Subconscious career design


I have a confession to make – I have never had a 5-year plan for my career.

Yet I have managed to combine several things I love in my working life – research, education and designing experiences. At the crossroads of life, I have always made decisions based on how to open more doors. In the end, this type of reasoning has benefited me. Looking back now, 5-10-15 years ago, I never could have imagined the job that I have right now.

When I grow up, I want to be…

As a little girl I wanted to be at least one of the following: 1) A teacher, 2) A florist, and/or 3) Master of Science.
For some, this list would have seemed odd, but for me it made all the sense in the world. Although, at that time, I didn’t even know what it meant to be a Master of Science. But my dad was, and my dad knew everything about everything. So, I wanted to be like him. My mom was a teacher, but despite her love for teaching, she wanted me to pursue some other career than the one she had chosen. And florist…well, I guess it was just about my love for flowers.

When I graduate I want to be…

Answering this question is probably one of the most difficult things one can ask for from a person in their late teens. At this stage I remember wanting to pursue a career in sports journalism or marketing. But the math-loving little engineer inside reminded me that I could get more options if I enrolled in a technical university.

The use of technology in work life is ever increasing in all industries. Having even basic knowledge about, for instance, information systems, automatisation and manufacturing processes combined with business knowledge opens a whole new set of possibilities career wise.  I’ve never considered myself a very technical person, but I wanted to go a little bit out of my comfort zone. I still sometimes have nightmares about not being able to connect my laptop when having to present something in a workshop or a speech.

But I’ve always been aware of some traits that could be beneficial in a technical industry:
1) I’m a researcher at heart – I want to find solutions to problems.
2) I’m process-oriented and analytical – I see the world as a continuum of imperfect processes waiting to be fixed.
3) I’m empathic by nature – I easily jump into other people’s shoes and try to understand their perspectives.

So, I figured that studying Industrial Management would fit these traits. I could study how organisations work and create value for different stakeholders, how industrial firms try to pave their way into service business, and how to define a strategy that would gain momentum. Also, becoming a Master of Science would not predetermine the industry or position that I would work in but give access to a bunch of interesting opportunities.

When my world is perfect, I’m going to be…

After graduation I realized that I wanted to continue with research. Also, my interest in teaching had emerged during my University years. I figured that the best way to combine these would be to pursue an academic career. I taught market research and focused on design and user/customer experience in a business-to-business context in my dissertation. Receiving the funny-looking black top-hat was in a way, and end of an era for me. I loved my work, but my pragmatic nature sought for something other than theorizing findings. I wanted to create functioning solutions to real-life problems. Even though I lacked the technical skills, I recognized I could be the person who can define the requirements of users and customers. And after a very determined search for work, I became a Business Designer. First, at Leadin, then at Gofore.

The basis of my work consists of helping our customer companies do better business and more informed decisions based on customer understanding. Every project that I’ve done includes research – whether with people working for our customer, their customers, users or other stakeholders. Why I love my job so much is that I’ve had the chance to work with people from so many different industries: children’s hospitals, education, manufacturing and engineering, dairy and fish farming, telecommunication, and financial services, to name a few. In addition, I’m responsible for developing our Business Design capability at Gofore.
In the end, I did reach some of the dreams I had growing up; I was able to teach and, occasionally still do whenever I get the chance. I upgraded my master’s degree to a Doctoral one. And though I’m not an expert in keeping flowers or plants alive, I still enjoy having pink carnations on our kitchen table.

Looking back, it seems as though I had everything planned out. And in a way, I guess I always knew what I wanted to do growing up. I just didn’t have the right term for it. Maybe now is the time to make my first five-year plan and see where that path will lead me.

An advice to my younger self: Choose happiness as a metric for success and understand what makes you happy.

Psst, we are attending the Women in Tech Forum, so if you have any questions or just wanna have a chat, meet us there. More information: https://womenintech.fi/week-forum-2019/ 

Read the previous parts of this blog series here:
Value your skills – they are needed in tech
My career in tech – a continuous learning curve
Finding my own material to design
Working as a woman in tech
 

Hanna-Riikka Sundberg

Hanna-Riikka toimii Senior Business Designerin roolissa Goforella. Hänellä on kokemusta erityisesti asiakas- ja käyttäjätutkimuksesta sekä liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisestä lukuisilla toimialoilla. Hanna-Riikan tavoitteena on tuoda asiakkaiden ja käyttäjien tarpeet osaksi yritysten strategista päätöksentekoa.

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Viime keväänä Goforella kannustettiin työnhakijoita itse keräämään ympärilleen unelmiensa työkaverit ja hakemaan töitä porukkana. Tiimin pystyi kokoamaan vanhoista opiskelukavereista, jalkapallokentän laidalta, saunailloista tai vuosien takaisesta työpaikasta – Goforella ei haluttu luoda mitään määreitä tiimin jäsenten tai tiimin rakentamisen suhteen.  

Tiimihaku pysyväksi tavaksi hakea Goforelle töihin

Tiimien rekrytointi tuntui tuoreelta ja ennen kaikkea goforemaiselta tavalta rekrytoida. Vaikka alun perin tiimirekrytointi oli suunniteltu kertaluontoiseksi kampanjaksi, Goforella päätettiin pitää se pysyvänä väylänä hakea töihin.  
“Haluamme jatkuvasti haastaa perinteistä hakutapaa. Tiimirekrytoinnin vakiinnuttaminen hakuväyläksi ei ole ainoa viime aikojen avaus rekrytoinnissamme – haimmehan esimerkiksi menneen kesän kesätyöntekijämme päivän mittaisella hackathonilla, vuosi sitten jaoimme uusille työntekijöillemme Goforen osakkeita ja kerran yllytimme hakijoita pyytämään meitä työhaastatteluun”, kertoo Goforen rekrytoinneista ja työnantajamielikuvasta vastaava Anni Roinila 
Anni korostaa, että Goforella kaikessa toiminnassa uskotaan tiimien yhdessä tekemiseen sekä tiimien omaan autonomiaan ja päätöksentekoon: “Luotamme tiimeihin ja siihen, että tiimit itse tietävät parhaat toimintatavat – esimerkiksi miten luoda toimivat projektikäytännöt ja paljonko käyttää rahaa tiimin viihtyvyyteen. On hyvä myös muistaa, että meillä tiimit eivät koske vain työprojekteja vaan erilaisia tiimejä löytyy myös niin osaamisen kehittämisen kuin vapaa-ajankin kerhotoiminnan ympäriltä.” 

Tiimien rekrytointi tuo mukanaan myös haasteita 

“Alussa jännitimme, saammeko ollenkaan hakemuksia. Kun ensimmäinen hakemus vastaanotettiin, kiljahdin ilosta ääneen”, kertoo Anni. Hakemuksia tuli myöhemmin useita lisää ja hakeneiden tiimien joukosta löytyi hyvin osaavia ja keskenään erilaisia tiimejä. “Tiimihakemukset erosivat toisistaan ja jokaisen tiimin sisältä löytyi myös erityyppistä osaamista. Tiimit olivat niin teknisiä, muotoiluun painottuvia kuin myös muuta meille varsin relevanttia erityisosaamista sisältäviä”, kertoo Anni. 
Uusi hakutapa opetti uutta myös Goforellle. “Yllätyimme siitä, kuinka paljon enemmän aikaa tiimien rekrytointiin kannattaa varata verrattuna yksilöiden rekrytointiprosessiin. Vei aikaa, että saimme järjestettyä yhteisen haastattelun sopimaan kaikillle tiimin jäsenillle. Lisäksi jokaisen tiimin kohdalla tarvitaan syvempää keskustelua resursoinnin kanssa, jotta voimme varmistua siitä, että tiimi pääsee yhteiseen projektiin. Tälläkin hetkellä odottelemme yhden teknisen tiimin kanssa sitä, että heidän oma tilanteensa kaikkien osalta mahdollistaisi siirtymisen meille ja toisaalta varmistamme sen, että juuri tuona hetkenä meillä on tarjota heille mieleinen, yhteinen projekti”, kertoo Anni.  
Anni korostaa, että oman unelmatiimin kokoaminen ja jäsenten mukaan houkutteleminen vie aikaa. Myös ajatuksen totuttaminen siihen, että töitä voi hakea porukalla saattaa viedä hetken. “Jäämme innolla odottamaan, miten tiimien rekrytointi sujuu myös tulevaisuudessa”, summaa Anni.  

Lue, miten kampanja sai alkunsa yhteistyöstä Tampereen yliopiston opiskelijoiden kanssa: https://gofore.com/dreamteam.
Kampanjasivuston ja lisää tiimirekrytoinnista: https://gofore.com/teams/
Lisätietoja:
Anni Roinila
040 489 7294

Gofore Oyj

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.


I’m Outi Määttä, Industry Sector Lead at Gofore, Master of Science in Engineering, entrepreneur and a mother of three (a 4-year-old girl and 1,5-year-old twin boys).

Little did I know what was ahead when I chose a career in tech. Nor did I really think about it. I just loved STEM. A profound change has happened since I made that choice almost 20 years ago. Technology has become unavoidable; there isn’t an industry uninfluenced by digitalization.

There is a lot of talk about the low number of women working in technology. Additionally, themes such as work-life balance and equality are rightfully evoking more and more discussion. Indeed, one cannot get one without the other, and these three themes build on each other. Some claim that by bringing these topics up in the first place, we enforce the old fashioned and harmful stereotypes. I disagree, stating that as long as there is room to improve (and there is!), attention needs to be paid.

I could write a book about how to integrate work and life (just re-read my introduction in the beginning), and equality (or the lack of it) is something I’ve faced throughout my career. As has probably each woman in my generation. It is an inconvenient truth, similar to the fact that we grew up in a me-too world, and thought it was “normal”. My struggles have been tiny compared to many others, but even in surroundings like this – the topics still exist.

With this blog, however, I want to alleviate some unnecessary fears women may have about entering the tech world.

Technology is no longer an individual industry segment or an isolated part of a business. It has become an integral part of all areas of life and work. Everyone will gradually grow to be some grade of tech-savvy, and every company will become a tech company. This integration of technology will again bring up the importance of skills “beyond coding”.

Technology in itself has little value and serves as proof that something can be done. But it needs to serve a purpose and be applied to a context. Our current technology toolbox is vast and quickly growing and the key skill is to use the tools in the right way. Design thinking has proven its value and design is essential in successful service and product development. At the core of it lies empathy and the understanding of motivations and emotions.

In a world where adaptivity is more important than muscles, the playing field for women and men has leveled. Unarguably workplaces need diversity in order to be the best they can be. And I mean also diversity in skills and backgrounds, not just sex, colour or age. Alongside technology, we need anthropology, linguistics, design, psychology…

Another interesting fear-alleviator could also be that organization cultures are evolving from masculine to feminine. According to Hoftstede, a masculine culture represents achievement, heroism, assertiveness and competitiveness, and femininity stands for cooperation, modesty and caring. Masculine cultures are more task-oriented and feminine more person-oriented. The latter creates an environment where people are more likely to express themselves, make mistakes, ask questions and experiment. Gofore represents a feminine culture, and we are a tech company.

My strong belief is, that everyone should play on their strengths, but not let that limit you to a box you assume you belong in. People tend to be the best experts in things they think “everyone can do”. That’s because you are so good at it, it comes naturally. Love and appreciate these characteristics about yourself – whether its coding, relationship building, writing, drawing or caring.

I also think, that it is naïve and idealistic to think that the road ahead is the same for everyone. We all face different challenges and we will never fully understand those of another. I will continue to be a feminist until I no longer need to. Hard work is something that one is lucky to avoid. It takes unending enthusiasm, guts and determination to develop one’s career.

What kind of an example do I want to set for my children? I want them to be brave and not to fear failure. I want them to know that they all have an equal possibility to make an impact. I want them to grow up appreciating their strengths and characteristics and encouraging each other on their chosen paths.

Psst, we are attending the Women in Tech Forum, so if you have any questions or just wanna have a chat, meet us there. More information: https://womenintech.fi/week-forum-2019/ 

Read the previous parts of this blog series here:
My career in tech – a continuous learning curve
Finding my own material to design
Working as a woman in tech
 

Outi Määttä

Outi Määttä on Goforella teollisuuden toimialavastaava. Hän toimii tulkkina teknologian ja liiketoiminnan välillä, ja innostuu auttaessaan yrityksiä menestymään ja kehittymään digitaalisuuden saralla. Outia kiinnostaa se syvällinen muutos ajattelussa ja kulttuureissa, joka tällä hetkellä on käynnissä eri organisaatioissa. Outi nauttii ulkoilmassa olemisesta, oli sitten kyse juoksulenkeistä, hiihtämisestä tai ympärivuotisesta työmatkapyöräilystä. Vapaa-aikansa hän viettää enimmäkseen lastensa ja perheensä kanssa.

Linkedin profileTwitter profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.


A career in technology was never a clear choice for me, I would say that I rather ended up here by accident. My passion has always been to positively impact the lives of people. I admire health care professionals, social workers, educators, etc. Still, I didn’t consider those as an occupation for myself, because I didn’t see them as a good fit for me. I wanted to do something that helps these fields of work, but from a wider perspective. I ended up working in information management in the public sector. Various IT projects on society’s different functions gave me an insight into how the public sector works and how technology should support the best services for citizens. Technology alone has no value, it’s all about people.

After working in the public sector for nine years, I desired a big change. At the same time, I was finalizing my PhD in Business information management – something I started six years earlier in addition to my work as an information architect. I definitely wasn’t ready to abandon the public sector, though. So, I started to think about how to combine these and ended up at Gofore almost four years ago.
 

The change didn’t stop there either. I worked as a consultant for a year and started to shift towards sales and customer excellence. None of these moves were really a part of my bigger plan, because I never really had a plan. My aim has always been to jump at opportunities that come to my path and work hard to thrive. Often the most intriguing things happen when you leave your comfort zone. Now, I have such an exceptional bunch of experts around me to learn from and collaborate with. There are definitely more technically oriented gurus than me, but I like to think I bring my own strengths to the crew. Technology is such a wide field and needs a versatile ‘know-how’. We don’t seek to build software or chatbots for their own sake, we build them to have a positive impact.


I’m participating in the Women in Tech event in October while on maternity leave for my second child. For me it’s obvious to maintain and grow my networks and expand my expertise during this time. The change in technology is fast paced and I definitely want to keep up. WIT is an excellent example of doing this. I see maternity leave as a chance to look at my career from another perspective and gain a more insightful view on the impact I want to foster through my work. At this point, my passion for making a difference in society is stronger than ever and I feel I have begun to understand the effect we can have with the help of technology and digitalization.


The number of women working in the field of technology should increase. Simply because the number of women is still quite low. In addition to balancing the gender gap, I feel women have a lot to give. Women can offer a different view on things, e.g., moms are an excellent source of understanding on how to develop early childhood education services, how to balance work with family life and how to attract more women to technology. In my opinion, women often bring empathy and a human-centric point of view to the table.


Technology is such a big part of children’s lives today that questions such as ”was there electricity in your youth mom?” have been asked by my child to the point where I’ve told him that I didn’t switch the lights off with my phone when I was a child. For my son, it makes no difference that I’m a woman working in IT, for him, I’m a professional working in IT. They will be on a whole new level by the time they grow up. Meanwhile, it’s nice that women in technology shape the field together.

 
My top career tip: Don’t overthink your career, jump at opportunities and go full speed ahead.

Psst, we are attending the Women in Tech Forum, so if you have any questions or just wanna have a chat, meet us there. More information: https://womenintech.fi/week-forum-2019/ 

Read the previous parts of this blog series here:
Finding my own material to design
Working as a woman in tech
 

Riikka Vilminko-Heikkinen

Riikka toimii Goforella liiketoimintajohtajana (Recoding Society) sekä konsulttina. Hän seuraa läheltä julkisen ja yksityisen sektorin muutosta ja sen vaikutusta eri organisaatioihin. Riikan kiinnostuksen kohteena on esimerkiksi prosessien ja toimintamallien kehittämisen digitalisaation keinoin. Päivittäisessä työssään hän pohtii miten dataa voidaan käyttää ymmärryksen lisäämiseen, parempaan päätöksentekoon ja häivyttämään rakenteiden aiheuttamia siiloja.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Finding my own material to design


I’ve been working as a UX-designer at Gofore for two years now.  My core skills are UI design, visual design, graphic design, prototyping and user studies. Service design is also close to my heart and luckily there is some overlap between the processes within UX design and service design.

One of the reasons that I work with technology is that it is closely related to my family. When I was little my father had a great career at Nokia. I think all three of us children were impressed with dad’s work: he made the technology industry look exciting and important. I don’t think any of us could tell what dad actually did for his job, but it sounded exciting anyway. Most importantly, I realised at a young age that the technology industry is the future. So, it’s not a surprise that I was already leaning towards the tech industry before I even realised it myself.

Both of my big brothers became interested in the tech industry at an early age and headed to the world of coding. However, I was attracted to visual design, different services and the desire to understand users’ needs. After high school I became an artisan and then went to Turku University of Applied Sciences to study design. The studies immediately felt right for me and I was excited about the program. However, finding the context was difficult because I did not consider myself in the world of traditional materials. Textiles, wood, metal and plastic all seemed strange to me. Traditional product design was far from what I wanted to do in the future. When I got familiar with service design, I felt relief that I was now moving in the right direction. Service design was not tied to a context or physical material. It was something bigger and more comprehensive.

When it came time to look for an internship, there were no other options for me than IT companies. I had a great desire to try a position in which I could pursue my own professional development. At the end of the application process I didn’t get an internship, but an actual job from Leadin, which Gofore later bought. It was truly a dream come true. My whole application process was long and at times really challenging and I really know how it tests your self-confidence. But if you have a clear goal and you are able to use feedback for self-reflection, you are very unlikely to fail.

Still today, almost my entire family is in the technology industry: my two brothers are Software Developers and my dad is a Project Manager. I enjoy my work every day because my projects vary a lot: from sector to sector, from one industry to another. My work is all about understanding the users’ needs and that is my passion.
In my opinion you can end up in tech-industry through many different ways. After all, my studies hardly emphasized this area, actually vice versa: traditional materials were still popular. I don’t think you need to know everything about the field in advance. Even though my mindset was towards tech-industry, I knew little about the industry itself. I just learned it through practice and dived deep into unknown. My best advice is just to be brave, curious and just do your best.

A failure I learned from: Long recruitment processes and many no-responses. Through failures and feedback, I got an idea of ​​the direction in which I should develop myself. Honest and objective self-reflection was the most valuable skill that I learned from the recruitment processes.

Psst, we are attending the Women in Tech Forum, so if you have any questions or just wanna have a chat, meet us there. More information: https://womenintech.fi/week-forum-2019/ 

Read the previous part of this blog series here:
Working as a woman in tech

Miia Ylinen

Miia Ylinen toimii UX Designerin roolissa Goforella. Hän on ehtinyt olla mukana miettimässä vaativien ratkaisujen käytettävyyttä lukuisilla toimialoilla. Miian intohimona on luoda asiakasymmärryksen kautta uusia konsepteja ja palveluita asiakkaiden haasteisiin. Vapaa-aika hänellä kuluu uusien kasvisruokareseptien parissa ja ajoittain myös salilla ähkien.

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

(Tämä teksti on aikaisemmin julkaistu Teal Suomi -blogissa)

Vuonna 2015 mediassa alkoi näkyä ketterien it-talojen julistuksia: ”Meillä ei ole esimiehiä”.

Samaan aikaan myös me pohdimme, mitä esimiestyö Goforella merkitsee. Valinta haastaa perinteinen organisaatioiden kehityspolku yksiköineen ja kasvavine esimies- ja hallintoportaineen oli tehty jo vuonna 2014, kun yritys lähestyi 100 henkilön rajapyykkiä.

Minimum Viable Management

 

Esimiespalveluita alettiin kehittää kysymällä Gofore Crewlta, mitä esimiestoiminnalta odotetaan. Tarpeet olivat kaikkea kahden ääripään väliltä: ”haluan keskustella kehittymisestäni esimieheni kanssa kuukausittain” ja ”esimiehet vain hidastavat työskentelyäni vaatimalla, että täytän tietoja johonkin järjestelmään”. Selvää oli siis, että luotavien sisäisten palveluiden tuli olla tarveperusteisia ja skaalautuvia. Jälkimmäisen tarvetta korosti myös se, että Gofore oli vahvassa kasvussa, eikä konsulttiyrityksessä haluttu luoda kasvavaa hallintokerrosta. Uusien palveluiden luomisessa juuri palveluajatus oli alusta asti vahva.

Tunnistimme esimiesten hoitamiksi tehtäviksi hallinnollisia lomiin, tuntikirjauksiin ja laskutukseen, sekä niistä muistutteluun, että ihmisten tukemiseen ja yllättävien ongelmien ratkomiseen liittyviä tehtäviä. Yrityksen pyörittämisen kannalta molemmat tehtävät pitää hoitaa, mutta myös esimiehet kokivat hallinnollisen työn ”kumileimasimena” toimimiseksi, joka vei liian suuren osan esimiestehtävään käytettävästä ajasta. Konkreettisia pohdintaa oli: ”Miksi tarkistan matkalaskuja, kun ei minulla ole todellisuudessa tietoa siitä, onko henkilö ollut tällä matkalla?”

Roolin ytimenä nähtiin one-to-one kohtaaminen ja yksilöiden tukeminen. Syntyi ajatus Minimum Viable Managementista. Minimum Viable Management tarkoittaa juuri riittävää määrää yksilöllistä tukea, mutta ei yhtään liikaa prosessilähtöistä manageerausta. Vaikka meidän näkemyksemme on, että johtajuudelle ja usein esimiesten tarjoamille palveluille, erityisesti yksilöiden väliselle vuorovaikutukselle on kasvava tarve kompleksisessa maailmassa, on hyvä pohtia, pitääkö näiden palveluiden tulla yhdeltä tutulta luukulta.

Verkostomainen organisaatio ja hajautetut palvelut

Seppo bot – ainoa middle managerimme

Alun uho esimiehistä luopumisesta pitää sinällään paikkansa, että Seppo on ainoa perinteinen middle managerimme. Seppo on botti, joka asuu Slackissä ja muun muassa tuo meille tärkeitä tunnuslukuja kaikkien nähtäväksi reaaliaikaisesti. Seppo myös muistuttaa tuntien kirjaamisesta. Tehtävä, jota jonkin aikaa hoiti toimitusjohtajamme Timur. Myös Seppo bot herättää yllättävän paljon tunteita, mutta ei taida välittää saamastaan palautteesta yhtä paljon, kuin reaalimailman henkilöt.

People persons – one point of contact & masters of delegation

Esimiehet ja esimiespooli, esimiespalvelumme aiemmat versiot, saivat uuden nimen sen myötä, kun huomasimme, että varsinkin perinteisistä organisaatioista tuleville uusille työntekijöille sana esimies tarkoitti henkilöä, jolle raportoidaan, vaikka heti työhaastattelussa ja perehdytyksessä käytiin keskustelua roolin merkityksestä meillä.

Meille ominaista on edelleen vahva tarve tuelle, mutta huippuasiantuntijoiden keskuudessa kyttääminen on kirosana, eikä kontrollia pidetä motivaatiota tukevana. People personit ovat asiantuntijoita eri rooleista, jotka tuntevat organisaation ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Heillä on arvovaltaa verkostonsa kautta, mutta ei perinteistä työnjohdollista roolia.

Yksi people personeista sanoitti keskeisiksi tehtävikseen auttaa mahdollisissa konfliktitilanteissa ja ratkoa eteen tulevia yllättäviä ongelmia. Esimerkki tällaisesta haasteesta voi olla pätevän ohjelmistosuunnittelijan ajautuminen projektinhallinnallisiin, asiakkaan kyllä arvostamiin tehtäviin, joissa henkilö itse ei kuitenkaan koe työtään merkitykselliseksi ja motivoivaksi. People person auttaa henkilöä löytämään oikean tien tehtävien päivitykseen.

Muut palvelut – sisäinen coaching, killat ja mentorit

Muita perinteisesti esimiesten hoitamia palveluita on jaettu eri tahoille tarpeen mukaan. Näitä ovat esimerkiksi Hohto-työkalu (cv, osaamisen hallinta ja asiantuntijan kiinnostukset) resursoinnin tukena, perehdytyksestä vastaavat Culture coachit, ja kehittymisen tueksi luotu sisäinen coaching-palvelu. Substanssin kehittämiseen verkostosta saa tukea myös mentoreilta ja killoista.

Data-driven, people centric culture – mitä seuraavaksi?

 

Perinteisesti informaatio on ollut valtaa ja sitä ovat jakaneet esimiehet organisaation eri portaissa.

Itseohjautuvuus vaatii kuitenkin toteutuakseen läpinäkyvyyttä. Olemme päässeet pitkälle avoimuuden avulla ja jokaisen yksilön halulla jakaa tietoa, mutta kasvaessamme tämä ei enää riitä.

Lisäksi tarvitaan itseohjautuvuutta tukevaa reaaliaikaista tilannekuvaa. Tämä tarkoittaa, että ihmisillä on käytössään juuri oikeaa tietoa, juuri oikeaan aikaan, jotta he voivat tehdä oikeita päätöksiä itsensä, organisaation ja asiakkaan kannalta. Tähän hyödynnämme dataa ja automatisaatiota.

Ehkä tulevaisuudessa Sepolla on lisää bot-kollegoita, jotka tuottavat Gofore Crewlle entistä parempia dataohjautuvia palveluita ja ihmisille vapautuu aikaa vaikuttaviin kohtaamisiin keskenään. Kulttuurin ja johtamisen kehittäminen on jatkuvaa ja aika näyttää, mitä tulevaisuus todellisuudessa tuo mukanaan, mutta uskomme, että juuri joustavuuden ja resilienssin tukeminen on paras tapa valmistautua tulevaan.

Mari Wuoti

Mari on ihmis- ja asiakaslähtöinen organisaatioiden, johtamisen ja työkulttuurin uudistamisen asiantuntija. Digitalisaation luoma nopeasti ja jatkuvasti muuttuva, kompleksinen maailma kaipaa meiltä kaikilta perinteisten mallien haastamista. Nopeat kokeilut tarjoavat onnistumisia ja tuloksia pitkäjänteisen ja jatkuvan kulttuurin kehittämisen rinnalla. Marilla on vahva kokemus myös rekrytoinnista ja työnantajakuvan kehittämisestä, joista hän on ollut vastaamassa Goforella. Vuodesta 2018 Mari on toiminut valmentavana konsulttina oivalluttaen asiakkaita kehittämään uudistumiskykyään modernin johtamisen, itseohjautuvuuden ja ketterien kokeiluiden avulla.

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Working as a woman in tech

I’m Anni Roinila, a recruiter, a mother of two little women and a Goforean.  I’ve been working in both recruitment and the IT-industry for over 10 years. I didn’t especially choose IT myself, but after all these years I’m so happy we ended up together. I started my career by recruiting IT support specialists and as a big bunch of the candidates were female, I didn’t even think about women being minority in the IT -field for a long time. It was only when I got deeper into the industry and the roles that we were recruiting for started to vary more, when I realised that there’s absolutely no balance between my female and male candidates. Pretty much all the candidates I met were male.

While working for a big consulting company a few years back, I had a chance to get more familiar with this challenge. We were trained to better understand our biases and making sure that we, the recruiters, were able to make non-biased decisions based purely on the recruitment criteria. I also started to learn more about diversity, inclusion and women in tech by myself, and got super intrigued by the subject. As a recruiter, I found another meaning for my work. I’m not just helping people to reach their dreams, but I can also encourage women to enter the industry in various ways, and be the shout-out person for diversity and inclusion matters whenever possible. How cool is that?

In my current job at Gofore, I feel like having all the possible opportunities to make these things reality. Not only because we have a strong ‘gals-network’ inside the company, but also because the benefits of diversity for the company have always been well understood and inclusivity is at the heart of our values. Though the base has been well built, the work is never finished. As a recruiter, I feel it is my job to make sure our recruitment and decision-making processes are as non-biased as possible. We need to do everything we can in order to make the industry appealing for everyone, no matter the gender. If it means starting from kindergarten, then we’re ready to do it.

My core message for people considering a career in the tech-industry has always been this: You do not necessarily need to be interested in coding when entering the industry. At Gofore over 25% of our employees are female or non-binary, and they work in various roles such as web development, design, project management, advisory roles, sales, marketing, and data analytics for example. They also come with various different backgrounds and fields of study.

The tech industry and IT are extremely interesting fields to work with. Though not being especially tech-savvy myself, I’m learning new things every day, as I’m surrounded by extremely talented people, who are willing to share their knowledge. The IT industry is a forerunner in many ways and by working here, I feel I’m getting to be at the top of the latest development trends all the time. But to continue that way, we need to make sure we stay innovative and competitive – and that, I believe, comes from diversity. In order to be successful in the future too, we certainly need more Women in Tech. So do not fear; you are capable, you are intelligent, you are brave. Just give us, the tech industry, a chance and I’m sure you’ll fall in love with us! ?

My favorite quote:

“What if I fall? Oh, but my darling, what if you fly?” – Erin Hanson

Anni Roinila
Lead Recruiter
Gofore

Psst, we are attending the Women in Tech Forum, so if you have any questions or just wanna have a chat, meet us there. More information: https://womenintech.fi/week-forum-2019/ 

Anni Roinila

Anni työskentelee yrityskulttuurin ja rekrytoinnin kehittämisen asiantuntijana. Hän vastaa Goforen ainutlaatuisen yrityskulttuurin ja työntekijäkokemuksen kehittämisestä yhdessä koko työyhteisön kanssa. Annin tausta on vahvasti rekrytoinnissa ja työnantajamielikuvan kehittämisessä, ja hän osallistuu edelleen myös Goforen kasvun tukemiseen rekrytoinnin näkökulmasta. Anni rakastaa nauramista, inspiroituu hyvistä keskusteluista ja seuraa mielellään pöhköjä Twitter-ketjuja.

Linkedin profileTwitter profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Data exchange without borders

[vc_row][vc_column][vc_column_text]The latest X-Road Community Event was a huge success. With 150+ participants from 22 countries, it is evident that the interest and tangible actions for enabling digital societies are hot topics among the nations worldwide.
The event was organised by the Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) who are developing and managing an open source data exchange solution called X-Road. X-Road is the basis for data exchange in the public administration in Estonia and Finland, both of whom are founding members of the organisation. Lately, Iceland and the Faroe Islands have also joined as partners – and various countries and regions in Europe, Africa, the Americas and Asia have run trials and adapted X-Road for their use. See the X-Road world map for details:
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gmaps link=”#E-8_JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZ29vZ2xlLmNvbSUyRm1hcHMlMkZkJTJGZW1iZWQlM0ZtaWQlM0QxNjl1RmhLRjgwR2VJRjZvdnBBWlBqUmhPb3IybEgwR2klMjZobCUzRGVuJTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI2MDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjI0NTAlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlMjBzdHlsZSUzRCUyMmJvcmRlciUzQTAlMjIlMjBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4lM0UlM0MlMkZpZnJhbWUlM0U=”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

X-Road development

Currently, Gofore is the sole developer of the X-Road core for NIIS through a public procurement.
X-Road version 6 is deployed in Finland and Estonia, and Iceland will follow suit shortly. The Faroe Islands and some other countries are preparing to migrate their platform from version 5 to 6.
At the event plans for the development of the next version of the software, X-Road 7 Unicorn, were introduced and presented in various workshops by experts from Gofore, the Finnish Population Register Centre (VRK) and the Estonian State Information System Authority (RIA). NIIS CTO Petteri Kivimäki stated: “X-Road is not developed for us [NIIS] but for you [nations and organisations]”, so it is evident that close collaboration between the development of the core and existing and planned local installations is highly valued. The MIT-licensed open source software enables maximum utilisation and all users are welcomed to contribute and create pull requests for additional required features.

Planning to utilise X-Road?

If your country or organisation has various data sources and siloed services, taking X-Road into use will enable a fluent, fully secured and easily manageable solution to exchange data between sources. Such fluent data exchange enables endless possibilities for derivative machine-to-machine applications and easy cross-border data exchange between countries. Of course the ultimate target are smooth human-centric services for citizens, which often require additional trusted digital identity management system to be build alongside information systems connected by X-Road.
Gofore has experience and deep expertise in all layers of X-Road and digital identity design, development and deployment and we are looking to support their utilisation at an international scale.

If you want to hear more, please contact the author or download the leaflet below – it will provide more detail on why, what and how X-Road would help to achieve a digital society in your context.
 
Interested in reliable, secure and easy to use integrations for digital services? X-road provides this and more. Download our X-road leaflet to learn more about how this could be utilised in your business: X-road leaflet[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Harri Mansikkamäki

Harri Mansikkamäki on kansainvälisillä markkinoilla toimiva digitaalisaation asiantuntija. Hänen intohimonsa on tuottaa käyttäjälähtöisiä ja elämää helpottavia palveluja kansalaisille. Harri pitää teknologioita kehityksen mahdollistajina, ei suunnannäyttäjinä ja innovaatiota ohjattuna prosessina, ei hetkellisenä ideana. Vapaa-ajallaan Harri seuraa intohimoisesti MotoGP:tä sekä nauttii luonnosta SUPpaillen ja surffaillen, vaeltaen ja lasketellen.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Data and information are or will be, inevitable prerequisites for success, no matter what your business is. Data is said to be the new fuel, new services, new tools, new professions (very sexy ones), etc. Data is also said to be risky, vulnerable, unsafe, out of control, etc. All these statements are true and at the same time very confusing. This post gives some guidelines on how to tackle the ever-growing data and information overload.
prosper with data

Problem or opportunity?

The ever-growing amount of information can be seen as a problem or as an opportunity. Both these options are, not good or bad, but dependent on the relevant approach to data and information. By selecting your approach, you might even select your future career. Cybersecurity professionals love to solve technical data privacy problems whilst business development people see endless opportunities for new services and platforms. So even viewing information as a problem might be a business opportunity.

Bring the data together

Data and technologies become more and more complicated and diverse all the time. And sad to say, too often data and solutions are very isolated and siloed. Silos are a very big problem. Successful organizations are transparent.  This means you need to get rid of data silos, especially mentally, and bring data together in one platform. This applies not only to your own data but to all data which might belong to other departments, other companies or to publicly available data.
Technically this is not a problem, there are a huge number of tools and platforms which enable you to put data in one place and to combine and integrate it. Usually the problem lies in people’s thinking and in organizational cultures. There can also be some legal restrictions, but still it is often possible to have some elements of the data transparently available.

Don’t try this alone

It is impossible for a single person, and in most cases even for a single organization, to do everything alone. You need a team, people for certain roles. On the football pitch, you cannot be the goalkeeper, midfielder and forward at the same time. In realizing the opportunities lying within your data you need people for different roles, e.g. data engineer, data scientist, developer, business analyst, security expert, etc.
The roles in your team depend on the approach you take and what you are trying to achieve. Tackling information problems requires engineering, security, quality skills, etc. Grabbing information opportunities requires e.g. experimenting, prototyping, visualization, AI, design and sales roles. To be successful in the long run you need to assess both problem and opportunity approaches. Like Tom Davenport says, “Great data teams play both offence and defence”.

The way forward

The glue between data, the development team, the production team and the technological platform is the way of working. You might say these are the processes, but they represent a strict and siloed way of working. The nature of data related development whether it is dashboard building, advanced analytics, AI model development, etc. is such that when you start, you don’t know where, and with what results you will end up with. In addition, new requirements will very probably emerge during the work. Traditional project methods for development are not capable of handling these ever-changing situations fast enough.
The line between development and production is very vague in the field of data and analytics. The transition from development to deployment and to everyday use must be seamless and continuous. You must understand constantly changing needs and constantly increasing data. Agile and experimental ways of working are the key. You must be able to show results, iterate them and adjust your direction continuously with your clients in ever-shortening cycles.

Execution brings results, prepare for change

The problems very often lie in the execution. Not only ready-made solutions but also small and more ‘academic’ experiments should be taken into use and deployed into production. If you don’t try them in production with real data, you don’t know what they bring to you. Another aspect of execution is actions. No solution or information is useful if it is not used or no actions are based on it. Usually, it is most effective, also cost-wise, to build up and kick-start new solutions with help from a partner(s), even in this case you need to take care of the action-part. When new solutions are deployed and new ways of working have become business as usual, then you can rethink what resources and competencies you need to have yourself and how you continue with partnerships.
The field of data & AI, like many others, is in constant development and transition. And like all development, it is not only about tools and technologies. People, competencies, ways of working and organizational culture are key parts of success. New development drives constant change, and in order to succeed in a changing environment, you, or at least your thinking, must also change!

Kari Karru

Kari works at Gofore as Senior Service Architect. He has been working 20+ years e.g. with data architecture and management, Business Intelligence, data warehouse automation and CRM with both public and private sector customers. Kari wants to demystify current data-related hype. AI, IoT, Big data, these things come and go, but the key is to build useful solutions utilizing those technologies, no matter how 'hot' they are in the market right now. The key to getting the best out of these solutions and technologies is good quality data.

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Käsi ylös, jos matkalaskujen tekeminen on työpäiväsi kohokohta. Tai jos nautit työtuntien kirjaamisesta ja matkalippujen varaamisesta työmatkalle. Näistäkin pakkopullista voi saada miellyttävän ja jopa houkuttelevan kokemuksen – tarvitaan vain ennakkoluulottomuutta ja ripaus uutta teknologiaa. Goforen ”bottiaddikti” Aapo Tanskanen kertoo, miten tekoälykkäät botit ovat tehneet työarjesta miellyttävämpää ja hauskempaa.

Tekoäly auttaa myös toimistotyöntekijää. Aapo Tanskanen on ollut mukana kehittämässä botteja, jotka automatisoivat monia rutiineja.

Tekoäly auttaa Netflixiä suosittelemaan meille sopivaa katsottavaa ja Facebookia merkitsemään kaverit valokuvissa. Robottiautokaan ei ajaisi itse ilman koneoppimista. Mutta voiko tekoälystä olla apua myös tavalliselle toimistotyöläiselle? Kyllä voi. Olemme kehittäneet kolme fiksua chatbottia, joiden avulla moni pakollinen arkiaskare hoituu vaivattomasti.

Seppo auttaa mm. työtuntien kirjaamisessa

Seppo, Granny ja Gene ovat tekstipohjaisia keskustelevia chatbotteja, jotka toimivat goforelaisten ahkerasti käyttämässä Slack-pikaviestiympäristössä. Seppo-chatbot on joukon konkari, joka kehitettiin jo vuonna 2016. Kuten moni muu menestyksekäs projekti, se sai alkunsa todellisesta tarpeesta. Meillä ei ole varsinaista keskijohtoa lainkaan, mikä ei kuitenkaan poista monia niistä tehtävistä, joita tämä porras perinteisemmässä organisaatiossa suorittaa.

Seppo toimii esimerkiksi apuna työtuntien hallinnassa. Se huomauttaa, jos työntekijä on ahertanut liiallisesti tunteja tai jos kirjaamisessa on korjattavaa. Seposta saatujen hyvien kokemusten pohjalta aloimme kehittää uusia chatbotteja auttamaan arjen rutiinitehtävissä. Gene esimerkiksi hoitaa junalippujen hankkimisen, mistä on suuri apu usealla paikkakunnalla työskenteleville työntekijöille. Granny taasen on leppoisa yleistietäjä, jolta voi kysellä yleisiä asioita yrityksestä.

”Botit ovat meillä muuttaneet todella paljon arjen työtä”, kertoo bottiaddiktiksi tunnustautuva data-analyytikko Aapo Tanskanen, joka on ollut vahvasti mukana Genen kehittämisessä. ”Niiden käyttö on esimerkiksi tuntikirjauksissa huomattavasti helpompaa ja mukavampaa kuin valikkojen napsauttelu perinteisessä käyttöliittymässä.”

Työelämän paranemisen lyhyt historia

Bottimme ovat mainio esimerkki siitä, miten teknologian avulla voidaan parantaa työelämän laatua. Tuntikirjaukset, lippuvaraukset ja matkalaskut ovat pakollinen osa työtä, mutta harva niistä tykkää – varsinkin kun ne ryöstävät suhteettoman paljon aikaa itse työltä.

Kun rutiinitehtävistä tulee sujuvia ja miellyttäviä, sillä on myönteinen vaikutus myös työssä viihtyvyyteen. ”Koska viestintämme on muutenkin vahvasti Slack-pohjaista, on hyvin pieni kynnys tehdä siellä päivän pakollisia kirjausrutiineja. Ei tarvitse availla erillisiä sovelluksia, vaan asiat voi hoitaa nopeasti saman tien. Sen lisäksi, että botit helpottavat elämää, ne tekevät rutiinitoimista tehokkaampia ja jopa hauskempia.”

Gene hoitaa junaliput

Botit ovatkin nousseet goforelaisten suosikeiksi. Esimerkiksi Genen avulla on varattu jo yli 200 junalippua, vaikka se tuli käyttöön vasta pari kuukautta sitten lomakauden alla. Ihmisiä ei kuitenkaan pakoteta bottien pariin, vaan vanhat tavat ovat edelleen rinnalla käytössä.
”Bottimme on tehty niin helposti lähestyttäviksi, että kynnys niiden käyttöön on todella matala. Ne ymmärtävät myös jo varsin hyvin luonnollista kieltä ja kehittyvät tässäkin käytön myötä jatkuvasti. Luonnollisen kielen käyttäminen tekee bottien kanssa toimimisesta jotenkin inhimillisempää”, Aapo kertoo.

Botit eivät ole kasvottomia työjuhtia, vaan kullakin niistä on omanlaisensa persoonallisuus. Varsinkin perheen tuoreinta jäsentä, Grannya, on kehitetty persoonana pisimmälle. Nimensä mukaisesti ”Mummon” luonne on lempeän mutkaton, ja se osaa kertoa vitsejä. Seppo taas on enemmän managerityyppi ja Gene napakka assistentti, joka hoitaa tehokkaasti sille annetut hommat.

”Botin persoonalliset piirteet voivat madaltaa kynnystä niiden käyttöön edelleen. Käyttäjäkokemus on erittäin suuressa osassa siinä, aletaanko botteja ylipäätään käyttää. Siksi niiden hyvä muotoilu on aivan keskeistä.”

Botti auttaa kehittymään työssä

Joskus käy niin onnellisesti, että yhdestä hyvästä asiasta seuraa toinen. Boteista on huomattu olevan iloa myös uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Niiltä on helppo kysyä perusasioita firmasta ja sen toimintatavoista ilman, että tarvitsee vaivata kaikissa asioissa kollegaa.
”Botti ei tietenkään korvaa henkilökohtaista perehdytystä, mutta se tukee sitä erinomaisesti ja mahdollistaa myös asioiden kertaamisen itselle sopivana aikana”, Aapo sanoo.

Granny osaa myös vitsailla

Myös pitempään talossa olleille työntekijöille on tullut uusia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. ”Bottimme osaavat esimerkiksi antaa suosituksia siitä, mitä taitoja työntekijän kannattaa kehittää. Tämän taustalla on henkilökunnasta kerätyt osaamisprofiilit, joiden avulla algoritmi osaa tehdä kyseisen työntekijän profiiliin sopivat suositukset.”

Toimiston tekoälyn läpimurto lähellä

Toimivan keskustelubotin rakentamisessa tarvitaan monenlaisia taitoja. Palvelumuotoilun ja UX-kehittämisen lisäksi välttämätöntä osaamista ovat muun muassa pilven hyödyntäminen ja API-rajapintojen ymmärtäminen. Itse botin kehittämiseen tarvitaan myös luonnollisen kielen prosessointi (NLP)- ja chatbot-teknologioiden osaamista.

Aapon mukaan monet asiakkaat ovat olleet hyvin kiinnostuneita, kun ovat nähneet Goforen botit tositoimissa. ”En ole Sepon, Genen ja Grannyn kaltaisiin yrityksen sisäisessä käytössä oleviin työntekijäkokemusta parantaviin botteihin muualla törmännyt. Tässä mielessä ne ovat toistaiseksi varsin ainutlaatuisia.”

”Alalla on ollut paljon hypeä, mutta nyt on selvästi päästy tilanteeseen, jossa niistä voidaan osoittaa saatavan aivan selkeitä hyötyjä. Vahva veikkaukseni on, että syksystä 2019 tulee varsinainen bottisyksy.”

Katso videolta, kuinka Gene varaa junapaikan. Jos haluat kuulla boteista lisää, ota Aapoon yhteyttä sähköpostilla () tai LinkedInin kautta.

Gofore Oyj

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.