Asiakkuudenhallinnan anatomia – asiakaslähtöiset ja saumattomat palvelut

Olemme Goforella olleet laajasti mukana auttamassa asiakkaitamme maakunta ja sote-uudistuksen tuomissa muutoksissa. Olemme oppineet matkalla paljon ja nyt haluaisimmekin jakaa parhaita oppeja myös sinulle – tällä kertaa keskittyen erityisesti digitalisaation mahdollistamaan edistykselliseen asiakkuudenhallintaan. 

Digitalisaatio mahdollistaa toimintatapojen kehittämisen aivan uudella tavalla. Nyt palvelut voidaan tuoda asiakkaan luokse elämäntapahtuman tarpeiden mukaisesti, ja ennen kaikkea myös ennakoiden. Palveluntarjoajien toimintaa voidaan helpottaa luomalla jaettu asiakasymmärrys ja tarjoamalla mahdollisuus ryhmittyä asiakkaan ympärille ajasta ja paikasta riippumatta. Asiakastoiminnassa syntyy paljon tietoa, jonka arvo tulee olemaan merkittävä kaikille ekosysteemeissä toimiville tahoille – asiakaslähtöinen tietotalous tulee nousemaan merkittäväksi tekijäksi tulevaisuudessa. 

Uudistuksessa sote-palveluiden kehittämisen tavoitteena on kehittää entistä kattavammat ja saumattomammat palvelut. Teknologian kehitys mahdollistaa yksilön hyvinvoinnin monipuolisen ja jatkuvan seurannan. Tämä luo mahdollisuuden verkostomaiseen palveluiden tarjoamiseen asiakkaille. Palveluiden yhteistuotantoa, vaikuttavuutta ja yhteensovittamista voidaan ohjata kuvaamalla asiakkaiden keskeisimmät tarpeet segmenteittäin sekä toteuttaa näitä tukevat palvelut. Uudistuksessa myös vastuiden uudistaminen mahdollistaa asiakkaiden tarpeiden ja palvelujärjestelmän kapasiteetin entistä paremman kohtaannon. Asiakaskeskeisen tiedon kerääminen, tulkinta ja käyttö tulevat mahdollistamaan isojen palvelukokonaisuuksien ohjauksen. 

Tule mukaan rentoon tapahtumaan keskustelemaan näistä ja muista tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Turku 8.11. klo 14-17, Vanha Panini, Linnankatu 3 

Ohjelmassa on lyhyitä asiantuntijoiden puheenvuoroja ja keskusteluja seuraavista teemoista: 

  • Asiakkuudenhallinnan uudistaminen ihmiskeskeiseksi ja ennakoivaksi – Kaija Puranen, johdon neuvonantaja & Petri Takala, johtava konsultti, tiedolla johtaminen
  • Hyvinvointia asiakaslähtöisesti – Antto Seppälä, johdon neuvonantaja
  • Asiakas tutummaksi datan avulla – Case Tampereen kaupunki – Pasi Lehtimäki, johtava konsultti, data-analytiikka