Operaattorista digitaloksi

Pilviteknologiat verkkoliiketoiminnassa eivät ole vain teknologioiden hyödyntämistä vaan askel kohti kokonaisvaltaista digitaalista palveluympäristöä.

Operaattorista digitaloksi

Pilviteknologiat verkkoliiketoiminnassa eivät ole vain teknologioiden hyödyntämistä vaan askel kohti kokonaisvaltaista digitaalista palveluympäristöä.

Pilvipalvelu mahdollistaa resurssien kohdistamisen tuottavaan kehitykseen

Pilvipalvelut ovat tulleet jäädäkseen eikä uusia valmisohjelmistoja kehitetä käytännössä enää lainkaan asiakkaan itse asennettavaksi. Työn tehokkuuden ja ketteryyden parantamisessa pilviteknologialla on suuri rooli.

Pilvi mahdollistaa:

 • Avoimen ja ketterän yrityskulttuurin ja sitä kautta tyytyväisemmät kehittäjät
 • Resurssien kohdistamisen liikevaihtoa tuottavien palveluiden kehittämiseen
 • Uusien teknologioiden helpon käyttöönoton
 • Palveluiden ja ohjelmistojen joustavan kehityksen sekä jatkuvan julkaisurytmin
 • Sujuvan testaamisen ja käsityötä vähentävän testiautomaation
 • Liiketoiminnan suunnittelun pidemmälle aikavälille, kun toiminta on helposti skaalattavaa

LATAA ONNISTU PILVISIIRTYMÄSSÄ-OPAS

1. Pilvistrategia varmistaa turvallisen ja hallittavan kehityksen

Pilvistrategian avulla ohjaat pilviteknologian käyttöönottoa liiketoiminta edellä. Selkä strategia ohjaa pilveen siirtymistä pilvivision näyttämään suuntaan.

Hyvä pilvistrategia kattaa seuraavat tunnusmerkit:

 • Tunnistaa liiketoiminnan tavoitteet sekä toimintaympäristön muutokset​
 • Huomioi henkilöstön osaamisen ja auttaa kehittymään pilviaikakaudelle
 • Huomioi ne asiat, joihin pilviteknologiasta on hyötyä, mutta myös ne, joiden kanssa voidaan jatkaa kuten ennenkin​
 • Tunnistaa askeleet, joiden avulla tehokas pilvisiirtymä mahdollistetaan​
 • Tarkastelee IT-palvelutuotannon nykytilaa ja auttaa tunnistamaan potentiaalin pilvisiirtymälle​

Suunnitelma valmis, mitä seuraavaksi?

2. Pilviperustan määrittely ja laajennus

Pilviperusta vastaa ajatuksena talon perustuksia. Kun perustukset on tehty hyvin, on sen päälle turvallista rakentaa kestäviä elementtejä ja infrastruktuuria. Hyvä pilviperusta mahdollistaa nopean, turvallisen ja tuleviin tarpeisiin kasvavan ympäristön haluttuun pilveen. Se on standardisoitu ja sinun organisaatiosi määritysten mukainen ympäristö, jota voidaan hallita keskitetysti. Hallinta ei kuitenkaan estä sovellustiimien nopeaa ja itsenäistä toimintaa vaan mahdollistaa avoimen ja ketterän kulttuurin.​

 • Tehokkuutta hallinnointiin​ automaation avulla
 • Keskitetyt peruspalvelut​​ ja yhdenmukaiset ympäristöt​ helpottavat yhteistyötä
 • Innovaatiokyky paranee, kun aika ei kulu toistuvien tehtävien manuaaliseen työstämiseen
 • Tehokas ja skaalautuva pilvipohjainen arkkitehtuuri mahdollistaa ketterän DevOps-lähestymistavan, joka johtaa parempaan asiakaskokemukseen ja muodostaa kilpailuetua

Mitä saavutetaan?

3. Teknisestä alustasta kohti asiakasarvon tuottoa​

Kun työkalut ovat pilvessä kaikkien saatavilla, mahdollistetaan nopean syklin päivitykset ja ketterä kehitys. Pilvi auttaa organisaatioita siirtymään kohti turvallisia, skaalautuvia ja kustannustehokkaita digitaalisia ratkaisuja. Asiakas saa laadukkaampia palveluita nopeammin.

 • Resurssit suunnattu asiakasarvoa tuottavaan työhön
 • Uusien ratkaisujen, prototyyppien ja toimintatapojen testaaminen ja niistä oppiminen on helppoa ja nopeaa
 • Kehityksen tilanteesta saatava tieto on ajantasaista
 • Toimintaa on helppoa ja turvallista skaalata ilman suuria investointeja
 • Jatkuva laadunvarmistus ja testiautomaatio parantavat asiakastyytyväisyyttä​

Pilvikokemuksemme on käytettävissäsi!

Miten onnistua pilvisiirtymässä?

Onnistu pilvisiirtymässä -opas sisältää askelmerkit onnistuneeseen muutokseen ICT-infran rakentamisesta ja ylläpidosta nopeaan ja turvalliseen palvelutuotantoon.

LATAA OPAS

Ota yhteys