Terveydenhuollon tietomurroissa suurin kustannusvaikutus

IBM:n vuotuisen tietomurtoanalyysin mukaan tietomurron keskihinta ylsi jo 4,35 miljoonaan dollariin, keskimääräisen kustannuksen kasvaessa vuosi vuodelta (Cost of Data Breach Report 2022, IBM Security). Kuten Goforen Tommi Ferm on todennut blogikirjoituksessaan (31.8.2022), merkillepantavaa on se, että organisaatioiden kohtaamien tietomurtojen määrissä on suuria toimialakohtaisia eroja. Tehty analyysi osoittaa, että terveydenhuoltoalalla on suurin keskimääräinen tietomurron kustannusvaikutus – tämä kustannus on tietenkin pois jostakin muualta. Terveydenhuoltoalan tietomurtojen kehityskulku onkin otettava vakavasti, sillä euromääräisten vaikutusten ja tietojen oikeudettoman paljastumisen lisäksi pelissä voi pahimmillaan olla suurin suojattava etu eli potilasturvallisuus. Vallitseva geopoliittinen tilanne näyttää tällä hetkellä suoria viitteitä siitä, että yksikään toimiala ei ole turvassa informaatiosodassa ja lopulta mikään ei ole pyhää.

Hyvinvointialueiden rakentaminen etenee hyvää vauhtia ja rinnakkaisia ratkaisuja puretaan nyt kiireen vilkkaa pois. Näin myös ICT-kentässä, jossa kuntien ja sairaanhoitopiirien omia tietojärjestelmiä yhdistetään koko hyvinvointialueen käyttöön. Muodostumassa on ainutlaatuinen kokonaisuus toimintakriittisyydeltään, teknologioiltaan ja elinkaaren vaiheiltaan erilaisia järjestelmiä. Tulevien järjestelmien datamäärät tulevat olemaan huikeita, kun pitkään erillisissä ympäristöissä asunut data kerätään nyt yhteisiin järjestelmiin. Datojen yhdistymisessä tiedon merkityksellisyys varautumisen näkökulmasta voi kasvaa kasautumisen vaikutuksena; tämä tulisi huomioida myös tietoturvavaatimuksissa. Usein potilastieto nähdään keskeisimpänä, vaikka esimerkiksi tiedot palvelujen tuottamiseen osallistuvasta henkilöstöstä ja sidosryhmistä voivat muodostua kriittisiksi kohdattaessa erilaisia yhteiskunnallisia poikkeustilanteita.

Tietoturvan ja -suojan näkökulmasta datan luokittelu, riskien ja uhkien tunnistaminen sekä riippuvuuksien hahmottaminen ovat keskiössä. Näin syntyy ymmärrystä suojattavista kohteista ja niiden kriittisyysasteista. Kriittisyysluokittelun perusteella on puolestaan mahdollista tehdä priorisointia tietoturvan parantamistoimenpiteiden sisällä.

Kypsyystason ymmärtäminen tuo konkretiaa kehittämiseen

Tietoturvakypsyys (maturiteetti) kuvaa organisaation tietoturvakyvykkyyksien tasoa, ja sitä voidaan mitata eri viitekehyksillä. Viitekehykset tuovat määrämuotoisuutta ja tarjoavat mahdollisuuden benchmarkata omaa toimialaa muihin toimijoihin tai toimijoihin oman toimialan sisällä. Parhaimmillaan tämä synnyttää tervettä kilpailuhenkisyyttä tietoturvan parantamiseksi. Tietoturvassa on aina viime kädessä kyse ihmisistä ja heidän tietoisuudestaan. Tästä syystä varsinaisten maturiteetti-viitekehysten rinnalla on tärkeä selvittää ihmisten muutosherkkyyttä. Kuten Taru Hermunen-Kuusela on 8.6.2022 julkaistussa blogissaan todennut, ihmislähtöinen tietoturvan tarkastelu tasapainottaa teknisesti painottunutta kyberalaa.

Hyvinvointialueiden synnyttämisen yhteydessä maturiteetin arviointi onkin hyvä työkalu kehittämisen tueksi. Ymmärrys kypsyystasosta ja ihmisten kyvystä omaksua muutoksia auttavat realistisen tietoturvatavoitetason määrittelyssä ja edelleen kehityksen vaiheistamisessa ja kehityksen etenemisen seurannassa. Riittävän tietoturvamaturiteetin saavutettuaan organisaatio kykenee varmistamaan toimintansa jatkuvuutta ja jatkuvuudella puolestaan synnytetään laadukasta asiakaspalvelua ja -kokemusta sekä turvallisuutta ja säästöjä.

Koskaan ei ole liian myöhäistä parantaa tietoturvaa

Lohdullista asiassa on, että tietoturvan parantamisen voi käynnistää vielä tänään. Kaikki toimenpiteet, joita tietoturvan parantamiseksi on tehtävissä kannattaa tehdä.

Meneillään oleva muutos on eri sidosryhmiä yhdistävä ponnistus. Kokemukset osoittavat, että yksi yhteisen kehittämisen keskeisimmistä haasteista on eri sidosryhmien vaatimusten yhteensovittaminen. Alkuvaiheessa tehty yhteisen kehittämisen hallintamalli ja vaatimusten käsittelymalli helpottavat sidosryhmien erilaisten intressien hallintaa ja vaatimusten priorisointia. Tietoturvan kehittäminen ei tee tässä poikkeusta. Tietoturvan kehittämistä voi ja tulee mitata, jotta toimenpiteiden vaikuttavuudesta voidaan varmistua. Hallintamalli tuo kehittämiseen tarvittavan systematiikan ja se auttaa sidosryhmiä käymään keskustelua tietoturvasta ja löytämään keskeisimmät yhteiset vaatimukset.

Hyvinvointialueiden kannalta tietoturvaan panostaminen juuri tässä ajan hetkessä kannattaa, sillä sote-muutoksen rakennuspalikat ovat nyt kehittäjien käsissä – ennen kuin ne taas kiinnittyvät paikalleen – ainakin hetkeksi.

Varmista digitaalisten palveluidesi laatu ja​ turvallisuus

KLIKKAA TÄSTÄ MIELENRAUHAA

Markus Asikainen

Markus toimii Goforella kyberturvaliiketoiminnasta vastaavana johtajana. Markuksella on monipuolinen työhistoria turvallisuusviranomaistoiminnasta ja korkean turvallisuuden liiketoiminnasta. Kyberturvallisuus, resilienssi ja useiden virastojen yhteiset kehitysprojektit ovat olleet isossa roolissa hänen tähänastisella työurallaan. Ennen siirtymistään yksityiselle sektorille Markus on työskennellyt erilaisissa julkishallinnon organisaatioissa, kuten Poliisihallituksessa, sisäministeriössä ja Hätäkeskuslaitoksella. Markuksella on kauppatieteiden maisterin tutkinto Jyväskylän yliopistosta ja hän on lisäksi valmistunut Pelastusopistosta.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Energiakriisi on nyt käsillä niin koko Euroopassa kuin Suomessa. Ilmastomuutoskysymykset ovat olleet tapetilla jo vuosia, ja nyt tilannetta on pahentanut entisestään myös Venäjän sotatoimet Ukrainassa. Meidän on irtauduttava fossiilisen energian käytöstä, keksittävä uusia ratkaisuja Venäjältä aiemmin tuodun energian korvaamiseksi ja yksinkertaisesti kehitettävä innovaatioita myös energian säästämiseksi. Menneeseen ei ole paluuta.

Teknologian ja digitalisaation avulla voimme löytää ratkaisuja, joilla säästetään paitsi rahaa ja tuotetaan kilpailuetua, vastataan myös ilmastokysymyksiin ja energiakriisiin. Valtion kestävän kehityksen yhtiön, Motivan, Astetta alemmas-kampanja tavoittelee suurta energiansäästöä valtakunnallisesti, millä varmistettaisiin energian huoltovarmuus ja riittäminen kaikille. Kyse on myös rahasta – Venäjän tuontienergiasta irtautumisen myötä hintojen nousu on ollut merkittävää ja hintojen vaihteluun on varauduttava pitkäksi aikaa.

Jokainen meistä voi osallistua arjen toimillaan energiatalkoisiin: laskemalla huoneiden lämpötilaa, käyttämällä vähemmän viihde-elektroniikkaa, ottamalla lyhyempiä kuumia suihkuja. Myös yrityksiä pyydetään mukaan tekemään konkreettisia tekoja energian säästämiseksi. Jo yhden asteen lämpötilan laskeminen voi antaa 5% energiansäästön.

Tukea uusien ratkaisujen kehitykseen

Tarvitsemme kuitenkin suurempia konkreettisia muutoksia. Tarvitsemme uusia ideoita, innovaatioita ja investointeja. Suomi ja EU tukevat puhtaan energian investointeja nyt enemmän kuin koskaan ja kotimaisen energian ratkaisut ovat nyt arvonsa huipussa. Yritysten energiainvestointukea energiateknologian hankkeisiin on nyt haettavissa 150 miljoonan edestä. Euroopan komissio tukee energiainvestointeja miljardeilla euroilla ja tukea voi hakea teollisuuden sähköistymiseen, vetyhankkeisiin, uusien energiateknologioiden valmistukseen ja erilaisiin energiapilottihankkeisiin. Näillä tuilla pyritään edistämään uuteen teknologiaan perustuvia ratkaisuja, joten nyt on paras aika kääriä hihat energiamarkkinoilla.

Esimerkiksi datan ja tekoälyn avulla voidaan ennustaa ja analysoida erilaisia tilanteita, luoda uusia toimintatapoja, automatisoida vakiintuneita malleja sekä löytää uusia ratkaisuja. On uskallettava kokeilla erilaisia ratkaisuja. Potentiaalin löytäminen on avainasemassa, ja potentiaali löytyy organisaation tuottamasta datasta ja sen analysoinnista. Pilvipalveluiden kehitys mahdollistaa esimerkiksi datan hallinnan ja liiketoiminnan jatkokehittämisen palveluiden parantamiseksi.

Konkreettisina esimerkkeinä meillä tehdyistä projekteista mainittakoon dataan pohjautuvan sähkönkäytön ennustetyökalun luominen, sähköjärjestelmän automaattinen testaaminen ja kehitysympäristön automatisointi, sähkönhallinnan etäluenta- ja älyverkkojärjestelmien pilvipalvelumalli sekä kokonaan uusi sovellusinfrastruktuuri. Voit lukea näistä asiakastarinoissamme.

Meillä on osaamista vaikeiden ja monimutkaisten kehityshankkeiden läpiviennistä, projektijohtamisesta järjestelmäkehitykseen ja muutosten menestyksekkäästä hallinnasta palvelumuotoiluun. Ketterien menetelmien avulla säästetään myös aikaa ja rahaa. Meillä on asiantuntijuutta myös testaukseen ja laadunvarmistukseen sekä automaatioiden rakentamiseen. Nyt tarvitaan uusia ratkaisuja ja edistyksellisyyttä luomaan ja turvaamaan tulevaisuutta.

Katso miten autamme rakentamaan innovatiivisia palveluita ja aitoa asiakaslähtöisyyttä

TÄSTÄ KOHTI INNOVATIIVISIA ENERGIARATKAISUJA

Tuuli Ashurst-Pitkänen

Tuuli työskentelee Goforella Test Managerina. Työssään hän innostuu erityisesti mielikuvituksen käytöstä ja luovien ratkaisujen löytämisestä vaikeidenkin ongelmien ratkaisemiseksi. Tuuli on kiinnostunut lisäksi arjen robotiikasta, ympäristöteknologiasta sekä älytekstiileistä. Ammatillinen tausta hänellä on bioanalytiikassa ja plakkarissa lisäksi maisterin paperit kirjallisuustieteestä. Vapaa-ajan puolivakavana harrastuksena hän valmistaa luonnonkosmetiikkaa omassa kotilaboratoriossaan ja upottaa kädet saveen keramiikkakurssilla.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Kokeneena ohjelmistokehittäjänä Petteri Innanmaa arvostaa työssään itseohjautuvuutta sekä sitä, että pääsee hyödyntämään teknisiä vahvuuksiaan eli typescript-, React-, React Native- ja NodeJS -osaamistaan.

Petterillä on yli kymmenen vuoden työkokemus ohjelmistokehityksestä ja viimeiset viisi vuotta hän on työskennellyt Goforella.

”Kaikissa Goforen projekteissani olen päässyt työskentelemään vahvuusalueellani eli typescriptillä, Reactilla ja NodeJS:lla. Kokemusta on karttunut myös muista teknologioista, kuten NextJS, AWS, Github, Redux, Clojure, Docker, GraphQL, React Native, playwright, PostgreSQL”, kertoo Petteri.

Monipuoliset projektit

”Olen ratkonut esimerkiksi Design-systeemin käyttöönottoa, miljoonia kuukausikävijöitä palvelevien frontend-sovelluksien suorituskykyhaasteita, Monorepoon siirtymistä ja kehitysympäristön parannuksia. Lisäksi olen esimerkiksi tehnyt todella ison asunnonsyöttölomakkeen arkkitehtuurin suunnittelun ja toteutuksen.”

Lisäksi Petteri on pystyttänyt kehitysympäristöjä, perustanut projektin nollasta, parantanut automatisointia sekä kehittänyt tiimin devauskäytäntöjä.

Tiimityöskentelytaidot ja projektiosaaminen

Petteri huomaa kehittyneensä Goforen projekteissa erityisesti tiimissä työskentelyssä ja projektiosaamisessa. Myös isot projektit ovat kasvattaneet hänen teknistä osaamistaan huimasti.

”Teknisesti olen oppinut paljon testauksesta, tietoturva-asioista, käytettävyyden huomioinnista, projektin elinkaaren hallinnasta, hyvistä devauskäytännöistä sekä kestävän ja ylläpidettävän koodin kirjoittamisesta.”

”Saan toimia itseohjautuvasti ja päättää omista asioistani”

Petteri arvostaa Goforella itseohjautuvuutta ja työnantajan tukea erilaisissa elämäntilanteissa.

”Goforella saan olla täysin oma itseni, toimia itseohjautuvasti, päättää omista asioistani, ja arvostan, että työntekijöihin luotetaan. Haastavissa elämäntilanteissa olen saanut kiitettävästi ymmärrystä ja tukea.”

Etsimme kasvavaan joukkoomme React Native -kehittäjiä

Lue lisää ja hae

Vahvuutenamme on monimuotoinen joukko eri alojen asiantuntijoita, joille haluamme tarjota parhaat mahdollisuudet kehittyä ja kukoistaa sekä työssä että sen ulkopuolella.

Katso avoimet työpaikkamme ja liity joukkoon!

Gofore Oyj

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Insinööriliitto palkitsi Goforen Vuoden insinöörityönantajana. Tunnustus myönnettiin meille innovatiivisesta palkkakehitysmallista ja positiivisen sekä monimuotoisen työelämän kehittämisestä. Kiitos tunnustuksesta!

Yrityksenä laadimme toimialallamme ensimmäisten joukossa yrityskohtaisen työehtosopimuksen, joka tuli voimaan vuoden 2022 alussa. Vuoden insinöörityönantaja -palkinto jaettiin 9. syyskuuta järjestetyssä Insinööri-gaalassa Tampereella.

”Kiitämme lämpimästi saamastamme tunnustuksesta. Olemme erittäin iloisia siitä, että työelämän kehittämisen hyväksi tekemämme työ noteerataan. Huomionosoituksen ansaitsevat kaikki goforelaiset, sillä työntekijämme ovat aktiivisesti mukana yrityksen toiminnan ja kulttuurin kehittämisessä. Yhteisömme kädenjälki näkyy vahvasti myös työehtosopimuksessamme”, sanoo Goforen henkilöstöjohtaja Sanna Hildén.

”Huomionosoituksen ansaitsevat kaikki goforelaiset, sillä työntekijämme ovat aktiivisesti mukana yrityksen toiminnan ja kulttuurin kehittämisessä.”

TES heijastaa Goforen arvoja ja yrityskulttuuria

Teimme yrityskohtaisen työehtosopimuksen syksyllä 2021 yhdessä luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja ammattiliittojen edustajien kanssa, ja se tuli voimaan vuoden 2022 alussa. TES heijastaa meidän arvoja, yrityskulttuuria ja ajattelu- ja toimintatapoja ja sisältää yhtiön kasvuun ja kannattavuuteen perustuvan palkkaratkaisun.

Sopimus on monilta osin valtakunnallista työehtosopimusta parempi, ja siihen tuotiin useita kirjauksia, joista Goforella on jo aiemmin sovittu paikallisesti. Esimerkiksi isät saavat Goforella kolme viikkoa palkallista perhevapaata, mikä on kaksi viikkoa enemmän kuin valtakunnallisessa sopimuksessa.

Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvointista ja työkulttuurimme toimivuudesta

”Gofore on arvojohdettu yritys ja haluamme panostaa työntekijöidemme hyvinvointiin ja työkulttuurimme toimivuuteen. Työehtosopimuksemme perusperiaate on, että työehdot heijastelevat mahdollisimman hyvin yrityskulttuuriamme, joka perustuu itseohjautuvuuteen, yhdessä tekemiseen ja luottamukseen”, Hildén sanoo.

”Gofore on arvojohdettu yritys ja haluamme panostaa työntekijöidemme hyvinvointiin ja työkulttuurimme toimivuuteen.”

Vahvuutenamme on monimuotoinen joukko eri alojen asiantuntijoita, joille haluamme tarjota parhaat mahdollisuudet kehittyä ja kukoistaa sekä työssä että sen ulkopuolella.

Katso avoimet työpaikkamme ja liity joukkoon!

Gofore Oyj

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Joulukuu, 2021. Silloisen työnantajani tärkeä sovellusuudistus oli vaatinut jo kuukausien ajan intensiivistä manuaalitestausta, ja kehityksen olisi tarkoitus jatkua vielä monta kuukautta lisää. Testitapausten suunnittelun, kirjoittamisen ja manuaalisen testauksen ohessa silmäilin kaipaavasti tähän sovellukseen liittyvää testiautomaatioprojektia.

Testiautomaatioprojekti oli minulle rakas; se oli ensimmäiseni. Sen avulla opiskelin verkkosovellusten testiautomaation kehitystä alusta saakka, vain internet ja sen monet ohjevideot oppaanani. Olin opiskellut Tampereen ammattikorkeakoulussa ohjelmistotuotantoa, joten koodaus oli (ja on) lähellä sydäntäni. Ja sitä testiautomaatio on parhaimmillaan; loogista ajattelua; koodin uudelleenkäyttöä; kaunista, auttavaa, moneen taipuvaa.

“Kunpa vain olisi aikaa. Refaktoroitavaa on niin paljon. Automaatio on auttamatta jäljessä, kun aikani kuluu manuaalitestaukseen,” ajattelin.

Yhteydenotto Goforelta epäilytti minua ensin. Työpaikan vaihdos on aina iso muutos, ja olisin jättämässä taakseni Ensimmäisen Testiautomaatioprojektini. Ensimmäisen IT-alan työpaikkani ja monet työkaverini. Päädyin kuitenkin sopimaan palaverin rekrytoijan kanssa; “jutellaan mukavia samalla, kun kerron sulle Goforesta”. No, testaaja testaa, eikä minulla ollut mitään hävittävää.

Ensimmäinen puhelu sai minut kiinnostuneeksi. Jatkohaastattelu innostuneeksi. Ja kun viimein sain tiedon, että Gofore haluaisi minut osaksi heidän testiautomaatioakatemiaansa, en enää epäröinyt.

Goforetus alkaa

Helmikuun loppu, 2022. Ensimmäiset päiväni Goforella alkoivat rivakasti. Minulle oli jo asiakasprojekti tiedossa ja Gofore oli edelliseen, pienempään työnantajaani verrattuna ihmeitä täynnä. Tylsää hetkeä ei ollut: kun en ollut asiakaspalavereissa kuulemassa ja oppimassa projektista, opiskelin Pythonia ja tutustuin uusiin ihmisiin. Pikkuhiljaa, maaliskuun kuluessa, akatemia pääsi kunnolla vauhtiin.

Mottoni on: “Opi joka päivä jotain uutta”. Sitä akatemia-aikani oli parhaimmillaan.

Testauksen perusteet opittiin ja testattiin ISTQB Foundation-kurssin ja -sertifikaatin avulla. Robot Frameworkin perusteet ja jatkokurssi antoivat uusia näkemyksiä ja vinkkejä, joita en itseopiskellen olisi osannut hyödyntää.

Jokaiselle akatemialaiselle annettiin oma, henkilökohtainen mentori tekemään töiden aloituksesta sujuvampaa. Mentorini antoi kaipaamaani keskustelupintaa automaatioon liittyen, kunnes omat projektimme veivät meidät molemmat mennessään. Itseopiskeltu Azure Fundamentals-sertifikaatti auttoi tutustumaan Microsoftin pilvipalveluihin – vaikkakin alkeellisesti.

Goforella on myös kuukausittaisia tiedonjakopäiviä, ja mahdollisuus osallistua muihin testaukseen liittyviin kursseihin ammattiosaamisen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Olen käyttänyt kaikki mahdollisuudet hyväkseni, ja osallistuin esimerkiksi tutkivasta testauksesta pidetylle kahden päivän intensiivikurssille. Goforelaiset ovat olleet kiinnostuneita jakamaan omaa osaamistaan ja parhaaksi kokemiaan käytäntöjä meille akatemialaisille. Tyhmiä kysymyksiä ei ole, ja näkemyseroista keskusteleminen on antanut uusia puolia jo tutuiksi tulleisiin ongelmiin.

Tein oman akatemiani Tampereelta käsin. Akatemiatoverini tapasin lähinnä etänä akatemiaan liittyvissä etäkokouksissa, ja kerran ISTQB Foundation sertifikaatin tentissä. Välimatkat eivät haitanneet; kaikki akatemian kautta tapaamani henkilöt ovat olleet Tre-Hki junamatkaakin helpommin lähestyttäviä. Heiltä sain tukea akatemian suoritukseen, kun projektikiireet veivät kaiken aivokapasiteettini.

Kuvassa logo-t-paita, printattu diplomi ja avaimenperä

Valmista tuli!

Kesäkuu, 2022. Goforen ensimmäinen testiautomaatioakatemia saapui arvoiseensa päätökseen. Valmistumisjuhlaa varten matkustin Helsinkiin aamujunalla, jotta ehtisin aamupäivän käyttää asiakaspalavereissa – konsultin hommat ovat alkaneet jo luistaa kuin vanhalta tekijältä. Iltapäivällä juhlistimme kolmen kuukauden taipalettamme kuohuvan ja kakun kera. Akatemiasta kaiken tiedon lisäksi saimme todistukset, paidat ja avaimenperät (kaikki robottiaiheisia akatemian malliin). Kotitoimistolle päästyäni asensin akatemiatodistukseni työpisteeni viereiselle seinälle muistutuksena ensimmäisistä kolmesta kuukaudestani Goforella. Toiset kolme kuukautta on nyt kulunut, ja en ole katunut akatemiaan lähtöä pätkääkään. Edes ensimmäistä kertaa.

Oletko kiinnostunut uudenlaisesta työstä ohjelmistokehityksen parissa? Tutustu Goforen testiautomaatioakatemiaan.

Jos olet jo kokenut testiautomaatiokehittäjä, katso ohjelmistotestauksen ja laadunvarmistuksen avoimet työpaikat.

Anu Malm

Anu on utelias testaamaan niin vapaa-ajalla kuin työpaikallakin. Kaikki uutuuskarkit on maisteltava ainakin kerran, ja sovellusten virhetilanteet makustellaan myös viimeistä murua myöten. Hän kokee automaation olevan ratkaisu tulevaisuuden ongelmiin, ja onkin innolla mukana kehittämässä niitä.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Miksi ihmiset vaihtavat työpaikkaa? Tämä on todennäköisesti yritysten ykköskysymys aloilla, joilla osaajista kilpaillaan, ja oikeita vastauksia on monia. Tämä oli myös kysymys sijoittajien huulilla jälleen puolivuosikatsauksemme julkistamisen aikaan. Perustuen omaan kokemukseeni urani aikana, yksi pääsyistä motivaation heikkenemiseen tai jopa lähtemiseen on tunne siitä, ettei tule huomatuksi ja arvostetuksi.

Kuten asia usein on, osaaja saattaa olla hyvinkin arvostettu, mutta jos sitä ei koskaan sanota, sillä ei ole väliä. Suomalainen kulttuuri on olla julman rehellinen, eikä ole tapaistamme jaella kehuja vain keksiäksemme puheenaiheita. Ainakaan emme ole epäaitoja, mutta kääntöpuoli on, että vaikka arvostaisimmekin jotakuta, emme ehkä sano sitä ääneen. Mutta kyllä kissa kiitoksella elää, eikä vain kiitoksella vaan myös rakentavalla kritiikillä. Miten muuten voimme kehittyä? Tai tuntea kuuluvamme joukkoon? Tuntea itsemme hyödyllisiksi, osaaviksi ihmisiksi oikeilla paikoilla? Tai ihan vain huomatuiksi?

Goforella palaute ei kulje vain ylhäältä alas

Olen itse ollut positiivisesti hyvin yllättynyt Goforen kulttuurista, sillä olen tottunut yli 20-vuotisella urallani yllä kuvailtuun suomalaiseen palautteettomuuden kulttuuriin. Palaute ei myöskään kulje vain ylhäältä alas. Kaikkia kannustetaan antamaan ja pyytämään palautetta, ja kehut jaetaan koko henkilöstölle avoimella Slack-kanavalla. Kehukanavalla saatetaan noteerata hyvin pieniäkin asioita, silti kehu on luultavasti aina iso asia sille, jota kiitetään ja arvostetaan.

Varmistamme myös, että ulkoisilta sidosryhmiltä saatava palaute jaetaan niin monen kollegan kanssa kuin mahdollista, jotta voimme kaikki oppia, kehittyä ja iloita voitoista ja saavutuksista. Kehukanava ei myöskään ole niitä yhteisöllisiä aloitteita, jotka ovat aluksi kauniita ajatuksia, mutta kuivuvat kokoon, koska kukaan ei ylläpidä niitä. Kehukanavalla voi olla päivittäin kymmenenkin eri kiitosta. Tämä on kulttuurimme ydintä.

Positiiviseen, välittävään kulttuuriin on helppo kiinnittyä

Olen itse saanut ensimmäisinä kuukausinani Goforen sijoittajaviestinnässä enemmän palautetta kuin vuosien aikana useimmissa työpaikoissani. Tämän positiivisen, välittävän kulttuurin voi ja se pitäisikin ulottaa myös yhteisömme ulkopuolelle. Kyseltyäni taannoin julkisesti palautetta, sain paljon arvokasta näkemystä ulkoisilta sidosryhmiltämme siihen, miten kehittää sijoittajaviestintäämme ja taloudellista raportointiamme. Tällä osa-alueella, kuten monella muullakin, vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on keskeistä, kun halutaan pysyä ajan hermolla, palvella hyvin ja jopa erottautua kilpailijoista.

Mutta takaisin alkuperäiseen kysymykseen ja ehdottamaani vastaukseen. Menisin näkemäni perusteella jopa niin pitkälle, että kehukulttuuri on tärkeimpiä kulmakiviä siinä, mitä Gofore on yhteisönä, työpaikkana, urana – ja kyllä, myös sijoituksena. Tällaiseen kulttuuriin on helppo kiinnittyä, integroitua ja tuntea kuuluvansa, ja voisin kuvitella, että se on myös vaikea jättää.

Kulttuurillamme on tärkeä rooli siinä, miten onnistumme saavuttamaan strategiset tavoitteemme. Haluatko tietää lisää, minkälaista työskentely Goforella on, ja mitä voit odottaa meiltä goforelaisilta. Lue lisää Kulttuurikirjastamme.

Kiinnostuitko Goforesta työpaikkana? Katso avoimet työpaikat.

Emmin tehtävä Goforen IR Leadina on toteuttaa ja kehittää yhtiön sijoittajaviestintää ja raportointia sekä hoitaa sijoittajasuhteita. Pitkän linjan viestijä Emmi näkee olevansa palveluammatissa, jossa sidosryhmän näkemyksiä kuunnellaan herkällä korvalla ja pyritään aktiivisella, avoimella otteella vastaamaan odotuksiin aina vain paremmin.

Linkedin profileTwitter profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

IBM on jälleen julkaissut vuotuisen analyysinsa tietomurroista (Cost of Data Breach Report 2022, IBM Security). Huomionarvoisia löydöksiä on useita, joista ei vähäisimpänä se, että keskiverto tietomurron kustannus nousi kolmatta vuotta perättäin. Globaali tietomurron keskihinta ylsi jo 4,35 miljoonaan dollariin. Pohjoismaissa samainen luku on ilahduttavasti laskussa. Tällä raportointikaudella keskivertokustannus oli 2,08 miljoonaa dollaria, kun viime vuonna se oli 2,67 miljoonaa dollaria.

Erityistä huomiota herättää myös se, että 83 prosentille tietomurron kohteeksi joutuneista organisaatioista kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta. Tässä kohtaa lienee hyvä muistuttaa, että on hyvin inhimillistä kuvitella tietomurrosta toipuessaan pahimman olevan takanapäin. On helppo ajatella, että nyt kun toiminta on palautettu ja vuodot paikattu, niin tuskin se sattuu ainakaan heti uudestaan. Näin ei siis suinkaan ole! 

Toimialoissa merkittäviä eroja 

Suurimmalla osalla toimialoista tietomurtojen keskivertokustannus kasvoi. Meidän kaikkien harmiksemme terveydenhuoltoala on jälleen kärjessä. Tämän vuoden raportissa keskivertokustannus ylsi jo 10,10 miljoonaan dollariin, kun toisena tulleen finanssialan keskivertokustannukset olivat lähes puolet pienemmät, 5,97 miljoonaa dollaria. Huolestuttavaa on myös se, että luku nousi melkein miljoonalla dollarilla viime vuodesta (2022 $10,10M vs. 2021 $9,23M) Terveydenhuollon lukuja selittänee osin potilastiedon arkaluonteisuus sekä niiden vuotamisesta aiheutuvat kustannukset.

On silti todettava, että terveystiedot näyttävät olevan haluttua tavaraa kyberrikollisille eivätkä terveydenhuollonalan toimijat kykene suojautumaan kattavasti. Tästä hyvänä esimerkkinä Suomessa esiin noussut Vastaamon tietovuoto. Tähän vaikuttanee varmasti moni asia, mutta silti lienee syytä tarkastella kriittisesti terveydenhuoltoalan tietoturvakyvykkyyttä. Aihe on äärimmäisen ajankohtainen käynnissä olevan sote-uudistuksen sekä vallalla olevan geopoliittisen tilanteen myötä. 

Valoa tunnelin päässä 

Vaikka raportin yleinen viesti on kohtalaisen synkkä, se tarjoaa myös valonpilkahduksia. Organisaatiot, jotka ovat omaksuneet modernin nk. ”Zero Trust” -periaatteen, kärsivät keskiverrosta 1,5 miljoonaa dollaria pienemmät kustannukset tietovuodoista. Tämä on absoluuttisesti ja jo suhteellisestikin merkittävä noin kolmanneksen pienempi kustannus keskiarvoon nähden.

Tietoturva-ala kehittää jatkuvasti uusia työkaluja ja teknologioita kohentaakseen organisaatioiden tietoturvakyvykkyyttä, mutta yksi ”vanha” keino on edelleen yksi vaikuttavimmista: tietoturvahäiriöiden ja -poikkeamien hallinta (Incident Response & Incident Management). Häiriöihin varautuminen asianmukaisilla resursseilla ja prosesseilla sekä varautumisen säännöllinen testaaminen ovat edelleen parhaita tapoja pienentää tietomurtojen vaikutuksia. Organisaatiot, joilla on nimetty tiimi häiriöihin reagointiin ja jotka säännöllisesti harjoittelevat häiriötilanteita, kärsivät 2,66 miljoonaa dollaria pienemmät kustannukset keskivertoon nähden. Se on jo yli puolet pienempi kustannus keskivertoon suhteutettuna.  

 

Varmista digitaalisten palveluidesi laatu ja​ turvallisuus

KLIKKAA TÄSTÄ MIELENRAUHAA

Tommi Ferm

Kehityspäällikkö, Laadunvarmistus- & Tietoturvapalvelut. Tommi vastuulla on Goforen Laadunvarmistus- ja Tietoturvapalveluiden kehittäminen, jotta ne vahvistavat asiakkaidemme digitaalista resilienssiä, nyt ja tulevaisuudessa.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Kun koneiden autonomisuus kasvaa, turvallisuuskriteerit kiristyvät. Toiminnallisella turvallisuudella varmistetaan, etteivät automaattiset laitteet ja koneet ole vaaraksi ihmiselle, muille laitteille tai ympäristölle.

Toiminnallinen turvallisuus tarkoittaa koneeseen rakennettua ominaisuutta, jonka tarkoituksena on poistaa tai vähentää potentiaalisesti vahinkoa aiheuttavia riskejä. Toiminnalliseen turvallisuuteen liittyy jäljitettävyyden vaatimus ja dokumentointi eli se on otettava huomioon jo liikkuvien koneiden ohjelmistosuunnittelussa. Kun turvallisuus on kyseessä, on kuviossa aina mukana standardeja ja säännöksiä, joita on noudatettava. Mallipohjainen suunnittelu tukee erinomaisesti näitä vaatimuksia ja toiminnallista turvallisuutta yleisesti.

Oli kyse sitten tehtaan tuotantolinjoista tai 20 – 30 tonnia painavista metsäkoneista voi jokainen kuvitella itse, minkälaista vahinkoa tuollainen voi saada aikaan toimiessaan itsenäisesti, mutta syystä tai toisesta epätavallisesti.

Turvallisuuden takaamisen prosessi

Työjärjestys teollisuuden laitteiden ja liikkuvien koneiden tuotekehityksessä on yksinkertaistettuna seuraavanlainen:

  1. Vaara- ja riskikartoitus
  2. Turvajärjestelmän toiminnallisuuden vaatimusmäärittely
  3. Turvajärjestelmän suunnittelu ja validointi

Vaarakartoitus tarkoittaa sananmukaisesti potentiaalisten vaaratilanteiden kartoittamista ja tunnistamista etukäteen, sekä niihin liittyvien riskien määrittelemistä esimerkiksi vaaran seurausten ja tapahtumistodennäköisyyksien mukaan. Näihin pyritään löytämään ensisijaisesti ns. luonnollinen tapa välttää vaara. Tämä tarkoittaa vaaran poistamista kokonaan suunnittelemalla toiminto eri tavalla, esimerkiksi korvaamalla korkeajännitteinen sähköinen toiminto matalammalla, vaarattomalla jännitetasolla.

Mikäli vaaraa ei voida poistaa järjestelmästä, pyritään riskiä pienentämään passiivisilla menetelmillä, kuten henkilöiden pääsyn rajoittamisella potentiaalisesti vaarallisiin osiin järjestelmää, kuten tietyt osat tehtaan tuotantolinjoilla.

Toiminnallisuuden vaatimusmäärittelyn alle kuuluvat ne riskit, joita ei voida taklata edellä mainituilla keinoilla. Ne on hoidettava teknisellä turvajärjestelmällä. Esimerkiksi turva-alue työkoneen ympärillä voidaan varmistaa sensoreilla tai muulla tekniikalla.

Turvajärjestelmän suunnittelu ja validointi on toiminnallisen turvallisuuden kovaa ydintä. Sillä tarkoitetaan laitteen ja sen ohjelmiston turvallisuutta takaavia ominaisuuksia, jotka ovat todennettavia, dokumentoituja ja jäljitettävissä. Näillä varmistetaan turvallisuus kaikissa tilanteissa. Käytännössä näillä varmistetaan, että toiminnot eivät itsessään aiheuta vaaratilanteita silloin, kun tuote toimii normaalisti. Lisäksi näillä varmistetaan keinot havaita ja minimoida vahingot silloin, kun laite toimii epänormaalisti. Esimerkkinä vaikkapa savuvaroitinta tai työkoneen liikkeen hätäpysäytys.

Mallipohjainen suunnittelu helpottaa toiminnallisen turvallisuuden vaatimuksien täyttämistä

Jäljitettävyys ja dokumentaatio ovat asioita, jotka toistuvat toiminnallisen turvallisuuden vaatimuksissa. Mallipohjainen suunnittelu on täydellinen ratkaisu näiden vaatimusten täyttämiseen, sillä osia dokumentaatiosta syntyy automaattisesti ohjelmistokehityksen sivutuotteena.

Mallipohjaisen suunnittelun peruselementit:

  • Mallipohjaisessa suunnittelussa kehittäjä mallintaa toiminnallisuuksia kokonaisuuksina ja tuloksena on visuaalinen malli pelkän koodin sijaan.
  • Usein mallipohjaisen suunnittelun työkalut generoivat koodin automaattisesti visuaalisen mallin pohjalta.
  • Tuotetta päästään testaamaan aiemmin ja sitä myötä kattavammin, jolloin laatu ja turvallisuus paranee.

Yllä mainitusta visuaalisesta mallista toiminnan ymmärtäminen on helpompaa niille, joille koodi ei ole niin tuttua. Tämän ansiosta turvallisuuteen liittyvien asioiden esittely ja läpikäynti eri sidosryhmien kanssa helpottuu, mikä osaltaan parantaa tuotteen laatua ja turvallisuutta.

Jos mallia muutetaan, päivittyy toiminnalliseen turvallisuuteen liittyvä dokumentaatio samalla ja jäljitettävyyden vaatimus pysyy ajan tasalla kehityksessä tapahtumista muutoksista huolimatta.

Laitteiden, koneiden ja järjestelmien turvallisuuteen liittyy valtava määrä erilaisia standardeja, joita valmistajan tulee täyttää. Nämä vaatimukset on oltava myös todennettavissa. Mallipohjainen suunnittelu ja sen työkalut tukevat erittäin hyvin eri standardien vaatimuksia. On myös varsin tavallista, että tietyn eheystason saavuttaminen tietyn standardin mukaan vaatii jo itsessään mallipohjaisten suunnittelumenetelmien käyttöä.

Mallipohjaiseen suunnitteluun kohdistuva kritiikki perustuu usein käytettävien työkalujen korkeaan hintalappuun. Kustannukset ovat kuitenkin helposti perusteltavissa korkeammalla laadulla ja tehokkaammalla tuotekehityksellä.

Turvallisuuden lisäksi älykkäiden koneiden rakentamiseen liittyy mm. palvelullistamista, testaamista ja tietoturvaa. Tutustu liikkuvien koneiden tuottavuuden lisäämiseen:

TÄSTÄ KOHTI ÄLYKKÄÄMPIÄ KONEITA

Jari Rauhamäki

Jari on ohjelmistokehittäjä ja -arkkitehti sekä tekniikan tohtori Tampereen yliopistosta. Jarin erityisenä mielenkiinnon kohteita ovat C++-ohjelmointi, järjestelmäsuunnittelu, turvallisuuskriittiset järjestelmät ja mallipohjainen suunnittelu.

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Huipputiimejä syntyy yhteisen motivaation ympärille.

Goforen oppimisfilosofia rakentuu tarkkaan mietittyjen periaatteiden ympärille. Ne ovat: yhdessä oppiminen ja palaute, itsereflektio, itseohjautuvuus, esteiden poistaminen oppimisen tieltä sekä liiketoiminnan näkökulma, joka pitää osaamisen ajan tasalla. Nämä periaatteet ohjaavat sisäisen motivaation hyödyntämistä ja ammatillisen osaamisen pitämistä relevanttina muuttuvassa maailmassa.

Näitä periaatteita kirjattiin myös omaan työehtosopimukseemme. Me Goforella ajattelemme, että ’yksi kehittymisen kulmakivistä on tiimityöskentely – toimivimmat ratkaisut löytyvät usein yhdessä tekemällä’. Tästä näkökulmasta pyrimme myös palvelemaan asiakkaitamme päivittäisessä työssämme. Saatamme olla oikeilla jäljillä, sillä asiakastyytyväisyys Goforea kohtaan on korkea.

Pohdimme alkuvuodesta 2022 päivitettyä kulmaa rekrytointiviestintäämme. Kerromme kyllä paljon mahtavasta yrityskulttuuristamme ja työhyvinvoinnista, ja niitäkin arjen tarinoita riittää edelleen kerrottavaksi. Yhteisten keskustelujen myötä huomasimme kuitenkin, että goforelaisten huippuosaaminen on jäänyt meillä syystä tai toisesta taka-alalle.

Nyt sanoitamme uutta lukua Goforen tarinaan: osaamisen ja yhdessä oppimisen näkökulmasta. Yhdessä asiantuntijoidemme kanssa muotoilimme huippuosaamisen ydintä. Tässäpä siitä työstä muutama nosto.

1) Huipputiimin tunnistaa sopivasta balanssista

Huipputiimissä on sopiva tasapaino itsenäisen ja tiimityöskentelyn välillä. Jokaiselle tehtävälle on tekijänsä. Tiimi on jatkuvasti kokonaistilanteen tasalla ja valmis auttamaan toisiaan. Tiimissä on myös sopiva määrä kokemuksen antamaa uskallusta testata uutta ja hyödyntää aiemmin hyväksi todettua. Asenne on oikea ja yhteishengen eteen toimitaan aktiivisesti. Tiimi suojaa itseään hierarkialta ja pystyy tarvittaessa paikkaamaan toisiaan työtehtävien hoitamisessa. Huipputiimi myös tietää milloin sanoa ei.

2) Huipputiimi syntyy yhteistyössä

Vaikka onnella ja sattumallakin voi olla osansa huipputiimin syntymisessä, voi sen syntyyn myös vaikuttaa. Taustatekijöinä psykologisen turvallisuuden varmistaminen ja yhteishenkeen sekä aktiiviseen kommunikaatioon panostaminen ovat tärkeitä. Erilaisten osaamisten ja vahvuuksien tuominen tiimin koetaan meillä Goforella tärkeäksi ja siihen kannattaa käyttää aikaa. Myös asiakkaalta saatu luottamus siihen, että rakennamme heille aina sopivimman tiimin on tärkeää. Samoin asiakkaan puolen tiimillä ja erityisesti Product Ownerilla on suuri merkitys tiimin synnyssä ja onnistumisessa.

3) Huipputiimin osaaminen kasvaa luottamuksen ilmapiirissä

Yhdessä tekeminen ja toisten sekä omaan osaamiseen luottaminen on tärkeää. Toimivissa tiimeissä erilaiset taustat ja senioriteetit tukevat kokonaisuutta. Jokainen tuo pöytään jotain juuri kyseiselle projektille olennaista ja tietoa jaetaan tasa-arvoisesti. Jokaiseen luotetaan yksilöinä ja tiimiin kokonaisuutena. Moninaisessa tiimissä on hyvät mahdollisuudet myös mentorointiin ja ammatillisen osaamisen jakamiseen osana päivittäistä työtä. Systemaattisesti tehty suunnittelu, projektin johtaminen ja riskien pohtiminen tuovat luottamusta tekemiseen. Asiakkaan luottamus on olennaista ja yhdessä saavutettu me-henki luo pohjaa pitkäaikaiselle kumppanuudelle.

4) Huippuosaajaksi kehitytään, ei synnytä

Epäonnistumiset ja oppimiskokemukset ovat ytimessä. Ilman niitä sekä itse- ja tiimireflektiota on vaikea kehittyä. Vaatii kypsyyttä tunnistaa oma kehitysprosessinsa vaihe. Takana olevat kilometrit tuovat varmuutta sekä osaamiseen että sen soveltamiseen uusissa tilanteissa. Oman mielenkiinnon seuraaminen ja verkostoituminen ihmisten kanssa luovat vankkaa pohjaa itsenäisen ajattelun kehittymiselle. Myös monipuolinen tausta ja erilaisten asioiden tekeminen tuovat perspektiiviä uudenlaisissa tilanteissa selviytymiseen.

Työnantajalla on suuri merkitys sekä ammatillisessa että henkilökohtaisessa kehittymisessä. Haasteelliset projektit, urapolkujen ja jatkuvan kouluttautumisen mahdollisuus, osaavat kollegat, killat, mahdollisuus osallistua projektin koko ketjuun myynnistä rekrytointiin, resursointiin ja toimittamiseen, yhteisöllisyys ja asioiden jakaminen sekä mahdollisuus ottaa halutessaan uusia vastuita koetaan luonteviksi osiksi modernia työkulttuuria ja ammatillista kehittymistä.

5) Huippuosaaja osaa kysyä oikeita kysymyksiä

Huippuosaajan erottaa usein siitä, millaisia kysymyksiä hän esittää. Huippuosaaja uskaltaa kysyä mistä tahansa asiasta joka hänelle on epäselvä. Ei ole ’tyhmiä’ kysymyksiä.

Kysymysten ja keskustelun kautta jaetaan erilaisia näkökulmia, jotka laajentavat kaikkien ymmärrystä ja vievät lähemmäs laadukkaampaa lopputulosta. Huippuosaaja myös tunnistaa tilanteen, jossa asiat lähtevät väärään suuntaan ja jossa tiimiläinen tai itse tarvitsee tukea. Hän pystyy myös asettumaan asiakkaan saappaisiin ja toiminnassa korostuu asiakaslähtöisyys.

Tässäpä siis muutamia näkökulmia aiheeseen. Oppiminen vaatii asennetta ja paljon työtä. Meillä Goforella siihen panostetaan ja kannustetaan. Jos haluat tietää lisää asiantuntijoidemme päivittäisestä työstä ja asiakasprojekteistamme, vieraile osoitteessa gofore.com/huippuosaajat/.

Meillä on myös rekry auki. Syksyllä ja alkavana vuonna pyörii paljon kiinnostavia projekteja. Jos kiinnostuit Goforesta työnantajana, hakemuksen voi jättää rekrytiimillemme täältä.

Salla Niemelä

Sallalle on tärkeää nähdä työntekijäkokemus osana menestyvää liiketoimintaa. Hän uskoo erinomaisen työntekijä- ja kandikokemuksen koostuvan hyvin hoidetuista tilanteista työarjessa sekä mahdollisuudesta antaa ja ottaa vastuuta. Goforella Salla tekee parhaansa tukeakseen rekrytoinnin menestystä ja työnantajakuvan rakentamista, sekä toimii muutosagenttina.

Linkedin profile

Sanna Hildén

Sanna on Goforen henkilöstöjohtaja ja solmii yhteen lankoja ihmisten toiveiden ja yhteisten tavoitteiden välillä. Hänestä onnistuminen juurtuu hyvään työntekijäkokemukseen ja puhkeaa kukkaan yhdessä asiakkaan kanssa. Sanna on väitellyt muutoksen johtamisesta ja tutkinut organisaatioiden ja onnistumisen johtamista – ja nauttii kun saa mahdollisuuden ymmärtää juttuja vähän pintaa syvemmältä.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Sain työhaastattelun kautta pääsylipun Goforen ensimmäiseen testiautomaatioakatemiaan ja lähdin toki heti innolla mukaan. Olen työskennellyt IT-alalla aiemmin dokumentaation, käytettävyyden ja saavutettavuuden parissa ja päätin nyt sopivan tilaisuuden tullen kokeilla taitojani testiautomaatiokehittäjänä.

Testiautomaatio on ollut aina lähellä sydäntäni ja Gofore tarjosi loistavan lähtökohdan aloittaa siihen tarkemmin perehtymisen.

Goforen Testiautomaatioakatemiassa tarkoitus ei ole aloittaa aivan nollasta, vaan johdattaa teknologialan ammattilaisia kohti uusia taitoja aiempaa tietoa ja kokemusta hyödyntäen.

Monipuolinen paketti ei ole pelkkää pänttäämistä

Akatemiaan sisältyi testauksen perusteet: kattava ISTQB-koulutus, Microsoftin Azure-pilvisertifikaatin perustaso sekä kaksi Robot Framework -koulutusta ja niihin liittyviä harjoitustehtäviä. Yhdessä paketti tarjoaa niin teoriaa kuin myös käytännön tekemistä ohjattujen ja itsenäisten harjoitusten muodossa. Itselleni tällainen malli sopi mainiosti ja erosi positiivisesti pelkästä sertifikaattikokeiden termien pänttäämisestä. Ryhmässä opiskelu mahdollisti ajatusten vaihtamisen muiden akatemialaisten kanssa koulutuksista ja oppimateriaaleista lähes välittömästi, mikä helpotti uuden sisäistämistä ja toi ennalta tuttuihinkin asioihin uusia näkökulmia.

Joustot ja vapaus toimivat Goforella

Aikaa kokonaisuuden suorittamiseen oli varattu mielestäni riittävästi, ja kaiken akatemiaan kuuluvan tuli olla suoritettuna vasta noin kahden kuukauden sisään aloittamisesta. Aikataulu ei myöskään ollut kiveen hakattu, vaan antoi periksi, jos projektit tai muu tilanne sellaista vaati. Alun ohjattujen kurssien jälkeen suorittamisessa annettiin paljon vastuuta akatemialaisille itselleen. Tämän ansiosta aikaa jäi myös uusiin työtovereihin tutustumiseen sekä uuden toimiston pohjapiirroksen opetteluun. Näin muutaman kuukauden päästä kovalevylle oli tallentunut testiautomaatiotaitojen lisäksi työkavereiden nimet sekä puhelinkoppien ja jäätelöaltaan sijainti.

Koko akatemian ajan apuna toimivat myös henkilökohtaiset mentorit, joilta saattoi kysyä kaikkea aina testiautomaatiosta ja Goforen sisäisistä prosesseista asiakaskokemuksiin ja harjoitteluvinkkeihin. Mukana olleet mentorit olivat loistoporukkaa ja saivat olon tuntumaan kotoisalta heti alusta alkaen. Uskon, että tulevaisuudessa mentorointi on entistäkin sujuvampaa, kun mentoreilla itsellään on mahdollista aiempaa kokemusta kyseisestä testiautomaatioakatemiasta ja he osaavat näin helpommin tunnistaa erilaiset ongelmatilanteet sekä löytää ratkaisut niihin.

Tiiviissä porukassa jaetaan oppeja

Lisäksi toki oma ”opiskeluporukka” muodosti akatemian aikana oman ryhmänsä, jossa on juteltu niin opeteltavista asioista kuin keskusteltu milloin mistäkin rennommista aiheista. Ilokseni ryhmä on pysynyt kasassa myös akatemian jälkeen ja se onkin itselleni yksi matalimman kynnyksen kanavista kaikenlaisten mieltä askarruttavien kysymysten esittämiseen.

Oranssi kaksikerroksinen täytekakku, jossa syötävälle koristelevylle tulostettuja robottikoristeita
Kuva: Juhlimme suoritettuja opintoja teemaan sopivalla kakulla Kampin toimistolla.

Kokemuksesta apua uuteen

Olen ollut jo useamman vuoden IT-alalla töissä, mutta en varsinaisesti koskaan ohjelmointitehtävissä. Siirtyminen testiautomaatiokehittäjäksi oli selvä hyppäys uuden pariin. Toisaalta taas koodi on tullut tutuksi myös aiemmissa rooleissani, vaikka en sitä varsinaisesti ole itse työkseni kirjoittanutkaan. Testauksen saralla minulla taas on muutaman vuoden kokemus saavutettavuustestauksen parista. Vaikka kyseessä on uuden oppimiseen tarkoitettu akatemia ja kaikkein olennaisinta on oikea asenne, jonkinlainen kokemus alan toimintatavoista auttaa huomattavasti alkuun pääsemissä.

Reittejä akatemiaan on useita, kuten esimerkiksi aiemman työhaastattelun kautta tai suoraan akatemiaan sen hakuaikana hakemalla. Uuden akatemian alkua odotellessa kannattaa mahdollisuuksien mukaan käyttää aikaa testauskäytäntöjen opetteluun sekä Robot Frameworkin tai muun testiautomaatiotyökalun itsenäiseen kokeilemiseen. Kummastakin taidosta on paljon apua alussa, ja lisäksi ne kasvattavat mahdollisuuksia päästä mukaan testiautomaatioakatemiaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että kyseessä on todellakin akatemia, eli kaikkea ei tarvitse osata täydellisesti heti alkuun.

Akatemiasta vakituiseen työhön

Koulutuksen jälkeen Gofore järjestää akatemialaisille mielekästä asiakastyötä. Avoimet mahdollisuudet riippuvat sen hetkisestä projektitilanteesta ja tälläkin kertaa kaikille valmistuneille löytyi akatemian loppuun mennessä se ensimmäinen varsinainen projekti.

Sen kautta pääsin itsekin soveltamaan kaikkea oppimaani käytännössä. Vanha sanonta siitä, että parhaiten oppii tekemällä, pitää ainakin omalta osaltani paikkansa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö akatemian alkupuserruksesta olisi selvä hyöty uusien työtehtävien alkuvaiheilla.

Uuden akatemian prosesseista osa kaipaa vielä hiomista täydellisen timantin luomiseksi. Tästä huolimatta puutteet olivat mielestäni jo nyt todella pieniä, ja varmasti ajan kanssa käytännöt ja tekeminen saavat lopullisen muotonsa.

Mikäli ura testiautomaation parissa kiinnostaa, mutta et ole vielä löytänyt sopivaa hetkeä kokeilla, niin hyppää ihmeessä seuraavan Goforen testiautomaatioakatemiaan mukaan. Suosittelen!

Jos olet jo kokenut testiautomaatiokehittäjä, katso ohjelmistotestauksen ja laadunvarmistuksen avoimet työpaikat.

Sampo Kyyrö

Sampo on tietotekniikan kandidaatti ja informaatioverkostojen DI ja työskentelee testiautomaatioasiantuntijana. Aiemmin hän on koetellut siipiään toimittajan, teknisen kirjoittajan sekä käytettävyys- ja saavutettavuuasiantuntijan rooleissa. Sampon vapaa-aika kuluu maastopyörällä metsäpolkuja kierrellessä, mutta toisinaan myös tietokonepelien naputteluun iltahämärässä.

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.