Tieliikenteen tilannetieto hallintaan

Liikennevirasto hallitsee tulevaisuudessa tieliikenteen ohjausta integroidulla käyttöliittymällä hyödyntäen reaaliaikaista tilannetietoa. Tieliikennettä ei seurata enää useilta näytöiltä reagoiden eri tapahtumiin lukuisien järjestelmien kautta, vaan liikenteen ohjaus tapahtuu kompaktin kuuden näytön työkalun avulla. Tulevaisuudessa tieliikenteen seurantatehtävät sekä ohjaukseen tarvittavat toimenpiteet hallitaan yhden järjestelmän avulla.

0
Puhelua vuodessa
0
Mittauspistettä
0
Ohjaustaulua

Arkkitehtuuria ja ketterää kehittämistä

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) -projekti on malliesimerkki siitä, miten monitoimittajaympäristössä tapahtuvaa kehittämistä voidaan hallita kokonaisarkkitehtuuriohjauksen avulla. Projektissa ison järjestelmän toteutus on jaettu pienempiin, ketteriin kokonaisuuksiin. T-LOIK:ssa myös vältetään liiallista riippuvuutta yhdestä toimittajasta ja kyetään silti kehittämään suurta järjestelmää hallittavan kokoinen osa kerrallaan, iteratiivisesti ja ketterästi.

T-LOIK on työkalu reaaliaikaiseen ohjaukseen, jossa digitalisaatio mahdollistaa kokonaisen ekosysteemin hallinnan.

Arto Puikkonen

Gofore

Mestarit asiakkaan tukena – suurhanke hallintaan tuloksellisesti

Goforen konsulttiryhmä on ollut tiivisti mukana T-LOIK-projektissa jo ensimmäisen kilpailutuksen valmisteluvaiheessa. Olemme olleet luomassa mallia, jossa järjestelmän toteutus on jaettu useisiin, eri vuosille ajoittuviin vaiheisiin, ja kilpailutettu paloina. Liikennevirasto tilaajana ohjaa suunnittelua ja toteutusta Goforen asiantuntijoiden avustuksella.

Kilpailuttamalla järjestelmähankinta osina tilaajalla on mahdollisuus hyödyntää dynaamisesti parasta mahdollista osaamista kullakin osa-alueella.

Integraatiokonsulttien avulla asiakas pystyy sopeutumaan monimutkaiseen toimintaympäristöön ja saa projektiin ylivertaisen näkyvyyden, minkä ansiosta ongelmat eivät jää piiloon.

Projektin aikana on siirrytty jatkuvan kehittämisen malliin, jossa tehdään useita käyttöönottoja vuoden aikana. Hankkeen tuloksena syntyy käyttäjille yhtenäinen hallintakokemus, jossa yhdeltä työpisteeltä pystyy ohjaamaan useaa järjestelmää visualisoimalla keskeiset tiedot osaksi modernia käyttöliittymää.

Mikko Lehto

Business Manager

050 428 8301

Kiinnostuitko?

Kerro miten tavoitan sinut, niin palaan asiaan.

Tutustu muihin asiakkaisiimme

Trafi

Kuljettajatutkinto uudelle vuosituhannelle

Liikennevirasto

Monikansallinen jäänmurtoyhteistyö sujuvammaksi

Alma Media

Mediakonserni hankki integraatiot palveluna