Liiketoiminnan kuvaus

Gofore tarjoaa asiantuntijapalveluita digitaalisen muutoksen kohtaamiseen.

Liiketoiminnan kuvaus

Gofore tarjoaa asiantuntijapalveluita digitaalisen muutoksen kohtaamiseen.

Gofore tarjoaa asiantuntijapalveluita digitaalisen muutoksen kohtaamiseen.

Digitalisaation myötä toimialat ovat muutoksen kourissa, ja uudistumisen tarve on jatkuva. Uuteen toimintaympäristöön sopeutuminen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät myös organisaation rakenteiden, prosessien, järjestelmien ja työkulttuurin muutosta.

Gofore vastaa yritysten kohtaamiin haasteisiin tarjoamalla asiantuntijapalveluja kokonaisvaltaiseen muutokseen, mukaan lukien digitaalisen muutoksen neuvonantoa, palvelumuotoilua, digitaalisten palvelujen kehittämistä ja digitaalista laadunvarmistusta. Näemme, että kun prosessit ja toimintatavat tehostuvat, koko organisaatio muuttuu joustavammaksi ja osaa myös jatkossa toimia muutoksen edellyttämällä tavalla jatkuvasti uudistuen ja menestyen.

Elämme asiakkaidemme onnistumisista.

Goforen asiakkaita ovat julkisen hallinnon organisaatiot sekä keskisuuret ja suuret yritykset, jotka voidaan jakaa kolmeen päätoimialaan.

PALVELUT

Autamme yrityksiä hyödyntämään muuttuvan toimintaympäristön liiketoimintamahdollisuudet ja tekemään niistä mitattavaa ja kestävää liiketoimintaa. Asiakkaamme toimivat rahoituksen ja vakuutuksen, median ja televiestinnän sekä palveluiden ja kaupan aloilla.

TEOLLISUUS

Kasvatamme asiakkaidemme tuottavuutta luomalla uutta liiketoimintaa, hyödyntämällä analytiikkaa päätöksenteossa ja tehostamalla automaatiota. Teollisuuden asiakkaamme toimivat valmistuksen, energian, kuljetuksen, merenkulun, maatalouden ja logistiikan aloilla.

YHTEISKUNTA

Rakennamme yhteiskunnan älykkäitä ja ihmiskeskeisiä palveluita, jotka tukevat kestävää kehitystä ja parantavat kansalaisten elämänlaatua. Julkishallinnon asiakkaamme toimivat valtionhallinnon, aluehallinnon, opetuksen, terveyden ja hyvinvoinnin  sekä liikenteen aloilla.