Terveydenhuollon tietomurroissa suurin kustannusvaikutus

IBM:n vuotuisen tietomurtoanalyysin mukaan tietomurron keskihinta ylsi jo 4,35 miljoonaan dollariin, keskimääräisen kustannuksen kasvaessa vuosi vuodelta (Cost of Data Breach Report 2022, IBM Security). Kuten Goforen Tommi Ferm on todennut blogikirjoituksessaan (31.8.2022), merkillepantavaa on se, että organisaatioiden kohtaamien tietomurtojen määrissä on suuria toimialakohtaisia eroja. Tehty analyysi osoittaa, että terveydenhuoltoalalla on suurin keskimääräinen tietomurron kustannusvaikutus – tämä kustannus on tietenkin pois jostakin muualta. Terveydenhuoltoalan tietomurtojen kehityskulku onkin otettava vakavasti, sillä euromääräisten vaikutusten ja tietojen oikeudettoman paljastumisen lisäksi pelissä voi pahimmillaan olla suurin suojattava etu eli potilasturvallisuus. Vallitseva geopoliittinen tilanne näyttää tällä hetkellä suoria viitteitä siitä, että yksikään toimiala ei ole turvassa informaatiosodassa ja lopulta mikään ei ole pyhää.

Hyvinvointialueiden rakentaminen etenee hyvää vauhtia ja rinnakkaisia ratkaisuja puretaan nyt kiireen vilkkaa pois. Näin myös ICT-kentässä, jossa kuntien ja sairaanhoitopiirien omia tietojärjestelmiä yhdistetään koko hyvinvointialueen käyttöön. Muodostumassa on ainutlaatuinen kokonaisuus toimintakriittisyydeltään, teknologioiltaan ja elinkaaren vaiheiltaan erilaisia järjestelmiä. Tulevien järjestelmien datamäärät tulevat olemaan huikeita, kun pitkään erillisissä ympäristöissä asunut data kerätään nyt yhteisiin järjestelmiin. Datojen yhdistymisessä tiedon merkityksellisyys varautumisen näkökulmasta voi kasvaa kasautumisen vaikutuksena; tämä tulisi huomioida myös tietoturvavaatimuksissa. Usein potilastieto nähdään keskeisimpänä, vaikka esimerkiksi tiedot palvelujen tuottamiseen osallistuvasta henkilöstöstä ja sidosryhmistä voivat muodostua kriittisiksi kohdattaessa erilaisia yhteiskunnallisia poikkeustilanteita.

Tietoturvan ja -suojan näkökulmasta datan luokittelu, riskien ja uhkien tunnistaminen sekä riippuvuuksien hahmottaminen ovat keskiössä. Näin syntyy ymmärrystä suojattavista kohteista ja niiden kriittisyysasteista. Kriittisyysluokittelun perusteella on puolestaan mahdollista tehdä priorisointia tietoturvan parantamistoimenpiteiden sisällä.

Kypsyystason ymmärtäminen tuo konkretiaa kehittämiseen

Tietoturvakypsyys (maturiteetti) kuvaa organisaation tietoturvakyvykkyyksien tasoa, ja sitä voidaan mitata eri viitekehyksillä. Viitekehykset tuovat määrämuotoisuutta ja tarjoavat mahdollisuuden benchmarkata omaa toimialaa muihin toimijoihin tai toimijoihin oman toimialan sisällä. Parhaimmillaan tämä synnyttää tervettä kilpailuhenkisyyttä tietoturvan parantamiseksi. Tietoturvassa on aina viime kädessä kyse ihmisistä ja heidän tietoisuudestaan. Tästä syystä varsinaisten maturiteetti-viitekehysten rinnalla on tärkeä selvittää ihmisten muutosherkkyyttä. Kuten Taru Hermunen-Kuusela on 8.6.2022 julkaistussa blogissaan todennut, ihmislähtöinen tietoturvan tarkastelu tasapainottaa teknisesti painottunutta kyberalaa.

Hyvinvointialueiden synnyttämisen yhteydessä maturiteetin arviointi onkin hyvä työkalu kehittämisen tueksi. Ymmärrys kypsyystasosta ja ihmisten kyvystä omaksua muutoksia auttavat realistisen tietoturvatavoitetason määrittelyssä ja edelleen kehityksen vaiheistamisessa ja kehityksen etenemisen seurannassa. Riittävän tietoturvamaturiteetin saavutettuaan organisaatio kykenee varmistamaan toimintansa jatkuvuutta ja jatkuvuudella puolestaan synnytetään laadukasta asiakaspalvelua ja -kokemusta sekä turvallisuutta ja säästöjä.

Koskaan ei ole liian myöhäistä parantaa tietoturvaa

Lohdullista asiassa on, että tietoturvan parantamisen voi käynnistää vielä tänään. Kaikki toimenpiteet, joita tietoturvan parantamiseksi on tehtävissä kannattaa tehdä.

Meneillään oleva muutos on eri sidosryhmiä yhdistävä ponnistus. Kokemukset osoittavat, että yksi yhteisen kehittämisen keskeisimmistä haasteista on eri sidosryhmien vaatimusten yhteensovittaminen. Alkuvaiheessa tehty yhteisen kehittämisen hallintamalli ja vaatimusten käsittelymalli helpottavat sidosryhmien erilaisten intressien hallintaa ja vaatimusten priorisointia. Tietoturvan kehittäminen ei tee tässä poikkeusta. Tietoturvan kehittämistä voi ja tulee mitata, jotta toimenpiteiden vaikuttavuudesta voidaan varmistua. Hallintamalli tuo kehittämiseen tarvittavan systematiikan ja se auttaa sidosryhmiä käymään keskustelua tietoturvasta ja löytämään keskeisimmät yhteiset vaatimukset.

Hyvinvointialueiden kannalta tietoturvaan panostaminen juuri tässä ajan hetkessä kannattaa, sillä sote-muutoksen rakennuspalikat ovat nyt kehittäjien käsissä – ennen kuin ne taas kiinnittyvät paikalleen – ainakin hetkeksi.

Varmista digitaalisten palveluidesi laatu ja​ turvallisuus

KLIKKAA TÄSTÄ MIELENRAUHAA

Markus Asikainen

Markus toimii Goforella kyberturvaliiketoiminnasta vastaavana johtajana. Markuksella on monipuolinen työhistoria turvallisuusviranomaistoiminnasta ja korkean turvallisuuden liiketoiminnasta. Kyberturvallisuus, resilienssi ja useiden virastojen yhteiset kehitysprojektit ovat olleet isossa roolissa hänen tähänastisella työurallaan. Ennen siirtymistään yksityiselle sektorille Markus on työskennellyt erilaisissa julkishallinnon organisaatioissa, kuten Poliisihallituksessa, sisäministeriössä ja Hätäkeskuslaitoksella. Markuksella on kauppatieteiden maisterin tutkinto Jyväskylän yliopistosta ja hän on lisäksi valmistunut Pelastusopistosta.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Energiakriisi on nyt käsillä niin koko Euroopassa kuin Suomessa. Ilmastomuutoskysymykset ovat olleet tapetilla jo vuosia, ja nyt tilannetta on pahentanut entisestään myös Venäjän sotatoimet Ukrainassa. Meidän on irtauduttava fossiilisen energian käytöstä, keksittävä uusia ratkaisuja Venäjältä aiemmin tuodun energian korvaamiseksi ja yksinkertaisesti kehitettävä innovaatioita myös energian säästämiseksi. Menneeseen ei ole paluuta.

Teknologian ja digitalisaation avulla voimme löytää ratkaisuja, joilla säästetään paitsi rahaa ja tuotetaan kilpailuetua, vastataan myös ilmastokysymyksiin ja energiakriisiin. Valtion kestävän kehityksen yhtiön, Motivan, Astetta alemmas-kampanja tavoittelee suurta energiansäästöä valtakunnallisesti, millä varmistettaisiin energian huoltovarmuus ja riittäminen kaikille. Kyse on myös rahasta – Venäjän tuontienergiasta irtautumisen myötä hintojen nousu on ollut merkittävää ja hintojen vaihteluun on varauduttava pitkäksi aikaa.

Jokainen meistä voi osallistua arjen toimillaan energiatalkoisiin: laskemalla huoneiden lämpötilaa, käyttämällä vähemmän viihde-elektroniikkaa, ottamalla lyhyempiä kuumia suihkuja. Myös yrityksiä pyydetään mukaan tekemään konkreettisia tekoja energian säästämiseksi. Jo yhden asteen lämpötilan laskeminen voi antaa 5% energiansäästön.

Tukea uusien ratkaisujen kehitykseen

Tarvitsemme kuitenkin suurempia konkreettisia muutoksia. Tarvitsemme uusia ideoita, innovaatioita ja investointeja. Suomi ja EU tukevat puhtaan energian investointeja nyt enemmän kuin koskaan ja kotimaisen energian ratkaisut ovat nyt arvonsa huipussa. Yritysten energiainvestointukea energiateknologian hankkeisiin on nyt haettavissa 150 miljoonan edestä. Euroopan komissio tukee energiainvestointeja miljardeilla euroilla ja tukea voi hakea teollisuuden sähköistymiseen, vetyhankkeisiin, uusien energiateknologioiden valmistukseen ja erilaisiin energiapilottihankkeisiin. Näillä tuilla pyritään edistämään uuteen teknologiaan perustuvia ratkaisuja, joten nyt on paras aika kääriä hihat energiamarkkinoilla.

Esimerkiksi datan ja tekoälyn avulla voidaan ennustaa ja analysoida erilaisia tilanteita, luoda uusia toimintatapoja, automatisoida vakiintuneita malleja sekä löytää uusia ratkaisuja. On uskallettava kokeilla erilaisia ratkaisuja. Potentiaalin löytäminen on avainasemassa, ja potentiaali löytyy organisaation tuottamasta datasta ja sen analysoinnista. Pilvipalveluiden kehitys mahdollistaa esimerkiksi datan hallinnan ja liiketoiminnan jatkokehittämisen palveluiden parantamiseksi.

Konkreettisina esimerkkeinä meillä tehdyistä projekteista mainittakoon dataan pohjautuvan sähkönkäytön ennustetyökalun luominen, sähköjärjestelmän automaattinen testaaminen ja kehitysympäristön automatisointi, sähkönhallinnan etäluenta- ja älyverkkojärjestelmien pilvipalvelumalli sekä kokonaan uusi sovellusinfrastruktuuri. Voit lukea näistä asiakastarinoissamme.

Meillä on osaamista vaikeiden ja monimutkaisten kehityshankkeiden läpiviennistä, projektijohtamisesta järjestelmäkehitykseen ja muutosten menestyksekkäästä hallinnasta palvelumuotoiluun. Ketterien menetelmien avulla säästetään myös aikaa ja rahaa. Meillä on asiantuntijuutta myös testaukseen ja laadunvarmistukseen sekä automaatioiden rakentamiseen. Nyt tarvitaan uusia ratkaisuja ja edistyksellisyyttä luomaan ja turvaamaan tulevaisuutta.

Katso miten autamme rakentamaan innovatiivisia palveluita ja aitoa asiakaslähtöisyyttä

TÄSTÄ KOHTI INNOVATIIVISIA ENERGIARATKAISUJA

Tuuli Ashurst-Pitkänen

Tuuli työskentelee Goforella Test Managerina. Työssään hän innostuu erityisesti mielikuvituksen käytöstä ja luovien ratkaisujen löytämisestä vaikeidenkin ongelmien ratkaisemiseksi. Tuuli on kiinnostunut lisäksi arjen robotiikasta, ympäristöteknologiasta sekä älytekstiileistä. Ammatillinen tausta hänellä on bioanalytiikassa ja plakkarissa lisäksi maisterin paperit kirjallisuustieteestä. Vapaa-ajan puolivakavana harrastuksena hän valmistaa luonnonkosmetiikkaa omassa kotilaboratoriossaan ja upottaa kädet saveen keramiikkakurssilla.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Kokeneena ohjelmistokehittäjänä Petteri Innanmaa arvostaa työssään itseohjautuvuutta sekä sitä, että pääsee hyödyntämään teknisiä vahvuuksiaan eli typescript-, React-, React Native- ja NodeJS -osaamistaan.

Petterillä on yli kymmenen vuoden työkokemus ohjelmistokehityksestä ja viimeiset viisi vuotta hän on työskennellyt Goforella.

”Kaikissa Goforen projekteissani olen päässyt työskentelemään vahvuusalueellani eli typescriptillä, Reactilla ja NodeJS:lla. Kokemusta on karttunut myös muista teknologioista, kuten NextJS, AWS, Github, Redux, Clojure, Docker, GraphQL, React Native, playwright, PostgreSQL”, kertoo Petteri.

Monipuoliset projektit

”Olen ratkonut esimerkiksi Design-systeemin käyttöönottoa, miljoonia kuukausikävijöitä palvelevien frontend-sovelluksien suorituskykyhaasteita, Monorepoon siirtymistä ja kehitysympäristön parannuksia. Lisäksi olen esimerkiksi tehnyt todella ison asunnonsyöttölomakkeen arkkitehtuurin suunnittelun ja toteutuksen.”

Lisäksi Petteri on pystyttänyt kehitysympäristöjä, perustanut projektin nollasta, parantanut automatisointia sekä kehittänyt tiimin devauskäytäntöjä.

Tiimityöskentelytaidot ja projektiosaaminen

Petteri huomaa kehittyneensä Goforen projekteissa erityisesti tiimissä työskentelyssä ja projektiosaamisessa. Myös isot projektit ovat kasvattaneet hänen teknistä osaamistaan huimasti.

”Teknisesti olen oppinut paljon testauksesta, tietoturva-asioista, käytettävyyden huomioinnista, projektin elinkaaren hallinnasta, hyvistä devauskäytännöistä sekä kestävän ja ylläpidettävän koodin kirjoittamisesta.”

”Saan toimia itseohjautuvasti ja päättää omista asioistani”

Petteri arvostaa Goforella itseohjautuvuutta ja työnantajan tukea erilaisissa elämäntilanteissa.

”Goforella saan olla täysin oma itseni, toimia itseohjautuvasti, päättää omista asioistani, ja arvostan, että työntekijöihin luotetaan. Haastavissa elämäntilanteissa olen saanut kiitettävästi ymmärrystä ja tukea.”

Etsimme kasvavaan joukkoomme ohjelmistokehittäjiä

Lue lisää ja hae

Vahvuutenamme on monimuotoinen joukko eri alojen asiantuntijoita, joille haluamme tarjota parhaat mahdollisuudet kehittyä ja kukoistaa sekä työssä että sen ulkopuolella.

Katso avoimet työpaikkamme ja liity joukkoon!

Gofore Oyj

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Insinööriliitto palkitsi Goforen Vuoden insinöörityönantajana. Tunnustus myönnettiin meille innovatiivisesta palkkakehitysmallista ja positiivisen sekä monimuotoisen työelämän kehittämisestä. Kiitos tunnustuksesta!

Yrityksenä laadimme toimialallamme ensimmäisten joukossa yrityskohtaisen työehtosopimuksen, joka tuli voimaan vuoden 2022 alussa. Vuoden insinöörityönantaja -palkinto jaettiin 9. syyskuuta järjestetyssä Insinööri-gaalassa Tampereella.

”Kiitämme lämpimästi saamastamme tunnustuksesta. Olemme erittäin iloisia siitä, että työelämän kehittämisen hyväksi tekemämme työ noteerataan. Huomionosoituksen ansaitsevat kaikki goforelaiset, sillä työntekijämme ovat aktiivisesti mukana yrityksen toiminnan ja kulttuurin kehittämisessä. Yhteisömme kädenjälki näkyy vahvasti myös työehtosopimuksessamme”, sanoo Goforen henkilöstöjohtaja Sanna Hildén.

”Huomionosoituksen ansaitsevat kaikki goforelaiset, sillä työntekijämme ovat aktiivisesti mukana yrityksen toiminnan ja kulttuurin kehittämisessä.”

TES heijastaa Goforen arvoja ja yrityskulttuuria

Teimme yrityskohtaisen työehtosopimuksen syksyllä 2021 yhdessä luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja ammattiliittojen edustajien kanssa, ja se tuli voimaan vuoden 2022 alussa. TES heijastaa meidän arvoja, yrityskulttuuria ja ajattelu- ja toimintatapoja ja sisältää yhtiön kasvuun ja kannattavuuteen perustuvan palkkaratkaisun.

Sopimus on monilta osin valtakunnallista työehtosopimusta parempi, ja siihen tuotiin useita kirjauksia, joista Goforella on jo aiemmin sovittu paikallisesti. Esimerkiksi isät saavat Goforella kolme viikkoa palkallista perhevapaata, mikä on kaksi viikkoa enemmän kuin valtakunnallisessa sopimuksessa.

Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvointista ja työkulttuurimme toimivuudesta

”Gofore on arvojohdettu yritys ja haluamme panostaa työntekijöidemme hyvinvointiin ja työkulttuurimme toimivuuteen. Työehtosopimuksemme perusperiaate on, että työehdot heijastelevat mahdollisimman hyvin yrityskulttuuriamme, joka perustuu itseohjautuvuuteen, yhdessä tekemiseen ja luottamukseen”, Hildén sanoo.

”Gofore on arvojohdettu yritys ja haluamme panostaa työntekijöidemme hyvinvointiin ja työkulttuurimme toimivuuteen.”

Vahvuutenamme on monimuotoinen joukko eri alojen asiantuntijoita, joille haluamme tarjota parhaat mahdollisuudet kehittyä ja kukoistaa sekä työssä että sen ulkopuolella.

Katso avoimet työpaikkamme ja liity joukkoon!

Gofore Oyj

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Joulukuu, 2021. Silloisen työnantajani tärkeä sovellusuudistus oli vaatinut jo kuukausien ajan intensiivistä manuaalitestausta, ja kehityksen olisi tarkoitus jatkua vielä monta kuukautta lisää. Testitapausten suunnittelun, kirjoittamisen ja manuaalisen testauksen ohessa silmäilin kaipaavasti tähän sovellukseen liittyvää testiautomaatioprojektia.

Testiautomaatioprojekti oli minulle rakas; se oli ensimmäiseni. Sen avulla opiskelin verkkosovellusten testiautomaation kehitystä alusta saakka, vain internet ja sen monet ohjevideot oppaanani. Olin opiskellut Tampereen ammattikorkeakoulussa ohjelmistotuotantoa, joten koodaus oli (ja on) lähellä sydäntäni. Ja sitä testiautomaatio on parhaimmillaan; loogista ajattelua; koodin uudelleenkäyttöä; kaunista, auttavaa, moneen taipuvaa.

“Kunpa vain olisi aikaa. Refaktoroitavaa on niin paljon. Automaatio on auttamatta jäljessä, kun aikani kuluu manuaalitestaukseen,” ajattelin.

Yhteydenotto Goforelta epäilytti minua ensin. Työpaikan vaihdos on aina iso muutos, ja olisin jättämässä taakseni Ensimmäisen Testiautomaatioprojektini. Ensimmäisen IT-alan työpaikkani ja monet työkaverini. Päädyin kuitenkin sopimaan palaverin rekrytoijan kanssa; “jutellaan mukavia samalla, kun kerron sulle Goforesta”. No, testaaja testaa, eikä minulla ollut mitään hävittävää.

Ensimmäinen puhelu sai minut kiinnostuneeksi. Jatkohaastattelu innostuneeksi. Ja kun viimein sain tiedon, että Gofore haluaisi minut osaksi heidän testiautomaatioakatemiaansa, en enää epäröinyt.

Goforetus alkaa

Helmikuun loppu, 2022. Ensimmäiset päiväni Goforella alkoivat rivakasti. Minulle oli jo asiakasprojekti tiedossa ja Gofore oli edelliseen, pienempään työnantajaani verrattuna ihmeitä täynnä. Tylsää hetkeä ei ollut: kun en ollut asiakaspalavereissa kuulemassa ja oppimassa projektista, opiskelin Pythonia ja tutustuin uusiin ihmisiin. Pikkuhiljaa, maaliskuun kuluessa, akatemia pääsi kunnolla vauhtiin.

Mottoni on: “Opi joka päivä jotain uutta”. Sitä akatemia-aikani oli parhaimmillaan.

Testauksen perusteet opittiin ja testattiin ISTQB Foundation-kurssin ja -sertifikaatin avulla. Robot Frameworkin perusteet ja jatkokurssi antoivat uusia näkemyksiä ja vinkkejä, joita en itseopiskellen olisi osannut hyödyntää.

Jokaiselle akatemialaiselle annettiin oma, henkilökohtainen mentori tekemään töiden aloituksesta sujuvampaa. Mentorini antoi kaipaamaani keskustelupintaa automaatioon liittyen, kunnes omat projektimme veivät meidät molemmat mennessään. Itseopiskeltu Azure Fundamentals-sertifikaatti auttoi tutustumaan Microsoftin pilvipalveluihin – vaikkakin alkeellisesti.

Goforella on myös kuukausittaisia tiedonjakopäiviä, ja mahdollisuus osallistua muihin testaukseen liittyviin kursseihin ammattiosaamisen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Olen käyttänyt kaikki mahdollisuudet hyväkseni, ja osallistuin esimerkiksi tutkivasta testauksesta pidetylle kahden päivän intensiivikurssille. Goforelaiset ovat olleet kiinnostuneita jakamaan omaa osaamistaan ja parhaaksi kokemiaan käytäntöjä meille akatemialaisille. Tyhmiä kysymyksiä ei ole, ja näkemyseroista keskusteleminen on antanut uusia puolia jo tutuiksi tulleisiin ongelmiin.

Tein oman akatemiani Tampereelta käsin. Akatemiatoverini tapasin lähinnä etänä akatemiaan liittyvissä etäkokouksissa, ja kerran ISTQB Foundation sertifikaatin tentissä. Välimatkat eivät haitanneet; kaikki akatemian kautta tapaamani henkilöt ovat olleet Tre-Hki junamatkaakin helpommin lähestyttäviä. Heiltä sain tukea akatemian suoritukseen, kun projektikiireet veivät kaiken aivokapasiteettini.

Kuvassa logo-t-paita, printattu diplomi ja avaimenperä

Valmista tuli!

Kesäkuu, 2022. Goforen ensimmäinen testiautomaatioakatemia saapui arvoiseensa päätökseen. Valmistumisjuhlaa varten matkustin Helsinkiin aamujunalla, jotta ehtisin aamupäivän käyttää asiakaspalavereissa – konsultin hommat ovat alkaneet jo luistaa kuin vanhalta tekijältä. Iltapäivällä juhlistimme kolmen kuukauden taipalettamme kuohuvan ja kakun kera. Akatemiasta kaiken tiedon lisäksi saimme todistukset, paidat ja avaimenperät (kaikki robottiaiheisia akatemian malliin). Kotitoimistolle päästyäni asensin akatemiatodistukseni työpisteeni viereiselle seinälle muistutuksena ensimmäisistä kolmesta kuukaudestani Goforella. Toiset kolme kuukautta on nyt kulunut, ja en ole katunut akatemiaan lähtöä pätkääkään. Edes ensimmäistä kertaa.

Oletko kiinnostunut uudenlaisesta työstä ohjelmistokehityksen parissa? Tutustu Goforen testiautomaatioakatemiaan.

Jos olet jo kokenut testiautomaatiokehittäjä, katso ohjelmistotestauksen ja laadunvarmistuksen avoimet työpaikat.

Anu Malm

Anu on utelias testaamaan niin vapaa-ajalla kuin työpaikallakin. Kaikki uutuuskarkit on maisteltava ainakin kerran, ja sovellusten virhetilanteet makustellaan myös viimeistä murua myöten. Hän kokee automaation olevan ratkaisu tulevaisuuden ongelmiin, ja onkin innolla mukana kehittämässä niitä.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Miksi ihmiset vaihtavat työpaikkaa? Tämä on todennäköisesti yritysten ykköskysymys aloilla, joilla osaajista kilpaillaan, ja oikeita vastauksia on monia. Tämä oli myös kysymys sijoittajien huulilla jälleen puolivuosikatsauksemme julkistamisen aikaan. Perustuen omaan kokemukseeni urani aikana, yksi pääsyistä motivaation heikkenemiseen tai jopa lähtemiseen on tunne siitä, ettei tule huomatuksi ja arvostetuksi.

Kuten asia usein on, osaaja saattaa olla hyvinkin arvostettu, mutta jos sitä ei koskaan sanota, sillä ei ole väliä. Suomalainen kulttuuri on olla julman rehellinen, eikä ole tapaistamme jaella kehuja vain keksiäksemme puheenaiheita. Ainakaan emme ole epäaitoja, mutta kääntöpuoli on, että vaikka arvostaisimmekin jotakuta, emme ehkä sano sitä ääneen. Mutta kyllä kissa kiitoksella elää, eikä vain kiitoksella vaan myös rakentavalla kritiikillä. Miten muuten voimme kehittyä? Tai tuntea kuuluvamme joukkoon? Tuntea itsemme hyödyllisiksi, osaaviksi ihmisiksi oikeilla paikoilla? Tai ihan vain huomatuiksi?

Goforella palaute ei kulje vain ylhäältä alas

Olen itse ollut positiivisesti hyvin yllättynyt Goforen kulttuurista, sillä olen tottunut yli 20-vuotisella urallani yllä kuvailtuun suomalaiseen palautteettomuuden kulttuuriin. Palaute ei myöskään kulje vain ylhäältä alas. Kaikkia kannustetaan antamaan ja pyytämään palautetta, ja kehut jaetaan koko henkilöstölle avoimella Slack-kanavalla. Kehukanavalla saatetaan noteerata hyvin pieniäkin asioita, silti kehu on luultavasti aina iso asia sille, jota kiitetään ja arvostetaan.

Varmistamme myös, että ulkoisilta sidosryhmiltä saatava palaute jaetaan niin monen kollegan kanssa kuin mahdollista, jotta voimme kaikki oppia, kehittyä ja iloita voitoista ja saavutuksista. Kehukanava ei myöskään ole niitä yhteisöllisiä aloitteita, jotka ovat aluksi kauniita ajatuksia, mutta kuivuvat kokoon, koska kukaan ei ylläpidä niitä. Kehukanavalla voi olla päivittäin kymmenenkin eri kiitosta. Tämä on kulttuurimme ydintä.

Positiiviseen, välittävään kulttuuriin on helppo kiinnittyä

Olen itse saanut ensimmäisinä kuukausinani Goforen sijoittajaviestinnässä enemmän palautetta kuin vuosien aikana useimmissa työpaikoissani. Tämän positiivisen, välittävän kulttuurin voi ja se pitäisikin ulottaa myös yhteisömme ulkopuolelle. Kyseltyäni taannoin julkisesti palautetta, sain paljon arvokasta näkemystä ulkoisilta sidosryhmiltämme siihen, miten kehittää sijoittajaviestintäämme ja taloudellista raportointiamme. Tällä osa-alueella, kuten monella muullakin, vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on keskeistä, kun halutaan pysyä ajan hermolla, palvella hyvin ja jopa erottautua kilpailijoista.

Mutta takaisin alkuperäiseen kysymykseen ja ehdottamaani vastaukseen. Menisin näkemäni perusteella jopa niin pitkälle, että kehukulttuuri on tärkeimpiä kulmakiviä siinä, mitä Gofore on yhteisönä, työpaikkana, urana – ja kyllä, myös sijoituksena. Tällaiseen kulttuuriin on helppo kiinnittyä, integroitua ja tuntea kuuluvansa, ja voisin kuvitella, että se on myös vaikea jättää.

Kulttuurillamme on tärkeä rooli siinä, miten onnistumme saavuttamaan strategiset tavoitteemme. Haluatko tietää lisää, minkälaista työskentely Goforella on, ja mitä voit odottaa meiltä goforelaisilta. Lue lisää Kulttuurikirjastamme.

Kiinnostuitko Goforesta työpaikkana? Katso avoimet työpaikat.

Emmin tehtävä Goforen IR Leadina on toteuttaa ja kehittää yhtiön sijoittajaviestintää ja raportointia sekä hoitaa sijoittajasuhteita. Pitkän linjan viestijä Emmi näkee olevansa palveluammatissa, jossa sidosryhmän näkemyksiä kuunnellaan herkällä korvalla ja pyritään aktiivisella, avoimella otteella vastaamaan odotuksiin aina vain paremmin.

Linkedin profileTwitter profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.