Tulevaisuuden­näkymät

Tulevaisuuden­näkymät

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Gofore tavoittelee lähivuosina kohdemarkkinan kasvun ylittävää liikevaihdon kasvua ja 15 prosentin liikevoittoa ennen liikearvopoistoja (EBITA) -marginaalia. Yhtiö arvioi, että lähivuosina kohdemarkkina jatkaa selvästi yleistä talouskasvua sekä koko ICT-palvelusektoria voimakkaampaa kasvua, mutta se ei ylitä 10 prosentin tasoa. (Päivätty 20.12.2019).

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020

Gofore arvioi, että tilikauden 2020 liikevaihto on 70–76 miljoonaa euroa (2019: 64,1 miljoonaa euroa), ja että oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja (oikaistu EBITA) vuonna 2020 kasvaa verrattuna vuoteen 2019 (8,0 miljoonaa euroa). (Päivätty 10.8.2020).

Yhtiö raportoi ja kommentoi liikevaihdon kehittymistä kasvun seuraamisen helpottamiseksi kuukausittain julkaistavissa liiketoimintakatsauksissaan.