Olet päättänyt, että organisaatiosi on kehitettävä toimintaansa ja tarjottava uutta sähköistä asiointipalvelua, joka on oltava nykyiseen verrattuna käyttäjäystävällisempi, kattavampi ja ennen kaikkea sen tulisi mahdollistaa organisaation toiminnan tehostaminen niin viranomaisen kuin asiakkaankin näkökulmasta.
Hienoa, digitalisaation eteneminen vaatii juuri sitä: selkeää tahtotilaa ja päätöksiä tavoitteiden saavuttamiseksi.
Mutta mitä seuraavaksi? Miten tässä työssä pääsisi tehokkaimmin liikkeelle? Kokemustemme perusteella sähköisen asiointipalvelun tarjoajan muistilistalla on asioita, joista jokainen vaatii huolellista suunnittelua ja määrätietoista otetta:

 1. Asiakas on aina keskiössä: Sähköisen asiointipalvelun keskeinen tavoite on tarjota palvelu siten, että se on ymmärrettävä, omaksuttava ja helposti käytettävä. Ilman näitä ominaisuuksia asiakkaiden siirtymä käyntipalvelukanavista sähköiseen palvelukanavaan ei tule onnistumaan ja investointi tulee olemaan epäonnistunut.
 2. Arkkitehtuuri ei synny itsestään: Sähköisen asiointipalvelun arkkitehtuuri on suunniteltava kattamaan keskeiset vaatimukset. Arkkitehtuurityön tulee lähteä asiointipalvelun käyttötarpeesta, ei markkinoilla olevien ratkaisujen ominaisuuksista. Ilman kattavaa ja viestittävissä olevaa arkkitehtuurivisiota toteutustyö tulee olemaan tuskien taival.
 3. Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja sen tarjoamat tukipalvelut: Julkishallinnon toimijoille KaPA tarjoaa hyvät työkalut sähköisten asiointipalveluiden kannalta liki välttämättömien toiminnallisuuksien toteuttamiseen: asiakkaan tunnistaminen, asiointivaltuuksien hoitaminen, muihin julkishallinnon tietovarantoihin integroituminen ja palvelujen löydettävyys. KaPA:n tehokas hyödyntäminen vaatii kuitenkin näiden mahdollisuuksien huomioimista sähköisen asiointipalvelun arkkitehtuurityössä.
 4. Elinkaarikustannus: saavutettavien hyötyjen ja kustannusten välinen suhde on kriittinen onnistumisen mittari. Joissain tapauksissa valmisohjelmisto on riittävä ratkaisu. Kokemustemme mukaan räätälöity ratkaisu on usein kuitenkin kustannustehokkain tapa tarjota sähköisiä asiointipalveluja siten, että toiminnalliset tavoitteet saavutetaan täysipainoisesti.
 5. Ketterä eteneminen: Ketterä kehittäminen on jo valtavirtaa. Ja hyvä niin. Vain harvoissa tapauksissa pystytään määrittämään asiointipalvelun kaikki vaatimukset riittävän kattavasti hankkeen alussa. Siksi on tarpeen, että kehitystyön aikana tehokkaasti arvioidaan työn alla olevan sähköisen asiointipalvelun ominaisuuksia ja niiden suhdetta asiakkaan tarpeisiin sekä organisaation muun sovellusympäristön palveluihin.

Sähköisillä asiointipalveluilla on aina vahva sidos organisaation muihin palveluihin. Näistä asianhallinta tietojärjestelmineen lienee keskeisin. Olennaista on, että integraatio näitä palveluja toteuttavien järjestelmien kesken tehdään elinkaarikustannukset huomioiden ja kaikki integraatiotarpeet tarkasti analysoiden.
Kansallinen palveluarkkitehtuuri tukipalveluineen on käyttökelpoinen palvelukokonaisuus sähköisten palvelujen toteuttamiseen. Se ei yksinään ole ratkaisu asiointipalvelujen toteuttamiseen, mutta sitä hyödyntämällä palvelujen toteuttaminen on nopeampaa, kustannustehokkaampaa ja hallittavampaa.
Lisätietoja: www.gofore.com/kapa

Mikko Kolehmainen

Mikko Kolehmainen is a Leading Consultant with extensive experience in software engineering, architectural work, project management, strategy development and organization management. With exceptionally wide-ranging experience, he is able to effectively analyze business strategy objectives and describe them as business-oriented and business-driven requirements for an organization.

Linkedin profile

Do you know a perfect match? Sharing is caring

Kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo murroksen siihen tapaan, jolla julkishallinnon toimijat tarjoavat sähköisiä asiointipalveluita asiakkailleen. KaPA ja siihen liittyvät tukipalvelut eivät ole sinällään teknisesti maailmaa mullistavia. Oleellista on se, mitä ne mahdollistavat: KaPA tukipalveluineen on yksi keskeinen tekijä julkishallinnon digitalisaatiopolulla.
Ennen kuin KaPA:a tukipalveluineen hyödynnetään sähköisissä asiointipalveluissa, on syytä pysähtyä hetkeksi miettimään, miksi KaPA-palveluita kannattaa ylipäänsä käyttää; olemassa olevia palveluita ei ole syytä toteuttaa uusiksi uudella teknologialla vain tekemisen riemusta. On oltava myös suurempia syitä KaPA:n soveltamiseen kuin uuden lähestymistavan soveltaminen. Seuraavaan on koottu muutamia pohteita siitä, miksi Kansallisen palveluarkkitehtuurin tukipalveluita kannattaa hyödyntää ja mitä ne mahdollistavat.

Suomi.fi-tunnistaminen

 • Suomi.fi-tunnistaminen mahdollistaa palveluasiakkaan tunnistamisen yksikäsitteisen luotettavasti. Tunnistamislähteen tarjoama tunnistustieto vahvennetaan Väestötietojärjestelmän avulla, joten tunnistustapahtuma on käytännössä niin luotettava kuin se vain voi olla.
 • Tunnistustapahtuma on sähköistä asiointipalvelua tarjoavalle julkishallinnon organisaatiolle kustannukseton.
 • Suomi.fi-tunnistaminen mahdollistaa eri palveluiden yhdistelmille kertakirjautumisen, mikä on sujuvan käyttökokemuksen perusedellytys.
 • Suomi.fi-tunnistaminen on itsenäinen palvelu, eikä sen käyttö ole sidottu muihin KaPA-tukipalveluihin.

Asiointivaltuudet

 • Tähän mennessä Suomessa ei ole ollut mielekästä tapaa valtuuttaa henkilöä asioimaan toisen henkilön puolesta. Nyt tilanne muuttuu; KaPA:n asiointivaltuudet-palvelu mahdollistaa tämän.
 • Asiointivaltuudet-palvelu tarjoaa tehokkaan kutsurajapinnan, jolloin sähköinen asiointipalvelu voi toteuttaa oman käyttöliittymäohjeistuksensa mukaisen valtuutustenhallinnan sovelluksen.

Palvelunäkymät

 • Julkishallinnon sähköiset palvelut ovat nykyisellään hajanaisuuden takia hankalasti löydettävissä. Kansalaisen, yrityksen ja viranomaisen palvelunäkymät kokoavat kohderyhmäpalvelut samaan paikkaan, jolloin kaikki palvelut ovat löydettävissä saman osoitteen kautta.
 • Tarjottavat palvelut on ryhmitelty siten, että käyttäjän tarvitsemat palvelut voidaan löytää nopeasti ja johdonmukaisesti.
 • Palveluiden kuvailutietojen avulla on helppo löytää oikea palvelu asiakkaan ongelmaan, mikä vähentää neuvonnan ja tuen resurssitarvetta.
 • Pidemmällä aikavälillä Palvelunäkymiä voidaan myös käyttää suoraviivaisten palvelujen käyttöliittymäpohjana.

Kansallinen palveluväylä

 • Palveluntarjoajien ja palvelun hyödyntäjien integrointimalli on yleiskäyttöinen, mikä mahdollistaa integroinnin kustannustehokkuuden ja nopean toteutuksen.
 • Turvallinen tiedonsiirtomekanismi eri organisaatioiden välillä.
 • Asiointipalvelu voi hyödyntää samaa integrointimallia käyttäen useaa eri palveluväylään liitettyä tietovarantoa.
 • Palveluväylän avulla tapahtuvassa kommunikoinnissa eri osapuolet voivat luottaa siihen, että palvelun toinen osapuoli on aina juuri se toimija, joka se väittää olevansa.
 • Palveluväylän kyvykkyys käsitellä ST III -materiaalia on vielä tätä kirjoitettaessa selvitettävänä.

Palvelutietovaranto

 • Kaikki palveluihin liittyvät kuvailutiedot ovat saatavilla samasta osoitteesta.
 • Palveluiden kanavatiedot ja saatavuustiedot ovat helposti löydettävissä.

Kansallisen palveluarkkitehtuurin tukipalvelut ovat julkishallinnon organisaatioille kustannuksettomia. Heinäkuun 2016 alussa voimaan astuva ns. KaPA-laki määrittää, että KaPA-ohjelman tukipalveluiden käyttö on julkishallinnon organisaatioille velvoittavaa, ellei julkisorganisaatiolla ole painavaa syytä olla kyseisiä palveluita käyttämättä.
Lisätietoja: www.gofore.com/kapa

Mikko Kolehmainen

Mikko Kolehmainen is a Leading Consultant with extensive experience in software engineering, architectural work, project management, strategy development and organization management. With exceptionally wide-ranging experience, he is able to effectively analyze business strategy objectives and describe them as business-oriented and business-driven requirements for an organization.

Linkedin profile

Do you know a perfect match? Sharing is caring

Gofore vahvistaa otettaan Suomen osaavimpana pilvipalveluiden konsultointi- ja toteutuskumppanina. Gofore  ja Amazon Web Services (AWS) ovat tehneet jälleenmyyntisopimuksen AWS:n palveluiden tarjoamisesta Suomessa.
Amazon Web Services on yksi maailman johtavista ja eniten käytetyistä pilvipalvelualustoista. Goforella on kokemusta Amazonin palveluiden käyttämisestä ja konsultoinnista asiakasprojekteissa jo lähes viiden vuoden ajalta. AWS:n palveluita käytetään sadoissa tuhansissa yrityksissä ympäri maailmaa. AWS:n lähimmät datakeskukset sijaitsevat Irlannissa ja Saksassa.
DevOps ja AWS – toimiva parivaljakko
AWS:n pilvi-infrastruktuuri on erinomainen valinta osaksi organisaatioiden DevOps-kulttuuria. Se mahdollistaa nopeat kokeilut, jatkuvan kehittämisen, skaalautuvuuden sekä infrastruktuurin kustannustehokkuuden. Käytön kustannukset muodostuvat todellisen käytön mukaan. Asiakas voi siis keskittyä kustannusten tuijottamisen sijaan innovointiin ja palvelukehitykseen.
Sovi ilmainen arviointi
Gofore muotoilee ja rakentaa tarpeisiisi parhaiten soveltuvan pilvi-infrastruktuurin sekä johtaa hallitusti pilvipalveluiden käyttöön siirtymisen.
Tulemme mielellämme kertomaan lisää palveluistamme. Voit myös sopia kanssani ilmaisen virtuaalisesti asiantuntijan toimesta suoritettavan organisaatiosi pilvivalmiuden arvioinnin.
Lue lisää Goforen pilvipalveluista ja ota yhteyttä:
Juha Virtanen
Myyntijohtaja

050 413 3136

Juha Virtanen

Do you know a perfect match? Sharing is caring

Palvelumuotoilijoita ei ole

Elämme palveluiden maailmassa. Tavaroiden omistaminen on työlästä ja vähän vanhanaikaistakin. En minäkään halua autoa sen vuoksi, että voisin omistaa sen. Tarvitsen autoa siihen, että voin helposti liikkua paikasta toiseen. En siihen, että voin korjata ja huoltaa sitä, vaihtaa renkaita, käydä autopesussa, jne. Jos asuisin Helsingissä, voisin liittyä autojen yhteiskäyttöpalveluun ja maksaa auton käytöstä vain siltä ajalta, kun sitä todella käytän. Näppärää. Ja ekologistakin.
caritan blogiDigitalisaatio tarjoaa mahdollisuudet ihan uudenlaiseen toimintaan: jättikokoinen majoituspalveluyritys Airbnb ei omista ensimmäistäkään kiinteistöä eikä maailman laajimmalla taksiyrityksellä Uberilla ole yhtään autoa. Maailma on muuttunut pysyvästi. Tämän muutoksen myötä on tullut tarve osaamiseen, jonka avulla voidaan tuottaa uusia ja innovatiivisia palveluita. Muotoilijat ovat kautta aikojen pyrkineet luomaan esineitä, jotka helpottavat arkea – nyt on tarve laajentaa tätä osaamista kokonaispalveluiden muotoiluun. Moniin yrityksiin onkin perustettu palvelumuotoiluyksikkö ja palkattu palvelumuotoilijoita. Mutta palvelumuotoilijoita – onko heitä?

Tarvitaan vahvaa arkkitehtuuriosaamista, tietoteknistä ratkaisukyvykkyyttä, graafista näkemystä ja käyttäjätyön asiantuntijuutta.

Hyvä palvelu vastaa asiakkaan tarpeeseen ja tuottaa taloudellista hyötyä palvelun tarjoajalle. Jotta palvelu on toteutuessaan kaikinpuolin toimiva ja pystyy hyödyntämään uutta teknologiaa, tarvitaan vahvaa arkkitehtuuriosaamista ja tietoteknistä ratkaisukyvykkyyttä. Lisäksi tarvitaan graafikko luomaan houkutteleva ulkoasu ja käyttäjätyön asiantuntija varmistamaan loppukäyttäjien huomioiminen. Sekä paljon muuta erikoisosaamista. Hyvän, helpon ja houkuttelevan palvelun innovointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan monenlaista osaamista, avointa mieltä ja kiimaista innokkuutta palvelun aikaansaamiseksi. Siihen ei yksi ihminen pysty. Eikä kaksi. Ei edes palvelumuotoilija. Siihen tarvitaan joukko hyvällä mielikuvituksella varustettuja ammattilaisia, innovointia tukeva yrityskulttuuri ja aito halu ymmärtää asiakkaan tarpeita.

Palvelumuotoilussa asiakas on keskiössä
koko toteuttamisprosessin ajan.

Palvelumuotoilussa asiakas, tuotettavan palvelun käyttäjä, on keskiössä. Ei vain palvelun suunnitteluvaiheessa vaan koko toteuttamisprosessin ajan. Jotta palvelu toteuttaisi asiakkaan tarpeen, on eri osa-alueiden ammattilaisten ja asiakkaan pystyttävä luomaan yhdessä visio uudesta palvelusta. Jokainen tulee prosessiin mukaan omista – hyvinkin erilaisista – lähtökohdista. Tämän vuoksi tarvitaan ideoita konkretisoivia ja innovaatiota ruokkivia menetelmiä, joista monet ovat lähtöisin perinteisen muotoilun toimintatavoista.
Digitalisoituvassa maailmassa selviävät ne, jotka ovat valppaina ja oivaltavat uudet mahdollisuudet. Tarvitaan myös rohkeutta kokeilla ja uskallusta muuttua. Menestyksen ratkaisee se, millaiseksi yritys palvelunsa muotoilee. Siihen tarvitaan eri osa-alueiden rohkeita osaajia, joista jokaisessa asuu pieni palvelumuotoilija.

Carita Savin

Linkedin profile

Do you know a perfect match? Sharing is caring