Liiketoiminnan kuvaus

Gofore tarjoaa asiantuntijapalveluita digitaalisen muutoksen kohtaamiseen.

Liiketoiminnan kuvaus

Gofore tarjoaa asiantuntijapalveluita digitaalisen muutoksen kohtaamiseen.

Gofore tarjoaa asiantuntijapalveluita digitaalisen muutoksen kohtaamiseen.

Digitalisaation myötä toimialat ovat muutoksen kourissa ja uudistumisen tarve jatkuva. Uuteen toimintaympäristöön sopeutuminen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät myös organisaation rakenteiden, prosessien, järjestelmien ja työkulttuurin muutosta.

Gofore vastaa yritysten kohtaamiin haasteisiin tarjoamalla johdon konsultointipalveluita, digitaalisten palveluiden muotoilua ja rakentamista sekä pilvipalveluita. Näemme, että kun prosessit ja toimintatavat tehostuvat, koko organisaatio muuttuu joustavammaksi, ja osaa myös jatkossa toimia muutoksen edellyttämällä tavalla jatkuvasti uudistuen ja menestyen.

Elämme asiakkaidemme onnistumisista

Goforen asiakkaita ovat julkisen hallinnon organisaatiot sekä keskisuuret ja suuret yritykset, jotka voidaan jakaa kolmeen päätoimialaan.

TUTUSTU TARKEMMIN ASIAKKAISIIMME

PALVELUT

Autamme yrityksiä hyödyntämään muutoksessa olevan toimintaympäristön tarjoamat uudet liiketoimintamahdollisuudet, ja tekemään niistä kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa. Olemmekin asiakkaille digitaalisen muutoksen kirkkain suunnannäyttäjä. Asiakkainamme on yrityksiä rahoituksen, vakuutuksen, palveluiden, kaupan, median ja televiestinnän toimialoilta.

TEOLLISUUS

Olemme teollisuuden arvoketjussa keskeinen toimija auttamassa yrityksiä globaalissa kilpailussa ja uuden teknologian hyödyntämisessä.

YHTEISKUNTA

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa ihmislähtöistä yhteiskuntaa, joka kykenee hyödyntämään fiksusti teknologian tuomia mahdollisuuksia. Olemmekin Suomessa yksi tärkeimmistä digitaalisen yhteiskunnan rakentajista. Haluamme jatkossa olla samaa kansainvälisesti. Julkishallinnon asiakkaamme toimivat opetuksen, terveyden ja hyvinvoinnin, valtionhallinnon, kuntien ja aluehallinnon sekä liikenteen toimialoilla.