Kukoistavan yrityskulttuurin luominen
Uudistumiskyky

Kukoistavan yrityskulttuurin luominen
Uudistumiskyky

Skew top Skew bottom

Digitaalinen transformaatio on paljon muutakin kuin pelkkiä teknologioita. Kokonaiset toimialat kohtaavat muutoksia, jotka eivät ole pelkästään teknologisia tai liiketoiminnallisia, vaan liittyvät myös työntekijäkokemukseen, kulttuureihin sekä tapaan, jolla organisoidumme.

On ratkaisevan tärkeää asettaa tavoitteet, roolit, prosessit, arvot ja viestintämenetelmät vastaamaan nykyaikaisia liiketoimintakäytäntöjä. Yritysten on selvitettävä, mikä suunta seuraavaksi tulee ottaa, mihin asiakkaiden kysyntä johtaa ja millaisia yrityksiä ne ylipäätään ovat. Uudistumiskyky on edellytys onnistuneelle muutokselle – liittyi se ihmisiin tai teknologiaan.

Tule mukaan työn ja organisaatioiden tulevaisuuteen

Check icon

Määrittele onnistuneiden uudistumisten mittarit

Tietopohjaista päätöksentekoa tukee organisaatioiden systemaattinen ymmärtäminen.

Check icon

Mahdollista yhteistyökykyinen organisointi, rakenteet ja prosessit

Yhteisluominen sekä osallistavat työskentelytavat antavat perustan joustavuudelle, sitoutuvuudelle ja innovatiivisuudelle.

Check icon

Suunnittele tarkoituksiin perustuvan (purpose-driven!) ja ihmiskeskeinen organisaatio

Sitouta ja motivoi ihmisiä entistä tuottavimmiksi

Check icon

Luo mahdollisuuksien kulttuuri

Mahdollista kasvu, kokeilu ja innovaatio myös työpaikkojen rajojen ulkopuolella

Skew top Skew bottom

Luo kukoistava yrityskulttuuri

Millainen kulttuuri tukee parhaiten uutta työtä digitaalisella aikakaudella? Kukoistava yrityskulttuuri kasvattaa motivoituneita ja sitoutuneita ihmisiä, jotka eivät pelkää kyseenalaistaa, kokeilla sekä innovoida uusia ja merkityksellisiä asioita. Mahdollisuus uudistua korreloi myös suuresti organisaation tuottavuuden ja viime kädessä sen markkina-arvon kanssa. Oletko valmis positiiviseen muutokseen? Aletaan töihin!

Ota yhteyttä – Aloitetaan yhteistyö jo tänään.

Juha Siltanen

Neuvonantopalvelut