Johdon omistukset

Gofore Oyj (Gofore) on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014) mukaisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet (mukaan lukien toimitusjohtaja). Johdon osakeomistukset ovat saatavilla alla olevassa taulukossa, joka päivitetään jokaisen kuukauden alussa Goforen edellisen kuukauden viimeisen päivän osakasluettelon sekä johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.

Hallitus

 

Omistus 30.9.2018
Kristiina Michelsson
Ali Saadetdin 408 936
Anne-Mari Silvast 2 217
Sami Somero 144 379
(määräysvaltayhteisönsä Nurmiranta Holdings Oy:n kautta)
Mika Varjus 1 770 000

Konsernin johtoryhmä

 

Omistus 30.9.2018
Kristiina Härkönen 30 000
Topi Koskinen 87 349
Timur Kärki 1 875 000
Riikka Nurminen 33 335
Mikael Nylund 245 025
Erkki Salminen 190 000
Ville Tuominen 34 600
Petteri Venola 1 770 000
Juha Virtanen  243 269

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista kautta ennen tulosjulkistuksia.

Gofore noudattaa MAR:n mukaista 30 päivän suljettua ikkunaa minkä aikana Goforen johtotehtävissä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun Yhtiön osakkeilla tai vieraan pääoman ehtoisilla välineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tai toteuttaa muita liiketoimia. Gofore soveltaa suljettua ikkunaa myös henkilöihin, jotka toimivat Goforen tiedollisessa ytimessä.