Tulevaisuudennäkymät

Taloudelliset tavoitteet

Gofore tavoittelee kohdemarkkinan kasvun, lähivuosina arviolta 15–25 % vuosittain, ylittävää liikevaihdon kasvua ja 15 % liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaalia.

Arvioidessaan taloudellisia tavoitteita Yhtiön hallitus on perustanut arvionsa Leadin-yrityskaupan myötä muodostuneen Gofore-konsernin liiketoimintaedellytyksiin. Näin ollen taloudellisten tavoitteiden vertailukelpoisuuteen vuoden 2017 konsernitason raportoitavien, toteutuneiden taloudellisten tietojen kanssa vaikuttaa merkittävästi kesken tilikauden (toukokuussa 2017) tehty yrityskauppa. Leadin-konserin taloudelliset tiedot on yhdistelty Goforen taloudellisiin tietoihin vasta 1.6.2017 lähtien, jolloin Konsernin tilikaudelta 2017 raportoitavat taloudelliset tiedot eivät sisällä Leadinin taloudellisia tietoja kaudelta tammi-toukokuu 2017.

Ennuste 2017

Yhtiön johto arvioi Konsernin liikevaihdon kasvavan 32,5–34,5 miljoonaan euroon (raportoitu) tilikaudella 2017, sekä liikevoiton ennen liikearvon poistoja (EBITA) olevan 5,2–6,2 miljoonaa euroa (raportoitu).