Data muutoksen moottorina

Data ja teknologia mahdollistavat systeemisen muutoksen, jossa liiketoimintamallit ja johtamisjärjestelmät arvioidaan uudelleen uusista lähtökohdista. Vaikuttavan toiminnan moottorina toimii analytiikka ja tekoäly.

Kohti tiedolla johdettua tilannekuvaa

Tulevaisuudessa yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden toiminta perustuu enemmän ja enemmän tietoon. Tiedosta johdettuun tilannekuvaan perustuva johtaminen ja uudenlaista toimintatapaa tukeva organisoituminen edellyttää datan, analytiikan ja tekoälyn ymmärrystä ja laajaa hyödyntämistä. Tilannekuva luodaan edistyneen analytiikan keinoin, segmentoinnilla, luokitteluilla, päättelyillä ja ennustamalla.

Tulevaisuudessa eri toimijoiden tiedoista muodostettu tilannekuva auttaa palvelemaan asiakkaita paremmin, ennakoivasti. Tilannekuvien suunnitteluperiaatteet tulee olla asiakaskeskeisiä ja samoista periaatteista johdettuja, jolloin positiivinen vaikuttavuus saadaan luotua.

Kaiken perustana on tehokkuus ja asiakaslähtöisyys

Datasta ja tiedosta tulee entistä tärkeämpi varanto. Tietoa kerätään, muokataan, siirretään ja tallennetaan lukemattomissa sisäisissä järjestelmissä. Robotic Process Automation -ohjelmistoilla manuaalisen työn tarvetta tietojen käsittelyssä voidaan alentaa oleellisesti. Automatisoitujen päätösten ja suositusten tekeminen tekoälyn avulla osana automatisoitua datavirtaa nostaa automaatiotasoa entisestään.

Asiakaslähtöisyyteen kuuluu mahdollisuus palveluiden käyttöön 24/7. Chatbotit tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden hankkia palveluita ja tietoa luonnollisella kielellä. Edistynyt analytiikka ja tekoäly mahdollistavat jatkuvan palvelutason kehittämisen luonnolliseen kieleen perustuvassa asiakaskommunikoinnissa, kustannustehokkaasti.

Yksilöllisen palvelun vankkana perustana toimii kattava tilannekuva asiakkaista.

002 Pasi

Pasi Lehtimäki

050 545 5193

Kiinnostuitko?

Kerro miten tavoitan sinut, niin palaan asiaan.