Markkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Päivitetty 28.6.2017

Rekisterinpitäjä

Gofore Oy (jäljempänä Gofore) (y-tunnus 1710128-9)
Kalevantie 2
33100 Tampere
Puhelinvaihde: 010 439 7777

Yhteys rekisteriasioissa

Rekisteriä koskevat kysymykset voit lähettää gofore@gofore.com

Rekisterin nimi

Goforen markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Goforen markkinointirekisteriä käytetään Goforen palveluiden ja tapahtumien markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

  • Rekisteröidyn nimi
  • Rekisteröidyn työpaikan tiedot yhteystietoineen sekä rekisteröidyn asema ja yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
  • Rekisteröidyn luovuttamat muut tiedot (tiedot asiakaspalautteista ja osallistumiset tilaisuuksiin sekä uutiskirjeiden tilaukset)
  • IP-osoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Goforen markkinointirekisterin sisältämiä tietoja kerätään asiakassuhteen kautta, verkkosivuston käytön yhteydessä, tapahtumiin ilmoittautumisista.