Hyväksytty neuvonantaja

Hyväksytty neuvonantaja

Gofore Oyj:n First North Nordic Rulebook -säännöissä tarkoitettuna hyväksyttynä neuvonantajana toimii Evli Pankki Oyj. Hyväksytty neuvonantaja seuraa ja varmistaa, että Gofore täyttää Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämän First North Growth Finland -markkinapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet.

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210