Liiketoiminta

Goforen vahvuudet luovat kilpailuetua

Näemme, että keskeiset vahvuutemme ovat:

  • Vahva ammattitaito ja osaaminen
  • Ainutlaatuinen yrityskulttuuri, joka kestää kunnianhimoisten tavoitteiden asettamisen
  • Matala organisaatio ja innovatiivinen johtamismalli
  • Liiketoiminnan ennustettavuudella pyritään minimoimaan riskejä
  • Jatkuva kehittyminen
  • Laaja toimiala- ja teknologiakirjo

Tarjoamme asiantuntijapalveluita digitaalisen muutoksen kohtaamiseen

Digitalisaation myötä toimialat ovat muutoksen kourissa ja uudistumisen tarve jatkuva. Uuteen toimintaympäristöön sopeutuminen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät myös organisaation rakenteiden, prosessien, järjestelmien ja työkulttuurin muutosta.

Asiantuntijapalvelumme muodostavat kehikon asiakkaamme omalle kehitystyölle. Näemme, että kun prosessit ja toimintatavat tehostuvat, koko organisaatio muuttuu joustavammaksi, ja osaa myös jatkossa toimia muutoksen edellyttämällä tavalla jatkuvasti uudistuen ja menestyen.

Gofore vastaa yritysten kohtaamiin haasteisiin tarjoamalla johdon konsultointipalveluita, IT-palveluiden muotoilua ja rakentamista sekä pilvipalveluita. Samalla autamme asiakkaitamme luomaan jatkuvan muutoksen työkulttuuriin.

Kehityksen aallonharjalla pysyminen vaatii palveluntarjoajalta nopeutta, muutoskykyä, kilpailukykyä ja ketteryyttä. Tästä Goforella on kokemusta jo 16 vuoden ajalta.

Monipuolinen asiakaskunta

Goforen asiakkaita ovat julkisen hallinnon organisaatiot sekä keskisuuret ja suuret yritykset. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme laadukkaita asiantuntijapalveluita joustavasti ja asiakaslähtöisesti.