Kuukausikatsaus

Kuukausikatsaus

Gofore julkaisee kuukausittain katsauksen liiketoimintansa kehityksestä. Kuukausittainen liiketoimintakatsaus sisältää henkilöstömäärän ja kuukausiliikevaihdon vertailutietoineen, johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana sekä muita yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista helpottavia tunnuslukuja, kuten kuukausittaisen viimeisen 12 kuukauden ajanjaksolta konsernin pro forma -liikevaihdon. Mukana ovat myös Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut.

Neljänneksittäin julkaistavien liiketoimintakatsausten yhteydessä raportoidaan lisäksi EBITA, oikaistu EBITA ja EBITA-% päättyneeltä vuosineljännekseltä vertailutietoineen, tieto yhtiön orgaanisesta kasvusta tarkasteluajanjaksolla sekä mm. tuloslaskelma ja tase.

Kuukausikatsaukset julkaistaan mahdollisimman pian lukujen valmistuttua seuraavan kuukauden alussa. Poikkeuksen tekevät osana tilinpäätöstiedotetta julkistettavat tammikuun luvut, osana neljännesvuosikatsausta julkistettavat maaliskuun luvut sekä osana puolivuosikatsausta julkistettavat heinäkuun luvut.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Taulukkomuotoinen esitys täydentyy vuoden edetessä.

Vuosi 2022

Kuukausi Liikevaihto,
MEUR 1)
Pro forma LTM
liikevaihto 2) 
Henkilöstö-
määrä 3) 
Työpäivien
lkm.
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE 4) 
Alihankinta,
FTE 5)
Lokakuu 14,6 (10,2) 141,9 1 159 (827) 21 (21) 1 092 (763) 186 (133)
Syyskuu 14,8 (10,4) 138,5 1 126 (814) 22 (22) 1 016 (757) 183 (119)
Elokuu 12,9 (8,5) 135,2 1 086 (803) 23 (22) 1 016 (746) 156 (105)
Heinäkuu 4,1 (2,7) 131,8 1062 (797) 21 (22) 1004 (746) 78 (38)
Kesäkuu 12,5 (9,1) 130,8 1074 (803) 21 (21) 1015 (755) 162 (108)
Toukokuu 13,1 (8,8) 128,3 1068 (799) 21 (20) 1004 (755) 163 (109)
Huhtikuu 11,5 (8,5) 125,0 1056 (791) 19 (20) 980 (743) 156 (112)
Maaliskuu 13,3 (9,7) 122,9 1043 (792) 23 (23) 959 (735) 155 (118)
Helmikuu 11,3 (8,1) 120,3 1015 (736) 20 (20) 942 (698) 153 (111)
Tammikuu 10,8 (7,5) 118,5 993 (727) 20 (19) 917 (697) 147 (109)

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien.
1)  Liikevaihto, miljoonaa euroa (liikevaihto vuonna 2021) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.
2)  Yhtiön liiketoimintakatsauksissaan käyttämä viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto kertoo katsaushetken konsernirakenteen mukaisen liikevaihdon. Pro-forma liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutus. Pro- forma liikevaihtoluku on tilintarkastamaton
3) Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.
4) Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.
5) Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintapäivästä alkaen.

Vuosi 2021

Kuukausi (2021) Liikevaihto,
milj. euroa
(liikevaihto
2020)
Henkilöstö-
määrä
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE1) 
Alihankinta,
FTE2)
Joulukuu 9,7 (7,1) 852 21 789 137
Marraskuu 11,3 (8,5) 846 22 784 152
Lokakuu 10,2 (8,7) 827 21 763 133
Syyskuu 10,4 (8,3) 814 22 757 119
Elokuu 8,5 (5,6) 803 22 746 105
Heinäkuu 2,7 (2,4) 797 22 746 38
Kesäkuu 9,1 (6,1) 803 21 755 108
Toukokuu 8,8 (6,0) 799 20 755 109
Huhtikuu 8,5 (6,4) 791 20 743 112
Maaliskuu 9,7 (6,8) 790 23 735 118
Helmikuu 8,1 (5,9) 736 20 689 111
Tammikuu 7,5 (6,1) 727 19 679 109

1)  Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Yrityshankintojen henkilöstön kapasiteetti on huomioitu hankintahetkestä alkaen.
2)  Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on laskettu mukaan hankintapäivästä alkaen.

Vuosi 2020

Kuukausi (2020) Liikevaihto,
milj. euroa
(liikevaihto
2019)
Henkilöstö-
määrä
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE1) 
Alihankinta,
FTE2)
Joulukuu 7,1 (4.6) 724 21 669 105
Marraskuu 8,5 (6,0) 727 21 670 128
Lokakuu 8,7 (6,6) 718 22 663 107
Syyskuu 8,3 (5,9) 716 22 666 107
Elokuu 5,6 (5,3) 612 21 579 64
Heinäkuu 2,4 (2,2) 609 23 569 33
Kesäkuu 6,1 (5,1) 610 21 579 71
Toukokuu 6,0 (6,2) 606 19 572 75
Huhtikuu 6,4 (5,5) 596 20 559 80
Maaliskuu 6,8 (6,1) 585 22 549 73
Helmikuu 5,9 (5,3) 578 20 539 68
Tammikuu 6,1 (5,2) 587 21 548 60

1)  Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Yrityshankintojen henkilöstön kapasiteetti on huomioitu hankintahetkestä alkaen.
2)  Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on laskettu mukaan hankintapäivästä alkaen.

Vuosi 2019

Kuukausi (2019) Liikevaihto,
milj. euroa
(liikevaihto
2018)
Henkilöstö-
määrä
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE1) 
Alihankinta,
FTE2)
Joulukuu 4,6 (3,8) 582 18 539 53
Marraskuu 6,0 (5,3) 582 21 537 57
Lokakuu 6,6 (5,4) 580 23 537 54
Syyskuu 5,9 (4,7) 578 21 532 55
Elokuu 5,3 (4,6) 562 22 521 56
Heinäkuu 2,2 (2,2) 562 23 535 18
Kesäkuu 5,1 (4,1) 559 19 525 59
Toukokuu 6,2 (4,4) 558 21
(+helatorstai)
515 60
Huhtikuu 5,5 (4,0) 552 20 504 57
Maaliskuu 6,1 (4,2) 544 21 500 66
Helmikuu 5,3 (3,8) 538 20 487 61
Tammikuu 5,2 (4,1) 504 22 469 52

1)  Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Yrityshankintojen henkilöstön kapasiteetti on huomioitu hankintahetkestä alkaen.
2)  Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on laskettu mukaan hankintapäivästä alkaen.

Vuosi 2018

Kuukausi (2018) Liikevaihto,
milj. euroa
(liikevaihto
2017)
Henkilöstö-
määrä
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE1) 
Alihankinta,
FTE2)
Joulukuu 3,8 (3,2) 495 17 460 50
Marraskuu 5,3 (4,1) 490 22 457 55
Lokakuu 5,4 (3,9) 481 23 453 55
Syyskuu 4,7 (3,7) 475 20 443 52
Elokuu 4,6 (3,4) 476 23 413 46
Heinäkuu 2,2 (1,3) 419 22 400 24
Kesäkuu 4,1 (3,2) 423 20 405 50
Toukokuu 4,4 (3,3) 413 21
(+helatorstai)
389 47
Huhtikuu 4,0 (2,6) 397 20 377 41
Maaliskuu 4,2 (3,3) 392 21 366 49
Helmikuu 3,8 (2,7) 386 20 354 45
Tammikuu 4,1 (2,7) 377 22 346 42

1)  Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Yrityshankintojen henkilöstön kapasiteetti on huomioitu hankintahetkestä alkaen.
2)  Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on laskettu mukaan hankintapäivästä alkaen.