Kun jää murtuu huutamalla

Ulkomaankauppa on elinehto Suomelle. Lähes 90 % viennistä ja 80 % tuonnista kulkee laivoilla. Pohjoisissa olosuhteissa liikennöinti satamiin olisi mahdotonta ilman tehokasta jäänmurtotoimintaa. Jäänmurtotoiminta tarvitseekin avukseen toimintavarman, tehokkaan ja käyttäjäystävällisen koordinointijärjestelmän. Gofore muotoili uuden toimintaa kehittävän ja tehostavan koordinointijärjestelmän tähän kovaääniseen ja monikansalliseen ympäristöön.

0
Jäänmurtajaa
0
Valtiota
0
Avustettua laivaa vuodessa

Mutkat suoriksi

Uudistunut koordinointijärjestelmä tarjoaa merkittäviä parannuksia vastaten entistä paremmin toiminnan ja käyttäjien tarpeisiin. Paremmalla reittioptimoinnilla murtajien ja avustettavien laivojen polttoainekustannukset vähenevät ja vältämme turhia päästöjä. Toimintoja on automatisoitu ja käyttöliittymä uudistettu vastaamaan käyttäjien tarpeita. Uusi järjestelmä parantaa myös Suomen, Ruotsin ja Viron jäänmurtoyhteistyötä. Ja henkilökunnan ei tarvitse enää huutaa murtaakseen jäätä.

Tiedon jakamisen merkitys it-järjestelmien kehityksessä kasvaa jatkuvasti, erityisesti kansainvälisessä meriliikenteessä. Uudistammalla ja optimoimalla järjestelmän tiedonsiirtoratkaisut varustaudumme järjestelmien välisiin tiedonsiirtotarpeisiin sekä viemme digitalisoinnin tasoa astetta korkeammalle.

Seppo Korpela

Hankepäällikkö, Liikennevirasto

Yhdistävä tekijä

Gofore aloitti järjestelmän suunnittelun alkuvuodesta 2014. Projektissa ei ollut kyse vain teknologian uudistusprojektista, vaan uudenlaisen osallistavan kehityskulttuurin luomisesta ja parhaiden käytänteiden jakamisesta eri maiden välillä. Projektin alkumetreitä asti käyttäjäryhmät otettiin aktiivisesti mukaan ja kehityksen suuntaviivat muotoiltiin tunnistettujen tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Suunnittelussa huomioitiin myös keskeisenä tekijänä tekninen ympäristö, johon järjestelmä suunnitellaan.

Suunnitelmaa kehitettiin iteratiivisesti osana ketterää ohjelmistoprojektia. Tunnistettujen tarpeiden ja toiveiden pohjalta sekä käyttäjien aktiivisella osallistamisella projektin aikana varmistettiin tavoiteltujen hyötyjen saavuttaminen. Toimivan ratkaisun aikaansaamiseksi suunnittelussa yhdistettiin asiantuntijoidemme osaaminen teknologioista ja arkkitehtuurista ja yhdistettiin ne asiantuntijoidemme tunnistamiin käyttäjien tarpeisiin ja toiveisiin.

Mikko Lehto

Business Manager

050 428 8301

Kiinnostuitko?

Kerro miten tavoitan sinut, niin palaan asiaan.

Tutustu muihin asiakkaisiimme

Trafi

Kuljettajatutkinto uudelle vuosituhannelle

Liikennevirasto

Monitoimittajahankkeella tulevaisuuden liikenteenohjausta

Väestörekisterikeskus – KaPA

Tulevaisuuden digitaalinen Suomi