"Kulttuuri ja johtajuus ovat erottamattomat.
Silti monet johtajat jättävät kulttuurin johtamatta."

Lähde: Changing your organization’s culture can improve its performance. by Groysberg, Lee, Price, and Yo-Jud Cheng, Harvard Business Review, Jan-Feb. 2018

Toimintakulttuuri määrittää tavan, jolla strategia rakennetaan ja toteutetaan

Goforen uudistumiskyvyn ja toimintakulttuurin konsultointipalvelu

  • Virittää ja sitouttaa johdon ja koko organisaation muutosmatkalle.
  • Tekee tilannekuvan näkyväksi ja kirkastaa organisaation tahtotilan sekä identifioi uudistumiseen tarvittavat toimenpiteet.
  • Opastaa ensimmäisten askelien ottamisessa sekä varmistaa uudistumisen ja tavoitteiden toteutumisen yhdessä asiakkaan kanssa.

jotta organisaatiosi voi uudistua onnistuneesti.

Muutoksen vauhti kiihtyy

0
%
500 suurimman yrityksen listasta on kadonnut viimeisen 15 vuoden aikana
0
vuotta
Yrityksen elinikä vuonna 1968
0
vuotta
Yrityksen elinikä vuonna 2027

Lähde: Harvard Business Review (2017) Digital transformation is racing ahead and no industry is immune. Innosight (2018): 2018 Corporate Longevity Forecast

Kohti uudistumiskykyistä organisaatiota

Tarkoituksenmukainen toimintakulttuuri muuttaa haasteet mahdollisuuksiksi

Ajankohtaiset haasteet organisaatiossa

Strategia ei
jalkaudu

Johto ei
sitoudu

Tieto ei kulje,
toiminta siiloutunutta

Uudistuminen ja uusien
palveluiden synty on hidasta

Investoinnit henkilöstön hyvinvointiin eivät realisoidu tuloksina

Työntekijöiden motivointi ja sitouttaminen haastavaa

Asiakastyytyväisyys ei vastaa
strategisia tavoitteita

Tulevaisuuden osaamistarpeiden täyttämisessä ja löytämisessä haasteita

Akuutit päivittäiset tehtävät ajavat kehittämisen edelle

Rakenteet, prosessit ja järjestelmät eivät tue uudistumista

arrow-down

Toimintakulttuurin hyödyt

Organisaatio

Tulevaisuuden liiketoiminnan mahdollistaja.
Strategian toteutumien ja eläväksi muuttuminen.
Työantajamielikuvan rakentuminen.
Markkinointiviestintä ja brändinrakennus.
Sidosryhmäyhteistyö ja vaikuttavuus yhteiskunnassa.

Johto

Uuden tekemisen mallintaja ja mahdollistaja arjen työssä.
Innostava ja sparraava, onnistuva johtaja.
Rohkea ja kokeileva, luottava ja arvostettu tulevaisuuden tekijä.

Yksilö

Kokemus työpaikasta ja työhyvinvoinnista.
Työn merkityksellisyys, ylpeys ja sisäinen motivaatio.
Sitoutuneisuus, vastuullisuus.

Tarkoituksenmukainen työkulttuuri mahdollistaa menestyvän ja hyvinvoivan organisaation

0
%
sitoutuneista työtekijöistä ilmentää hyvää ymmärrystä, miten vastata asiakkaiden tarpeisiin
0
x
kokeilevilla organisaatiolla on neljä kertaa korkeampi keskimääräinen liiketulos ja yli kaksi kertaa suurempi keskimääräinen liikevaihto
0
%
sitouttavan työkulttuurin omaavat yritykset ovat kannattavampia

Lähde: Research by Jacob Morgan, Right Management, Forbes (2018)
Lähde: Capgemini (2017). The Digital Culture Challenge; Gallup (2018). State of the Global Workplace

Autamme uudistumaan ja luomme onnistumisen edellytykset

Asiakas oivaltaa mistä toimintakulttuurissa on kyse, käsittää kulttuurin vaikutuksen organisaation toimintaan ja luo tulevaisuuden tahtotilaa.

Viritä ilmapiiri

Asiakkaalla on todellinen ymmärrys ja tilannekuva organisaatiosysteemin nykytilasta. Asiakas tietää mitkä kohteet tarvitsevat kehitystä ja mitkä ovat kehitystyön tavoitteet.

Ymmärrä todellisuus

Kirkasta näkemys

Asiakas ideoi uutta tapaa toimia ja ottaa parhaat ideat käytäntöön ketterästi kokeillen testaten uudenlaista tapaa toimia. Asiakkaalla on kiteytetty konsepti toimintakulttuurista ja muutokseen vaadittavista askelmerkeistä. Asiakas viitoittaa kulttuuria ja uutta toimintatapaa arvojen avulla, luo muutoksen tarinan ja löytää vaikuttavuusmittarit sekä askeleet tulevaan.

Ideoi tarpeeseen

Konseptoi oleellinen

Ratkaise, kommunikoi ja sitouta

Lopputuloksena askelmerkit uuteen toimintakulttuuriin

Asiakkailta kuultua

“ Olemme saaneet yrityskulttuurin kehittämiseen impulsseja ja tuoreita ideoita. Käytännön toteutuksen lisäksi muutoksen tuki Goforen konsulteilta on ollut arvokasta. “

Leena Parvio,
Vice President, Hallinto,
Tampereen sähkölaitos

“ Olemme merkittävästi uudistumassa kun aiemmin virastoon kuulunut liikenteenohjaus yhtiöitetään. Uudistumisemme vaatii uusia toimintatapoja, johtamisfilosofiaa ja toimintakulttuuria. Goforen liikkeenjohdon ammattilaiset ovat tukeneet meitä erinomaisesti alkaneella muutosmatkalla. Työmenetelmät, johdon sparraukset ja koko organisaation osallistaminen ja sitouttaminen erilaisin innovatiivisin ketterin keinoin on tuottanut erinomaisia tuloksia. Matkamme ja yhteistyömme jatkuu kohti hyvinvoivaa ja tarkoituksenmukaista toimintakulttuuria ja menestyvää liiketoimintaa uudessa yhtiössä“.

Aapo Anderson,
Toimitusjohtaja,
ITM Finland Oy

Laitoimme hyvän kiertämään

Ammennamme omasta palkitusta kulttuuristamme

Mitä me Goforella asiasta tiedämme? Lue kulttuurikirjasta meidän tavastamme toimia.

Lue lisää »

Uudistumiskyvyn kirittäjät

Johdon sparraajia, toimintakulttuurin uudistajia, intohimoisia ihmisiin uskojia. Tätä me olemme.

RiikkaJakovuori_9771

RIIKKA JAKOVUORI

Principal Consultant & Head of Capability, Recoding Culture and Future of Work
+358 40 705 7878

Mari-Wuoti

MARI WUOTI

Leadership Advisor
+358 44 557 7717

Jere-Talonen-01

JERE TALONEN

Principal Consultant
+358 50 529 1140