MUOTOILE

Ihmislähtöistä suunnittelua

Asiakaskokemus on asiakkaan muodostama tunne tai käsitys, joka muovautuu kaikissa vuorovaikutustilanteissa organisaation ja sen palveluiden kanssa.

Muuttuvassa toimintaympäristössä organisaatioiden on palveltava asiakkaitaan monikanavaisesti. Uusia digitaalisia palveluita syntyy joka hetki, mikä korostaa hyvän asiakaskokemuksen merkitystä entisestään. Vain palvelu, joka tuottaa todellista arvoa ihmiselle – asiakkaalle, käyttäjälle, kansalaiselle tai työntekijälle – luo aidosti onnistuneen kokemuksen ja erottuu massasta.

Monialainen asiantuntijuutemme ja käytössämme olevat, uusimmat teknologiat auttavat meitä tuomaan ihmislähtöisen ajattelun osaksi palveluiden kehittämistä. Käyttämämme osallistavat menetelmät mahdollistavat asiakaslähtöisten palveluiden luomisen muokkaamalla sitä, miten viesti rakentuu, miten se ymmärretään ja miten se vaikuttaa – kaikissa prosessin vaiheissa, kaikilla palvelun tasoilla.

Vaikuttavuus edellä

Jatkuva muutos vaatii organisaatioilta asiakaslähtöistä toiminnan kehittämistä, yhdessä oman henkilöstön kanssa. Teknologia ei enää yksin riitä, vaan aidon kilpailukyvyn synnyttäminen edellyttää yhdessä tekemistä ja ihmisten kaikkien kykyjen käyttöön ottamista. Me tuemme tätä kehitystyötä kokonaisvaltaisesti organisaatiomuotoilulla, mikä parantaa sekä organisaation muutoskykyä, että sen tuottamaa asiakaskokemusta. Samalla autamme organisaatioita parantamaan reagointikykyään ja luomaan uudenlaista toimintakulttuuria. Muotoiluajattelun kautta varmistamme, että organisaation strategia, arvot ja sen toiminnan taustalla vaikuttava ihmiskäsitys ovat läsnä kaikissa muutoksen vaiheissa. Liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta muotoilu on keskeisessä roolissa myös osana organisaation arvolupauksen muodostamista, arvontuotantoa ja liiketoimintakonseptin luomista.

Tutustu Maintaining Momentum -malliimme

Onnistunut käyttäjäkokemus on tunne

Käyttäjän suhdetta palveluun määrittää tunne. Onnistunut käyttäjäkokemus ei koskaan synny vahingossa, vaan määrätietoisen työn tuloksena. Tämä vaatii ongelman ja kontekstin ymmärtämistä, käyttäjän aitoihin tarpeisiin vastaamista, sekä taitoa viimeistellä tuotos toteutusvalmiiseen muotoon. Siksi muistamme muotoilutyömme jokaisessa vaiheessa, että käyttäjäkokemus muovautuu kaikissa vuorovaikutustilanteissa organisaation ja sen palveluiden kanssa.

Visuaalisuuden tehtävä on viestiä

Yhdenmukainen ja viimeistelty visuaalinen ilme on olennainen osa palvelun käyttäjäkokemusta, toimivuutta ja mielikuvaa palveluntarjoajasta. Informaation esittäminen selkeästi ja havainnollisesti on avainasemassa etenkin vaativissa toimintaympäristöissä. Koska visualisoiminen tehostaa tiedonjakoa ja päätöksentekoa myös projektin aikana, hyödynnämme sitä lopputuotosten lisäksi työmme kaikissa vaiheissa. Visuaalinen suunnittelu onkin erottamaton osa suunnitteluprosessiamme alusta lähtien.

Katso, miten organisaatiomuotoilulla tuetaan asiakaslähtöistä toiminnan kehittämistä yhdessä henkilöstösi kanssa.

Business design – lyhyt oppimäärä yksissä kansissa

Mitä on Business design? Miten asiakkaiden tarpeet voidaan huomioida strategisessa päätöksenteossa? Business design booklet antaa tähän vastaukset.

Lue lisää »

Asiakkaitamme

MTV

Enemmän irti hybridi-tv:stä – Gofore ja MTV kehittivät konsepteja katsojien oikeisiin tarpeisiin

Raisioagro

Business design kiritti maitotilojen ja kalankasvattamojen tuottavuuden nousuun

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki ideoi digitaalisia palvelujaan yhdessä lapsiperheiden kanssa

Andritz

Andritzin asiakkaiden tarpeet selvitettiin palvelumuotoilun keinoin

Viljakaisa Aaltonen

050 4835 663

Kiinnostuitko?

Kerro miten tavoitan sinut, niin palaan asiaan.