Tilintarkastajat

Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan toimeensa toistaiseksi. Yhtiön tilintarkastaja on KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Teemu Suoniemi.