Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vahvistaa yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön strategian toteuttamisesta ja juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä ja heidän lukumäärästään päättää yhtiökokous. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi hallitus on perustanut nimitystoimikunnan ja palkitsemisvaliokunnan avustamaan yhtiön hallitusta sen tehtävien ja velvollisuuksien valmistelussa ja hoitamisessa. Nimitystoimikunta koostuu suurimpien osakkeenomistajien sekä hallituksen jäsenistä. Toimikunnan ja valiokunnan jäsenet valitaan vuosittain.

Ali Saadetdin

Hallituksen puheenjohtaja, insinööri, s. 1949

Goforen hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006 lähtien ja Ramentor Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2007 lähtien. Aiempina luottamustehtävinä Sportit Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja (2001–2016), Solteq Oyj:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja (1982–2015), ja Artekus Oy:n hallituksen puheenjohtaja (2002–2006).

Anne-Mari Silvast

Hallituksen jäsen, DI, s. 1980

Goforen hallituksen jäsen vuodesta 2017 ja yhtiön tekninen projektipäällikkö vuodesta 2015 lähtien. Työskenteli aiemmin projektipäällikkönä Helsingin yliopistolla (2010–2015) ja Oy Samlink Ab:lla (2008–2010), sekä palveluinsinöörinä (Services Engineer) Ericsson LM Oy Ab:lla (2005–2008).

Sami Somero

Hallituksen jäsen, FM, s.1975

Goforen hallituksen jäsen vuodesta 2014. Yksityissijoittaja ja hallituksen jäsen useissa kasvuyrityksissä. Nurmiranta Holdings Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2002 ja Central Office Finland Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2011. Työskenteli aiemmin Cybercom Finland Oy:n liiketoimintajohtajana (2008–2010), Almare- ja Plenware -konsernien liiketoiminnan johtotehtävissä (1999–2008) sekä Infosto Group Oy:ssä ja Tampereen yliopiston Hypermedialaboratoriossa verkkopalveluiden kehitystehtävissä (1997–1998).

Luottamustehtävinä Nurmiranta Holdings Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2002 lähtien ja Tamturbo Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011 lähtien. Lisäksi hallituksen jäsen VividWorks Oy:ssä, Anders Innovations Oy:ssä, Central Office Finland Oy:ssä, Taipuva Consulting Oy:ssä vuodesta 2011 lähtien, 7bros Oy:ssä vuodesta 2014 lähtien, Nonono.io Oy:ssä vuodesta 2015 lähtien ja Shoop Commerce Oy:ssä vuodesta 2016 lähtien.

Aiempina luottamustoimina Leadin Oy:n hallituksen jäsen (2015–2017), sekä Almare- ja Plenware-konserneissa useiden yhtiöiden hallituksissa (1999–2008).

Petteri Venola

talousjohtaja ja hallituksen jäsen, KTM, s. 1973

Petteri on yksi Goforen perustajaosakkaista. Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2002 ja yhtiön talousjohtaja vuodesta 2012 lähtien. Toimi sitä ennen Goforen kehitysjohtajana (2010–2012) ja toimitusjohtajana (2002–2010). Petteri työskenteli aiemmin TJ Group Oyj:n Tampereen toimintojen päällikkönä (2001–2002), TJ Group Oyj:n tytäryhtiön Tietovalta Oy:n projektipäällikkönä (1999–2001), ja Jyväskylän yliopiston alaisen Tietotekniikan tutkimusinstituutissa tutkimustehtävissä ja ryhmäpäällikkönä (1997–1999).