Kilatia

Kohti turvallisempaa huomista innostavan oppimisympäristön avulla

Kilatia Oy on valtakunnallinen turvallisuuskoulutuksia ja -palveluita tuottava yritys Suomessa. Kilatia lähestyi Goforea vuoden 2020 aikana suunnitelmissaan toteuttaa pilvipohjaista turvallisuusalustaa, johon se halusi sisällyttää sähköisen pelastussuunnitelman, interaktiivisen turvallisuussuunnistuksen pelastussuunnitelmaa tukemaan, koulutusrekisterin ja sammutin- sekä laitehuoltoon liittyviä osioita. Gofore valikoitui hankkeeseen kumppaniksi sen laaja-alaisen osaamisen ja helposti lähestyttävyyden takia.

Tarpeet pilvipohjaiselle turvallisuusalustalle

Kilatia Oy on valtakunnallinen turvallisuuskoulutuksia ja -palveluita tuottava yritys Suomessa. Kilatia lähestyi Goforea vuoden 2020 aikana suunnitelmissaan toteuttaa pilvipohjaista turvallisuusalustaa, johon se halusi sisällyttää sähköisen pelastussuunnitelman, interaktiivisen turvallisuussuunnistuksen pelastussuunnitelmaa tukemaan, koulutusrekisterin ja sammutin- sekä laitehuoltoon liittyviä osioita. Gofore valikoitui hankkeeseen kumppaniksi sen laaja-alaisen osaamisen ja helposti lähestyttävyyden takia.

Tällä hetkellä moderneja turvallisuusalustoja ei ole tarjolla, joita voitaisiin hyödyntää siten, että käyttäjät oikeasti oppisivat turvallisuuteen liittyviä asioita helposti ja interaktiivisesti. Kilatia oli huomannut monia puutteita olemassa olevissa ratkaisuissa kouluttaessaan asiakkaitaan turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Projektin alussa Kilatia määritteli hyviä suuntaviivoja turvallisuusalustalle ja tämän pohjalta Gofore lähti selvittämään potentiaalisten asiakkaiden tarpeita palvelumuotoilun keinoin. Tällä tavalla alustasta saatiin rakennettua asiakkaiden toiveita ja tarpeita täyttävä ratkaisu.

Gofore auttoi Kilatiaa määrittämään pohjaa kehitettävälle ratkaisulle palvelumuotoilun ja UI/UX-suunnittelun avulla ja lopulta toteuttamaan turvallisuusalustan, joka on käytettävissä Kilatian toiveiden mukaisesti sekä mobiilissa että työpöytäversiona.

Uniikki vuorovaikutteinen ratkaisu uniikkiin tarpeeseen

Ratkaisu rakennettiin palvelumuotoilun keinoja käyttäen selvittämällä ensin oikeat asiakastarpeet käyttäjähaastatteluin sekä käyttäjäpolkuja tekemällä. Ratkaisu rakennettiin ketteriä menetelmiä käyttäen ja Kilatia oli aktiivisesti mukana päätöksenteossa koko projektin aikana.

Ratkaisu otettiin käyttöön vaiheittain ja ensimmäisenä toiminnallisuutena Kilatian turvallisuusalustasta siirrettiin tuotantoon interaktiivinen pelastussuunnitelma, joka vie turvallisuuden suunnittelun uudelle tasolle. Mahdollisuus nähdä pelastussuunnitelma erilaisten ohjevideoiden kanssa helppokäyttöisesti myös mobiililla mahdollistaa turvallisuuteen tutustumisen missä ja milloin vain.

Interaktiiviseen pelastussuunnitelmaan sisältyy lisätoiminnallisuutena mahdollisuus mobiililaitteella tehtävään turvallisuussuunnistukseen. Turvallisuussuunnistus tuo interaktiiviseen pelastussuunnitelmaan tutustumisen aivan eri tasolle, jolloin kiinteistöön ja rakennukseen liittyvä turvallisuuden oppiminen käy helposti ja mukavasti.

Ratkaisun alustaksi valittiin AWS-pilviratkaisu ja jo projektin aikana on huomattu, miten helppoa ja automaattista on saada nopea palaute toteutetuista toiminnallisuuksista, koska automaatiisen julkaisun -ratkaisut toimivat huomaamattomasti taustalla. AWS:n käyttöönotettavissa teknologioissa suosittiin moderneja, nopeita, edullisia ja hyvin konfiguroitavia komponentteja. Ympäristöt mallinnettiin AWS Cloud Development Kit (CDK, TypeScript) avulla, mikä helpotti huomattavasti pilviasiantuntijan työtä.

Kilatian turvallisuusalustan tärkeimmät painopisteet olivat AWS:n osalta:

 • Tilirakenne
 • Identiteetin ja pääsynhallinta
 • Infrastruktuurin automatisointi
 • Kontitus
 • Infrastruktuurin monitorointi
 • Keskitetty lokienhallinta
 • CI/CD ja julkaisut

Oppimisen kehittämistä – yhdessä

Goforen ja Kilatian yhteistyö jatkuu edelleen muun muassa kehittämällä uusia toiminnallisuuksia turvallisuusalustaan. Ratkaisu on saanut jo tällä hetkellä Kilatian asiakaskunnassa erittäin hyvää palautetta.

Kilatian turvallisuusalustaan on interaktiivisen pelastussuunnitelman lisäksi suunnitteilla seuraavia toiminnallisuuksia:

 • Interaktiiviseen pelastussuunnitelmaan tai rakennukseen liittyvät turvallisuusmerkinnät esim. vikaantuneiden laitteiden osalta
 • Koulutusrekisteri eri koulutuksille, jolla varmistetaan, että yksikön koulutukset ovat ajan tasalla ja henkilöiden on mahdollista saada todistuksensa koulutuksista
 • Sammutin- ja laitehuolto, joilla varmistetaan, että laitteet on huollettu ja toimintavarmoja

Osa toiminnallisuuksista on jo eri vaiheissa toteutuskaarta, joten käyttäjät voivat päästä nauttimaan näistä lähitulevaisuudessa.

Kilatian turvallisuusalustaa on tarkoitus kehittää jatkuvasti eteenpäin Kilatian asiakkaiden kanssa palvelumuotoilun keinoin, jotta varmistutaan siitä, että turvallisuusalusta todella vastaa asiakkaiden tarpeisiin turvallisemman huomisen rakentamisessa.

Projektin kohokohdat

Turvallisuuden suunnittelu uudelle tasolle

Kyky nähdä pelastussuunnitelma erilaisilla opetusvideoilla käyttäjäystävällisellä tavalla antaa mahdollisuuden oppia turvallisuudesta missä ja milloin tahansa – myös mobiilissa.

Hyvä pilvipohja jatkuvaan parantamiseen ja sujuvaan palveluun

Nykyaikaisia, nopeita, edullisia ja erittäin konfiguroitavia komponentteja suosittiin AWS-pilvialustan käyttöönotossa käytetyissä tekniikoissa.

Palvelumuotoilu ja ketterä kehittäminen voimavaroina

Määritimme todelliset asiakastarpeet käyttäjähaastattelujen avulla ja ratkaisu toteutettiin vaiheittain ketterällä tavalla.

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

 • Agile Transformation & Lean
 • Cloud
 • Palvelumuotoilu
 • Mobiilikehitys
 • Web-kehitys

Ota yhteyttä!

Jussi Puustinen

Pilvi- ja jatkuvat palvelut

jussi.puustinen@gofore.com

040 674 4748

Takaisin ylös