Strategia

Gofore tähtää vahvaan kannattavaan kasvuun

Goforen toimintaperiaatteisiin kuuluu, että pyrimme uudistumaan jatkuvasti. Gofore kartoittaa vuosittain uusia strategisia kehittämiskohteita, joiden tunnistamisella ja kehittämisellä pyritään vahvistamaan yhtiön asemaa kohdemarkkinoillamme.

024-Gofore-2-2017

Vahva orgaaninen kasvu

Gofore tavoittelee entistä suurempaa osuutta digitaalisen murroksen tarjoamasta markkinasta.

003 Gofore Helsinki 6-2017

Kansainvälistyminen

Läntisen Euroopan kasvavat digitaalisten palveluiden markkinat tarjoavat pohjaa kansainvälisen toiminnan laajentamiselle.

Gofore tarjoaa Ison-Britannian, Saksan ja Espanjan toiminnallaan alustan kansainväliselle kasvulle. Pyrimme myös palvelemaan nykyisiä ja tulevia kansainvälisiä asiakkaitamme laajemmin monipuolistuvan osaamisemme kautta.

003 Gofore Helsinki 6-2017
032 Gofore Tampere 6-2017

Yritysostoin kasvaminen

Yhtiö harkitsee myös strategiaa tukevien yritysostojen tekemistä.

Gofore osti 2017 palvelumuotoiluyhtiö Leadinin voidakseen tarjota asiakkailleen entistä kokonaisvaltaisempaa palvelua. Goforen ja Leadinin asiakaskunnat täydentävät toisiaan: Gofore on tunnettu vahvasta asemastaan julkisen sektorin tietojärjestelmätoimittajana ja konsulttina, kun Leadinin asiakaskunta puolestaan koostuu koti- ja ulkomaisista teollisuus-, palvelu- sekä teknologia-alan toimijoista.

013-Gofore-2-2017

Yksityisen sektorin liiketoiminnan kasvattaminen

Myyntiorganisaatiomme on vuonna 2016 ottanut tavoitteekseen kasvattaa erityisesti yksityisen sektorin asiakasmäärää.

Palvelumuotoiluosaamisemme vahvistaminen palvelee laajemmin myös yksityisen sektorin asiakkaita.

013-Gofore-2-2017