Tulevaisuuden­näkymät

Tulevaisuuden­näkymät

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Gofore tavoittelee lähivuosina kohdemarkkinan kasvun ylittävää liikevaihdon kasvua ja 15 prosentin liikevoittoa ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaalia. Yhtiö arvioi, että lähivuosina kohdemarkkina jatkaa selvästi yleistä talouskasvua sekä koko ICT-palvelusektoria voimakkaampaa kasvua, mutta se ei ylitä 10 prosentin tasoa. (Päivätty 20.12.2019).

Näkymät vuodelle 2020

Goforen liikevaihdon sekä vertailukelpoisen oikaistun EBITA-liikevoiton odotetaan kasvavan vuoteen 2019 verrattuna. Oikaistulla EBITA-liikevoitolla tarkoitetaan EBITA-liikevoittoa, josta on oikaistu kertaluontoisten erien vaikutukset.

Yhtiö raportoi ja kommentoi liikevaihdon kehittymistä kuukausittain kasvun seuraamisen helpottamiseksi liiketoimintakatsauksissaan.