Osingonjakopolitiikka

Gofore pyrkii maksamaan vuosittain vähintään 40 % nettotuloksesta osinkoina. Osingon maksuun ja sen suuruuteen vaikuttavat kuitenkin ainakin seuraavat tekijät: yhtiön tulos ja taloudellinen tila, tulevat kasvupanostukset, liiketoiminnan kassavirta, nettovelan määrä ja lainanhoitotarve sekä muut hallituksen olennaisiksi katsomat tekijät.