Teknologian kehitys ja digitalisaatio muuttavat arkemme vauhdilla. Siksi myös käyttämämme palvelut ja osallistumistapamme uudistuvat. Uusia palvelukonsepteja syntyykin jatkuvasti – samalla luoden uutta liiketoimintaa.

Hybridi-tv:eiden eli tv:n ja netin liittojen yleistyminen luo katsojille uusia mahdollisuuksia. Hybridi-tv tuo netistä tutut vuorovaikutteiset toiminnallisuudet televisioon perinteisen sisällön rinnalle. Gofore auttoi mediayhtiö MTV:tä selvittämään katsojien toiveita ja tarpeita liittyen lisäpalveluihin ja -sisältöihin, joita hybridi-tv mahdollistaa. Lisäksi selvitettiin, miten hybridi-tv:n mahdollisuuksiin yleisesti suhtaudutaan, ja mitkä mainostajien näkemykset ovat uusista palvelukonsepteista.

”Hybridi-tv:stä ja digitaalisista palveluista, eli liikkuvasta kuvasta ja sovelluksista syntyy kasvua. Mainostulojen kasvattaminen olikin meille yksi merkittävä syy tutkia hybridi-tv:n mahdollisuuksia lisää”, kertoo MTV:ltä projektissa mukana ollut UX-suunnittelija Tiina Lehtonen.

Palvelut eivät synny tyhjiössä

Tavoitteena oli luoda mutkattomia lisäpalveluita, jotka hyödyttäisivät MTV:n katsojasegmenttejä, mukaan lukien niin moottoriurheilun suurkuluttajia kuin verkko-ostoksia tekeviä katsojiakin. Tutkimukseen osallistuneita havainnointiin muun muassa heidän kotonaan kiinnostavan ohjelmasisällön katselussa.

”Goforen mukaantulo oli välttämätöntä, koska omat resurssimme olivat rajalliset. Gofore toi mukanaan liiketoimintaymmärrystä, vankan asiantuntemuksen eri tutkimusmetodeista, ja lopputuloksena saadut konseptit toivat mukanaan uutta näkemystä”, Lehtonen kommentoi.

Goforen mukaantulo oli välttämätöntä, koska omat resurssimme olivat rajalliset. Gofore toi mukanaan liiketoimintaymmärrystä, vankan asiantuntemuksen eri tutkimusmetodeista, ja lopputuloksena saadut konseptit toivat mukanaan uutta näkemystä

Tiina Lehtonen

UX-suunnittelija, MTV

Kuten liiketoimintamuotoilussa yleensä, tässäkin projektissa tekemistä raamitti konteksti ja tiivis yhteiskehittäminen. Senior Business Designer Marjukka Rantala Goforelta kertoo, että niin kontekstin kuin käyttäjätutkimuksenkin avulla kiteytettiin näkemys katsojien tarpeista. Eri sidosryhmien tarpeet ja kontekstiosaaminen toimivat rakennuspalikoina konseptien iteratiivisessa innovointivaiheessa, jossa tehtiin tiivistä yhteiskehittämistä asiakkaan kanssa muun muassa työpajoissa.

”Loimme lukuisia konsepteja, ja kolme konseptia visualisoitiin sekä sarjakuvamaisiksi storyboardeiksi että video-demoiksi. Mukaan tuotiin syvällistä tietoa palveluiden ansaintalogiikasta sekä niiden tuottamasta lisäarvosta katsojille, mainostajille ja MTV:lle”, Rantala lisää.

Yksi konsepteista vielä validoitiin muutamilla mainostajilla laadullisten syvähaastatteluiden avulla. Haastatteluihin osallistuneilta saatiin tärkeää palautetta. Konseptin merkityksellisyys validointiin näin markkinoinninkin näkökulmasta – tämä on tärkeää alati pirstaloituvassa mediakentässä.

Lehtosen mukaan yhteistyö sujui hyvin, tekemisessä oli aktiivinen ja napakka ote.

”Saimme asiantuntevaa apua. Hienoa, että tekijöillä oli myös riittävästi toimialan ja itse tekniikan tuntemusta. Käyttäjätutkimukset juoksutettiin läpi asiantuntevasti – saimme seurata käyttäjähaastatteluita etänä ja saimme käyttöömme kaikki tallenteet”, Lehtonen summaa.

Yksi konsepteista oli moottoriurheilun faneille suunnattu lisäpalvelu, jossa katsojat voisivat rakentaa pelin, joka mahdollistaa oman tallin kokoamisen valitsemalla kaksi kuljettajaa, varikkotiimin, tallijohtajan sekä auton F1-kisakauden ajaksi. Kisatapahtumat määrittäisivät fantasiatallin lopullisen sijoituksen kauden lopuksi.

Marjukka Rantala

Senior Business Designer

045 650 9105

Kiinnostuitko?

Kerro miten tavoitan sinut, niin palaan asiaan.

Tutustu muihin asiakkaisiimme

Trafi

Kuljettajatutkinto uudelle vuosituhannelle

Liikennevirasto

Monitoimittajahankkeella tulevaisuuden liikenteenohjausta

Alma Media

Mediakonserni hankki integraatiot palveluna