Tulevaisuuden­näkymät

Tulevaisuuden­näkymät

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Gofore tavoittelee yli 20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet. Kannattavuuden osalta Goforen tavoite on 15 prosentin oikaistu EBITA. (Annettu 16.12.2020).

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020

Gofore arvioi, että tilikauden 2020 liikevaihto ylittää aiemmin arvioidun liikevaihdon vaihteluvälin 70–76 miljoonan euron ylärajan (2019: 64,1 miljoonaa euroa), ja että oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja (oikaistu EBITA) vuonna 2020 kasvaa verrattuna vuoteen 2019 (8,0 miljoonaa euroa). (Annettu 20.11.2020).

Aiempi ohjeistus vuodelle 2020:
Gofore arvioi, että tilikauden 2020 liikevaihto on 70–76 miljoonaa euroa (2019: 64,1 miljoonaa euroa), ja että oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja (oikaistu EBITA) vuonna 2020 kasvaa verrattuna vuoteen 2019 (8,0 miljoonaa euroa). (Annettu 10.8.2020).

Yhtiö raportoi ja kommentoi liiketoimintansa kehittymistä kuukausittain julkaistavissa liiketoimintakatsauksissaan.