Palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen ja tilintarkastuksen palkkiot.

Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohta­jan toimisuhteen ehdot kirjallisessa sopimuksessa.

Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteet sekä henkilöstön palkkio- ja kannustinjärjestelmän päättää ja hyväksyy hallitus vuosittain.