Markkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Päivitetty 28.6.2017
 

Rekisterinpitäjä

Gofore Oy (jäljempänä Gofore) (y-tunnus 1710128-9)
Kalevantie 2
33100 Tampere
Puhelinvaihde: 010 439 7777
 

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Rekisteriä koskevat kysymyksesi voit lähettää gofore@gofore.com
 

Rekisterin nimi

Goforen markkinointirekisteri
 

Rekisterin käyttötarkoitus

Goforen markkinointirekisteriä käytetään Goforen palveluiden ja tapahtumien markkinointiin.
 

Rekisterin tietosisältö
  • Rekisteröidyn nimi

  • Rekisteröidyn työpaikan tiedot yhteystietoineen sekä rekisteröidyn asema ja yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)

  • Rekisteröidyn luovuttamat muut tiedot (tiedot asiakaspalautteista, web-lomakkeiden täytöt, rekisteröitymiset ja osallistumiset tilaisuuksiin sekä uutiskirjeiden tilaukset)

  • IP-osoite

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Goforen markkinointirekisterin sisältämiä tietoja kerätään asiakassuhteen kautta, verkkosivuston käytön yhteydessä, tapahtumiin ilmoittautumisista sekä yleisesti saatavilla olevista ulkoisista lähteistä kuten internetlähteistä.