Googlen vuoden 2016 loppupuolella julkaisema Angular on noussut hetkessä yhdeksi maailman käytetyimmistä ratkaisuista verkkopalvelujen käyttöliittymien toteuttamisessa. Sen moderni, komponenttipohjainen ja reaktiivinen lähestymistapa kokoaa parhaat puolet olemassaolevista vaihtoehdoista ja tuo ne yhteen tarjoten kehittäjälle kaiken tarvittavan laadukkaiden ja tehokkaiden käyttöliittymien toteuttamiseksi.

Koulutus soveltuu kaikille verkkokäyttöliittymien kanssa töitä tehneille ja vaatimuksena on ainoastaan kohtuullinen JavaScript-osaaminen. Kurssin käytyään osallistuja osaa rakentaa itsenäisesti suorituskykyisen ja elegantin käyttöliittymän Angularia käyttäen sekä ymmärtää ja osaa hyväksikäyttää reaktiivisen ohjelmoinnin mukanaan tuomia apuja. Sisällytämme koulutukseen runsaasti harjoituksia, minkä takia oma tai työparin kanssa jaettu tietokone on välttämättömyys.

 • Lupaamme kokeneiden kouluttajien lisäksi selkeät jaettavat materiaalit ja harjoitustehtävät.
 • Koulutuksen kesto on 1–3 päivää, riippuen koulutuksen sisältökokonaisuudesta.
 • Koulutus voidaan järjestää suomeksi tai englanniksi.
 • Koulutussisältö räätälöidään aina kouluttajan kanssa juuri Teille sopivaksi.

Valitaan yhdessä sopiva koulutuskokonaisuus

Single-Page Applications (SPA)
 • Arkkitehtuuri ja pääperiaatteet
TypeScript, ES6 & työkalut
 • Tyypitys ja luokat TypeScriptillä
 • ES6:n uudet ominaisuudet
 • Node.js, npm & Webpack
 • Angular CLI
Angular, perusteet
 • NgModules
 • Komponentit (Components) ja näkymät (Templates)
 • Palvelut (Services)
 • Piiput (Pipes)
 • Kahdensuuntainen datan sidonta (Two-way data binding)
 • Lifecycle hooks
Angular, jatko
 • Reititin (Router)
 • Lomakkeet (Forms)
 • Riippuvuuksien hallinta (Dependency injection)
Reaktiivinen ohjelmointi
 • Promises
 • Observables
 • RxJS
 • Angular & Reaktiivinen ohjelmointi
Testaus
 • Yksikkötestaus
 • E2E-testaus
 • Jasmine, Karma & Protractor
 • Universal rendering
 • Web Workers
 • Muutoksen tunnistus (change detection)
 • Offline-kääntäminen (Ahead-of-Time compilation)
 • Lazy loading
 • Animointi
 • Natiiviapplikaatiot (mobiili- & työpöytäsovellukset)

Kiinnostuitko?

Kerro miten tavoitamme sinut, niin palaamme asiaan.