Blogi • 12.02.2021

Fifty shades of cloud – Pilvivisio ja -strategia muutoksesi tukena

Fifty shades of cloud – Pilvivisio ja -strategia muutoksesi tukena

Löydä organisaatiollesi sopiva lähestymistapa pilvipalvelujen hyödyntämiseen

Kaikki ovat varmasti kuulleet pilvipalveluista, osa jopa tietää, mitä ne ovat, mutta lähes kaikilla on niihin varsin vahva mielipide. Lähestyminen pilvipalveluihin näyttää olevan hyvin kaksijakoista.

Osa asiantuntijoista suhtautuu hyvin epäilevästi pilveen. Pilveä pidetään epämääräisenä ja erityisesti monessa suhteessa epäluotettavana. Pilvipalvelut ovat ”tuolla jossakin” ja niitä operoi ja käsittelee ”ties kuka” ja mitäs sitten tehdään, jos verkkoyhteydet ovat poikki. Monessa organisaatiossa epäillään, voidaanko mitään olennaisia palveluja siirtää pilveen ja joissakin pilvipalvelujen käyttö on kokonaan vielä kiellettyä. Tätä lähestymistapaa voidaan pitää kirjoittamattomana ”no cloud” -strategiana.
Toisessa ääripäässä ovat pilvihurahtaneet. Pilvi nähdään kiinnostavana teknologiana, joka sopii kaikkeen ja kaikki palvelut tulisi siirtää välittömästi pilveen ja hyödyntää ainoastaan pilvipalveluihin. Tätä innostunutta pilviteknologiapohjainen näkemys vastaa dokumentoimatonta ja hyväksymätöntä ”cloud only” -strategiana.

Koska usein näitä kahta hyvin vastakkaista lähestymistapaa esiintyy saman organisaation sisällä, organisaation kannattaa linjata, miten se suhtautuu pilvipalveluihin – tarvitaan dokumentoitu, käsitelty ja hyväksytty pilvivisio ja pilvistrategia.

Pilvi vai kattilasta nousevaa höyryä?

Tyypillinen ensimmäinen ongelma pilvipalvelukeskustelussa on, että eri ihmisillä on erilainen näkemys, mitä pilvipalvelut itse asiassa ovat. Osalle sana pilvi tarkoittaa ”mitä tahansa IT-jutskaa, joka ei oo meidän konesalissa”. Iso osa alkaa ottaa kiivaasti kantaa, onko AWS:n virtuaalialustat tai kehittämisvälineet parempia kuin MS Azuren. Joku muistaa, että järjestelmiä ollaan hankkimassa ehkä SaaSina.
Pilvipalveluiden käyttöä linjatessa on hyvä ottaa erityisesti kantaa julkipilvipalveluihin – vakiintuneisiin ja laajasti useille asiakkaille tarjottuihin tuotteistettuihin pilvipalveluihin, jotka joustavat ilman etukäteisvarausta hyvin asiakkaiden tarpeisiin. Jokainen toimittajan itse pyöräyttämä virtuaalialusta ei ole vielä pilvipalvelu.

Kovin usein pilvipalvelukeskustelut rajautuvat pilvialustoihin. Kuitenkin hyvä periaate, jota esim. Suomen julkisen hallinnon pilvilinjauksissa noudatetaan, on se, että pilvipalvelutarkasteluun sisällytetään kaikki pilvitoimintamallit, IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service), SaaS (Software as a Service) ja BPaaS (Business Process as a Service). Hyvät pilvilinjaukset kattavat nämä kaikki.

Mustavalkoisesta harmaan eri sävyihin – fiksusti pilvestä

Pilvipalvelut ovat tulleet jäädäkseen. Niiden kategorinen kieltäminen on kuin kaasuvaloasiantuntijoiden kriittinen suhtautuminen sähköön – ei tule toimimaan ja varmaan on vaarallista. Esimerkiksi valmisohjelmistoissa on siirrytty tai ollaan aktiivisesti siirtymässä lähes yksinomaan pilvipalvelumalliin. Uusia valmisohjelmistoja ei kehitetä enää käytännössä lainkaan asiakkaan itse asennettavaksi. Jo lähivuosina voi olla vaikea edes löytää toiminnan tarpeisiin soveltuvia paikallisesti asennettavia aktiivisesti kehitettäviä valmisohjelmistoja. Kyse ei siis ole enää siitä, käytetäänkö pilvipalveluja lainkaan, vaan kuinka pilvipalveluja käytetään turvallisesti ja miten niistä saadaan hyödyt irti?

Pilvipalvelujen kohdalla tulisi luopua ”kaikki tai ei mitään” -asenteesta. Usein pilvipalveluja lähestytään nykyisin ns. Cloud Smart -lähestymistavalla, jossa pilvipalvelujen soveltuvuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Aivan kaikkia palveluja ei määräysten tai jatkuvuustarpeiden takia kannata viedä pilveen, mutta suuren osan palveluista voi.

Pilvistrategia ja täsmällinen kehittämispolku muutoksesi tukena

Määritelkää organisaatiossanne oma strategianne pilvipalvelujen hyödyntämiseen:

  • Linjatkaa kattavasti, miten pilvipalveluja voidaan hyödyntää organisaatiossanne?
  • Millä periaatteilla ja linjauksilla pilvipalveluja hankitaan tai kehitetään ja mitä niillä tavoitellaan?
  • Tarkastele kaikkia pilvipalvelumalleja (IaaS, PaaS, SaaS, BPaaS) ja tarkastele koko pilviratkaisun elinkaarta.

Pilvivisio ja -strategia luovat erinomaisen yhdessä sovitun päämallin pilvipalvelujen hyödyntämiseksi organisaatiossa. Pilvipalvelujen hyötyjä ei kuitenkaan pystytä realisoimaan pelkällä strategialla. Suunnitelkaa systemaattinen ja kattava sekä mitattava kehittämispolku pilvipalvelukyvykkyyksien (osaaminen, teknologia, hallintamallit, ohjeet, hankintamenettelyt) kehittämiseen.

Linjaa rohkeasti, dokumentoi täsmällisesti, hyväksy ja sitoudu.

 


 

Haluatko pilvipalveluista aidon hyödyn irti? Lataa maksuton webinaaritallenne

Ota askel tavoitetta kohtaan ja tutustu ”Pilven hyvät perusteet” -webinaariimme lataamalle sen maksuton tallenne ja materiaali oheisesta linkistä. Webinaarin asiantuntijoina toimivat Goforen johtavat pilvikonsultit Jussi Puustinen ja Joonas Vuorela. Webinaarin juontaa Goforen pilvikumppanuuksista ja -koulutuksista vastaava Tiia Hietala.

Lataa webinaaritallenne ja materiaali

Mika Karjalainen

Goforen kyvykkyys- ja ekosysteemikonsultoinnin kehittäjä ja perimmäinen konsultti Mika Karjalainen, joka on ollut mukana satojen menestystarinoiden rakentamisessa asiakkaillamme. Mika uskoo, että uudistumisen aika on aina.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.