Hallinnointi

Gofore noudattaa päätöksenteossa ja hallinnoinnissa osakeyhtiölakia, Suomen lainsäädäntöä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä muita yhtiöön soveltuvia säännöksiä. Päätöksentekomme on jaettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksemme mukaisesti osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä, julkaistaan vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.