Millaista IT-arkkitehdin työ on Goforella?

Tutustu asiakkaaseemme

Lue lisää

“Olen Tapani Mikola ja työskentelen Goforella IT-arkkitehtinä erityisosaamisena ohjelmistoarkkitehtuuri, ohjelmistojen kehitys- ja testausympäristöt ja ketterät kehitysmenetelmät.

Työnkuva on hyvin laaja kattaen lähes kaiken mahdollisen teknisen työn ohjelmistoprojekteissa suunnitteluvaiheen arkkitehtuuripäätöksistä aina automaattisten testien hitauden juurisyiden penkomiseen.

Olen työssäni myös tukenut asiakasta ketterien prosessien kehittämisessä ja käyttöönotossa sekä optimoinut prosesseja ohjelmistokehittäjän näkökulmasta.

Pidän työssäni siitä, että saan ratkoa asiakkaiden ohjelmistoprojektien vaikeimpia ongelmia ja näen tulokset. En ole myöskään koskaan jaksanut keskittyä vain yhteen osa-alueeseen tai teknologiaan, joten nopeat siirtymät back-endistä front-endin kautta CI putken skripteihin ja PostgreSQL:stä Reactin kautta Tomcattiin sopivat minulle erityisen hyvin ja bonuksena näkemykseni kokonaisuudesta ja siitä, miten asioita kannattaa tehdä, kasvaa koko ajan.

IT-arkkitehtinä Goforella pääsee tutustumaan monenlaisin ihmisiin, jotka toimivat monenlaisissa rooleissa hyvinkin erilaisilla toimialoilla. Rooli tarjoaa samanaikaisesti palkitsevat työtehtävät ja mahdollisuuden jatkuvaan uuden oppimisen.”

Mitä toivomme sinulta

Avainsanoja

agile, frontend kehitys, backend kehitys, CI/CD, tietokannat, mikropalveluarkkitehtuuri

Haemme IT-arkkitehtia rakentamaan kanssamme digitaalista Suomea. Goforen IT-arkkitehdit työskentelevät asiakkaidemme suurissa ja liiketoimintakriittisissä kehittämishankkeissa luoden tarkoituksenmukaisia ratkaisuja ja ratkaisumalleja järjestelmäarkkitehtuurin, teknologia-arkkitehtuurin ja integraatioarkkitehtuurin alueilla.

IT-arkkitehti toimii tulkkina toiminnan kehittämisen ja IT:n välillä. Tontille kuuluu mm. liiketoiminnan tavoitteiden ja vaatimusten muuntaminen teknisen ratkaisun kielelle, arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilan mallinnus, kehittämisen osittaminen järkeviksi kokonaisuuksiksi sekä jatkuva ohjaaminen arkkitehtuurin mukaisesti. IT-arkkitehti työskentelee joko kehittämishankkeen elinkaaren alkuvaiheessa, kun ratkaisua suunnitellaan, tai koko kehittämisen elinkaaren ajan toteutusta ohjaten.

IT-arkkitehtina puhut sujuvasti sekä tekniikkaa että liiketoimintaa. Ymmärrät, että hyvienkin ideoiden toteuttaminen vaatii viestintää eri sidosryhmille ja ehdotusten selkeää ja ymmärrettävää jäsentämistä. Moderni IT-arkkitehtuuri tarkoittaa sinulle jotain muuta kuin monoliittisia ja suljettuja järjestelmiä. Tunnet laajasti ja monipuolisesti perinteisiä sovellus-, tietokanta ja integraatioteknologioita sekä moderneja pilviteknologioita.

Mitä tarjoamme sinulle

Tutustu goforelaisiin

Otteita ajatuksista, kulttuurista sekä arjesta Goforella

Tutustu meihin

Työnantajana ja yhteisönä lupaamme huolehtia sinusta, sillä tyytyväiset työntekijät ovat yrityksemme keskiössä ja tärkein voimavaramme. Palkittu yrityskulttuurimme perustuu matalaan organisaatiomalliin, joka mahdollistaa itseohjautuvan ja avoimen toimintakulttuurin ja tukee yksilöllisyyttä. Maineemme laadukkaiden palveluiden tuottamisessa asiakkaillemme on yksinomaan huippuasiantuntijoidemme ansiota ja viemme modernia toimintakulttuuriamme myös asiakasprojekteihin.

Koemme tärkeänä henkilöstömme ammatillisen osaamisen kehittämisen ja voit vapaasti valita etenemispolkusi kehittämällä osaamistasi niillä osa-alueilla, jotka koet tärkeäksi. Työntekijämme jakavat innokkaasti osaamistaan ja parhaita käytäntöjään viikoittaisten esitysten, aktiivisen kiltatoiminnan ja sisäisten koulutusten avulla.

Goforelaiset ovat aktiivisia myös työn ulkopuolella ja kokoontuvat yhdessä vaikkapa lautapelien äärelle, kiipeilemään, pyöräilemään tai pelaamaan videopelejä. Työntekijöistä koostuva tapahtumajärjestäjätiimi järjestää kuukausittain saunailtoja, urheilullisia tapahtumia sekä perhepäiviä.

Työ- ja vapaa-ajan tasapaino on meille erittäin tärkeää ja työsuhde-etuihimme kuuluvat mm. joustavat työajat, vapaavalintaiset työvälineet ja mahdollisuus etätöihin. Panostamme erityisesti työntekijöidemme hyvinvointiin ja etuihin kuuluu myös laaja työkykyvakuutus, hammashoito, silmälasietu ja sairaan lapsen hoitoetu.