Auringonpaiste, sienimetsä, hyvät naurut työpaikalla kollegan kanssa, puhdas koti. Pieniä arjen iloja, jotka nostavat fiilistä ja saavat hyvälle mielelle.

Arkemme ja mielemme ovat jatkuvasti täynnä asioita liittyen niin kotiin, työelämään, lapsiin kuin harrastuksiinkin. Aikatauluja, hoppua ja vastuita riittää. Erityisesti silloin arjen pienet teot tuntuvat kaikkein merkityksellisimmiltä ja kantavat meitä eteenpäin.

Juuri näistä syistä mekin Goforella päätimme nostaa yhden kulttuurimme kulmakivistä, välittämisen, syksyn teemaksi ja tehdä siitä näkyvää. Niin pienillä kuin vähän isommillakin teoilla.

Syntyi…

We Care <3 -kamppis

Yhteisöllisyysryhmämme, Communality Crew ja People Operations, ideoivat yhdessä ihanan kampanjan, jonka ideana on tarjota kaikille työntekijöillemme henkilökohtainen budjetti käytettäväksi kunkin omaa arkea helpottaviin palveluihin. Kampanjaan käytettävä kokonaissumma on yli 120 000 euroa.

Goforen arvojen mukaisesti halusimme toimia vastuullisesti ja luoda hyvää myös ympärillemme. Siksi kampanjamme tukee myös kotimaisia palvelualan yrityksiä.

Valitsimme yhteistyökumppaneiksemme siivouspalveluita tarjoavan Freskan, lastenhoitopalveluita tarjoavan Hoivanetin, ruoan kotiinkuljetuspalvelua tarjoavan Ruokaboksin sekä vanhusten seurapalvelua tarjoavan Gubben. Goforelaiset voivat käyttää oman budjettinsa siihen, että tilaavat valitsemaansa palvelua yhteistyökumppaneiltamme. Vaihtoehtoisesti budjettinsa voi halutessaan lahjoittaa myös hyväntekeväisyyteen, kumppanillemme Hope ry:lle.

Olemme jälleen uuden edessä

Elämme taas jännittävää vaihetta, kun maailma ympärillä muuttuu koronapandemian jälkeen vapaammaksi. Selvisimme haastavista ajoista, mutta osittain turnausväsymys alkaa itseasiassa näkyä tai konkretisoitua vasta nyt, kun akuutti kriisivaihe on pikkuhiljaa takana päin.

Työelämäkontekstissa monen toive on palata ainakin osin toimistoille. Meistä moni on myös tutun sunnuntaihaasteen äärellä: kuinka yhdistää tulevan viikon kotiarjen pyöritys työpäiviin. Työmatkaliikenteeseen kuluneista, etätyön myötä vapautuneista tunneista on voinut olla iso apu arjen pyörityksessä. Kuka nyt ehtii käydä kaupassa ja hoitaa viikonloppusiivouksen? Jaksanko edelleen huolehtia omasta hyvinvoinnistani tai muista läheisistä ympärilläni?

Näiden pohdintojen keskelle halusimme tarjota hiukan apuja työntekijöillemme suunnatulla We care <3 -kampanjallamme. Ajattelemme nimittäin, että juuri nyt on tärkeää olla armollinen itselleen ja näyttää muillekin, että välittää.

Kulttuurin supervoimat

Ihmiset tekevät kulttuurin ja heidät voi siksikin nähdä kulttuurimme supervoimina. Kampanjan rinnalla olemme kannustaneet goforelaisia paljastamaan, millaisia välittämisen arjen sankareita he ympärillään näkevät.

Olemme saaneet sydämellisiä tarinoita työarjesta, ilahdutettua ihmisiä ja toisaalta muistutettua työkavereitamme siitä, miten isoja ne omat pienetkin arkipäiväiset välittämisen teot voivatkaan olla.

Muistetaanhan välittää toisistamme ja jakaa hyvää mieltä? Huomioidaan ja kannustetaan niin kollegaa kuin läheistä arjessa, kuunnellaan ja tarjotaan apua. Välittämisestä syntyvä hyvä mieli palaa aina moninkertaisena takaisin ja tekee arjestamme hieman enemmän juhlaa!

Jos haluat, voit seurata millaisia fiiliksiä kamppiksemme goforelaisissa herättää hashtagin #GoforeCulture takaa

Aurinkoa päivääsi!

Goforen Communality Crew & People Operations

 

            

      


Goforen kulttuurikirja rakentaa yhtiön yrityskulttuurin kuudelle voimatekijälle: läpinäkyvyys (transparency), luottamus (trust), omistajuus (ownership), kehittyminen (mastery), yhteisöllisyys (membership) ja välittäminen (caring).

Liity joukkoon! Gofore on palkittu vuoden 2021 työnantajabrändinä. Hae nyt ja liity osaksi palkittua kulttuuriamme. Katso avoimet työpaikat.

Anni Roinila

Anni työskentelee yrityskulttuurin ja rekrytoinnin kehittämisen asiantuntijana. Hän vastaa Goforen ainutlaatuisen yrityskulttuurin ja työntekijäkokemuksen kehittämisestä yhdessä koko työyhteisön kanssa. Annin tausta on vahvasti rekrytoinnissa ja työnantajamielikuvan kehittämisessä, ja hän osallistuu edelleen myös Goforen kasvun tukemiseen rekrytoinnin näkökulmasta. Anni rakastaa nauramista, inspiroituu hyvistä keskusteluista ja seuraa mielellään pöhköjä Twitter-ketjuja.

Linkedin profileTwitter profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Suomessa tai IT-alalla ei ole kyse enää siitä, kuinka erottaudutaan hyviksenä pahiksista. Haaste on se, kuinka erottautua kaikkien hyvisten joukosta juuri omaa osaajakohderyhmää puhuttelevasti unohtamatta muita sidosryhmiä kuten kumppaneita, asiakkaita, sijoittajia ja mediaa. Goforella on onnistuttu kääntämään isot työelämän muutokset mahdollisuuksiksi – myös viestinnällisesti.

Goforella haluamme erottautua viestinnällisillä teoilla, jotka tuottavat lisäarvoa itseämme suuremmalle joukolle sekä rakentavat moniäänistä keskustelua ja vaikuttavuutta niin yrityksen sisällä kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. Tämä pätee myös työnantajamielikuvaamme. Rakennamme, kehitämme ja viestimme siitä myös aktiivisesti: kuuntelemalla ihmisiä, työelämää ja yhteiskunnallisia ilmiöitä.

Tätä kutsutaan viestinnän näkökulmasta mahdollisuusviestinnäksi. Seuratessani yhtäaikaisesti sekä ympärillä tapahtuvia asioita että työntekijäkokemukseen ja työyhteisön sisäisiin kehityshankkeisiin liittyviä teemoja, viestintä on vaikuttavaa ja koen tekemämme työn merkitykselliseksi.

Paikaton työ -kampanja oli mahdollisuusviestintäteko

Mahdollisuusviestinnällä tarkoitetaan ajankohtaisten aiheiden ja tapahtumien hyödyntämistä ottamalla kantaa yhteiskunnallisiin puheenaiheisiin, viestimällä arvoista tai osallistumalla sosiaalisen median keskusteluihin. Mahdollisuusviestintä on erityisesti nopeaa mahdollisuuksiin tarttumista ja ketterää reagointia. Tarkoituksena on myös tuottaa ajankohtaista viestintää, johon sekä yleisö että media tarttuvat.

Paikaton työ -rekrytointikampanjamme on yksi esimerkki onnistuneesta mahdollisuusviestintäteosta, jolla tartuimme ketterästi yhdessä goforelaisten kanssa koronapandemian vauhdittamaan etätyöilmiöön ja tarjosimme myös ratkaisuehdotuksen IT-alan rekrytointihaasteisiin.

Tunnistimme Goforella tarpeen ja palavan halun uudelleenmuotoilla työelämää ihmisiä kuunnellen heidän tarpeitaan ja tilanteitaan paremmin palvelevaksi. Lähtökohtana oli digitaalisen kampanjan luominen ja kohdentaminen ohjelmistokehittäjien ja pilviasiantuntijoiden löytämiseksi, sillä nykyisessä työmarkkinassa juuri näitä osaajia on haastavinta houkutella vaihtamaan työpaikkaa. Koronapandemian tuomat isot muutokset työarjen organisoitumisessa tarjosivat kampanjan tarinalle otollisen maaperän ihmisten arjessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Gofore onnistui ottamaan edelläkävijän ja suunnannäyttäjän roolin uudenlaisen työn mahdollistamisessa ja ihmisten erilaisten elämäntilanteiden paremmassa huomioimisessa.

Työelämämuutos tehdään yhdessä

Kampanjalla viestimme näkyvästi ja rohkeasti yrityksemme arvojen mukaisen tavan ajatella työelämästä: tuolileikin ja läsnäolovaatimusten sijaan yritysten pitää rakentaa työskentely luottamukselle ja työn tarkoituksenmukaisuudelle. Viestillämme herättelimme muitakin toimimaan samoin, mikä on nähty ainakin IT-alalla kuluneen vuoden aikana.

Ajatus paikattomasta työstä uudenlaisena erottautumis- ja vetovoimatekijänä syntyi arjen rekrytointihaasteiden äärellä. Aihio kampanjasta konkretisoitui nopeasti ja ketterästi, kun ideassa nähtiin isommallakin porukalla varteenotettava mahdollisuus. Kampanjasta ja ulostulosta kerrottiin sisäisesti jo siinä vaiheessa, kun kampanjan askelmerkkejä vasta pohdittiin ja viilattiin. Ideoita iteroitiin ja visuaalisia elementtejä ja viestejä testattiin ja jatkokehitettiin työyhteisössämme. Tämä loi yhteenkuuluvuutta ja yhtenäistä omistajuuden tunnetta isossa joukossa goforelaisia.

Aktiivinen sisäinen keskustelukulttuuri ja toiminta antavat minulle draivia viestiä ja saada äänemme kuuluviin myös ulkoisesti. Niin tässäkin tapauksessa. Kampanjan tarina ja viestintä näkyi paitsi digitaalisessa markkinoinnissa myös sosiaalisessa mediassa sekä talous- ja yleismedioissa. Iso kiitos onnistuneesta viestinnästä ja työnantajamielikuvamme vahvistamisesta kuuluu koko meidän porukalle.

Työarjestamme ja uusista työelämää muotoilevista avauksistamme kuulet varmasti jatkossakin! ?

Paikaton työ -kampanja mediassa

IT-yritys houkuttelee työntekijöitä yllättävällä lupauksella: voit asua missä haluat (Kauppalehti 8.2.2021)

Gofore houkuttelee IT-osaajia uudella konstilla: ”Emme sano, että tämä tulee olemaan helppoa (Tivi 12.2.2021)

”IT-yhtiö Gofore siirtyi pysyvästi etätöihin – ”Nyt meillä on monia työntekijöitä, jotka eivät välttämättä ole ikinä edes käyneet toimistolla” (Keskisuomalainen, Etelä-Suomen Sanomat, Iisalmen Sanomat 4.3.2021)

Jyväskyläläinen Markus, 28, päätyi merimiehestä IT-mieheksi – joillekin alanvaihto tulee ajankohtaiseksi jo opiskeluiden aikana, toisille vuosien työuran jälkeen” (Keskisuomalainen 4.3.2021)

Liity joukkoon! Gofore on palkittu vuoden 2021 työnantajabrändinä. Hae nyt ja liity osaksi palkittua kulttuuriamme. Katso avoimet työpaikat.

Meri Mattila

Meri on tarinoista innostuva viestinnän asiantuntija. Hän vastaa Goforen rekrytointimarkkinoinnista. Meriä kiinnostaa työnantajamielikuvan kehittäminen, sekä positiivinen palaute ja empatia osana työelämätaitoja.

Linkedin profileTwitter profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Mikä on Agile Coach?

Kävin ystävieni kanssa keskustelun missä ensimmäinen ystävä ihmetteli, miksi ihmeessä firmat ostavat Agile-valmennusta ja Agile Coacheja. ”Kyllähän kaikki nyt tajuavat, että mikä on fiksua toimintaa ja mikä ei”. Tähän toinen ystäväni totesi käyneensä 2005 Scrum Master -koulutuksen ja täten tietävänsä ketteryydestä kaiken tarvittavan.

Molemmat ystäväni ovat omiin vahvoihin mielipiteisiinsä takertuneita tietotyöläisiä. He ovat myös täysin väärässä.

Kohti ketterää ajattelua ja toimintaa

Agile Coach, eli ketterä valmentaja valmentaa kohdeorganisaatiossa toimivia kohti ketterää ajattelua ja toimintaa.

Mikä on sitten aidosti ketterää? Ketterä-skene on täynnä termipoliiseja, jotka kertovat mikä on ketterää. Ei erityisen ketterää, eihän? Maallikolle ”ketteryys” ilmenee rituaaleina kuten daily standup tai Sprint Planning. Nämä rituaalit ovat vain palavereita, jotka eivät kerro mitään toiminnan ketteryydestä. Ketteryyden ytimessä seurataan ketteriä periaatteita ja samalla kriittisesti tarkastellaan toiminnan tarkoituksenmukaisuutta.

Kirjassamme Just sopivasti ketterä tiivistimme Agile Manifeston kuuteen ajatukseen:

 1. Lisäarvo muodostuu usein ja säännöllisesti asiakkaalle toimitettavasta ja toimivasta tuotteesta.
 2. Asiakkaan prioriteetit saavat muuttua. Työn edetessä opitaan lisää tuotteesta, käyttäjistä, sidosryhmistä ja toimintaympäristöstä.
 3. Kaikki osallistujat ovat motivoituneita, innostuneita ja tasa-arvoisia. Vaikka seurataan tiettyä prosessia ja rooleja, aktiivinen kommunikaatio on tärkeämpää kuin itse prosessit.
 4. Sosiaalisuus otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Ihminen on sosiaalinen eläin, joka kommunikoi tehokkaimmin kasvotusten.
 5. Työssä seurataan jatkuvan parantamisen sykliä, jolla pyritään parantamaan toimintaa – niin ohjelmiston, arkkitehtuurin, prosessien, yhteistyön kuin motivaation ja innostuksenkin kannalta.
 6. Kaikissa edellä mainituissa pyritään yksinkertaisiin ratkaisuihin.

Miten Agile eroaa valmentamisesta?

Valmennus taas on ratkaisukeskeinen toimintamalli, jonka avulla luodaan onnistumisia. Valmentaja hyödyntää käyttäytymistieteitä, ratkaisukeskeisyyttä ja positiivista psykologiaa. Valmennuksessa opetellaan erilaisten työkalujen avulla tuntemaan omat ominaisuudet ja tavoitteet. Valmentaja auttaa kirkastamaan ja luomaan toimintasuunnitelman, jolla muutokset saavutetaan onnistuneesti. Valmennusta tehdään sekä yksilöille että yhteisölle. Valmennus kehittää itsetuntemusta ja itseluottamusta vieden näin toimintatapoja tarkoituksenmukaisempaan suuntaan. Valmennuksen tavoitteena on kokonaisvaltaisesti toimiva, vastuun kantava ja hyvinvoiva organisaatio.

Jatkuva vuorovaikutus ja muutos mahdollistaa menestyksen

Aiemmassa artikkelissani totesin, että yrityksen kasvaessa toiminta muuttuu sotkuisemmaksi. Kun kaaosta yritetään hallita koordinaatiolla, eli lisäämällä sääntöjä ja prosesseja, luodaan byrokratiaa. Byrokratia johtaa sirpaloitumiseen ja tilanteeseen, jossa kukaan ei enää hallitse kokonaisuutta. Byrokratia hidastaa ja estää tiedonkulun, minkä myötä ihmiset ovat yhä useammin pullonkaula tai joutilaita. Tämä tekee liiketoiminnasta kallista. Ajaudutaan uudelleen organisoitumiseen, projektien väliseen kilpailuun ja huonoon ilmapiiriin. Tiukalla mittaroinnilla tavoitellaan yksilötason ajankäytön optimointia, joka tappaa lopunkin yhteistyön. Aidosti toimiva organisaatio on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja muutoksessa. Ellei tätä sallita, niin organisaatio tulee aina olemaan häviäjän asemassa vertailtaessa maailman parhaisiin toimijoihin.

Nyt kun peilataan tarkoituksenmukaisuuden ja ratkaisukeskeisen valmentamisen yhdistävää Agile Coach -roolia yllä kuvattuun byrokratian luomaan koordinaatiokaaokseen, niin on ilmeistä miksi Agile Coach on juuri se tuote, jonka avulla jokainen ennen 2000-lukua perustettu suuryritys haluaa nostaa suorituskykynsä aivan uudelle tasolle.

Käytännössä Agile Coach ostetaan usein ensin voimauttamaan kontrollin menettänyttä johtoa, joille on myyty visio helposti ohjattavasta Agile Release Trainista. Paikalle saapuva Agile Coach lähtee selkeyttämään ja voimauttamaan organisaatiota, jonka myötä toiminnan tehokkuus lähtee välittömään nousuun. Samalla uudet läpinäkyvät ja matalaan organisoitumiseen perustuvat ja tarkoituksenmukaiset toimintatavat nostavat vastarintaa keskijohdossa, jonka työ kumpuaa juurikin byrokratian olemassaolosta. Kohdataan ensimmäinen lasikatto, jolloin organisaatiosta lähdetään muotoilemaan aidosti ketterämpää tai potkaistaan Agile Coachit ulos ja palataan vaistomaisesti poimimaan byrokratian matalalla roikkuvia hedelmiä. Byrokratian vesittämän korporaation ketteröittämiseen menee vuosia ja se vaatii myös johdolta asennemuutosta.

Haluatko oppia lisää? Tutustu myös

Video: Organisaatiotason ketteryys

Blogi: Is Your Business Agile?

Manifesti yhteisöohjautuvuuden puolesta

Hamel & Zanini, 2020, Humanocracy.

Jari Hietaniemi

Jari Hietaniemi is an enthusiastic digitalization consultant. He specialises in complex and vast software projects. His philosophy is based on thinking that a consultant must know technology, architecture, project management, quality assurance, human resources, coaching and sales. His versatile experience and constant quest for improvement help to finish projects successfully and to bring new drive into client organizations.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Kesätyöhakujen aikaan työstin opinnäytetyötäni Suomen tekoälyn kentästä ja sen etiikasta. Gofore tuli vastaan useissa eri lähteissä, kuten asiantuntijateksteissä ja verkkokursseissa. Ajauduin useasti myös Goforen omaan podcastiin, jossa käsiteltiin laajasti erilaisia, jopa yhteiskunnallisesti vaikuttavia asioita. Seurasin sisältöjä eri viestintäkanavissa ja tutustuin yritykseen paremmin niiden kautta. Huomasin pian, että ”hei minulla ja tällä yrityksellä on samankaltainen arvopohja”, jonka innoittamana hain Goforen kesätyöhauissa UX-suunnittelijan paikkaa.

”Sain vaikuttaa työni sisältöön ja rytmittää työpäiväni minulle mieleisellä tavalla”

Ennakkotehtävien ja haastattelujen jälkeen aloitin Goforella UX-suunnittelijana. Sain alusta saakka vaikuttaa työni sisältöön ja rytmittää työpäiväni minulle mieleisellä tavalla. Olen työskennellyt konsulttina, ja päässyt toteuttamaan käyttäjätutkimuksia, haastatteluja ja käyttöliittymäsuunnittelua suoraan asiakasprojekteihin mitä ihanimpien kollegoiden kanssa. Kesä kului vauhdikkaasti kompleksisten kokonaisuuksien parissa ja nautin siitä, että pääsin mukaan kansainvälisiin ja monipuolisiin tiimeihin.

Oma ammattiosaamiseni vahvistui

Opin runsaasti uusia asioita kesän aikana, mutta erityisesti olen iloinen siitä, että sain varmuutta omasta ammattitaidosta, asiakastyöstä ja kansainvälisistä ympäristöistä. Imin runsaasti tietoa osaavilta kollegoilta, joilla oli jo hieman enemmän työvuosia takana.

Goforella on avoin ja kannustava työilmapiiri

Goforella on paljon hyviä puolia. Parasta on ehdottomasti kollegat, jotka kysymättäkin tarjoutuvat avuksi ja sparrailukavereiksi. Ilmapiiri on avoin ja kannustava, joka mahdollisti turvallisen ympäristön oppia uusia asioita ja jakaa myös omaa ammattitaitoani. Oli ihana myös huomata kuinka lämpimästi Goforella otetaan vastaan uusia työntekijöitä.

Kesä Goforella -blogisarjassa työntekijämme kertovat kesätyökokemuksestaan ja siitä, mitä he ovat oppineet ja mistä nauttineet.

Meri Johnsson

Meri työskentelee UX-suunnittelijana Goforella. Meri on visuaalinen tarinankertoja ja keskittyy työssään käytettävyyteen sekä käyttöliittymäsuunnitteluun. Viimeaikoina Meri on tutkinut ihmislähtöistä tekoälyä ja haluaisikin tulevaisuudessa työskennellä eettisen tekoälyn kentällä. Vapaa-ajallaan hän joogaa, kiertelee vintage huonekaluliikkeitä ja pelaa Yatzya.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Mediatiedote 20.9.2021

Goforen uusi pääkonttori alkaa rakentua Tampereen rautatieaseman kupeeseen loppuvuodesta 2021. Digitaalisaation asiantuntijayritys muuttaa uusiin toimitiloihin vuoden 2023 lopulla. Goforesta tulee yksi GO21-toimitilakortteliksi nimetyn kiinteistön pääkäyttäjistä. Toimistokorttelin toteuttaa Jatke Pirkanmaa Oy yhdessä sijoittajakumppani A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n kanssa. Gofore on valinnut tamperelaisen suunnittelutoimiston Suunnittelemo Oy:n toteuttamaan nelikerroksisen pääkonttorinsa hybridityötä tukevan sisustussuunnittelun.

Koronapandemia on muuttanut työkulttuuria pysyvästi ja hybridityö tuli jäädäkseen. Myös Goforella on mietitty tulevaisuuden työn tarpeita muiden muassa uuden pääkonttorin ja korona-ajan tuomien muutosten myötä.

Uuteen pääkonttoriin tulee monimuotoisten toimistotilojen lisäksi mm. seminaaritila, sauna ja kattoterassi. Sisääntulokerroksesta tehdään kohtaamispaikka, joka toimii näyteikkunana hybridiorganisaation arkeen.

Suunnittelu goforelaisten tarpeet edellä

Tulevaisuuden työn tarpeet ja hybridityön uudet muodot ovat tärkeässä roolissa pääkonttorin suunnittelussa.

Keskiössä on vastuullisuus. Goforelaisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään tilojen monipuoliseen käyttöön, ekologisuuteen ja kierrätykseen. Apuna suunnittelussa on laaja henkilöstöä osallistava tutkimustyö, jota Goforessa on tehty. Työn avulla saadaan arvokasta tietoa siitä, mitä goforelaiset itse haluavat, ja kuinka heidän viihtyvyyttään työpaikalla pystytään lisäämään. Gofore tekee pääkonttoristaan elämyksellisen kohtaamispaikan myös sidosryhmilleen ja haluaa toimia suunnannäyttäjänä tulevaisuuden työympäristöjen ja työtapojen kehittämisessä.

”Teetimme keväällä 2021 laajan henkilöstökyselyn siitä, miten henkilöstömme jatkossa haluaa työskennellä ja millaista tukea he työnantajalta kaipaavat. Kyselyitä seuranneiden syventävien haastatteluiden ja työpajojen tuloksena muotoilimme tulevaisuuden työn konseptin, jonka oppeja hyödynnämme myös pääkonttorimme suunnittelussa”, kertoo Goforen tilasuunnitteluhankkeen projektipäällikkö, Work Environment Specialist Leanna Haarni.

Toimitiloista tulee luovan yhteistyön keskus, joka mahdollistaa erilaisia kohtaamisia ja yhdessä tekemisen muotoja, perinteisiä työpisteitä sekä vetäytymistiloja unohtamatta.

”Uskomme, että kun suunnittelemme tilat henkilöstöä kuunnellen ja osallistaen, tilat henkivät meidän yrityskulttuuriamme ja houkuttelevat paikalle oman henkilöstön lisäksi myös asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja potentiaalisia uusia goforelaisia.”

Mikä saa työntekijät jatkossa lähtemään toimistolle?

”Aiemmin työpaikalle mentiin kokouksiin ja työskentelemään omalla työpisteellä, mutta nyt yhä useampi haluaa tavata kollegoita ja tehdä luovaa tiimityötä. Siksi työtilojen tulee muuntautua tarpeen mukaan, olla helposti lähestyttäviä ja viihtyisiä. Tätä tavoittelemme myös Goforen toimitilojen suunnittelussa”, kertoo Suunnittelemon Milla Lindroos.

Kuvat

 • Goforen uuden pääkonttorin havainnekuva
 • Leanna Haarni

Lue myös

Työn tekemisen tavat ja yrityskulttuuri Goforella

Leanna Haarnin haastattelu GO21-toimistokorttelin verkkosivuilla

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä lähes 800 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 78 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Suunnittelemo Oy on vuonna 2014 perustettu tamperelainen suunnittelutoimisto, joka on erikoistunut erityisesti työympäristöjen sekä toimitilasuunnitteluun ja kiinteistökehitykseen. Suunnittelemon aiempiin kohteisiin kuuluu mm. ravintola Sorella Dining & Cellar Club Vuolteenkadulla sekä ICT-yritys Alfame Systems Oy:n toimitilat niin Tampereella kuin Rovaniemellä. 

Gofore Oyj

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

I’ve been planning a career move from focusing on health inequalities, advocacy and communications within the public sector to a more service design and digitalization-focused position in the private sector.

Being passionate about reducing inequalities, it was important to me that I find a position where I could contribute to building more equal and just societies. That’s when I came across Gofore’s brand promise of creating an ethical digital world and knew that Gofore was the place for me.

Super valuable new learnings from senior designers

I was fortunate enough to work on four really interesting public sector customer projects this summer. In addition to those, I joined the Gofore Good Growth team where I’ve focused on developing some thinking around sustainable development and inclusive design.

Following senior designers in their work in customer projects has been super valuable in my own growth as a consultant. At the same time, the sparring sessions with the Good Growth team have also given me a lot.

Real responsibilities

Although we’ve mostly worked from home, I’ve felt like a part of the Gofore team already from the start, which made it easier to ask for help when needed. The confidence placed in me and being given real responsibilities has also been great.

Read also my blog post Grounding digitalization in sustainable development – I’m in! Are you?

In the My Summer at Gofore blog series, our summer employees tell about their summer work experience and what they have learned and enjoyed at Gofore.

Michelle Sahal Estime

Michelle työskentelee Goforella palvelumuotoilijana. Urallaan hän on keskittynyt eriarvoisuuden vähentämiseen työskennellessään YK:ssa, kansalaisjärjestöissä ja akateemisessa maailmassa. Viime vuosina se on johtanut hänet digitalisaation, palvelumuotoilun ja käyttäjälähtöisen suunnittelun tielle sekä erityisesti mielenkiintoon eettistä ja inklusiivista muotoilua kohtaan.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Goforen tytäryhtiö CCEA on ihmislähtöisen muutoksen asiantuntijayritys. Tutustu CCEAan

Viime vuosina monet yritykset ovat havahtuneet siihen, että muutoksia kannattaa viedä läpi suunnitelmallisesti ja esimerkiksi mittauttaa niistä dataa, jonka avulla itse muutos juurtuu paremmin osaksi tekemistä.

CCEAn seniorikonsultti Saara Karasvirta on työssään huomannut, kuinka muutosten määrä yrityksissä on moninkertaistunut vuosien saatossa. Tekemisen sykli on lyhentynyt yritysten muuttuvien strategioiden myötä, jolloin muutoksia halutaan viedä läpi tehokkaammin. Kun aikaa ei ole hukattavaksi, ammattilaisten avulle muutosten läpiviennissä on kysyntää.

– Kun muutosta tehdään, on tavoitteen oltava aina kirkas. Muutostyössä vaaditaan järjestelmällisyyttä, jossa muutosasiantuntijan apu on usein korvaamaton. Emoyhtiömme Gofore on digitalisaation asiantuntija, ja me CCEAssa taas olemme muutoksen ihmispuolen erityisosaaja. Muutoksen tarve voi olla monenlaista: on kyse sitten kulttuurin muutoksesta, teknologisesta muutoksesta tai organisaatiomuutoksesta. Kaikkien näiden muutosten keskiössä on aina ihminen, ja jotta ne voivat toteutua, kaikki muutokset vaativat järjestelmällistä tekemistä.

CCEA on ihmislähtöisen muutoksen asiantuntijayritys, jonka palveluihin kuuluvat muutosten läpivienti, muutosportfolion johtaminen, muutoskyvykkyyden kehittäminen ja muutoksen mittaaminen. Oleellista on muutoksen lähestyminen yksilön näkökulmasta. Esimerkiksi muutosmittaamisessa Karasvirta painottaa nimenomaan sitä, että dataa tulee kerätä ihmisistä ja heidän kokemuspohjastaan.

Muutosmittauksessa mitataan ennen kaikkea ihmisen kokemusta muutoksesta. Ihmisen subjektiivisen kokemuksen mittaaminen antaa tärkeää dataa siitä, missä muutoksen kanssa niin sanotusti mennään. Esimerkkinä: jos muutosmittaus näyttää, että vastaajat eivät ymmärrä mikä tavoiteltu muutos on ja miksi sitä tehdään, kannattaa entistä pontevammin keskittyä viestimään kohderyhmille laadukkaasti ja varmistaa, että kaikilla on ymmärrys muutoksesta ja sen syistä.

Karasvirta muistuttaa, että CCEAn palvelut räätälöidään aina asiakkaalle sopiviksi.

– Asiakkaamme kiittävät meitä siitä, että palvelumme on aina räätälöityä eivätkä noudata mitään ennakkoon päätettyjä “ismejä”. Muutoksen läpiviennin palvelu, jossa olemme mukana yrityksen arjessa toteuttamassa muutosta, on asiakkaan kannalta kokonaisvaltaisin palvelu. Tällöin vastaamme muutoksen läpiviennistä yrityksessä, tietyn muutoksen osalta. Tämä voi sisältää muun muassa osallistamista, viestintää, johdon ja esihenkilöiden tukemista, koulutusta – oikeastaan kaikkea, mitä tarvitaan kyseisen muutoksen aikaansaamiseksi. Kun taas puhutaan vaikka muutosportfolion hallinnasta, yrityksen eri muutostarpeet priorisoidaan ja organisoidaan toimiviksi kokonaisuuksiksi. Jos yritetään toteuttaa liian monta muutosta kerralla, lopputulos on yleensä huono. Kukaan meistä ei voi toteuttaa onnistuneesti kymmeniä muutoksia kerralla.

Vaikka Karasvirta korostaa muutoksen olevan aina pohjimmiltaan yksilön muutosta, organisaation muutoskyvykkyys vaatii toki tuekseen eri ryhmien muutososaamisen kehittämistä, prosesseja sekä riittäviä resursseja. Tämä kysyy suunnitelmallisuutta.

– Muutoksen tulee olla alusta loppuun huolellisesti suunniteltua ja resursoitua. Työssäni näen paljon sitä, että muutoksen läpivienti otetaan osaksi tekemistä liian myöhään, tai sitten vastaavasti ei malteta viedä muutosta loppuun saakka.

Karasvirta muistuttaa, että muutos on lopulta hyvin yksinkertaista, joskin muutoksen tekeminen vaatii pitkäjänteisyyttä – harvoin tulokset syntyvät kiirehtimällä. Monesti yritykset tietävät, mitä ne haluavat muuttaa, mutta apua kaivataan siinä, että asiantuntija johtaisi muutosprosessia tehokkaasti, järjestelmällisesti ja toimivaksi todistetulla metodiikalla ja työkalupakilla.

– Viime kädessä oleellisinta on se, että yksilöt muuttavat käytöstään. Muutoksen tekeminen ei ole rakettitiedettä, mutta muutos ei tapahdu itsestään – se on tehtävä. Vaikka yksi ihminen kerrallaan.

 

Gofore & CCEA järjestävät vuoden suurimman ja näkemyksellisimmän muutostapahtuman 14.10.2021.

CHANGE21-tapahtuma on tarkoitettu kaikille muutosten onnistumisesta kiinnostuneille. Lue lisää ja tule mukaan: https://gofore.com/tapahtuma/change21/

Gofore Oyj

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Älytekstiileistä on puhuttu jo vuosia. Markkinoille onkin tullut valtaosin urheilutarkoituksiin käytettäviä vaatteita. Viimeisimmäksi otsikoihin nousi jalkapallon EM-kisoissa huomiota herättäneet “rintsikat”, joita useilla pelaajilla nähtiin yllään. Ne keräävät reaaliaikaista dataa sydämensykkeestä ja fyysisestä suorituskyvystä urheilukellon tavoin. Urheilusuorituksesta palautumiseen on kehitetty verenkiertoa vilkastuttavia vaatteita, jotka keraamisen pinnoitteen avulla keräävät iholta vapautuvaa lämpöä ja heijastavat sen takaisin pitkäaaltoisena infrapunana. Joogaajille on tarjolla joogahousuja, jotka värisevät kohdasta, jossa asentoa täytyy korjata. NHL-jääkiekkoilijoiden ja kilpapyöräilijöiden käytössä on älyshortseja, jotka mittaavat lihasten toimintaa elektromyografian avulla.

Entisenä bioanalyytikkona tarkastelin asiaa muutenkin terveydenhuollon näkökulmasta. Erilaiset päälle puettavat anturit ovat tuttuja juttuja potilaiden voinnin seurannassa, aivan kuten niitä käytetään myös urheillessa. Nykyään diabetesta sairastavien verensokeritasoja pystytään mittaamaan automaattisesti ilman sormenpäähän pistämistä, muistisairaiden liikkeitä voidaan seurata GPS- ja Bluetooth-tekniikkaa käyttävien kenkien avulla, kivunlievitykseen on olemassa esimerkiksi sähköä johtavaa geeliä hyödyntäviä älyvöitä. Rintaliiveihin voidaan asentaa ultraäänisensorit avustamaan rintasyövän diagnostiikassa ja uniongelmiin voi käyttää valoterapia-maskia. Potilasdataa pystytään lähettämään suoraan terveydenhoitohenkilökunnalle pilvipalveluita käyttäen potilaan iholta tietojärjestelmään. Taistelussa Covid 19-epidemiaa vastaan tutkitaan ja kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä erilaisia älytekstiilejä viruksen diagnosoinnin ja tartunnanjäljityksen avuksi.

Turvallisuus ja varmuus kehityksen mukana

Ongelmana tässä tulee tietysti potilasturvallisuus ja tietoturva. Koska päälle puettavat teknologiat ovat teknologiaa, myös virukset, hakkerointi ja tietomurrot ovat mahdollisia. Ne on siis suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä tietoturva varmistaen. Etenkin terveydenhuollossa pykälät ovat tiukat ja myös datan on oltava erityisen luotettavaa. Normikuluttajilta kysyttäessä muina ongelmakohtina nousivat esille mm. huono integraatio esimerkiksi omaan älypuhelimeen tai muihin järjestelmiin, epämiellyttävä design ja puutteelliset sovellukset. Testiautomaatioasiantuntijana tartun tietysti heti testauksen tärkeyteen ja laadunvarmistukseen – mikä olisikaan mielenkiintoisempi projekti, kuin päästä itse testaamaan älyvaatteita.

Eräs erittäin mielenkiintoinen projekti, jonka haluan tässä nostaa esiin, on Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ConIoT-hanke, joka on parin vuoden ajan tutkinut miten rakennustyömaista voisi tehdä turvallisempia älyvaatteiden ja data-analytiikan avulla. Hankkeen yhtenä konkreettisena tuloksena syntyi led-valokuidulla varustettu työtakki, mikä kerää taustajärjestelmänsä avulla sijaintitiedot työmaan koneista ja lukee vaatteiden tuottaman datan. Raportointijärjestelmä jakaa tiedon eteenpäin ja toimittaa varoitukset vaaratilanteista oikeaan paikkaan. Uutta tässä kaikessa on tekoälyn käyttäminen, ja yllätyksenä onkin ollut sen tehokkuus. Tekoäly tunnistaa datasta eri työtehtävät kontrolloiduissa olosuhteissa 90 % tarkkuudella. Tavoitteena on opettaa tekoäly tunnistamaan myös poikkeamat normaaleista tilanteista sekä kiire. Kiire on niin työturvallisuus- kuin laaturiski, ja sen huomioiminen paremmin millä tahansa alalla on hyödyllistä.

Älyvaatteita tietotyöläiselle?

Kiireen tunnistamista voitaisiin hyödyntää yleisellä tasolla muutenkin työhyvinvoinnin tukemisessa. Jos vaatteeni kertoisivat minulle työpäivän aikana, että nyt kuormitus alkaa olla liian suurta ja stressitasoni nousevat, osaisin ehkä ottaa sen kahvitaukoni tai vartin nokoset ennakoivasti. Elämme muutenkin hektisessä yhteiskunnassa, missä saamme jatkuvan ärsykkeiden tulvan, mitä emme välttämättä edes huomaa. Keväällä painin itse lähes loppuunpalamisen rajoilla ja pohdin keinoja millä helpottaa omaa oloani. Paita, joka printtaisi minulle päivän työtehtävien priorisointilistan, vastaisi sähköposteihin, kirjaisi työtunnit ja tekisi referaatit Teams-palavereista on ehkä liikaa pyydetty, mutta pienempikin apu olisi hyödyksi. Työni teen kuitenkin vielä mieluusti itse ja vietän kahvihetken kollegojeni enkä puhuvien housujen kanssa. Housut voisi kylläkin valjastaa generoimaan sähköä puhelimen akun lataukseen iltalenkillä käydessä.

Tuumasta toimeen!

Goforella on asiantuntijuutta niin uusien teknologioiden hyödyntämiseen ratkaisujen toteutuksessa.
Toteutuksen jälkeen kyvykkyydet löytyvät myös kaiken tämän testaamiseen ja laadunvarmistukseen. Ohjelmistotestaus ja laadunvarmistus takaavat tuotteen laadun koko sen elinkaaren ajan. Myös kehitystyö on tuottavaa ja kustannustehokasta, kun aikaa ja rahaa ei pala turhiin kikkailuihin vaan ongelmakohtiin pystytään pureutumaan heti.

Testauksessa voidaan hyödyntää niin automaatioratkaisuja älytekstiilien käyttämissä järjestelmissä ja sovelluksissa kuin manuaalista testausta. Käyttäjien tarpeiden huomioiminen ja etenkin älyvaatteiden käytettävyyden varmistaminen on ensisijaista. Testauksen asiantuntijan tehtävänä onkin etsiä ne pienetkin virheet ja ongelmakohdat kokonaisuus huomioiden.

Kun kaikki mahdollisuudet älyvaatteiden- ja tekstiilien ”uuteen Nokiaan” ovat olemassa, eikö Suomessa todella kannattaisi tähän mahdollisuuteen tarttua!

Tuuli Ashurst-Pitkänen

Tuuli työskentelee Goforella Test Managerina. Työssään hän innostuu erityisesti mielikuvituksen käytöstä ja luovien ratkaisujen löytämisestä vaikeidenkin ongelmien ratkaisemiseksi. Tuuli on kiinnostunut lisäksi arjen robotiikasta, ympäristöteknologiasta sekä älytekstiileistä. Ammatillinen tausta hänellä on bioanalytiikassa ja plakkarissa lisäksi maisterin paperit kirjallisuustieteestä. Vapaa-ajan puolivakavana harrastuksena hän valmistaa luonnonkosmetiikkaa omassa kotilaboratoriossaan ja upottaa kädet saveen keramiikkakurssilla.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

In March of 2021, I had a difficult decision to make. I had job offers from both my previous workplace and Gofore. The previous workplace was fantastic to me and really liked working there but on the other hand, I wanted to see what it would be like to work in one of the biggest software consultancies in Finland.

I considered both options carefully. What really struck me in a good way with Gofore was how Gofore had won the best workplace award in Finland in previous years and its strive to pioneer in the ethical digital world. On the other hand, I really liked my old job and the people there. In the end, decided to take a leap from my old workplace and have been happy with my decision!

During the summer job at Gofore, I not only got to learn new technologies and get involved in interesting projects but also met new nice people.

It was fun switching things around to TypeScript

I worked in our internal development team which focuses on our lovely Slack bot Seppo Sorsa. Seppo’s main responsibility is to make sure data in Gofore is visible and make sure it’s up to date. This basically means that people can request different kinds of reports from him, and he can ask you to fill out your hours if you have forgotten them for example. Essentially Seppo is our digital middle manager. When I was offered to work on Seppo, I was excited. Seppo uses DialogFlow to understand natural language so people can send him messages in plain English and Seppo understands them. This was the main selling point for this project for me as it sounded so interesting. The project is mainly done in TypeScript which also got me fascinated. I had previously developed all my professional work with JavaScript, so it was fun switching things around to TypeScript. I also hadn’t had a chance to use Docker in my professional career before joining Gofore.

From fixing database collection problems to creating a monitoring microservice

I have worked on various things during the summer. Ranging from fixing database collection problems to creating a monitoring microservice for our external services and filling in our scrum master while he was vacationing. I’d say that my favorite work assignment would be creating external monitoring microservice because I had a chance to investigate a lot of things by myself how to do things related to setting up a new microservice. 

Learning new technologies benefited me the most

I’d say all the new technologies I have gotten the chance to know about was very beneficial for my professional development. On my personal to-do -list I had TypeScript and Docker as things to learn by myself. But luckily here I got a chance to learn these new technologies with help of wonderful teammates.

Office ice cream, coworkers, and Slack channels about world news and video games

Best about the summer – I’d probably say the office ice cream! I had problems working from my home office due to limited space, so I worked in an office when the pandemic was still in good order. The office ice cream lifted the spirits nicely when I returned from lunch and knew what treat was waiting for me. Other things that I would have to mention are the Slack channels and my coworkers. It is best to follow discussions on our different Slack channels during the day about world news and video games. Also, I’ve had a lot of opportunities to meet new wonderful people with whom I’ve loved to work and talk with! ?

In the My Summer at Gofore blog series, our summer employees tell about their summer work experience and what they have learned and enjoyed at Gofore.

Tuukka Juusela

Tuukka ist ein fundierter Programmierer, der sein Studium an der Tampere University of Applied Sciences mit einem Bachelor of Business Administration abgeschlossen hat. Webentwicklung und JavaScript liegen ihm sehr am Herzen. In seiner Freizeit spielt Tuukka auch gerne Disc-Golf und liest.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Companies are obsessed with being efficient. That’s good, as without efficiency and quality it’s simply impossible to stay competitive. But what happens when a competitor offers similarly efficient products with similar quality and price? What will the customer choose and why? According to research, the answer is ”whatever feels the best”.

People will always remember how you made them feel

When it comes to customer experiences emotion is the single most important factor making or breaking customer loyalty. Emotions move us to the extent that 50% of customers say they will walk away from a brand after just one bad experience. The emotions don’t even need to be extremely bad, but simply the lack of enough good ones might already make customers look towards a competitor.

We tend to think of ourselves as rational beings (especially at work), but the truth is emotions affect our every decision more than we realize or would like to admit. And we can’t ever really turn them off. As a result, people might not even remember your name, but they will always remember how you made them feel, be it your brand, service, product or personality.

Design excels at emotion

With co-creation workshops, observational studies, interviews, prototyping, and many other human-centered design methods, designers can create a deeper understanding of the customer’s emotional needs, pain points and potential sources of joy compared to traditional customer research. The results are positive emotional experiences that are difficult for competition to copy, and a stronger emotional bond between a company and its customers’ that’s hard to sever.

Best results come from a mix of design disciplines

Customers expect things like proactive service, personalized interactions, connected processes with seamless transitions, and memorable experiences. This results in very complex customer journeys that can be hard to manage. There’s no single foolproof method or tool for perfectly handling all the complexity, but a combination of different design disciplines is the best choice for building processes and interactions that ensure customer emotions stay on the positive side. For example:

 • Service Design helps increase customer satisfaction by looking at the big picture and designing processes that ensure the customers’ transition from one encounter to another goes smoothly.
 • User Experience Design (UX) ensures digital touchpoints are easy to use and accessible to all. When UX design is done right, the customers will gladly return to interact with the company’s digital channels, stay engaged longer, and leave feeling content.
 • Visual Design decreases customer effort by presenting complex information in an understandable way. Visual storytelling can evoke powerful emotions that strengthen the emotional connection between customer and brand, and increase customer loyalty.

Companies utilizing design outperform the competition

Investments in design pay themselves back, as studies show that companies effectively using different design methods have roughly 32% more revenue and 56% higher returns than their competitors. With customer expectations at an all-time high, the winners will be the ones who truly care about how they make their customers feel.

How to get started?

 • Think of what strategic and business value better-designed processes and deep customer insight can bring to the table.
 • Make sure a sufficient combination of expertise from different fields of design (Service, UX, and Visual Design) is available to handle the complex nature of customer experiences.
 • Provide design the resources and opportunity to take larger responsibility for the overall experience the company provides. In an ideal situation design is a well-networked function within the company that acts as a collaborative glue between different departments and customers.
 • Make customer-centricity a priority. Don’t just say customers are important but show it with action. Interview your customers, invite them to the office and design a new service together, or go out to observe how they interact with your company. Designers will be more than happy to help you with this. The insights might be surprising.

Gofore’s nearly 100 designers can help you excel in all areas of design, be it building strategic processes to creating engaging customer interactions. Read more on what we do. 

Jukka Malkamäki

Jukka on monipuolinen designer, jonka takataskusta löytyy yli 10 vuoden kokemus UX- suunnittelun, visuaalisen designin ja strategisen muotoilun parista. Hän innostuu niin pikselintarkkojen yksityiskohtien, kuin strategisten prosessienkin rakentamisesta. Keinojen etsiminen mitattavan businessarvon tuottamiseksi designin avulla on yksi Jukan lempiaiheista. Jukka on aina valmis keskustelemaan myös matkustamisesta, sci-fi- ja fantasiakirjallisuudesta tai spekuloimaan kuka voittaa seuraavat Euroviisut.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.