React on suosittu Javascript-kirjasto käyttöliittymien toteutukseen, joka mahdollistaa käyttöliittymien rakentamisen selkeistä ja uudelleenkäytettävistä komponenteista. Reactin avulla voidaan rakentaa ymmärrettäviä, laajennettavia ja uudelleenkäytettäviä käyttöliittymiä sekä niiden osia.

Koulutus sisältää tietopaketin Reactin perusteista sekä oleellisista Javascriptin ominaisuuksista. Koulutuksen aikana tullaan rakentamaan sovellus yhdessä kouluttajien kanssa. Koulutuksen jälkeen ymmärrät Reactin hyödyt ja käyttötarkoitukset, sekä osaat toteuttaa tuotantokelpoisia sovelluksia. Koulutukseen on mahdollista sisällyttää myös Redux, joka on Reactin kanssa usein käytetty tilanhallintakirjasto.

Koulutus soveltuu myös kehittäjille, joilla ei ole ennestään kokemusta SPA-sovelluksista (Single Page Application).

 • Tarjoamme kokeneiden kouluttajien lisäksi selkeät jaettavat koulutusmateriaalit ja harjoitustehtävät.
 • Koulutuksen kesto on 1-3 päivää riippuen valitusta sisältökokonaisuudesta.
 • Koulutus voidaan järjestää suomeksi tai englanniksi.
 • Tarjoamme koulutuskäyttöön Goforen viihtyisät toimistotilat. Koulutus voidaan järjestää myös teidän tiloissanne.
 • Koulutuksen sisältö räätälöidään aina yhdessä kouluttajan kanssa juuri teille sopivaksi.

Valitaan yhdessä sopiva koulutuskokonaisuus

Päivä 1

SPA ja JavaScript, perusteet
 • Single-Page Applications (SPA): arkkitehtuuri ja pääperiaatteet
 • JavaScript, ES6
React, perusteet
 • Ydinominaisuudet ja soveltuvuus
 • Komponentit ja komponenttiarkkitehtuuri
 • Komponentin tilallisuus (props, state)
 • Tapahtumienkäsittely ja tiedon virtaus
 • JSX
 • DOM-renderöinti
React, jatko
 • Kehitystyökalujen käyttö (Webpack, ESLint, React DevTools, node ja npm/yarn)
 • Reititin (React Router)
 • Laajennuksien ja kirjastojen käyttö
 • Suorituskyvyn huomiointi (immutability, pure rendering, sudenkuopat)

Päivä 2

Taustaa tilanhallinnasta
Tilanhallintakehykset, Redux
 • Redux-kehyksen perusteet (Actions, Reducers, Store)
 • Asynkronisuus ja middlewaret (redux-promise, redux-thunk)
React, jatko
 • Higher order components
Testaus
 • Shallow- ja DOM -rendering
 • Yksikkötestaus
 • Jest, Enzyme
 • Snapshot-testing

Päivä 3

CSS Modules
Animaatiot
Flow
Lokalisointi (react-intl)
Tilanhallintakehykset, Redux
 • Redux-laajennukset (Redux Form, Reselect)
 • React-router-redux
Tilanhallintakehykset, Mobx
 • Mobx-kehitys
Universal React
 • Palvelinpään renderöinti ja esikäsittely
 • Progressive Wep Apps (Service Workers, App Shell)
Tietoturvan huomiointi (CSRF, Cross-site scripting)
E2E-testaus
React Native perusteet

Kiinnostuitko?

Kerro miten tavoitamme sinut, niin palaamme asiaan.