The Problem: reuse, but not exactly

One of the recurring themes in building large enterprise applications is doing the same thing, but with minor changes. One UI implementation needs to be ”copied”, but there are always minor details preventing 100% reuse.

The data fetching layer is one example of such a detail. On one instance of your UI, you might get your data through a GraphQL library and another instance requires a totally different stack.

No problem, you might say, just have components that take the data as parameter and do the fetching part separately. This is correct, but we’re talking enterprise apps here. You might have complicated app logic baked into React hooks within other hooks, which are then used inside common components.

So how do we isolate and decouple the differing logic within React hooks? Can we achieve some kind of dependency injection with hooks? Yes, we can.

The Problem: Peculiarities of React Hooks

As with any data, functions or components, hooks can also be passed via React props. There is one important gotcha (see Rules of Hooks):

Hooks cannot be called conditionally (unless you wrap them in a component). A component or hook must always call the same number of hooks in each render. So you can’t use this kind of structure:

Hooks can be created dynamically (in a render function), but I strongly discourage this since it’s a recipe for disaster and potential infinite renders.

The Problem: Conventions of hook based libraries

If you are using e.g. React Query for data fetching you need an additional setup. Many libraries require a Provider higher up the component hierarchy before you can use the actual hooks.

Let’s assume we have one custom hook implementation using React Query. What if we need another data fetching method that does not require a provider? How do we decouple the provider part?

The Solution Part 1: Hook Factories

If you have components or hooks which depend on other hooks, it might be useful to use factories. A hook Factory is simply a function that returns a hook.

In this example, our hook useCount is created by calling the factory createCountHook with injected hook useGetDataMock.

The Solution Part 2: Strategy Pattern

If your differing implementation needs more than just single hooks – like a separate Provider or a number of business logic functions – consider the Strategy Pattern.

What you need to do:

 1. Design your interface. What are the parts that need to be different for each strategy? This can include hooks, logic functions, Providers or other React components.
 2. Create a Strategy Provider component with a React Context. This will take your current strategy implementation as a parameter.
 3. If needed, create proxy hooks for actual usage. These hooks get the actual implementation from the Strategy Provider and delegate to them. You would use these proxies in your reusable components.
 4. Implement your different strategies
 5. In the actual application, mount the Strategy Provider and provide desired strategy implementation(s) to it

Here’s an example of a Strategy Provider from our demo repository. ContextValue is the interface that is implemented by each strategy.

Our example strategy contains only one hook. In your application you would use this as follows:

Conclusion

With this kind of Strategy Pattern you can effectively decouple your implementations, even if your business logic in encoded in hooks within hooks. It is possible to change the strategy at runtime, or simply use a static strategy if you’re building multiple different applications. None of the unused strategies ”pollute” your resulting bundle if you follow common exporting and tree-shaking guidelines.

Demo repository is available at GitHub.

Miten sinä yleensä ratkaiset työssäsi haastavia ongelmanratkaisutilanteita? Meidän työyhteisössä työkaverit auttavat aina ja jakavat osaamistaan. Olisitko kiinnostunut Goforesta työpaikkana? Katso avoimet työpaikat ja tutustu meihin.

Antti Pekka Vilkko

Software jack-of-all-trades with 10+ years of professional web development experience. Likes dark modes and things that produce music.

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Työskentelemme Goforella jatkuvasti kestävämmän ja oikeudenmukaisemman tulevaisuuden puolesta asiakasprojekteissamme. Olemassaolomme tarkoitus on olla eettisen digitalisaation edelläkävijä. Tähän liittyen tarjoamme tukeamme järjestöille, jotka pyrkivät rakentamaan parempaa maailmaa. 

Goforen hallitus vahvistaa vuosittain budjetin, joka käytetään vuoden aikana erilaisiin hyväntekeväisyyslahjoituksiin. Pyrimme löytämään kohteita, joita pystymme tukemaan pitkäjänteisesti ja mieluiten muuten kuin pelkällä rahallisella tuella. Usein tehokkain tapa auttaa onkin antaa aikaamme, osaamistamme ja asiantuntemustamme. Tämä on työntekijöiden kannalta mielekästä ja motivoivaa vaihtelua arkiselle laskutettavalle työlle. Jokainen kaipaa tunnetta, että saa auttaa ja on tarpeellinen ja erilaisten hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa toimiessa tämä tunne on läsnä vahvana.  

Alla oleviin kohteisiin Gofore on lahjoittanut vastikkeetonta tukea vuoden 2021 aikana. Kohteet on pyritty valitsemaan monipuolisesti niin, että tuemme ympäristö- ja yhteiskunnallista työtä sekä Suomessa että ulkomailla. 

Baltic Sea Action Group 

Baltic Sea Action Group (BSAG) on jo useita vuosia ollut Goforen merkittävin lahjoituskohde. Olemme mukana BSAG:n Carbon Action -yritysyhteistyöverkostossa, jonka tavoitteena on uudistavan maanviljelyn keinoin tukea hiilen sitoutumista ilmakehästä maaperään, luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja vesistöjen suojelua. Olemme allekirjoittaneet BSAG:n Itämeri-sitoumuksen, jonka myötä olemme lupautuneet tarjoamaan tukeamme pitkäjänteisesti useita vuosia. Taloudellisen tuen lisäksi olemme muun muassa yhdessä muiden uudistavan maatalouden toimijoiden kanssa pohtineet millä tavoin maaperän hiilensidontaa voidaan tukea digitalisaation ja datan hyödyntämisen keinoin.  

Tämän lisäksi Goforen tytäryhtiö CCEA tuki BSAG:n toimintaa omalla, erillisellä lahjoituksellaan 2021. 

Suomalainen Carbon Action on edelläkävijähanke jopa kansainvälisessä mittakaavassa ja sen puitteissa tehtävällä työllä ja tutkimuksella on potentiaalia muuttaa ilmastonmuutoksen kulku ja turvata globaali ruoantuotanto tulevaisuudessa. Olemme todella iloisia ja ylpeitä, että saamme olla mukana tässä tärkeässä työssä.

Lukaise muista hankkeista tarkemmin:

https://gofore.com/teknologian-avulla-voidaan-tukea-uudistavaa-maataloutta-ja-hillita-ilmastonmuutosta/ 

https://gofore.com/miten-pelastaa-itameri/ 

https://carbonaction.org/fi/gofore-ja-bsag-aloittavat-yhteistyon-digitalisaation-avulla-lisavauhtia-uudistavaan-maatalouteen/

 

Isengen kylä Sambiassa 

Vuonna 2004 Vesilahden yläaste Pirkanmaalla lahjoitti taksvärkkirahat pienen sambialaisen Isengen kylän tukemiseen. Tästä lähti liikkeelle pitkäaikainen projekti, Isenge Club, jossa suomalaisten vapaaehtoisten aktiivien tuella on rakennettu kylään mm. koulu, vedetty sähköt ja tietoliikenneyhteydet, rakennettu porakaivo, kauppa, ompelimo sekä kehitetty maataloutta. Viimeisimpiä uudistuksia on kylätalo, jossa sijaitsee kirjasto tietokoneineen ja yhteyksineen, sekä vanhainkoti.  

Meillä goforelaisilla on ollut ilo tukea hanketta vuodesta 2017 lähtien. Oma panoksemme on keskittynyt koulutukseen ja digitalisaation kehittämiseen. Olemme hankkineet kylän koululle tietokoneita, tulostimen ja projektorin sekä kustantaneet tietoliikenneyhteydet ja atk-opettajan palkan. Goforen tuella tarjottu mahdollisuus tietotekniikkaan tutustumiseen on alueella ainutlaatuinen. Viimeisen vuoden aikana Isengen koulu on noteerattu myös laajemmin ja koululla on alkanut käydä oppilaita alueen muista kouluista tietotekniikan opetuksessa. 

Erityisen hieno puoli yhteistyössä on ollut se, että olemme saaneet olla koko ajan “läsnä” kylän arjessa. Olemme jutelleet kyläläisten kanssa verkkoyhteyksien kautta ja meille lähetettyjen kuvien ja videoiden kautta tämän pienen sambialaisen kylän elämä ja siihen liittyvät haasteet ja ilot ovat tulleet itselleni henkilökohtaisella tasolla tutuiksi. Pidän todella arvokkaana, että olemme pystyneet digitaalisten välineiden kautta avaamaan sijaintinsa kannalta syrjässä olevan pienen kylän asukkaiden maailmaa ja tarjoamaan heille mahdollisuuden oppia. Tätä kautta nuoret isengeläiset pystyvät rakentamaan hyvinvointia koko yhteisölleen. 

Lue lisää:
https://gofore.com/goforelaiset-%F0%9F%A7%A1-isengen-kylan-digiarjen-ja-tyttojen-koulutuksen-tukeminen/ 

Aktion Baum 

Aktion Baum on saksalainen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on terveiden ja hyvinvoivien metsien istuttaminen eri puolille Saksaa. Metsitysprojektien kautta tuetaan luonnon monimuotoisuutta, mutta myös ihmisten hyvinvointia. Monille suomalaisille metsä on itsestäänselvyys, mutta näin ei ole Saksassa, jossa metsäpinta-alaa on huomattavasti vähemmän. Aktion Baum haluaa tarjota mahdollisimman monelle mahdollisuuden nauttia metsän moninaisista vaikutuksista ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. 

Goforen tuella istutetaan vuoden 2022 keväällä uusi metsäalue lähelle Braunschweigia, missä toinen Saksan toimistoistamme sijaitsee. Tavoitteena on, että alue voisi tulevina vuosina laajentua ja goforelaisilla olisi mahdollisuus seurata läheltä puiden kasvua ja luonnon palaamista tälle alueelle, jolle olemme antaneet nimen GoForest. 

Venner 

Venner on järjestö, joka puuttuu lapsiperheköyhyyteen ja terveyseroihin, jotka Suomessa ovat länsimaiden jyrkimpiä. Tätä korjaamaan Venner on kehittänyt ruokakonseptin, joka auttaa haavoittuvassa asemassa olevia lapsiperheitä. Gofore lähti mukaan tukemaan Venneriä vuonna 2021 lahjoittamalla vuoden ajaksi yhdelle vaikeassa tilanteessa olevalle lapsiperheelle ruokatoimitukset, jotka kannustavat terveellisen ruoan laittamiseen kotona. 

Suomen Luonnonsuojeluliitto 

Suomen Luonnonsuojeluliitto on maamme vanhin ympäristöjärjestö, joka on toiminut suomalaisen luonnon puolesta jo vuodesta 1938. Vaikuttava osa SLL:n toimintaa ovat lukuisat paikallisyhdistykset, jotka toimivat aktiivisesti omilla paikkakunnillaan suojellen uhanalaisia lajeja, metsiä, vesiä ja soita. Luontokato on yhä vakavampi ongelma niin globaalisti kuin kotimaassamme ja se uhkaa yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa omaleimaisen ja meille rakkaan suomalaisen luonnon säilymistä tuleville sukupolville. Lahjoittamalla Suomen Luonnonsuojeluliitolle Gofore halusi osoittaa tukensa ja arvostuksensa yhdistyksen pitkäjänteiselle työlle Suomen luonnon puolesta. 

Gubbe 

Gubben tavoitteena on auttaa ikäihmisiä elämään onnellisempi ja aktiivisempi vanhuus. Goforen tytäryhtiö CCEA on tukenut sen toimintaa vuoden 2021 aikana.  

Gubben kummitoiminnan avulla CCEA on mukana antamassa iloa ja aikaa yksinäiselle, vähävaraiselle vanhukselle. Samalla työllistetään nuori merkityksellisen työn pariin Gubbe-Sydänystävänä, joka vierailee vanhuksen luona viikottain, auttaa arjen askareissa, kannustaa ulkoilemaan tai ihan vain on läsnä ja kuuntelee – mitä ikinä vanhus eniten kaipaa juuri sillä hetkellä. Gubbe-Sydänystävä saa perehdytyksen ja tukea työhönsä. 

Lue tarkemmin: https://ccea.fi/2021/12/09/ccea-mukaan-gubben-kummitoimintaan/ 

Pesäpuu 

Pesäpuu toimii lastensuojelun asiakkaina olevien lasten aseman parantamiseksi sekä lasten osallisuuden vahvistamiseksi.  

Suomessa on 19 000 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta ja nuorta. Nuoren täyttäessä 18-vuotta sijaishuolto päättyy ja nuoret aloittavat itsenäisen elämän. Haasteena on itsenäistymisen aloitus, kun nuorella ei välttämättä ole läheistä suhdetta sukulais- ja läheisverkostoonsa. Pesäpuu haluaa auttaa kyseisiä sijaishuollosta itsenäistyviä nuoria kokoamalla ja tarjoamalla heille itsenäistymispaketteja, jotka auttavat nuoria rakentamaan oman näköistä ja turvallista arkea omassa kodissa.  

Gofore on vuonna 2021 tukenut Pesäpuuta itsenäistymispakettien hankinnassa. Paketin saavat nuoret valitaan yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa ja paketit kohdistetaan niitä eniten tarvitseville. Itsenäistymispaketit sisältävät nuorelle uuteen elämänvaiheeseen siirtyessä tärkeitä tavaroita, joilla pyritään helpottamaan itsenäiseen elämään siirtymistä, elämänhallintaa ja yhteydenpitoa nuorelle tärkeisiin ihmisiin. 

Kristiina Härkönen

Kristiina työskentelee Goforella kestävän kehityksen johtajana – unelmatyössään. Hän uskoo, että teknologia ja digitalisaatio voivat olla merkittäviä tekijöitä aikamme isompien haasteiden ratkaisuissa. Samaan aikaan ne ovat usein myös haasteiden aiheuttajia. Ihmiset päättävät millä tavoilla ja keiden eduksi teknologiaa käytetään. Yritysten tulee ymmärtää vastuunsa kestävän tulevaisuuden rakentajina. Kristiina on ollut Goforella vuodesta 2003 ja sinä aikana nähnyt yrityksen kasvun viidestä työntekijästä kansainvälisesti toimivaksi, yli tuhannen hengen organisaatioksi. Hän on työskennellyt ohjelmistokehittäjänä, arkkitehtuurin ja projektijohtamisen konsulttina sekä myynnissä ja liiketoimintajohtajana.

Linkedin profileTwitter profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Recoding-podcastin 6. tuotantokaudella minulla on ollut ilo jututtaa kokeneita, rohkeita ja näkemyksellisiä johtajia ja johtamisen kehittäjiä siitä, mitä tulee osata jatkuvan muutoksen ajassa. Viimeiseen jaksoon sain vieraaksi Valmet Automotiven henkilöstöjohtaja Tomi Salon juttelemaan siitä, miten rakennetaan muutosketterä organisaatio. Kuuntele jakso SoundCloudissa, Spotifyssa tai katso YouTubessa!

Kyvykkyys määritellään yleisesti tunnustetun määritelmän yhdistelmäksi rakenteita, toimintamalleja ja työkaluja sekä ihmisten osaamista. Itse hyödynnän samaa jaottelua muutoskyvykkyyden purkamisessa. Muutoskyvykkyys pitää sisällään 1) johtamisen, yhteistyön ja viestinnän rakenteet, 2) muutosten johtamisen ja läpiviennin toimintatavat ja työkalut idealla ”ei keksitä pyörää joka muutoksessa uudelleen” sekä 3) johdon, esihenkilöiden, projektipäälliköiden, toiminnan kehittäjien ja muiden muutoksentekijöiden sekä koko henkilöstön osaamisen. Osaamiseen olemme pureutuneet podcast-kauden alkujaksoissa. 

Entä mitä on ketteryys erityisesti muutoksissa puhuttaessa? Kyse on minusta ennen kaikkea siitä, että organisaatio eli siinä työskentelevät ihmiset pystyvät omaksumaan omaan työhönsä vaikuttavia muutoksia ilman isompaa kipuilua ja usein varsin nopeassa tahdissa. 

Rakenteet – kahle vai öljy?

Usein kuulee väitettävän, että rakenteet kahlitsevat ketteryyttä ja kyvykkyyttä muuttua. Itse en tätä allekirjoita. Kun johtamisen, dialogin ja viestinnän rakenteet ovat kunnossa, nopea reagointi markkinaan, asiakastarpeisiin tai muihin muutoksen ajureihin on mahdollista. 

Kun työssämme analysoimme organisaatioiden muutoskyvykkyyttä, näemme, että isoissakin organisaatioissa muutosta vauhdittavat rakenteet ovat monesti varsin heikossa hapessa. 

Keskustelu Tomi Salon kanssa ja esimerkit Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehtaalta vahvistavat käsitystäni. Kahleen sijaan rakenteet, kuten johtamisjärjestelmä ja viestinnän käytännöt, ovat kuin öljy, joka saa muutokset sujumaan liukkaasti. Kaiken pohjana on Tomin mukaan avoimuus ja läpinäkyvyys. Muutokset eivät tule ihmisille puskista, kun koko porukka – Uudessakaupungissa vajaa 5 000 ihmistä – on koko ajan kartalla siitä, miten bisnekselle menee ja mitä asiakkaissa tapahtuu. 

Osallistaminen – näennäistä vai aitoa?

Kun puhutaan osallistamisesta strategiatyössä, mieleeni tulee aina kuulemani esimerkki yrityksestä, jossa henkilöstöä osallistettiinoikein urakalla. Kun uusi strategia esiteltiin, kukaan ei tunnistanut siitä kädenjälkeään tai ajatuksiaan. Ja siitähän ei hyvää seurannut. 

Tomi kertoo vähän toisenlaisen esimerkin, joka sekin on omiaan lisäämään ketteryyttä omaksua muutoksia ja valmistautua tulevaan, välillä turbulenttiinkin maailmaan. Mitä jos henkilöstö todella paneutuu miettimään sitä, mihin toimintaympäristö on menossa ja mitä se voi organisaatiolle ja myös itselle tarkoittaa? No sehän tarkoittaa sitä, että oma pohdinta valmistaa itseä kohtamaan tulevia muutoksia, ja kollegoiden mietintä rikastaa omaa ajattelua. 

Luottamushenkilöt – pakollinen paha vai tärkeä voimavara?

Kun muutoksissa analysoidaan vaikutuksia eri sidosryhmiin, pyrin aina lisäämään listaan luottamushenkilöt. Moni organisaatio näkee heidät pakollisena pahana – onneksi moni myös isona voimavarana ja usein loistavana kanavana jatkuvaan kaksisuuntaiseen viestintään ja vaikuttavaan vuoropuheluun. 

Näin myös Uudenkaupungin autotehtaalla, jossa päätoimisten luottamushenkilöiden määrä päätetiin nostaa yhdestä viiteen. Podcastissa Tomi kertoo tämän päätöksen taustoja ja hyötyjä. Kannattaa kuunnella tarkasti, sillä tässä on monella organisaatiolla opittavaa, kun rakennetaan muutosketterää organisaatiota.

Auli Packalén

Auli työskentelee CCEA Oy:ssä johtavana konsulttina sekä brändistä ja palveluista vastaavana johtajana. Hän on muutosten asiantuntija, jonka erityisosaamista ovat kompleksisten muutosten läpivienti, muutoskyvykkyyden kehittäminen, ylimmän johdon muutosvalmennukset ja muutosportfolion johtaminen.

Linkedin profileTwitter profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Goforen testiautomaatiokonsulttina työskentelevä Tuuli kertoo työstään ja testiautomaation merkityksestä osana ohjelmistokehitystä.

Testiautomaatio on luovaa ongelmanratkaisua 

Testiautomaatio on ohjelmistokehityksen laadunvarmistaja. Testiautomaation avulla uusia ominaisuuksia voidaan tuoda käyttöön nopeasti ja tehokkaasti. Robotiikka mahdollistaa ohjelmointivirheiden tehokkaan löytämisen ja pitää huolen, että ohjelmistot palvelevat käyttäjiä mahdollisimman toimivasti.   

Testiautomaatioasiantuntijana pääset käyttämään koodaustaitojasi, mutta myös monipuolista luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja. Työssä oppii jatkuvasti uutta ja pääsee kehittämään omia taitojaan haluamaansa suuntaan. Testiautomaation parissa voi suunnata osaamistaan esimerkiksi puhtaasti tekniseen puoleen automaatiokehittäjänä tai kehittää taitojaan testauksen suunnittelussa ja organisoinnissa.   

Työssä tarvitaan koodaustaitoja, ja pääset käyttämään muun muassa Pythonia ja Robot Framework-työkalua. Projektit vaihtelevat toimialasta riippuen ja työssäsi toimi hyvin itseohjautuvasti. Kuten ohjelmoinnissa yleensä, myöskään testiautomaatiossa ei ole yhtä ainoaa ratkaisua, ja työn suola on tutkia ja löytää erilaisia ratkaisuja, vaihtoehtoja ja ideoita. Siksi koodauksen lisäksi saat päästää luovuutesi valloilleen!  

Paikka tulevaisuuden ohjelmistojen parissa

Testiautomaatioasiantuntijana työskentelet itsenäisesti tärkeänä osana tiimiä. Kommunikointitaidot ovat tärkeässä roolissa asiakkaan kanssa työskennellessä ja samalla pääset tutustumaan mitä mielenkiintoisimpiin projekteihin potilastietojärjestelmistä 5G-verkon testaamiseen ja mediapalveluista teollisuuden tuotantoprosesseihin. Ja kaikkea siltä väliltä. Vastuun lisäksi saat monipuolista kokemusta ja laajaa ymmärrystä erilaisista järjestelmistä.   

Jos haluat olla osana rakentamassa laadukkaita, tehokkaita ja luotettavia järjestelmiä työssä, jossa pääset käyttämään jo kartuttamiasi taitoja, hyödyntämään luovuuttasi ja ideointikykyäsi sekä oppimaan uutta monipuolisissa projekteissa, testiautomaatio tarjoaa kaikkea tätä.

Goforen testiautomaatioasiantuntijat työskentelevät tarpeen ja omien kiinnostuksen kohteiden mukaan pitkissä asiakkuuksissa tai yhtäaikaisesti useissa pienemmissä projekteissa. Goforella on myös oma Test Automation Hub sekä vaativiin teknisiin tehtäviin keskittynyt Task Force erikoisjoukko. Testiautomaatioasiantuntijana löydät varmasti oman paikkasi tulevaisuuden ohjelmistojen rakentamisen parista.

Palkkaamme testiautomaatiosta innostuvia ohjelmistokehittäjiä myös Goforen Testiautomaatioakatemian kautta.

Tuuli Ashurst-Pitkänen

Tuuli työskentelee Goforella Test Managerina. Työssään hän innostuu erityisesti mielikuvituksen käytöstä ja luovien ratkaisujen löytämisestä vaikeidenkin ongelmien ratkaisemiseksi. Tuuli on kiinnostunut lisäksi arjen robotiikasta, ympäristöteknologiasta sekä älytekstiileistä. Ammatillinen tausta hänellä on bioanalytiikassa ja plakkarissa lisäksi maisterin paperit kirjallisuustieteestä. Vapaa-ajan puolivakavana harrastuksena hän valmistaa luonnonkosmetiikkaa omassa kotilaboratoriossaan ja upottaa kädet saveen keramiikkakurssilla.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Hankintakonsulttina työskentelevä Jan auttaa asiakkaittamme hankintaprojektien läpiviennissä.

Kurkistus hankintakonsultin arkeen

Hankintakonsultit toimivat neuvonantajina asiakkaiden hankintaprojektien läpiviennissä sekä vastaavat hankinnoista valmistelusta kilpailutukseen ja edelleen sopimusneuvotteluihin asti. IT-hankintakonsulttimme Jan kertoo, miten hankinnat etenevät ja miltä arki konsulttina näyttää.

Vastuu miljoonien eurojen hankinnoista

Goforella keskitytään erityisesti digitalisaatioon ja lähes kaikilla projekteillani on yhteys digitaalisiin palveluihin. Olen erikoistunut valmisjärjestelmien sekä IT-asiantuntijapalveluiden hankintaan, mutta teemme paljon myös esimerkiksi perustietotekniikkaan ja kapasiteettipalveluihin liittyviä kilpailutuksia.

Olen ollut mukana alle 100 000 euron arvoisista SaaS-palveluhankinnoista aina yli 20 miljoonan euron kehitys- ja ylläpitopalveluiden hankintoihin yhteensä yli 40 järjestelmälle kerralla. Riippuen hankinnan kohteen laajuudesta ja monimutkaisuudesta voi pelkkä hankinnan valmistelu kestää viikoista useisiin kuukausiin.

Konsultin rooli hankintojen edetessä

Projekteihin kuuluvien vaiheiden määrä vaihtelee, mutta yli puolesta hankinnoista olen mukana alusta loppuun. Aloitan hankinnan tarkemmalla määrittelyllä, jonka tulosten pohjalta työstän yhdessä asiakkaan kanssa hankinnan kohteeseen liittyvät vaatimukset ja sopimusluonnoksen. Näiden pohjalta autan asiakasta valitsemaan oikeat soveltuvuusvaatimukset, määrittelemään halutun tarjouksen muodon sekä asettamaan hankinnan tavoitteita tukevat vertailuperusteet. Valmistelun aikana järjestän usein teknisiä vuoropuheluita ja/tai markkinakartoituksia, joiden avulla pyritään luomaan käsitys markkinoilta saatavissa olevista ratkaisuista ja niiden vastaavuudesta asiakkaan tarpeisiin.

Kilpailutuksessa tuen asiakasta laatimalla luonnosvastaukset tarjoajien esittämiin kysymyksiin sekä vastaan tarjousten tarkistamisesta ja vertailusta. Osana tarkastusta ja vertailua vastaan myös tyypillisesti lisäselvityspyyntöjen laatimisesta, niiden vastausten tulkinnasta sekä vertailun perusteluiden dokumentoinniksi osaksi tilaajan tekemää hankintapäätöstä.

Asiakkaan ymmärtäminen on projektien keskiössä

”Onneksi myös Goforen satojen asiantuntijoiden joukosta löytyy tukea niin kysymykseen kuin kysymykseen.”

Hankintakonsulttina voi toimia hyvin erilaisilla osaamisprofiileilla. Hankinnat vaihtelevat laidasta laitaan, mutta tilaajan ja hankinnan kohteen erityispiirteiden ymmärtäminen on aina eduksi. Kaikista keskeisin taito, jota hankintakonsultti tarvitsee, on oikea asenne konsultoivaan työhön. Roolissa tulee osata kuunnella ja tunnistaa asiakkaan tarpeita sekä yrittää ohjata heitä oikeisiin päätöksiin.

Vuorovaikutus asiakkaan kanssa on tärkeää koko projektin läpi. Vaikka saattaisi tuntua helpolta kirjoittaa koko tarjouspyyntö toimistolla ja vain esitellä se, asiakkaalle ei näin synny tarvittavaa ymmärrystä tai yhteyttä hankinnan tuloksiin. Ymmärryksen puute tekee vastuun ottamisesta vaikeaa siinä vaiheessa, kun hankintoja pitäisi ruveta ottamaan käyttöön ja sopimusta soveltamaan.

Konsultoivan asenteen lisäksi projektit edellyttävät usein perustason ymmärrystä hankintalaista ja sen asettamista rajoitteista, sillä suurin osa asiakkaistamme kuuluu Suomen julkishallintoon. Hankintajuristi ei kuitenkaan tarvitse olla.

Työssä auttavat fasilitointitaidot asiakkaan vaatimusten keräämiseksi sekä perustason ymmärrys tietotekniikasta. Tietotekniikkaosaamista tarvitaan vaatimuksia ja sopimuksia kirjoittaessa, ja onneksi myös Goforen satojen asiantuntijoiden joukosta löytyy tukea niin kysymykseen kuin kysymykseen.

Asiantuntijat tukevat toisiaan

Olen aina ollut kiinnostunut tietotekniikasta ja ajauduin vasta myöhemmin melkein puolivahingossa hankintojen pariin. Niinpä työskentely ympäristössä, jossa ympärilläni on paljon erilaisia IT-alan ammattilaisia, on minulle mieluisaa. Siitä on myös hyötyä ammatillisessa mielessä, sillä saan sisäisten keskustelujen kautta näkemystä erilaisiin digitalisaation trendeihin.

Goforella saan toteuttaa omia projektejani hyvin itsenäisesti. Tukea on toki tarjolla kollegoiden, aikaisempien tarjouspyyntöjen sekä mallipohjien muodossa, mutta ei ole olemassa etukäteen saneltua kaavaa, jota kaikissa projekteissa tulisi noudattaa. Usein vaikuttaminen oman työn sisältöön alkaa jo projektia koskevan tarjouksen laatimisesta.

Pidän työskentelystä konsultoinnin parissa, sillä se antaa mahdollisuuden tutustua moniin erilaisiin organisaatioihin ja heidän liiketoimintaansa. Jokainen projekti tarjoaa mahdollisuuden oppia jotain uutta.

Hei kokenut IT-hankintojen ammattilainen, löydä paikkasi tiimistämme! Lue lisää: ICT-hankintojen konsultti

Jan Virta

Jan on kokenut konsultti, joka omaa vajaan 10 vuoden kokemuksen digitaalisiin palveluihin kohdistuvista julkisista hankinnoista. Uransa aikana hän on vastannut tai osallistunut kymmenien eri palveluiden ja puitejärjestelyiden hankintaan, joista suurimpien arvo on ollut useita miljoonia euroja.

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Olen itse tullut työelämään aikana, jolloin organisaatioiden toimintaympäristöt olivat stabiilimpia ja ennakoitavampia. Myös johtamisihanne oli varsin erilainen: johtaja tai esihenkilö oli se, jolla piti olla vastaus kaikkeen. 

Nykymenoa kuvataan usein VUCA-maailmaksi. Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista volatility, uncertainty, complexity ja ambiguity. Selkokielellä suomeksi voisi puhua ympäristöstä, jota on ”vaikea ennakoida ja mahdoton hallita”. Tässä ajassa ei pötkitä pitkälle johtamisen ja esimiestyön opeilla, jotka pohjautuvat viime vuosisadalle – ja usein vieläpä sen alkupuolelle.  

Lainaus ”vaikea ennakoida ja mahdoton hallita” on johtamisantropologi Andreas ’Anttu’ Forsbergilta, jonka sain vieraaksi Recoding-podcastiin ja joka on kehittänyt ja havainnoinut johtamista 25 vuotta. 

Antun kanssa käymäni keskustelu kirvoitti miettimään, miten jokainen johtamisroolissa toimiva voisi testata, täyttääkö oma osaaminen jatkuvan muutoksen ajan vaatimukset. Syntyi neljän kohdan pikatesti.

Käytäpä muuta minuutti aikaasi, ja pohdi, kumpi alla olevien ”minicasien” vaihtoehdoista kuvaa paremmin ajatteluasi ja toimintaasi. 

 1. Vastausautomaatti vai utelias kysyjä?

Olette valmistelemassa toimintamallin muutosta yksikössä, jota johdat. Millaisen roolin otat? 

 • Kuuntelen muiden ajatuksia. Ajattelen kuitenkin, että oman kokemukseni pohjalta minulla on paras ymmärrys siitä, mikä on olennaista ja miten malli pitää rakentaa – usein yksityiskohtia myöten. 
 • Kysyn kysymyksiä, jotta yhdessä ymmärrämme paremmin, mitä mallilla ollaan ratkaisemassa, ja tunnistamme asiat, joita on vain lähdettävä kokeilemaan ennen kuin voimme saada vastauksia. 
 1. Kuunteletko vastataksesi vai ymmärtääksesi?

Viette läpi muutosta organisaatiossasi. Yhdessä tiimissä tämä herättää suurta tyytymättömyyttä, ja sinut johtamisroolissa toimivana on hälytetty keskustelemaan asiasta. Kumpi tapa kuvaa sitä, miten yleensä toimit:

 • Annan yksikön ihmisten kertoa asiasta, jotta voin puolustautua ja perustella muutosta ja osoittaa, että he ovat vain muutosvastarintaisia. 
 • Annan yksikön ihmisten kertoa asiansa ja yritän ymmärtää muun muassa jatkokysymysten avulla, mistä tyytymättömyys kumpuaa ja mitä esteitä muutoksen tiellä kenties on ja miten niitä voisi poistaa.
 1. Onko epäonnistuminen häpeällinen virhe vai yhteinen oppimiskokemus?

Pitkään suunniteltu uusi toimintamalli ei kerta kaikkiaan toimi käytännössä, ja sen suunnittelussa on selvästi tehty arviointivirheitä eikä kaikkia riippuvuuksia ole otettu huomioon. Miten yksikön johtajana toimit?

 • Korostat sitä, että virheitä ei saa tehdä, ja uskot, että syyllistämällä projektipäällikköä ja -tiimiä vastaavaa ei enää tapahdu. 
 • Asian märehtimisen sijaan mietitte yhdessä, mistä valuvika toimintamallissa johtuu, miten sen voisi korjata ja miten vastaavalta voitaisiin jatkossa välttyä. 
 1. Fanitatko sankarijohtajaa vai johtajuutta, joka saa suuntaamaan energian oikein?

Vuosi lähestyy loppuaan ja liiketoimintanne on kasvanut hienosti. Miten johtajana valotat sitä, mikä on onnistumisten takana? 

 • Julistat sitä, mitä itse olet tehnyt kasvun eteen, ja nostat esille yksilöitä ja heidän yksittäisiä huippusuorituksiaan. 
 • Iloitset siitä, että ihmiset ovat kokeneet yhteisen tavoitteen merkityksellisenä ja halunneet suunnata energiaansa ja ponnistella onnistumisten eteen. 

Jos valitsit useimmissa kohdissa B-vastauksen, sinulla selvästi on eväitä johtaa ihmisiä ja liiketoimintaa ympäristössä, jota emme voi oikein ennakoida emmekä varsinkaan hallita. 

Recoding-podcastin 6. tuotantokaudella pureudumme siihen, mitä johtajan, esihenkilön ja ihan jokaisen meistä tulee osata, kun muutos on jatkuvaa. Kuuntele Spotifyssa, SoundCloudissa, tai voit katsella jakson YouTubesta!

Auli Packalén

Auli työskentelee CCEA Oy:ssä johtavana konsulttina sekä brändistä ja palveluista vastaavana johtajana. Hän on muutosten asiantuntija, jonka erityisosaamista ovat kompleksisten muutosten läpivienti, muutoskyvykkyyden kehittäminen, ylimmän johdon muutosvalmennukset ja muutosportfolion johtaminen.

Linkedin profileTwitter profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.