LISTAUTUMISANTI KESKEYTETTY YLIMERKINNÄN TAKIA

Listautumisanti 2017

Gofore Oyj:n (”Gofore” tai ”Yhtiö”) Listautumisanti (määritelty jäljempänä) on päättynyt. Listautumisannin merkintäaika alkoi 6.11.2017. Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti, minkä johdosta Yhtiö päätti Listautumisannin ehtojen mukaisesti keskeyttää Listautumisannin merkintäajan 13.11.2017 klo 16.30.

Yhtiö laski osakeannilla liikkeeseen yhteensä 1 610 000 uutta Yhtiön osaketta, (”Antiosakkeet”) (”Osakeanti”), minkä lisäksi tietyt Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat myivät 1 768 175 osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”) (Antiosakkeet ja Myyntiosakkeet yhdessä ”Tarjottavat Osakkeet” ja Osakeanti ja Osakemyynti yhdessä ”Listautumisanti”). Osakeannissa ja Osakemyynnissä tarjottiin yhteensä 3 378 175 Goforen osaketta instituutioille Suomessa (”Instituutioanti”), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) ja konsernin henkilöstölle ja johdolle (”Henkilöstöanti”).

Osakkeiden merkintähinta Yleisö- ja Instituutioannissa oli 6,35 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa 5,72 euroa osakkeelta. Yhtiön Osakeannilla keräämien nettotuottojen arvioidaan olevan noin 8,9 miljoonaa euroa Osakeantiin liittyvien kulujen vähentämisen jälkeen. Osakeannilla haetut varat käytetään ensisijaisesti Goforen kasvuun tähtäävän strategian toteuttamiseen. Varoja voidaan käyttää muun muassa vastikkeena yritysjärjestelyissä, Goforen liiketoiminnan orgaanisen kasvun edistämiseen sekä Goforen yritystoiminnan yleisiin tarkoituksiin.

Listautumisanti ylimerkittiin kokonaisuudessaan 3,2-kertaisesti. Yleisöanti ylimerkittiin 3,0-kertaisesti, Henkilöstöanti 1,2-kertaisesti ja Instituutioanti 3,6-kertaisesti. Instituutioannissa ankkurisijoittajina merkintäsitoumukset antaneiden Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman vähimmäisallokaation jälkeen tarjolla oleviin osakkeisiin kohdistui 7,0-kertainen ylimerkintä.

Yleisöannissa annetut merkintäsitoumukset hyväksyttiin kokonaan 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 23,8 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista. Henkilöstöannissa annetut merkintäsitoumukset hyväksyttiin kokonaan 500 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 81,0 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista.

Toteutunut allokaatio listautumisannissa oli seuraava:

  • 750 000 Tarjottavaa Osaketta Yleisöannin merkitsijöille
  • 350 000 Tarjottavaa Osaketta Henkilöstöannin merkitsijöille
  • 2 278 175 Tarjottavaa Osaketta Insituutioannin merkitsijöille

Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla 16.11.2017. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”GOFORE” ja ISIN‑tunnus FI4000283130.

Tärkeitä päivämääriä

Merkintäaika alkoi 6.11.2017 klo 9.30
Merkintäaika keskeytettiin ja Yleisöannin, Henkilöstöannin ja Instituutioannin merkintäaika päättyi 13.11.2017 klo 16.30
Lopullinen tulos julkistettiin  15.11.2017
Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla alkoi First Northissa  17.11.2017

Gofore lyhyesti

Gofore on vuonna 2002 toimintansa aloittanut, voimakkaasti kasvanut ja kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntijayritys. Tarjoamme uuden ajan palveluita yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille muutoksen kohtaamiseen. Palvelumme kattavat koko arvoketjun – johdon konsultoinnista palveluiden muotoiluun ja rakentamiseen sekä pilvipalveluihin. Missiomme on muuttaa maailmaa paremmaksi digitalisaation keinoin ja työkulttuuria uudistamalla.

Kehityksen suunnannäyttäjänä pysyminen vaatii nopeutta ja uudistumis- ja kilpailukykyä. Tästä meillä on kokemusta jo 15 vuoden ajalta. Uskomme olevamme asiakkaillemme paras kumppani digitaalisen muutoksen tiellä.

Nopeasti kehittyvässä maailmassa yritysten on vastattava asiakkaidensa tarpeisiin investoimalla digitaalisiin palveluihin ja palvelumuotoiluun. Gofore on aktiivisesti tarttunut markkinoiden muutokseen ja laajentanut palvelutarjoamaansa sen luomiin tarpeisiin.

Muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutuminen ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla vaatii kokonaisen kulttuurimuutoksen – palveluiden kehittämisen lisäksi organisaatioiden rakenteiden, johtamisen ja työnteon tulee uusiutua.

Autamme asiakkaitamme navigoimaan muutoksen keskellä ja luomaan edellytykset jatkuvalle kehitykselle kaikissa digitalisaation vaiheissa.

Materiaalit

Yhtiö ja pääjärjestäjä Evli Pankki Oyj laativat edellä luetellun aineiston Listautumisantiin liittyen. Yhtiö tai Evli Pankki Oyj eivät ole valtuuttaneet ketään ulkopuolista tahoa antamaan puolestaan tietoa tai suosituksia Listautumisantiin liittyen. Pääjärjestäjän Evli Pankki Oyj:n kanssa samaan konserniin kuuluva Evli Research Partners Oy laati itsenäisesti Yhtiöstä ja pääjärjestäjästä riippumattoman sijoitusanalyysin, jonka Evli Research Partners Oy on asettanut saataville omalle internetsivuilleen https://www.evli.com/fi/yritykset/research-partners.html. Sijoitusanalyysi on Evli Research Partners Oy:n itsenäisesti laatima ja ilmentää Evli Research Partners Oy:n näkemyksiä.

Tiedotteet listautumisantiin liittyen

Yhtiötiedotteet

Lehdistötiedotteet