Millaista kokonaisarkkitehdin työ on Goforella?

Tutustu asiakkaaseemme

Lue lisää

”Olen Hanna Tuomi ja työskentelen Goforella vanhempana palveluarkkitehtina. Kokonaisarkkitehtuurikonsultoinnin lisäksi olen mukana palveluarkkitehtien resursoinnissa ja toimin myös asiakasvastaavana muutamalle asiakkaalle.

Asiakkaille tekemäni konsultointityö painottuu toiminta-arkkitehtuuriin ja erilaisiin toiminnan kehittämiseen ja sujuvoittamiseen liittyviin toimeksiantoihin. Olen ollut myös mukana auttamassa asiakasta isojen järjestelmähankintojen kilpailuttamisessa. Toistensa kanssa limittyvät asiakastoimeksiannot tekevät työstäni mielenkiintoista ja haastavaa, joka päivä opin jotain uutta ja pystyn hyödyntämään aiemmin oppimaani. Asiakkaideni joukossa on sekä yksityisen, että julkisen sektorin toimijoita. Viime aikoina olen tehnyt paljon terveydenhuollon toimialaan liittyviä projekteja, joita tehdessä korostuu tunne, että työlläni on myös yhteiskunnallista merkitystä.

Goforella palveluarkkitehdin työnkuva on hyvin vaihteleva, riippuen henkilön omasta osaamisesta ja kiinnostuksen kohteista. Palveluarkkitehti voi toimia esimerkiksi projektipäällikkönä, kokonaisarkkitehtina, hankintakonsulttina tai ratkaisuarkkitehtina. Koska meillä ei ole organisaatiohierarkiaa eikä roolipohjaisia siiloja, siirtyminen roolista toiseen on sujuvaa. Kokemuksen karttuessa voi myös ottaa halutessaan muita vastuita, esimerkiksi asiakasvastaavan tai sisäisen coachin roolin. Asiakastoimeksiannoissa työskentelen yhdessä myös Goforen palvelumuotoilijoiden ja johdon konsulttien kanssa. Tämä antaa hyvän mahdollisuuden saada laajempaa näkökulmaa arkkitehtuurityöhön ja oppia uudenlaisia toimintatapoja.

Hienointa Goforen työympäristössä on mielestäni se, että kollegat ovat aina valmiita sparramaan, jos tarvitsen uusia ajatuksia esimerkiksi työpajasarjan fasilitointiin tai kokonaisarkkitehtuuritoiminnon parhaisiin käytäntöihin. Palveluarkkitehtiroolissa työskentelee meillä yli 60 henkilöä, joiden joukosta löytyy aina joku jolla on kokemusta vastaavanlaisesta tehtävästä.”

Mitä toivomme sinulta

Avainsanoja

Kokonaisarkkitehtuuri / Enterprise Architecture, JHS 179, TOGAF, Agile, Lean, fasilitointi, vaatimusmäärittely, projektihallinta

Toimit Goforen asiakkaiden kehittämishankkeissa niiden eri vaiheissa ja autat asiakkaan toiminnan kehittämisessä ja digitaalisen muutoksen läpiviennissä. Roolissasi edustat asiakasta ja toimit tulkkina asiakkaan toiminnan ja teknologian kehittäjien välissä. Omaksut nopeasti asiakkaan liiketoiminnan, tunnistat kehitystarpeet, luot tarvittavat ratkaisumallit ja toteutussuunnitelmat sekä kykenet johtamaan muutosta ja reagoimaan nopeasti oppimaasi.

Kykenet tuottamaan sekä laajoja arkkitehtuurisuunnitelmia ja vaatimusmäärittelyjä että toimimaan ketterästi toteutustyötä etunojassa ohjaten. Toivomme myös osaamista ja kokemusta ketteristä kehitysmenetelmistä (mm. SAFe) ja ymmärrystä Lean-filosofiasta. Rooli edellyttää myös dokumentointi- ja visualisointikykyä erilaisten määrittelydokumenttien, kuvausten ja työjonojen hallinnan muodossa.

Sinulla on usean vuoden kokemus asiakkaiden tietojärjestelmähankkeissa toimimisesta sekä kokonaisarkkitehtuurityöstä, esimerkiksi Enterprise Architecture -menetelmien osaamista (mm. TOGAF, JHS 179, Kartturi). Menestymistä edesauttaa kokemus asiakas- ja käyttäjälähtöisistä suunnittelumalleista ja -menetelmistä sekä kyky yhdistää näitä arkkitehtuurisuunnitteluun. Lisäksi toivomme vankkaa IT-osaamista ja projektikokemusta.

Mitä tarjoamme sinulle

Tutustu goforelaisiin

Otteita ajatuksista, kulttuurista sekä arjesta Goforella

Tutustu meihin

Työnantajana ja yhteisönä lupaamme huolehtia sinusta, sillä tyytyväiset työntekijät ovat yrityksemme keskiössä ja tärkein voimavaramme. Palkittu yrityskulttuurimme perustuu matalaan organisaatiomalliin, joka mahdollistaa itseohjautuvan ja avoimen toimintakulttuurin ja tukee yksilöllisyyttä. Maineemme laadukkaiden palveluiden tuottamisessa asiakkaillemme on yksinomaan huippuasiantuntijoidemme ansiota ja viemme modernia toimintakulttuuriamme myös asiakasprojekteihin.

Koemme tärkeänä henkilöstömme ammatillisen osaamisen kehittämisen ja voit vapaasti valita etenemispolkusi kehittämällä osaamistasi niillä osa-alueilla, jotka koet tärkeäksi. Työntekijämme jakavat innokkaasti osaamistaan ja parhaita käytäntöjään viikoittaisten esitysten, aktiivisen kiltatoiminnan ja sisäisten koulutusten avulla.

Goforelaiset ovat aktiivisia myös työn ulkopuolella ja kokoontuvat yhdessä vaikkapa lautapelien äärelle, kiipeilemään, pyöräilemään tai pelaamaan videopelejä. Työntekijöistä koostuva tapahtumajärjestäjätiimi järjestää kuukausittain saunailtoja, urheilullisia tapahtumia sekä perhepäiviä.

Työ- ja vapaa-ajan tasapaino on meille erittäin tärkeää ja työsuhde-etuihimme kuuluvat mm. joustavat työajat, vapaavalintaiset työvälineet ja mahdollisuus etätöihin. Panostamme erityisesti työntekijöidemme hyvinvointiin ja etuihin kuuluu myös laaja työkykyvakuutus, hammashoito, silmälasietu ja sairaan lapsen hoitoetu.