Alkuperäinen vieraskynäteksti on julkaistu Talouselämässä 8.1.2022

Entä jos tulevaisuuden sote näyttäisi tältä: palvelut ovat arjen tukena, hoidon tarpeet pystytään ennakoimaan entistä paremmin, hoito alkaa heti ensikontaktista ja asiakasta ei jätetä yksin luukkujen välille?

Voi kuulostaa utopialta, mutta tarvittavat ratkaisut ovat jo täällä.

Soteuudistus eli palvelujen siirtäminen aiempaa suuremmille hartioille on vuosisadan mahdollisuus rakentaa jotain aivan uutta.

Mielestämme tulevaisuuden ratkaisujen pitää perustua ennen kaikkea oikeaan tietoon ja sen pohjalta tehtyihin päätöksiin.

Mitä trenditermi tiedolla johtaminen sitten mielestämme tarkoittaa soteuudistuksen yhteydessä? Kiteytetysti sitä, että kerätään tarvittava tieto, analysoidaan se ja asetetaan tavoitteet ja mittarit analyysin pohjalta. Asioita ja ihmisiä johdetaan näiden tavoitteiden pohjalta.

Sote on niin monimutkainen kokonaisuus, että muutosten vaikutuksia ei voida ennustaa etukäteen. Tehtyjä muutoksia pitää seurata ja analysoida säännöllisesti.

Tiedolla johtaminen on arvovalinta, joka on lainsäädännön näkökulmasta soteuudistuksessa käytännössä jo tehty. Hyvinvointialueiden pitää lain mukaan asettaa tavoitteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle ja määritellä tavoitteita tukevat toimenpiteet.

Tavoitteita ei voi rakentaa ilman tietoa ja sen pohjalta tehtyä analyysia.

Käytännössä tiedolla johtamista voidaan hyödyntää esimerkiksi palveluiden saavutettavuuden varmistamisessa. Nykyiset ja suunnitellut palvelupisteet ja asutus voidaan piirtää kartalle, jonka jälkeen nähdään, mikä osuus väestöstä saavuttaisi palvelut autolla tai julkisella liikenteellä esimerkiksi tunnin sisällä.

Myös digitaalisten ja liikkuvien palvelujen saavutettavuutta voidaan arvioida esimerkiksi nettiyhteyksien toimivuuden näkökulmasta.

Tiedolla johtamiseen panostamalla on saatu lupaavia tuloksia perusterveydenhuollossa eri puolella Suomea. Jonoja on saatu lyhennetyksi ja asiakkaat ovat saaneet nopeampaa palvelua muun muassa hoitavien tiimien vastuuta kasvattamalla, nimeämällä omahoitaja ja aloittamalla hoito heti.

Miten tiedolla johtaminen voisi olla avuksi soteuudistuksessa?

  1. Se auttaa valintojen tekemisessä ja tuo läpinäkyvyyttä päätöksentekoon. Soteuudistus tarkoittaa valintoja: mitkä asiat ovat tärkeitä, ja miten rakennamme niitä tukevat tavoitteet? Kun valinnat on tehty, päätösten pohjaksi etsitään tieto ja tarjotaan se ammattilaisille helposti ymmärrettävässä muodossa.
  2. Se muuttaa työkulttuurin. Soteammattilaiset kuvaavat nykyisiä organisaatioita usein hierarkkisiksi ja vanhakantaisiksi kulttuurimuseoiksi, joissa työ on sillisalaattimaista. Uudistus on paikka ravistella vanhoja järjestelmiä ja selkeyttää työtä ja palveluita. Tavoitteisiin sidottu tieto auttaa karsimaan turhia asioita pois ja keskittymään olennaiseen.
  3. Se vahvistaa asiakaslähtöisyyttä. Korona on vauhdittanut suomalaisten digiosaamista. Yhä useammat ovat valmiita digitaalisiin palveluihin – jos ne vain koetaan selkeiksi parannuksiksi. Aloitetaan siitä, että tarjotaan halukkaille palvelu digitaalisesti ja tehdään siitä hyvä. Huonoa palvelua ei halua kukaan, missään kanavassa. Asiakkailta kerätty tieto mahdollistaa palvelujen parantamisen ja oikean kohdentamisen.

Soteuudistus on Suomen suurin organisaatiomuutos koskaan. Jos teemme sen vain vanhoja malleja kevyesti viilaten, menetämme suuren mahdollisuuden.

Uusia ratkaisuja kannattaa miettiä myös oman tutun toimialan ulkopuolelta. Esimerkiksi Netflixin, Spotifyn ja verkkopankin kaltaisista sovelluksista olisi paljon opittavaa.

Voisiko tulevaisuudessa siintää malli, jossa kaikki tiedot ovat yhden käyttöliittymän takana, sitä voi käyttää missä ja milloin vain ja se osaa historiatietojen perusteella ennakoida ja tarjota hyödyllistä tietoa esimerkiksi perinnöllisten sairauksien ennaltaehkäisyyn?

Teknologia mahdollistaa tämän vision jo nyt. Kun se valjastetaan tiedolla johtamisen rengiksi, voimme luoda jotain aivan uutta – ja varmistaa meille kaikille laadukkaat sote-palvelut myös jatkossa.

 

Mikael Nylund

Toimitusjohtaja, Gofore Oyj

Harri Laihonen

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori, Itä-Suomen yliopisto
Erityisala tietojohtaminen ja digitaalisuus

 

Sote-uudistus edessä?

Kokonaisvaltainen kokemuksemme sote-uudistuksen valmisteluvaiheen tuesta on käytettävissäsi. Konseptiemme avulla viet sote-uudistuksen maaliin niin hyvinvointialueilla kuin kunnissa.

Tutustu sote-tukipakettiimme

Mikael Nylund

Mikael on Goforen toimitusjohtaja. Hän on työskennellyt Goforessa vuodesta 2010 lähtien ja auttanut sinä aikana lukuisia organisaatioita polulla kohti digitaalista liiketoimintaa. Mikael ajattelee, että parempi tulevaisuus tehdään teknologian avulla ihmisten ehdoilla.

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Devecto on nyt osa Gofore-perhettä. Yhdessä Gofore ja Devecto tarjoavat älykkäiden laitteiden ja koneiden vaativaa ohjelmistosuunnittelua, niihin liittyviä palveluja ja työkaluja.

“Aloitin työurani Devectolla vuoden 2015 alussa liikkuvien koneiden ohjelmistokehitystä tekevässä tiimissä, jossa työskentelen edelleen. Ammattikorkeakoulun opinnot antoivat hyvät perustiedot ohjelmistokehittäjän työlle, mutta kokemukseni on, että tämän homman oppii vasta työtä tekemällä.

Liikkuvien koneiden ohjelmistokehitys on monipuolista ja vastuullista työtä. Palkitsevinta työssäni on se, että saan olla tekemisissä oikeiden koneiden kanssa. Koodi tehdään tietokoneen ääressä, mutta kehitystyön tulokset voi nähdä konkreettisesti koneen toiminnassa.

Meillä luotetaan työntekijöihin, eikä kenenkään tulemisia ja menemisiä seurata kellokortin kanssa. Ilmapiiri on innostunut ja rento. Täällä voi itse vaikuttaa siihen, millaisissa projekteissa työskentelee ja kuinka paljon vastuuta itselleen ottaa. Kun hoitaa hommansa oma-aloitteisesti parhaansa mukaan, niin on myös mahdollisuus edetä urallaan.

Nykyinen tiiminvetäjän tehtäväni edellyttää, että olen perillä siitä, mitä tiimin jäsenet tekevät. Tarvittaessa neuvon muita ja huolehdin, että projekti etenee suunnitelmien mukaan. Esimiestehtävä velvoittaa toimimaan esimerkillisesti ja ratkaisemaan ongelmatilanteet nopeasti sujuvan työnteon ja hyvän työilmapiirin ylläpitämiseksi.

Devecto yhdessä Goforen kanssa on kasvava ja kannattava yritys, joka on hyvä paikka tehdä töitä.”

Avoin työpaikka: Sulautettujen järjestelmien ohjelmistokehittäjä älykkään teollisuuden hankkeisiin

Rekrytoimme kehittäjiä, joilla on palo työskennellä älykkään teollisuuden parissa. Hankkeemme ulottuvat koneiden ja laitteiden sulautetuista järjestelmistä kokonaisiin teollisuuden digitalisointiratkaisuihin.

Petrus Lehtola

Petrus työskentelee ohjelmistokehittäjänä ja tiiminvetäjänä. Työssään hän saa olla tekemisissä oikeiden koneiden kanssa sekä auttaa kollegoitaan ongelmanratkaisussa ja sujuvan työnteon mahdollistamisessa.

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Devecto on nyt osa Gofore-perhettä. Yhdessä Gofore ja Devecto tarjoavat älykkäiden laitteiden ja koneiden vaativaa Ohjelmistosuunnittelua, niihin liittyviä palveluja ja työkaluja.

“Toimin Devecton Kajaanin toimipisteen vetäjänä. Toimenkuvani on monipuolinen: vastaan Pohjois-Suomen alueen projektihankinnasta, projektien etenemisestä ja konttorin toiminnan pyörittämisestä. Osallistun myös ohjelmistokehitykseen asiakasprojekteissa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Olen aiemmissa töissäni projektipäällikkönä ja ohjelmistosuunnittelijana havainnut, että minulle mieluisinta työtä on uuden kehittäminen. Sitä saan nykyisessä työssäni tehdä entistä laaja-alaisemmin eri osa-alueilla.

Minulle on tärkeää, että voin jakaa työnantajan kanssa samankaltaiset arvot. Periaate, ”ei väliä missä teet tai miten teet, kunhan teet hyvin”, toteutuu meillä hyvin käytännön arjessa. Työntekijöihin luotetaan ja heille annetaan vapaus tehdä työtään parhaaksi katsomallaan tavalla. Työhön suhtaudutaan ammattimaisesti ja innostuneesti, mutta ilmapiiri on silti rennon letkeä.

Me olemme kuin jalkapallojoukkue. Taustaorganisaatio on hyvin rakennettu ja jokaisella on oma roolinsa kokonaisuudessa. Tärkeintä on saada taidoiltaan sopivimmat pelaajat oikeille paikoille, jotta kunkin parhaimmat kyvyt saadaan koko joukkueen käyttöön. Valmentaa ja harjoitellakin pitää, jotta lopputuloksena olisi harmoninen ja tuloksekas yhteispeli. Ohjelmistokehityksen alalla työntekijöiden osaaminen on avainasemassa siinä, kuinka asiakkaiden kanssa pärjätään maailmalla. Siksi meillä panostetaankin työntekijöiden kouluttamiseen ja kannustetaan osaamisen jakamiseen.

Goforella ja Devectolla on yhdessä kaikki edellytykset päästä mestareiden liigaan. Olemme kasvuhakuinen yritys, jossa vallitsee innostunut tekemisen meininki.”

Ohjelmistokehittäjä, tutustu millaisia uusia työmahdollisuuksia tarjoamme älykkään teollisuuden asiakasprojekteissa. Lue lisää ja katso avoimet työpaikat.

Petri Ingalsuo

Petri on Devecton Kajaanin toimipisteen vetäjä. Hän vastaa myös Pohjois-Suomen alueen projektihankinnasta, projektien etenemisestä ja konttorin toiminnan pyörittämisestä.

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Viime vuosien aikana ei ole voinut välttyä IT-alan ammattilaisten lukumäärään liittyvältä keskustelulta. Vastaajasta riippuen yksistään Suomessa tarvitaan tuhansista kymmeniin tuhansiin uutta IT-alan ammattilaista, jotta IT-alan työvoiman kysyntä kohtaisi sen tarjonnan. Puhetta on riittänyt, tekoja sen sijaan vähemmän. Goforella olemme tyypillisesti nojanneet ongelmien ratkaisemiseen tekemisen kautta ja niin toimimme tämänkin pulman kohdalla.

Teemme resursointia Goforen testiautomaatioasiantuntijoiden parissa. Tässä työssä, jos missä olemme huomanneet, miten kova kysyntä testiautomaatiokehitykselle ja sen taitajille on.

Korkeakoulujärjestelmämme ei tällä hetkellä vastaa tähän kysyntään. Useimmiten ohjelmistotestaus kuitataan ohjelmistokehityskursseilla muutaman oppitunnin katsauksella ja parhaimmillaankin yhdellä ohjelmistotestausta käsittelevällä kurssilla.

Uusien asiantuntijoiden rekrytoinneissamme olemme käyttäneet jo pitkään eri väyliä, ja pyrimmekin sopivassa suhteessa kasvattamaan junioreista testiautomaation ammattilaisia sekä houkuttelemaan enemmän testiautomaatiokilsoja kartuttaneita konkareita. Olemme myös toteuttaneet kumppanimme kanssa alan vaihtajille suunnatun testiautomaatiokoulutuksen.

Uusia tekijöitä testiautomaatiokehitykseen

Tähänastisten kokemusten pohjalta haluamme omalla työllämme ottaa härkää sarvista entistäkin tiukemmin ja tuoda testiautomaatiokehityksen pariin yhä uusia tekijöitä, sen sijaan että voivottelisimme osaajapulaa ja kovaa kilpailua kokeneista tekijöistä. Omassa työssämme iso palkinto on ollut löytää ohjelmistotestauksen pariin ihmisiä, jotka eivät ole sitä osanneet välttämättä nähdä urapolkunaan. Uuden tekemisen pariin päästyään konsulttimme ovat todenneet sen olevan mahtavaa hommaa ja saaneet siitä kenties kokonaan uuden työuran.

Olemme ylpeitä ja iloisia kertoa, että käynnistämme ikioman ja ensimmäisen Gofore Testiautomaatioakatemian. Haluamme viedä omalla akatemiallamme testiautomaatiokehityksen ilosanomaa jo ohjelmistokehityksen parissa työskenteleville tai sitä opiskelleille henkilöille, jotka eivät ehkä ole tulleet ajatelleeksi miten monipuolista ja teknisesti haastavaa työskentely testiautomaatiokehityksen parissa voi olla. Lue kollegamme Tuuli Pitkäsen ajatuksia testiautomaatiosta ja sen merkityksestä osana ohjelmistokehitystä.

Yhteisöllisyyttä ja tukea oman osaamisen kehittämiseen

Gofore on mitä parhain työyhteisö valjastaa omat koodaustaidot testiautomaation pariin ja oppia uutta. Akatemiaan valitut pääsevät osaksi pian satapäistä testiautomaatioasiantuntijoidemme joukkoa, joiden kanssa oppia, sparrata ja kehittää uutta.

Meillä on testiautomaatioasiantuntijoiden oma kilta, Slack-kanavat ja kerran kuussa järjestettävä sisäiseen koulutukseen keskittynyt päivä. Työssä voit hakea omaa kulmaasi testiautomaation parissa; lähteä tutustumaan tarkemmin testaamiseen tai keskittyä työkaluihin, ympäristöjen pystyttämiseen ja testiautomaation koodaamiseen.

Janne & Tiina

Kiinnostuitko? Tarkempaa tietoa löydät akatemian sivuilta. Hae mukaan!

 

Janne Borro

Kirjoittaja on kestävästä liiketoiminnasta ja 2020-luvun johtamisesta innostuva IT-alan osaamisenhankinnan moniottelija ? Goforella Jannen työ keskittyy projektiresursointiin ja alihankintaan ohjelmistotestauksen ja tietoturvakonsultoinnin alueella.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.