web Services Lambdan hyödyntäminen ystävien lisäämisessä ja ajastetun feedin käsittelyn toteutuksessa. Tällöin on tarkoituksena kutsua AWS Lambdaa, kun Slackin Outgoing Webhook poimii kaveripyynnön Sepolle kanavalta. Eli korvataan Slackin seuraaminen Webhookin avulla siten, että Slack itse seuraa viestejä ja lähettää tarvittaessa HTTP POST -viestin AWS Lambdalle, jolla ajetaan kaveripyynnön luonti Untappdin APIn kautta. Toinen merkittävä muutos on hyödyntää Amazon Web Servicen Cloud Watchia ajastetun Lambdan ajamiseen, jolla tarkkaillaan KaljaSepon activity feediä Untappdissa.
Tekemättä on vielä myös kattava testaus, joka ei ole ollut kovin korkeana prioriteettina tälläisen vapaa-ajan miniprojektin puitteissa. Kuitenkin voisi olla opettavaista tutustua esimerkiksi johonkin itselle uuteen CI-palvelimeen ja toteuttaa hyvä julkaisuputki sen kautta. Koodissa on tällä hetkellä myös jonkin verran asioita, jotka voisivat olla erillisessä konfiguraatiotiedostossa. Esimerkkinä vaikka afterworknotifikaation formaatti ja minimimäärä kirjauksia, jotka lasketaan yhdessä afterworkiksi.
Untappdin activity feedin jäsennysalgoritmi tulee luultavasti tulevaisuudessa myös muuttumaan huomattavasti. Käyttäjiltä on tullut todella paljon hyviä ideoita, joiden avulla jäsennys tulee jalostumaan huomattavasti lähitulevaisuudessa. Myös erilaisia data-analytiikkaan liittyviä ideoita on vielä täysin kehittämättä. KaljaSeppo voisi vaikka analysoida tavallisia GoforeCrew:n afterworkreittejä pitkin kaupunkia, tai vaikka ehdottaa hyviä reittejä historian perusteella. Myös moralisointia arkipäivän illanvieton venymisestä mahdollisena krapula-aamuna on pohdittu.

Vapaa-ajan projektit ja työt

Vaikka afterwork-alert onkin vain harrastusprojekti, jota Joni ja Oskari työstävät pääosin vapaa-ajallaan, Gofore tukee tätäkin toimintaa monin tavoin. Gofore tarjoaa tarvittavan ajoympäristön Gofore-Crew:n AWS-tilin kautta. Lisäksi kehtaamisen puitteissa Joni ja Oskari voivat kirjata oman osaamisen kehittämiseen sen osuuden kulutetusta ajasta, jonka arvioivat kuluneen uuden oppimiseen projektin parissa. Tämän bloginkin tekemiseen kannustetaan vaikuttamisbonuksella. Vaikuttamisbonusta voi saada Goforella määrätynlaisista Open Source -projekteista, blogien kirjoittamisesta ja medianäkyvyydestä goforelaisena valtakunnallisissa medioissa. Osa harrasteprojekteista on suoraan kohdistettu goforelaisten käyttöön, kuten tämäkin afterwork-alert. Esimerkkinä mainittakoon jo vuosia käytössä ollut kikkerikilke eli pöytäjalkapallotulosten kirjaukseen luotu järjestelmä. Kilke on myöhemmin taipunut muihinkin lajeihin, kuten pingikseen. Tästä Teemu kirjoitti syksyllä kaksiosaisessa blogisarjassa (Kikkeritulosten kirjausjärjestelmä ja Kosketuskäyttöinen kirjauslaite kikkeritulosten kirjausjärjestelmälle).
Kuten näistä esimerkeistä tulee ilmi, Goforella arvostetaan suunnattomasti harrastuneisuutta ja oma-aloitteista kehittymistä itselleen mielenkiintoisten asioiden kautta ja niiden parissa. Työajasta ohjeistetaan käyttämään tavalla tai toisella 6 % osaamisen kehittämiseen. Jokainen goforelainen saa itse kehdata ja arvioida oma-aloitteisesti, mikä on sopivin tapa kehittää itseään. Yksin oppimisen pariin ei kuitenkaan jätetä, jos niin ei halua. Gofore tarjoaa työntekijöilleen kehittymispolkuja, jolloin oppimisessa ja sen suunnissa pystyy tukeutumaan myös työkavereihin. Gofore ja asiakkaat menestyvät yhdessä suurelta osin siitä syystä, että goforelaiset tekevät asioita ammattitaidolla ja intohimolla. Tätä sisäistä paloa ruokitaan osaltaan tällä yhteisellä kulttuurilla, joka kannustaa jatkuvaan kehittymiseen, jolloin vältetään paikoilleen pysähtyminen. Arkista innostusta pystyy myös tukemaan ja kasvattamaan juuri tällaisilla kevyillä projekteilla, kuten afterwork-alert. Usein näistä asioista jää vielä Goforen yhteisölle jotain. Tällä kerralla toivottavasti goforelaiset pääsevät nauttimaan jokaviikkoisista, ellei jopa jokapäiväisistä, Sepon tarjoamista automaattisista  afterwork-ilmoituksista.
KaljaS(i)eppo ja teksti: Joni Laurila ja Oskari Ruutiainen

Gofore Oyj

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Vuosi 2016 tulee jäämään historiaan digiheräämisen vuotena. Uber ja kumppanit ovat ravistelleet markkinaa jo aikaisemmin, mutta tänä vuonna ryhtyivät sekä julkinen että yksityinen sektori panostamaan entistä kovemmin kehittämiseen.
Muutos lähtee aiempaa useammin innostuksesta. Maailma muuttuu digitaaliseksi vauhdilla. Teknologian ja palvelumallien kehittyessä koemme yhä useammin elämyksiä palveluita käyttäessämme – asiat tapahtuvat huomaamatta taustalla tai sitten sykähdyttävät muulla tavoin palvelukokemukseltaan. Palvelut kehittyvät organisaatioissa nyt aiempaa ketterämmin, kulttuurin ja toimintatapojen uudistuessa samanaikaisesti.
Vahvan asiakaskysynnän myötä kulunut vuosi on ollut myös Goforessa voimakkaan kehittymisen aikaa. Liikevaihtomme tulee kasvamaan noin 50 prosenttia lähelle 19 miljoonaa euroa. On hienoa todeta, että olemme rekrytoineet tänä vuonna yli 90 uutta goforelaista, saaneet 42 uutta asiakasta sekä osallistuneet 80 julkiseen tarjouskilpailuun, joista olemme voittaneet yli 50!
Kaiken tämän ohessa olemme jauhaneet noin 400 kiloa kahvipapuja, matkustaneet junassa yli miljoona kilometriä sekä hankkineet kolme viherseinää, 30 valkotaulua ja teettäneet 28 tapettia työntekijöistämme toimistomme seinille.
Mikä tärkeintä, olemme muotoilleet, rakentaneet ja johtaneet merkittävää joukkoa kaikkein tärkeimmistä kansallisista digitalisaatiohankkeista. Olen todella ylpeä siitä, että olemme saaneet luotetun kumppanin aseman isoissa muutoshankkeissa. Toisaalta olen yhtä lailla ylpeä ja innoissani niistä pienten aloittelevien yritysten palveluista, joita meidän väki on päässyt suunnittelemaan ja toteuttamaan. Näin se maailma muuttuu, paremmaksi, palvelu palvelulta.
Jos vuosi 2016 oli täynnä innostusta ja kehittymistä, niin tuleva vuosi näyttäisi toistavan tutuksi tullutta kaavaa. Oikeastaan aika villi vuosi on tulossa. Tulemme lanseeraamaan uusia palveluita, joita jo innoissamme suunnittelemme. Uskon, että uusien palveluidemme myötä tulemme tuottamaan entistäkin parempaa ja laaja-alaisempaa arvoa asiakkaillemme – tämä innostaa minua juuri tällä hetkellä kovasti.
Kiitän kaikkia asiakkaitamme ja kumppaneitamme loistavasta vuodesta. Toivon teille rauhallista joulua sekä odotuksia täynnä olevaa uutta vuotta 2017!
– Timur
gofore_joulukortti_2016_v01-1

Timur Kärki

Timur on Gofore Oy:n toimitusjohtaja ja yksi perustajaosakkaista. Hänellä on yli viidentoista vuoden kokemus haasteellisista tietojärjestelmien kehittämishankkeista. Erityisen kiinnostunut Timur on Suomen pelastamisesta onnistuneilla ja innovatiivisilla sähköisillä palveluilla yhdessä Goforen asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Timur itse konsultoi asiakkaita liittyen kokonaisarkkitehtuurityöhön, vaatimusmäärittelyihin sekä kilpailutusprosesseihin.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Me suomalaiset seurasimme äsken suurella mielenkiinnolla laulaja Saara Aallon taivalta brittiläisessä X Factor UK -kykykilpailussa. Huikea suoritus, että kaukaa Suomesta tullut ei-brittiläinen laulaja pääsi finaaliin ja lähes voittoon asti.
Kisan aikana analytiikan avulla yritettiin ennustaa, miten Saara Aalto sijoittuisi. Yhdysvaltojen presidentinvaalien jälkeen analyytikko yksi toisensa jälkeen joutui myöntämään, että pieleen meni: epätodennäköinenkin voi käydä toteen. Suomalainen Underhood kuitenkin kertoi, että internet-näkyvyyden perusteella Donald Trumpin voitto oli ennakoitavissa – eri asia sitten oli, haluttiinko tähän ennen vaaleja uskoa.
Vastaavasti kysyttiin, pystyttäisiinkö some-kanavien viestejä analysoimalla ennakoimaan X Factor UK:n tuloksia? Vastaus on kyllä ja ei. Kisan alkumetreillä ei ulkomaisen artistin menestyminen tuntunut realistiselta. Eiväthän brittiäänestäjät pysty samaistumaan tällaiseen ehdokkaaseen samalla tavalla kuin omien kotikulmien esiintyjään – lontoolaiset lontoolaiseen tai skotit skotlantilaiseen. Sisukkaalla yrittämisellä ja hyvillä esityksillä Saara Aalto kuitenkin alkoi vetää pisteitä.
Kun kisassa oli mukana vielä viisi kilpailijaa, Underhoodin 27.11.2016 ilmoittama välitulos oli, että internet-näkyvyyden perusteella Saara Aalto voittaisi, skotti Emily Middlemas olisi toinen ja Matt Terry (kisan todellinen voittaja) olisi kolmas. Näin ei sitten kuitenkaan käynyt. Miksi?
Yksi tarinan opetus on, että mikäli yhtälössä ei ole kaikkia muuttujia mukana, se ei kuvaa kohdetta riittävän hyvin. Ja yksi tuloksia muuttava tekijä on tuomaristo. Toinen tekijä oli kilpailun luonne: etsittiin hyvää levylaulajaa. Oikeastihan X Factorin tarkoitus on markkinoida laulajia niin, että näiden levyt myyvät hyvin – samalla tavalla kuin Finlandia-palkinnolla edistetään kaunokirjallisuuden menekkiä.
Vaikka yleisö äänestikin jatkoon pääsijät, tuomarit pitivät huolta, ettei kukaan totaalisen laulutaidoton ehdokas pääsisi loppuun asti. Yleisön suosimia ehdokkaita tosin pidettiin mukana, jotta kisa pysyisi mielenkiintoisena. Mutta kun kaksi vähimmät pisteet saanutta kilpailijaa joutui pudotuskilpailuun, tuomareilla olisi periaatteessa ollut mahdollisuus pitää haluamansa suosikki kisassa mukana loppuun asti karsimalla kaikki tämän suosikin kanssa kilpalaulantaan joutuneet ehdokkaat. Mikä tosin olisi ollut aika tylsää katseltavaa eikä siten ansaintamielessä kannattavaa.
Some-näkyvyys kertoo siis yhden ulottuvuuden, mutta ei sitä, miten tuomarit taktikoivat. Toisaalta kisan pitää olla jännittävä, mutta toisaalta vääränlaiset yllätykset pitää estää. Klassisen draaman kirjoittajilla olikin takataskussaan tekniikka nimeltään ”deus ex machina”: mahdottomissa tilanteissa tämä jumalan käsi ohjasikin kertomuksen juonen aivan toiseen suuntaan kuin katsoja olisi olettanut.
Tilastollisten menetelmien ja analytiikkatyökalujen lisäksi analyytikko tarvitseekin kohdealueen tuntemista; osaaminen tarvitaan joko omasta takaa tai toimeksiantajalta, jotta olennaiset muuttujat otetaan huomioon. Saara Aalto ansaitsi suosionsa kovalla työllä ja osaamisella. Onneksi sekä äänestäjät että tuomaristo Simon Cowellin johdolla pitivät taistelijoista, jotka eivät luovuta, ovat sopivalla tavalla hassuja, ja osaavat laulaa.
Analyytikko tarvitsee oikeaa ja riittävää dataa, mutta myös ymmärrystä sekä datasta että siihen vaikuttavista tekijöistä. Niin laulamisessa kuin analytiikassa pelkkä data ei riitä – pitää myös osata tulkita.

Riitta Alkula

Riitta on yhteiskuntatieteiden tohtori ja vanhempi palveluarkkitehti Goforella. Häntä kiinnostavat tiedon ja tietoarkkitehtuurin eri ulottuvuudet, kuten tiedolla johtaminen, mallintaminen, kieliteknologia ja tiedonhaku.

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Marko pyöritteli Tuusulanjärven ympäri täysjoustollisella maastopyörällä. (100km) Rautaiset reidet kaverilla, mutta niin oli eväätkin.
Marko pyöritteli Tuusulanjärven ympäri täysjoustollisella maastopyörällä. (100km) Rautaiset reidet kaverilla, mutta niin oli eväätkin.

Eräänä kauniina kesäpäivänä toimistolla huomasimme, että meitähän on monta kaveria pyöräilytrikoissa. Mehän voisimme perustaa gerhon, hankkia tiimipaidat ja esimerkiksi ajaa polkupyörillä!
Paitsi, että yhteisen äänestyksen tuloksena keksimme vielä paremman idean! Jätimme paitatilauksen väliin ja investoimme firman rahat eväisiin. Retkiä on tehty ahkerasti ja keskeinen elementti kaikissa Gerhon reissuissa onkin ollut hyvät eväät, oli lenkki sitten pitkä tai lyhyt.
 

Paikallisoppaat vetivät eksoottisia reittivaihtoehtoja

Reissujen suunnittelu oli kovin ruokapainotteista. Toissijaista oli esimerkiksi reitin suunnittelu. Jos jokin reitti oli joskus Google Mapsiin oli piirretty, niin se oli lähinnä hyväuskoisia houkuttelemaan tehty lyhempi versio.

Paikallisopas veti letkan Isoisän sillan avajaisista rantareittiä pitkin Kalakeitolle Vuosaareen.

Tavallisesti konttorilta lähdettäessä tiedossa oli lähinnä ilmansuunta, jonka perusteella maaston parhaiten tunteva gerholainen veti letkaa peräosan kauhistellessa reittivalintoja, raitiovaunukiskoja, hiekkateitä ja sen sellaista.
Onnekkaasti kaikki letkan vetäjät tiesivät eksoottisia paikallisreittejä, joihin ei mitenkään vahingossa päädy. Joka reissulla suurin osa porukasta oppi täysin uusia reittejä ja maastoja. Erityismaininta Riston vetämälle Itä-Helsinki-kierrokselle, jonka reittivalintojen kuvaamiseen eivät suomen kielen adjektiivit ja lapsin korvilta kielletyt loitsut riitä.
Reissut olivat pitkähköjä ja aina ei valoisan aikaan ehtinyt takaisin. Ruokailujen lisäksi aikaa vei itse ajaminenkin.
Reissut olivat pitkähköjä ja aina ei valoisan aikaan ehtinyt takaisin. Ruokailujen lisäksi aikaa vei itse ajaminenkin.

Keskinopeuksilla ei levennellä

Pyörägerhossa periaatteena on pidetty kaikille sopivaa nopeutta oli alla sitten fiksi, täysjoustollinen maastopyörä tai raskaalla eväslastilla kuormattu cyclocross. Keskinopeuksilla Gerhossa ei juurikaan ole levennelty.
Mielenkiintoinen twisti gerhon kesään tuli kilometrikisasta, joka oli hyvä motivaattori lenkeille osallistumiseen. Lenkkejähän ei voi jättää väliin tai jää jälkeen lenkille osallistuville kavereille.
Toisaalta kilometrikisan kärkikahinoissa pyöräilyyn käytetty vapaa-aika oli liki maksimoitu ja kriittiseksi muodostui keskinopeus, eli kuinka monta kilometriä kisaaja pystyi tuottamaan vähäisellä vapaa-ajallaan. Kilometrikisan voitto ratkesikin noin 5 000km haamurajalle, joka on ihan hyvä saavutus laiskanpulskeille koodareille.

Romantiikkaa bibseissä ja Espoossa

Tähtäsimme Merenneitoon Espoossa. Harhakuppilaan osuimme, mutta evästä saimme.
Tähtäsimme Merenneitoon Espoossa. Harhakuppilaan osuimme, mutta evästä saimme.

Hesarin NYT-liite julkaisi kesän alussa listansa Espoon romanttisimmista kuppiloista. Pitihän ne kokea, eli pyhäbibsit esille ja baanalle!
Siispä matkareittiä mietteissä arvoimme kartalle aina uuden romantiikkaa uhkuvan puukahvilan. Tärkein valintakriteeri oli, ettei kahvila saa olla liian lähellä. Kertaakaan kahviloissa ei tarvinnut pettyä vaalean suomalaisen lagerin tasoon. Myös ruoka oli useimmiten ihan hyvää.
Erityinen supermaininta Kauklahdessa Cafe Brunssdalin kalakeitolle, josta kalorit virtasivat suoraan suoniin ja sitä kautta reisiin. Kahvilan pitäjän kanssa jutellessa selvisi, että yrittäjä on pyöräilijöitä itsekin. Saimme paikalta vinkit hyvistä pyöräreiteistä Kirkkonummen suuntaan.

Toimitusjohtajalle Gambiinaa tuparilahjaksi

Gofore muutti Tampereella hieman isompiin tiloihin. Tupareihin oli mentävä ja toimitettava toimitusjohtaja Timurille lahjapullo Gerhon tavaramerkiksi muodostunutta Gambinaa.Tupareihin Tampereelle – Helsingistä!

Toimitusjohtajan lahja pääsi perille asti, eikä ollut edes tyhjä!

Draama alkoi tällä kertaa ennen reissua. Lähtijöitä oli useampikin, mutta monivaiheisen ja tapahtumarikkaan suunnitteluvaiheen lopputuloksena reitiksi muodostui polkea edellisenä iltana Hämeenlinnan liepeille mökille saunomaan, josta oli enää kevyt 80 kilometrin riipaisu Manseen.
Yksi kerrallaan lähtijät ilmoittivat milloin mitäkin tekosyitä kuten työt, palaverit, päivystys, perhe ja sen sellaiset. Lopputuloksena reissun primus motor Risto polki ainoana koko matkan Manseen asti.
Riston reissuseura oli kirjaimellisesti vaihtelevaa. Juho polki mukana alkumatkan Hämeenlinnaan ja meni perjantaiksi takaisin töihin Helsinkiin.
Onneksi Oskari Tampereelta ”sattui” (kilometrikisa, tiedättehän) pyöräilemään Hämeenlinnan suunnalla ja tuli Hämeenlinnaan mökille saunomaan. Mukavan ja hieman raukean saunaillan jälkeen duo rullasi Tampereelle ja ojensi toimitusjohtajalle matkaeväänä olleen Gambina-pullon. Epäitsekkäästi kaikkea ei oltu edes juotu.
Tuparireissulla matkaseura oli vaihtelevaa. Yksi kaveri saattoi Helsingistä Hämeenlinnaan ja toinen Hämeenlinnasta Tampereelle.
Tuparireissulla matkaseura oli vaihtelevaa. Yksi kaveri saattoi Helsingistä Hämeenlinnaan ja toinen Hämeenlinnasta Tampereelle.

 

Juho Pentikäinen

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Joni Laurila ja Oskari Ruutiainen Goforelta keskustelivat työntekijöiden sitouttamisesta. Keskustelu syntyi miettiessä miksi Goforen sitouttamiskeinoja pitäisi soveltaa myös muilla aloilla ja työpaikoilla. Goforella asioissa mennään työntekijälähtöisesti – asiat tehdään työntekijöiden toimesta ja yritys toimii vain mahdollistajana.
Miksi tämä on yritykselle kuin yritykselle hyvä asia?
Yhteisön rakentaminen, tukeminen ja kehittäminen ovat olennainen osa Goforen keinoista sitouttaa työntekijöitä. Yhteisön rakentaminen alkaa jo rekrysuosituksista, joista palkitaan bonuksella sekä suosittelijaa että suositeltavaa. Yhteisön muodostaminen jatkuu avoimella kehtaamisen kulttuurilla, joka toimii keinona ohjata resursseja asioihin jotka itse kukin työntekijä kokee sen arvoiseksi.
 

Gofore Oyj

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Gofore Oy ovat tehneet jatkosopimuksen Työsuojeluvalvonnan tietojärjestelmä Veran kehittämisestä ja ylläpidosta. Sopimus jatkuu vuoden 2021 toukokuun loppuun ja on arvoltaan on noin 1,5 miljoona euroa.
Hankinta liittyy työsuojeluvalvonnan digitalisoitumiseen ja siihen liittyvään toimintamallien uudistamiseen. Vera-tietojärjestelmän avulla helpotetaan ja nopeutetaan työsuojelutarkastajan työtä oleellisesti. Tämän lisäksi järjestelmää käytetään toiminnan suunnitteluun sekä seurantaan.

Asiakasymmärrys ja ketterä kehitys edellä

Vera-tietojärjestelmän ketterä kehitys- ja ylläpitohankinta toteutettiin Hanselin puitesopimuksen alaisena kilpailutuksena. STM saa Goforelta tutut asiantuntijat käyttöönsä saman tiimin jatkaessa kehitystyötä uuden sopimuksen puitteissa. Jatkumo on asiakkaan kannalta ensiarvoisen tärkeää, sillä entuudestaan tuttu kehitystiimi ymmärtää asiakkaan toimintamallit ja tarpeet.

Aiempi vaihe poikkeuksellinen onnistuminen

Ketterien menetelmien avulla Vera-tietojärjestelmää kehitetään pieni pala kerrallaan. Näin tiedetään koko ajan, että projekti on menossa oikeaan suuntaan. Onnistunut projektimalli, onnistunut hankkeen johtaminen sekä sitoutunut projektiryhmä sekä asiakkaan että toimittajan puolella johti Vera-järjestelmän kehittämisessä poikkeukselliseen onnistumiseen.
– Vastaavan järjestelmän hankinta keskivertosuoritustasolla olisi maksanut lähes kolminkertaisesti ja kestänyt 5–8 vuotta kauemmin eli kyllä tässä voi puhua poikkeuksellisesta onnistumisesta, ylitarkastaja Teija Inkilä Sosiaali- ja terveysministeriöstä. kertoo.
– Olemme erittäin tyytyväisiä päästessämme jatkamaan kehittämistyötä yhdessä asiakkaan kanssa. Projektiryhmämme on hitsautunut asiakkaan asiantuntijoiden kanssa sellaiseksi kokonaisuudeksi, että tulosta syntyy aivan jokainen päivä ja yhteinen innostus näkyy päälle päin, kertoo liiketoimintavastaava Kristiina Härkönen Goforesta.

Kuva: Vera-sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa mukana (vasemmalta lueteltuna): Johtaja Arto Teronen (Länsi- ja Sisä-Suomen AVI), Ylitarkistaja Teija Inkilä (STM), Valvontajohtaja Raimo Antila (STM), Toimitusjohtaja Timur Kärki (Gofore) ja Osastopäällikkö, ylijohtaja Leo Suomaa (STM).
Vera-sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa 1.12.2016 mukana olivat (vasemmalta): Johtaja Arto Teronen (Länsi- ja Sisä-Suomen AVI), Ylitarkistaja Teija Inkilä (STM), Valvontajohtaja Raimo Antila (STM), Toimitusjohtaja Timur Kärki (Gofore) ja Osastopäällikkö, ylijohtaja Leo Suomaa (STM).

Lisätietoja: 
Gofore Oy
Kristiina Härkönen
Business Manager, Terveys & hyvinvointi, kunnat & aluehallinto
+358 40 742 3411,
Sosiaali- ja terveysministeriö
Teija Inkilä
Hankintaryhmän puheenjohtaja Ylitarkastaja
+358 02 951 63484
Gofore Oy on tulevaisuuden sähköisten palveluiden kehittämisen asiantuntijayritys. Missiomme on muuttaa maailma paremmaksi digitalisaation keinoin ja työkulttuuria uudistamalla. Suunnittelemme ja rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa valloittavia sähköisiä palveluita ketterästi pala palalta, arkkitehtuurilla ohjaten. Olemme innoissamme uudesta digitaalisesta aikakaudesta, joka tarjoaa jatkuvaa uuden kokemisen ja synnyttämisen riemua. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, ripeys, aito vuorovaikutus sekä jatkuva, kannattava kasvu. Goforelaisia on Helsingissä ja Tampereella noin 200 ja tavoittelemme tänä vuonna n. 19 miljoonan euron liikevaihtoa. Gofore saavutti 3. sijan Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksessa (2015, 2016) ja 6. sijan Euroopan parhaat työpaikat -tutkimuksessa (2016). Yritys on perustettu vuonna 2001. www.gofore.com
Sosiaali- ja terveysministeriö on osa valtioneuvostoa. Ministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta. STM:n tavoitteena on, että kaikilla olisi samanlaiset mahdollisuudet terveelliseen ja turvalliseen elämään. Työsuojeluvalvonta valvoo työelämän lainsäädännön noudattamista sekä työn terveyttä ja turvallisuutta. 
 

Gofore Oyj

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Kuvitellaanpa että astut sisään liikkeeseen, jossa sinut asiakkaana toivotetaan ensin lämpimästi sisään, mutta sen jälkeen myyjä häviää, hyllyistä ei löydy oikeaa tavaraa ja yrityksiisi saada apua reagoidaan hitaasti, väärin tai ei ollenkaan. Ehkä haluaisit myyjän apua, mutta sinulle tarjotaankin itsepalvelumahdollisuutta, tai toisinpäin. Jos toivot että saisit tuotteen heti mukaasi, se luvataan postitse kuukauden sisään. Jos taas haluat juuri tietyn tuotteen, vaikka joutuisit odottamaan, että se tilataan maahantuojalta, sinulle tarjotaan sitä hyllyssä olevaa tavaraa nopeampana vaihtoehtona. Kun haluat kysyä jotain, myyjä kehottaa sinua soittamaan hänelle myöhemmin tai laittamaan sähköpostia. Ehkä käy niinkin, ettet pääse sisään koko kauppaan, vaan ovi räpsähtää kiinni edessäsi.

Kun vanhat rakenteet ja toteutusmallit ohjaavat digitaalista palvelusuunnittelua, jää asiakas kuin eno veneestä

Edellä kuvattu asiakaspalvelun taso olisi aivan asiaankuulumatonta kivijalkaliikkeessä, mutta nykypäivänä valitettavan usein arkipäivää digitaalisissa palveluissa. Jos lähdetään toteuttamaan palvelua huomioimatta sen monikanavaista palvelupolkua, suunnittelu siiloutuu eri kanaviin ja asiakas unohtuu. Esimerkkinä: ystäväni tilasi lehden digitilauksena ostoskeskuksen myyntiständiltä. Hän antoi sähköpostiosoitteensa myyjälle tilauksen vahvistamista varten ja kysyi koska lehti on luettavissa. Teknisestihän olisi täysin mahdollista saada tilauksen käyttäjätunnus sähköpostiin saman tien ja lehti luettavaksi. Kävi kuitenkin ilmi, että myyjän keräämät tilaukset lähetetään kirjepostilla lehden tilauspalveluun käsiteltäväksi, jonka jälkeen lehden tilanneelle lähetetään käyttäjätunnus palveluun – sähköpostitse. Todennäköisesti myyntiprosessiin oli suunniteltu vain myyntikohtaaminen ständillä mutta tilausprosessi jäi miettimättä. Ehkä tekninen rajapinta tilausten käsittelyyn puuttui tai sitä ei voitu jakaa tilauspalvelun ulkopuolelle. Tuore tilaajamme joutui siis odottamaan muutaman päivän ennen kuin sai digilehden luettavakseen.
Kun vanhat toteutusmallit tai pelkät tekniset ratkaisut määrittävät asiakaskokemuksen, palvelun eri kanavat eivät keskustele keskenään. Tällöin asiakkaiden tarpeet ja tavoitteet jäävät toiseksi ja palvelun käytettävyys on vaarassa. Huonosti mietitty palvelupolku on kuin paiskaisit digitaalisen oven vasten käyttäjäsi kasvoja.

Palvelujen digitalisointi ja monikanavaisuus: mahdollisuus parantaa asiakaskokemusta

Palvelujen siirtyminen digitaalisiksi avaa mahdollisuuksia parantaa asiakaskokemusta ja asiakkaiden palvelua. Kun opiskelijakortti muutetaan digitaaliseksi kännykkään ladattavaksi sovellukseksi, kortin voi viikkojen sijaan hankkia muutamalla painalluksella. Samalla opiskelija saa kännykkäänsä tiedot kaikista hänelle kuuluvista alennuksista ja eduista. Disney on yksi monikanavaisen palvelukokemuksen edelläkävijöistä. Disney Worldiin lipun ostava voi suunnitella koko matkansa etukäteen online-palvelussa, johon kuuluu myös huvipuiston kohteiden selailu ja jonotustilanteen näkeminen kännykällä paikan päällä. Lipun ostanut saa sisäänkäyntiin oikeuttavan Magic Band-rannekkeen, joka toimii samalla myös hotellihuoneen avaimena, Fast Pass-jonoon oikeuttavana ohituslippuna, ravintolapassina ja kuvapankkina Disney-hahmojen kanssa kuvatuille kuville.
Nykypäivän asiakas odottaa, että häntä palvellaan niissä kanavissa ja niillä tavoin kuin hän haluaa. Erästä operaattorin mainoslausetta lainaten asiakas haluaa, että olemme kaikkialla, kaikkien kanssa, kaiken aikaa. McKinseyn tutkimuksissa havaittiin jo 2014, että monikanavapalveluissa keskittyminen kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen ja sen mittaamiseen kaikilla kanavilla parantaa asiakastyytyväisyyttä: asiakastyytyväisyysennusteet ovat 30% tarkempia silloin, kun ei keskitytä yksittäisiin kanaviin. Samanaikaisesti voidaan sekä nostaa asiakastyytyväisyyttä ja laskea asiakaspalveluun tarvittavia resursseja samalla kun liikevaihto nousee.

Miten tämä kokonaisvaltainen asiakaskokemuksen suunnittelu sitten onnistuu?

Palvelun muotoilulla on kolme kärkeä: käyttäjä, liiketoiminta ja toimintaympäristö.

  • Tunne käyttäjäsi. Tiedä miten he liikkuvat eri kanavissa. Älä erehdy luulemaan, että palvelusi käyttäjät ovat yksi samanlainen lauma. Tunnista eri persoonat ja käyttäjätyypit. Hyödynnä eri kanavista saatavaa dataa käyttäjistä oppimiseen.
  • Suunnittele kokonaisvaltainen asiakaskokemus hyödyntäen asiakaspolkuja eri kanavien läpi. Kartoita kosketuspinnat ja tunnetason kohtaamiset. Milloin on tärkeää reagoida heti? Paikkatiedostava informaatioarkkitehtuuri auttaa luomaan käyttökokemuksen, jossa eri kanavat tukevat saumattomasti pääasiaa, eli hyvää asiakaskokemusta ja saumatonta asiointipolkua. Älä pakota käyttäjääsi teknologian mukaiseksi, vaan valitse teknologia tukemaan hyvää käyttökokemusta.
  • Usein koko liiketoimintamalli saattaa vaatia muutosta. Ei riitä, että olemassa olevat prosessit digitalisoidaan, vaan liiketoiminnan prosessit pitää muuttaa digitaalisuutta tukeviksi.
  • Osallista, ei vain käyttäjät, vaan koko yritys palvelun suunnitteluun ja toteutukseen. Valloitetaan vuori yhdessä. Kun kaikki tietävät miksi tässä ollaan tekemässä, Himalajakaan ei ole valloittamaton este!
  • Muotoile, ei vain palvelusi, vaan koko yrityksesi. Aito asiakaspalveluasenne lähtee yrityksen omasta kulttuurista. Toisaalta: digitaaliseen palveluun suunnitellun hyvän käyttökokemuksen voi hetkessä pilata huonon asiakaspalvelukohtaamisen kautta. Kohtele omaa organisaatiotasi samoin kuten suunnittelemaasi palvelua: mieti miten ratkaiset yrityskulttuurisi käyttökokemusongelmat.
  • Iteroi, iteroi, iteroi. Opi asiakkaistasi. Kerää tietoa, ota vastaan palautetta.

pamu_kolmekarkeagofore

Outi Kotala

Outilla on miltei kahdenkymmenen vuoden kokemus palvelumuotoilijana ja käyttökokemussuunnittelijana toimimisesta niin B2B-palveluiden, julkishallinnon palveluiden kuin kuluttajamarkkinatuotteidenkin suunnittelussa, ja pitkä kokemus suunnittelusta osana ketteriä ohjelmistototeutusprosesseja. Outi pyrkii työssään huomioimaan eri osapuolten tavoitteet alkaen organisaation strategiasta sen sidosryhmiin, loppukäyttäjien käyttötarpeisiin ja toimintaympäristöihin saakka. Outi on kiinnostunut uusien teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksista käytettävyyden ja palveluiden käyttökokemuksen edistämisessä, ja häntä inspiroivat etenkin organisaatiomuotoilu palveluiden digitalisoitumisen tukena, ekosysteemi- ja alustatalousajattelu ja tekoälyn hyödyntäminen palvelumuotoilussa.

Linkedin profileTwitter profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.