Kolmannen, Muotoilukevään viimeisen webinaarin, aiheena oli palvelumuotoilu ketterässä kehityksessä. Siitä keskustelimme yhdessä Väestörekisterikeskuksen Mari Kervisen kanssa. Hän on työskennellyt Suomi.fi-verkkopalvelussa sen alkuajoista lähtien.

Katso tallenne tästä:

Webinaarisarjan ensimmäinen osa Kaikki mitä sinun tulisi tietää muotoilusta NYT löytyy täältä.
Toisen osan Asiakaslähtöisyys strategisen muotoilun ytimessä voit katsoa täältä.

Haluatko kuulla lisää? Virve ja Outi tulevat mielellään käymään: virve.kuorelahti (at) gofore.com, outi.kotala (at) gofore.com.

Virve Kuorelahti

Virve Kuorelahti

Virve on Senior Designer, joka ratkoo suuria ongelmia muotoiluajattelun avulla. Tehtyään vuosikymmeniä digitaalisten palveluiden suunnittelua käyttäjäkeskeisin menetelmin hän löysi viimein kodin palvelumuotoilusta Goforella. Vahva usko monialaisten tiimien voimaan näkyy myös rakkaudessa fasilitointiin. Coachina Virven tavoitteena on auttaa muita löytämään potentiaalinsa ja kukoistamaan.

Linkedin profile
Outi Kotala

Outi Kotala

Outilla on miltei kahdenkymmenen vuoden kokemus palvelumuotoilijana ja käyttökokemussuunnittelijana toimimisesta niin B2B-palveluiden, julkishallinnon palveluiden kuin kuluttajamarkkinatuotteidenkin suunnittelussa, ja pitkä kokemus suunnittelusta osana ketteriä ohjelmistototeutusprosesseja. Outi pyrkii työssään huomioimaan eri osapuolten tavoitteet alkaen organisaation strategiasta sen sidosryhmiin, loppukäyttäjien käyttötarpeisiin ja toimintaympäristöihin saakka. Outi on kiinnostunut uusien teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksista käytettävyyden ja palveluiden käyttökokemuksen edistämisessä, ja häntä inspiroivat etenkin organisaatiomuotoilu palveluiden digitalisoitumisen tukena, ekosysteemi- ja alustatalousajattelu ja tekoälyn hyödyntäminen palvelumuotoilussa.

Linkedin profileTwitter profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Muotoilukevät-webinaarisarjan toisessa osassa keskustelimme asiakaslähtöisyydestä strategisen muotoilun ytimessä: miten tavoitetilasta päästään käytäntöön ja miten organisaatiomuotoilulla voidaan tukea visiota. Katso tallenne tästä:

Webinaarisarjan ensimmäinen osa Kaikki mitä sinun tulisi tietää muotoilusta NYT löytyy täältä ja viimeinen osa Palvelumuotoilu ketterässä kehityksessä täältä.

Haluatko kuulla, miten organisaatiomuotoilu voi teillä parantaa muutoskyvykkyyttä ja asiakaskokemusta? Pyydä Eeva tai Monica kylään: eeva.kiiskinen (at) gofore.com, monica.uusiniemi (at) gofore.com.

Eeva Kiiskinen

Eeva Kiiskinen

Eeva toimii organisaatiomuotoilun ja muutosjohtamisen asiantuntijana. Hän sparraa asiakkaita organisoitumiseen, vuorovaikutukseen ja asiakaskeskeiseen kulttuuriin liittyvissä projekteissa. Eeva toimii johtamisviestinnän kouluttajana Tampereen yliopiston EMBA-koulutuksissa. Eevan tuotantotalouden alan väitöskirja käsitteli johtajuuden rakentumista strategisessa muutostilanteessa.

Avatar

Monica Uusiniemi

Monica on palvelu- ja businessmuotoilija sekä muutosagentti: toimintamallien kehittäminen muutoksen tueksi on tullut tutuksi käytännön kautta. Viimeiset 5 vuotta Monica on toiminut muotoilijana eri näkökulmista (liiketoiminta, palvelut ja organisaatiot) ja ollut kehittämässä toimintamalleja ja tekemisen kulttuuria, uusia palvelukonsepteja sekä näitä tukevia liiketoimintastrategioita. Monicalla on asiakkuusstrategioiden kehittämisen tausta lojaliteettikonsepteista asiakaskeskeisiin brandistrategioihin, käytännön kokemusta asiakkuus-, myynti- ja kehitysjohtajana toimimisen kautta. Luovien tiimien esimiehenä hän on ollut kehittämässä palvelu- ja toimintamalleja sekä inhouse että asiakkaalle useamman yhteistyökumppanin muodostaman tiimin vetäjänä. Palvelumuotoilijana, konsulttina, projektivetäjänä ja fasilitoijana on kertynyt kokemusta ja osaamista eri toimialoilta suomalaisissa ja globaaleissa organisaatioissa yli 20 vuoden verran. Lisäksi Monica kehittänyt konsulttina, asiakkuusjohtajana ja luovien tiimien vetäjänä asiakkuuksien hoito- ja pitokonsepteja, mittaristoja asiakaskokemuksen seurantaan sekä rakentanut brandeja ja markkinointikonsepteja asiakaskokemuksen kautta pitkäjänteisesti useilla toimialoilla, erityisesti yksityisen sektorin puolella.

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.

Muotoilu on ajattelu- ja toimintatapa, joka auttaa meitä asettumaan asiakkaidemme asemaan. Hyvän asiakaskokemuksen lisäksi muotoilu tehostaa prosesseja ja resursointia, parantaa tiedon hallintaa ja sujuvoittaa päätöksentekoa. Me goforelaiset olemme olleet muotoilemassa lukuisia julkisia palveluja, ja haluamme jakaa sinulle parhaita oppejamme. Muotoilukevät-webinaarisarjassa kerroimme muotoilun uusimmista suunnista, strategisesta muotoilusta sekä palvelumuotoilun ja ketterän kehittämisen yhdistämisestä.

Ensimmäinen webinaari oli johdanto muotoilun maailmaan: esittelimme lyhyesti palvelumuotoilua, business designia, strategista muotoilua, tietoturvamuotoilua, tuuppaamista (nudging) ja data-analytiikan hyödyntämistä asiakaslähtöisyyden toteuttamisessa. Katso tallenne tästä:

Mistä webinaarin teemasta haluat kuulla enemmän? Laita Outille tai Juhalle viestiä: outi.kotala (at) gofore.com tai juha.tuulaniemi (at) gofore.com.

Katso myös webinaarisarjamme muut osat:
Asiakaslähtöisyys strategisen muotoilun ytimessä ja Palvelumuotoilu ketterässä kehityksessä!

Outi Kotala

Outi Kotala

Outilla on miltei kahdenkymmenen vuoden kokemus palvelumuotoilijana ja käyttökokemussuunnittelijana toimimisesta niin B2B-palveluiden, julkishallinnon palveluiden kuin kuluttajamarkkinatuotteidenkin suunnittelussa, ja pitkä kokemus suunnittelusta osana ketteriä ohjelmistototeutusprosesseja. Outi pyrkii työssään huomioimaan eri osapuolten tavoitteet alkaen organisaation strategiasta sen sidosryhmiin, loppukäyttäjien käyttötarpeisiin ja toimintaympäristöihin saakka. Outi on kiinnostunut uusien teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksista käytettävyyden ja palveluiden käyttökokemuksen edistämisessä, ja häntä inspiroivat etenkin organisaatiomuotoilu palveluiden digitalisoitumisen tukena, ekosysteemi- ja alustatalousajattelu ja tekoälyn hyödyntäminen palvelumuotoilussa.

Linkedin profileTwitter profile
Avatar

Juha Tuulaniemi

Juhalla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus muotoilusta liiketoiminnassa ja julkisissa organisaatioissa. Juhan tausta on teollisessa muotoilussa, ja Juha onkin muotoillut tuotteita pienistä kännykän latureista huoneen kokoisiin meridieseleihin. Muotoilun ydinosaamisen sovelluskohteiden etsintä on johdattanut Juhan myös palvelumuotoilun pariin, nyt jo yli vuosikymmen sitten palvelumuotoilun yhtenä pioneerina Suomessa. Juha on saanut olla mukana niin liiketoiminnassa kun julkisten palveluiden kehitysprosesseissa joissa on suunniteltu palveluja, ja myös digitaalisia- tai fyysisiä palveluiden kehittämisympäristöjä. Juha on myös globaalisti sertifioitu Lego® Serious Play® -fasilitaattori. Lego® Serious Play® on tehokas, konkreettinen ja osallistujia energisioiva yhteiskehittämisen metodi jonka hyödyntämistä myös Juha on kehittänyt viime vuosina. Nykyisissä ja tulevissa projekteissa Juha innovoi suurella mielenkiinnolla palveluliiketoimintaa, suunnittelee uusia palveluita, tai kehittää olemassa olevia palveluja.

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.