Haluatko ymmärtää paremmin asiakkaittesi ja markkinoittesi moninaisuutta? Oletko kyllästynyt eri lähteistä tuleviin faktoihin tai pitkiin ja uuvuttaviin keskiarvoistaviin tilastokäppyröihin? Olisiko nyt aika siirtyä erilaiset asiakasryhmät tunnistavaan, mutta kokonaisvaltaiseen ja asiakasdataa älykkäästi hyödyntävän vaikuttavan johtamisen aikaan?

Tämä onnistuu tilannekuvan, eli tiettyä ilmiötä kokonaisvaltaisesti kuvaavan laskennallisen ja tietopohjaisen datamallin avulla. Sen avulla päästään eroon sitkeästi organisaatioihin pesiytyneestä tavasta tehdä toisiinsa vaikuttavia päätöksiä niiden yhteisvaikutuksista tietämättä.
Asiakasdatan uudenlaisella yhdistelyllä tehtävät tilannekuvamallinnukset ovat tekoälyn hyödyntämisen yksi helpoimmin hyödynnettävistä alueista. Yksiulotteisten tai keskiarvoistavien mittareiden sijaan edistyneen analytiikan menetelmät mahdollistavat kohderyhmien tai ilmiöiden sisäisten dynamiikkojen tunnistamisen datan luokittelumenetelmien avulla.
Tilannekuva-analyysi on energisoivaa kaikille, sillä se tarjoaa jokaiselle tilannekuvakeskustelun osallistujalle datapohjaisen tarkastelun lähtökohdan, jota osallistujat täydentävät omilla näkemyksillään ja synnyttävät yhdessä ymmärrystä asiakaskunnan tilanteesta. Perinteinen analytiikka tarjoaa kylmiä lopputuloksia, mutta edistyneen analytiikan avulla tilannekuvan tuottamisen prosessissa tekoäly toimii tukiälynä. Tämän lisäksi se mahdollistaa asiantuntijaryhmän muodostamaan merkitystä heillä olevan hiljaisen tiedon avulla dialogin kautta.
Laskennalliset tulokset on mahdollista toteuttaa kevyesti ilman raskaita tietojärjestelmävaatimuksia ja tutkimusresursseja, joten se sopii hyvin myös pienille organisaatioille. Tilannekuvamalleja on helppo luoda toistuvasti kerran kehitetyn algoritmin avulla.
Asiakaskuntaan tai kohderyhmään liittyvät tilannekuvat mahdollistavat asiakaslähtöisen toimintakulttuurin synnyttämisen. Asiakasnäkymä voidaan tuoda nopeasti ja vähällä vaivalla kaikkien nähtäville. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä tilannekuvan hallinta on organisaatioille jatkuva elinehto. Kysynnän määrää, laatua ja kehittymistä on voitava seurata ja ennakoida päivä- tai viikkotasolla.
Useimmille organisaatioille jo ensimmäisen tilannekuvan näkeminen on pysäyttävä kokemus. Utuisesti hahmotettu asiakaskunta saa yhtäkkiä selkeitä piirteitä ja hahmoja, ja erilaiset kohderyhmät tunnistetaan uudella tavalla sekä heidän tarpeitaan pystytään arvioimaan jo hyvinkin alustavienkin tulosten pohjalta.

Mitkä ovat todennäköiset tulevaisuudet?

Moni olisi varmasti halukas tietämään, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Kristallipallo tilannekuva ei ole, mutta yhdistämällä siihen edistynyttä analytiikkaa ja systeemidynamiikkaa voidaan kyllä tehdä ennusteita siitä, mitkä ovat todennäköisiä tulevaisuuksia.
Tällöin esimerkiksi resurssien käytön suunnitteluun tai investointeihin saadaan aivan uudenlainen twisti.
Kun tuodaan markkinalle tuotteita tai pohditaan julkisten palveluiden tuottamisen palvelukapasiteettia ja -mitoitusta, päätöksiä ei tarvitse enää tehdä näppituntumalla tai peräpeiliin vilkuilemalla. Ne voidaan tehdä ennakoivien tilannekuvien avulla.
Tilannekuvia voidaan alkaa synnyttää matalalla kynnyksellä, esimerkiksi mallintamalla ilmiöitä tai tekemällä monipuolisia kyselyitä. Näitä voidaan asteittain rikastaa tiedolla ja näkemyksillä.
Olennaista on yhteistyö ja liikkeelle lähteminen. Yhteiseen tavoiteasetantaan, agendaan ja yhteisjohtamiseen opitaan vain sen tarjoamat hyödyt kokemalla – luomalla yhdessä ensimmäinen malli ja ensimmäinen kuva. Kukaan ei tiedä, mitä tuleman pitää. Tuntemattomat haasteet ratkaistaan kokeilemalla ja oppimalla.Uskotko sinä muutokseen? Siihen, että voit muuttaa maailmaa paremmaksi ihmisille ja ympäristölle? Tutustu julkaisuumme ja asiantuntijoidemme näkemyksiin: Recoding change

Petri Takala

Petri Takala

Petri toimii Goforella johtavana konsulttina. Hänellä on laaja-alainen kokemus organisaatiosysteemien mallintamisesta ja tiedolla johtamisesta. Petrin erityisosaamista on kompleksisten systeemien johtamisjärjestelmien rakentaminen ja organisaatioiden ohjattavuutta tukevien kvantitatiivisten menetelmien kehittäminen. Petrin asiantuntemusta on hyödynnetty laajasti suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä, muun muassa tekoälyohjelma Aurorassa. Ennen Goforea Petri on tehnyt pitkän uran kehitysjohtajana Nokialla ja Efectessä.

Linkedin profileTwitter profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.