Millaista tietoarkkitehdin työ on Goforella?

Tutustu asiakkaaseemme

Lue lisää

”Olen Jarno Naukkarinen ja työskentelen Goforella tieto- ja palveluarkkitehtinä. Työskentelin viimeksi tietoarkkitehtinä maakuntauudistukseen liittyneessä projektissa, jossa minun piti mm. määritellä maakunnan tietoarkkitehtuuria JHS-179 viitekehyksen mukaisesti. Tässä roolissa tarpeena oli määritellä mitä tietoa suunnitellussa maakuntaorganisaatiossa olisi tarvittu, missä se sijaitsisi ja miten sitä olisi käytetty. JHS-179:ää mukaillen tietoarkkitehtuuria määriteltiin eri abstraktiotasoilla mukaan lukien käsitteet, käsitemallit, päätietoryhmät, tietoryhmät ja loogiset tietovarannot. Lisäksi tarkasteltiin mahdollisia tietovirtoja tietoarkkitehtuurin asemointia osana laajempaa kokonaisuutta.

Tärkeintä tehtävässä oli perustiedot niin kokonaisarkkitehtuurista kuin tietoarkkitehtuurista sekä hyvät vuorovaikutustaidot, mitkä korostuivat erityisesti siksi, koska työtä oli tekemässä suuri joukko ihmisiä eri organisaatioista, joilla oli se substanssiosaaminen minkä pohjalta kokonaisuutta rakennettiin.

JHS-179 viitekehyksen työssäni täytyi tuntea niin Archimate- kuin UML-mallinnuskielet erilaiset mallinnustyökalut. Muissa tietoarkkitehtuuriin liittyvissä projekteissani olen päässyt hyödyntämään etenkin aiempaa MDM-kokemustani, mikä on antanut hyvän pohjan myös muulle tietoarkkitehtuurityölle.

Projekteissa vastaan tulleet haasteet ovat välillä olleet oman ydinosaamisen ulkopuolelta, mutta näissä tilanteissa olen saanut apua useilta eri kollegoilta mm. liittyen minulle uuteen mallinnustyökaluun tai sen hienouksiin. Goforella ei ole tarvinnut jäädä yksin, vaikka olisinkin työskennellyt ainoana goforelaisena kyseisessä projektissa.”

Mitä toivomme sinulta

Avainsanoja

MDM, ETL, Data Vault, DW, omadata, avoin data, BI, UML, JHS-179

Tietoarkkitehdin roolissa pääset hyödyntämään ja kehittämään osaamistasi sekä luomaan asiakkaiden tai koko yhteiskunnan toimintaa parantavia ratkaisuja. Intohimonasi on tiedon eheys, saatavuus ja käytettävyys oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ymmärrät tiedon ja sen virtauksen merkityksen sekä haluat optimoida koko yhteiskunnan ja organisaatioiden tietovirtoja sekä parantaa johtamisen tietoperustaa.

Ymmärrät asiakkaan toiminnan luonnetta ja prosesseja, kykenet jäsentämään laajoja tietojoukkoja sekä mallintamaan toiminnan rakenteita virtaavien tiedonhallintaprosessien, palveluiden ja järjestelmäratkaisujen toteuttamiseksi. Tunnet yhteentoimivuuden edellytykset sekä erilaisia integraatiomalleja ja tiedät, miten tiedot saadaan järjestelmäkentässä liikkumaan.

Tietoarkkitehtina ymmärrät kokonaisarkkitehtuurin merkityksen ja tunnet sen keskeisiä menetelmiä (TOGAF, JHS179). Sinulla on osaamista ja kokemusta tietoarkkitehtuurin mallintamisesta (UML, ER, Archimate, tms.) sekä tunnet ydintiedonhallinnan (MDM) periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännössä.

Osaamisalueesi voi ylettyä loogisen tason tietoarkkitehtuurista laaja-alaiseksi arkkitehtuurin mallinnus- ja määrittelyosaamiseksi tai konkreettisiin tietomalleihin sekä tiedonsiirron ja tietovarastoinnin ratkaisujen suunnitteluun.

Mitä tarjoamme sinulle

Tutustu goforelaisiin

Otteita ajatuksista, kulttuurista sekä arjesta Goforella

Tutustu meihin

Työnantajana ja yhteisönä lupaamme huolehtia sinusta, sillä tyytyväiset työntekijät ovat yrityksemme keskiössä ja tärkein voimavaramme. Palkittu yrityskulttuurimme perustuu matalaan organisaatiomalliin, joka mahdollistaa itseohjautuvan ja avoimen toimintakulttuurin ja tukee yksilöllisyyttä. Maineemme laadukkaiden palveluiden tuottamisessa asiakkaillemme on yksinomaan huippuasiantuntijoidemme ansiota ja viemme modernia toimintakulttuuriamme myös asiakasprojekteihin.

Koemme tärkeänä henkilöstömme ammatillisen osaamisen kehittämisen ja voit vapaasti valita etenemispolkusi kehittämällä osaamistasi niillä osa-alueilla, jotka koet tärkeäksi. Työntekijämme jakavat innokkaasti osaamistaan ja parhaita käytäntöjään viikoittaisten esitysten, aktiivisen kiltatoiminnan ja sisäisten koulutusten avulla.

Goforelaiset ovat aktiivisia myös työn ulkopuolella ja kokoontuvat yhdessä vaikkapa lautapelien äärelle, kiipeilemään, pyöräilemään tai pelaamaan videopelejä. Työntekijöistä koostuva tapahtumajärjestäjätiimi järjestää kuukausittain saunailtoja, urheilullisia tapahtumia sekä perhepäiviä.

Työ- ja vapaa-ajan tasapaino on meille erittäin tärkeää ja työsuhde-etuihimme kuuluvat mm. joustavat työajat, vapaavalintaiset työvälineet ja mahdollisuus etätöihin. Panostamme erityisesti työntekijöidemme hyvinvointiin ja etuihin kuuluu myös laaja työkykyvakuutus, hammashoito, silmälasietu ja sairaan lapsen hoitoetu.

Liity joukkoomme!

Hae paikkaa