Tulevaisuudennäkymät

Taloudelliset tavoitteet

Vuonna 2017 asetetut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät muuttumattomina. Gofore tavoittelee kohdemarkkinan kasvun, lähivuosina arviolta 15–25 % vuosittain, ylittävää liikevaihdon kasvua ja 15 % liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaalia.

Ennuste 2018

Liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan vuonna 2018. Yhtiön hallitus ohjeistaa tilikauden 2018 liikevaihdoksi 48–52 milj. euroa. (Päivitetty 15.8.2018, aiemmin 46–52 milj. euroa).