Parhaat asiakaskokemukset

Palvelun arvon määrittää asiakas. Asiakkaalle palvelulla on arvoa silloin, kun se tuntuu siltä. Parhaat asiakkaille tarjottavat kokemukset mahdollistaa muotoilu. Muotoilemalla voimme luoda uudenlaisia digitaalisia palveluita, jotka tuovat asiakkaalle arvoa ja samalla luovat uutta liiketoimintaa.

Muutoksessa mukana

Yksipuolinen suunnittelu johtaa yksipuoliseen onnistumiseen. Meillä muotoilussa yhdistyy kaikki keskeiset näkökulmat. Ottamalla huomioon käyttäjien tarpeet, teknisen arkkitehtuurin ja liiketoiminnan vaatimukset saavutamme parhaat asiakaskokemukset ja luomme uusia palveluinnovaatioita.

Palvelut

 • • Palvelumuotoilu
 • • Konseptointi
 • • Arkkitehtuurikonsultointi
 • • Teknologiakonsultointi
 • • Liiketoimintamallin suunnittelu
 • • Asiakas- ja käyttäjäkokemuksen kehittäminen
 • • Käyttäjälähtöinen vaatimusmäärittely
 • • Asiakas- ja käyttäjätutkimukset
 • • Käyttöliittymä- ja visuaalinen suunnittelu
 • • Prototypointi
 • • Käytettävyystestaus

Arto Puikkonen

050 485 8556