Tulevaisuudennäkymät

Taloudelliset tavoitteet

Vuonna 2017 asetetut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät muuttumattomina. Gofore tavoittelee kohdemarkkinan kasvun, lähivuosina arviolta 15–25 % vuosittain, ylittävää liikevaihdon kasvua ja 15 % liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaalia.

Ennuste 2019

Yhtiön hallitus ohjeistaa yhtiön tilikauden 2019 liikevaihdoksi 71-79 milj. euroa.