Tulevaisuudennäkymät

Taloudelliset tavoitteet

Vuonna 2017 asetetut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät muuttumattomina. Gofore tavoittelee kohdemarkkinan kasvun, lähivuosina arviolta 15–25 % vuosittain, ylittävää liikevaihdon kasvua ja 15 % liikevoittoa ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaalia.

Ohjeistus 2019

Tilikauden 2019 liikevaihdon arvioidaan olevan 67–72 miljoonaa euroa. (Päivitetty 10.7.2019).