Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön strategian toteuttamisesta ja juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä ja heidän lukumäärästään päättää yhtiökokous. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi hallitus on perustanut nimitystoimikunnan ja palkitsemisvaliokunnan avustamaan yhtiön hallitusta sen tehtävien ja velvollisuuksien valmistelussa ja hoitamisessa. Nimitystoimikunta koostuu suurimpien osakkeenomistajien sekä hallituksen jäsenistä. Toimikunnan ja valiokunnan jäsenet valitaan vuosittain.

Ali Saadetdin

Hallituksen puheenjohtaja, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, insinööri, s. 1949

Goforen hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006 lähtien ja Ramentor Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2007 lähtien. Aiempina luottamustehtävinä Sportit Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja (2001–2016), Solteq Oyj:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja (1982–2015), ja Artekus Oy:n hallituksen puheenjohtaja (2002–2006).

Muotokuvaus_ValokuvaamoLuova_Irina_77843

Kristiina Michelsson

Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Executive MBA, HHJ, s. 1973

Kristiina Michelsson työskentelee johtajana OP Vakuutus Oy:ssä. Aikaisemmin Michelsson on toiminut Finla Työterveys Oy:n ja Tampereen Työterveys ry:n toimitusjohtajana (2014-2017), Tampereen kaupungin liiketoimintajohtajana (2009-2013) sekä laskentapäällikkönä ja controllerina (2005-2008) ja KPMG Oy Ab:ssa tilintarkastajana (1999-2004).

Michelsson on kokenut hallitusammattilainen, ja kuuluu mm. A-Insinöörit -konsernin, Tampere-talon sekä Tampereen kauppakamarin hallituksiin. Aikaisimpia luottamustehtäviä toiminut  Suomen Työterveys ry:n hallituksen puheenjohtajana, Tampereen Sähkölaitoksen ja Tampereen Sähköverkko Oy:n hallituksen jäsenenä sekä Grönlund Palvelut Oy:n hallituksen jäsenenä.  Koulutukseltaan Michelsson on kauppatieteiden maisteri, Executive MBA ja HHJ.

Muotokuvaus_ValokuvaamoLuova_Irina_77843

Stefan Baggström

Hallituksen jäsen, DI, S. 1973

Goforen hallituksen jäsen vuodesta 2019 ja työskentelee terveyden ja hyvinvoinnin toimialavastaavana sekä ratkaisuarkkitehtina Goforella. Baggströmillä on aikaisempaa hallituskokemusta Movendos Oy:stä. Aiemmin Baggström on toiminut useissa eri rooleissa ohjelmistokehityshankkeissa GE Healthcare Finland Oy:ssä, Movendos Oy:ssä ja Nokia Oyj:ssä.

Sami Somero

Hallituksen jäsen, FM, s.1975

Goforen hallituksen jäsen vuodesta 2014. Yksityissijoittaja ja hallituksen jäsen useissa kasvuyrityksissä. Nurmiranta Holdings Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2002 ja Central Office Finland Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2011. Työskenteli aiemmin Cybercom Finland Oy:n liiketoimintajohtajana (2008–2010), Almare- ja Plenware -konsernien liiketoiminnan johtotehtävissä (1999–2008) sekä Infosto Group Oy:ssä ja Tampereen yliopiston Hypermedialaboratoriossa verkkopalveluiden kehitystehtävissä (1997–1998).

Luottamustehtävinä Nurmiranta Holdings Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2002 lähtien ja Tamturbo Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011 lähtien. Lisäksi hallituksen jäsen VividWorks Oy:ssä, Anders Innovations Oy:ssä, Central Office Finland Oy:ssä, Taipuva Consulting Oy:ssä vuodesta 2011 lähtien, 7bros Oy:ssä vuodesta 2014 lähtien, Nonono.io Oy:ssä vuodesta 2015 lähtien ja Shoop Commerce Oy:ssä vuodesta 2016 lähtien.

Aiempina luottamustoimina Leadin Oy:n hallituksen jäsen (2015–2017), sekä Almare- ja Plenware-konserneissa useiden yhtiöiden hallituksissa (1999–2008).

Gofore_Mika_MG_1793-Edit1

Mika Varjus

Hallituksen jäsen, DI, s. 1976

Mika on yksi Goforen perustajaosakkaista. Mika työskentelee Goforella pääarkkitehtina ja konsulttina, ja hän on ollut rakentamassa Goforeen useita uusia teknologia- ja liiketoiminta-alueita, kuten kokonaisarkkitehtuuritoiminnan. Työskenteli aiemmin Key Partners Oy:ssa, TJ Group Oyj:ssa ja Tietovalta Oy:ssa.