AGCO

Parempi traktorin suorituskyky ja suurempi sadon tuotto älykkään ohjelmiston avulla

Gofore auttaa kehittämään ohjelmistoja, joiden ansiosta traktorit ja muut koneet voivat kommunikoida keskenään pellolla ja ne voidaan automatisoida. Yhdysvaltalainen AGCO-konserni, yksi maailman johtavista maatalouskone- ja maataloustekniikkakonserneista, käyttää tällaisia alustoja helpottaakseen asiakkaidensa työskentelyä.

 

HAASTE

Maataloustekniikan erilaiset digitaaliset ratkaisut

Maatilan kestävä ja taloudellisesti kannattava toiminta vaatii älykkäitä ja autonomisia koneita. Maatalous työllistää yhä vähemmän ihmisiä, mutta sen on silti huolehdittava maapallon jatkuvasti kasvavan väestön elintarvikkeiden saannista. Lisäksi haasteena ovat ilmastonmuutos, monimutkainen lainsäädäntö sekä energian ja raaka-aineiden nousevat hinnat. AGCOn motto, Farmer First, tarkoittaa käytännössä, että yhtiö varustaa johtavat maataloustekniikkamerkkinsä – Fendtin, Massey Fergusonin ja Valtran – nykyaikaisimmalla tekniikalla. Tämä haaste on monitahoinen, sillä jokaisella merkillä on monia erilaisia traktorisarjoja, joissa on eri vaihtoehtoja erityisesti jokaiselle sarjalle ja yksittäisille malleille.

Tarvitaan erittäin moderneja ohjelmistotuotteita, kuten ajolinjaopastimia, joissa on kuljettajaa avustavia toimintoja tai muita optimoituja toimintoja, joilla voidaan esimerkiksi ohjata traktoreita GPS-signaalilla etukäteen määritettyjä linjoja pitkin, jotta peltoalaa voidaan työstää tarkemmin. Kun peltoalaa käytetään tehokkaasti, satomäärä voi kasvaa.

Tätä varten AGCOlla työskentelee tuoteasiantuntijoita, jotka tuntevat tarkasti maanviljelijöiden ja koneurakoitsijoiden tarpeet maailmanlaajuisesti. Heidän vastuullaan on ohjelmistojen kehittäminen, älykkäiden koneiden testaaminen sekä niihin kuuluvat testijärjestelmät. Myös Goforen työntekijät ovat olleet tässä mukana.

Koneita ja tietoja verkotetaan lisääntyvässä määrin keskenään. Maataloustuotannossakin näkyvät samankaltaiset digitalisaation trendit kuin Smart Productionin ja teollisuus 4.0:n alalla. Ne ovat ratkaisevan tärkeitä sekä ekologisista syistä että sadon tuottavuuden parantamisen kannalta.

MEIDÄN LÄHESTYMISTAPAMME

Malliin perustuva suunnittelu, jossa kaikki kehityksestä vastaavat toimijat ovat mukana kehityksen joka vaiheessa

Ohjelmistoja kehitetään aina simulaation tai virtuaalisen prototyyppikehityksen pohjalta, kuten esimerkiksi hydraulisten aggregaattien kohdalla. Näin on mahdollista testata tuotetta sen kehityksen joka vaiheessa vielä ennen kuin se menee tuotantoon. Tämä pitää virhemarginaalin alhaisena ja parantaa lopullisen tuotteen laatua.

Itse kehitykselle ilmiselvien etujen lisäksi malliin perustuva suunnittelu edistää valtavasti mekaniikan ja ohjelmiston välistä ymmärrystä. Näin varmistetaan, että mekaanikot ja ohjelmistoinsinöörit puhuvat samaa kieltä.

Tätä yhteistyötä leimaa siis inhimillinen lähestymistapa. Gofore-tiimin koordinaatiosta vastaa jokaisessa liiketoimintayksikössä erillinen projektipäällikkö. Lisäksi säännöllisiä projektitapaamisia järjestetään ideoiden vaihtamista varten. Niiden ansiosta on mahdollista keskustella proaktiivisesti uusista toiminnoista, avustavien järjestelmien trendeistä ja muista kehitysaiheista sekä löytää ratkaisuja.

”Me arvostamme inhimillistä lähestymistapaa, joka näkyy joustavuutena ja nopeana toimintavalmiutena, myös lyhyellä varoitusajalla.”

Thomas Richter, Vice President for Engineering, Electronic Functional Group (EFG), AGCO

”Meidän pitkä, monivuotinen liikekumppanuutemme perustuu keskinäiseen luottamukseen ja toisen kykyihin luottamiseen. Goforella on myös vuosien kokemus AGCOn kanssa työskentelystä, ja yhdessä nämä helpottavat uusien projektien parissa tehtävää yhteistyötä.”

Daniel Hoellisch, Global Product Owner, Electronic Functional Group (EFG), AGCO

TULOS

Entistäkin älykkäämmät traktorit asiakkaille

Uusia ohjelmistoja asennetaan luonnollisesti uusiin mallisarjoihin, mutta ne sopivat myös vanhoihin traktoreihin. Lopputuotteisiin kuuluvat traktoriohjaamon varusteisiin sisäänrakennetut yksiköt, jotka sisältävät näppäimet, näytöt, kaiuttimet sekä yleiset toiminto-ohjaimet hinaaville koneille.

Päivitysten ansiosta maanviljelijät ja koneurakoitsijat voivat työskennellä tehokkaammin. Itsenäiset toiminnot, kuten GPS-ohjattu ajolinjaopastus, joka on eräänlainen ajoapuri, parantavat peltojen hyödyntämistä. Tämä parantaa tuottavuutta ja vähentää resurssien, kuten dieselin, ja lannoitteiden käyttöä.

Kohokohdat

Älykkäät ohjelmistotuotteet tehostettua viljelyä varten

Erityisesti AGCOa varten kehitetyt ohjelmistot ovat ketterän ja yhteistyöhön perustuvan toimintatavan tulosta. Goforen integroiva mallintamistapa takaa korkealaatuiset ohjelmistotuotteet: Esimerkiksi virtuaalisten prototyyppien käyttäminen vauhdittaa kehitysprosessia ja parantaa siten tuotteen markkinoille lanseeraamiseen tarvittavaa aikaa. Tästä hyötyy myös AGCO.

Goforen ja AGCOn välinen kumppanuus alkoi alun perin Valtra-merkin parissa. Menestyksekäs liikekumppanuus on johtanut pitkäaikaiseen ja kansainvälisesti aktiiviseen yhteistyöhön.

Tärkeät luvut

 • 40 Tiimin koko
 • 19 Käytetyt kyvyt
 • 10 Yhteistyön kesto vuosissa
 • 4 Mukana olevat liiketoimintayksiköt
 • 3 Osallistuvat maat

ASIANTUNTEMUS

Projektissa käytetyt kyvyt ja pätevyydet

 • Tutkimus ja kehitys
 • UX- ja UI-design
 • Backend-kehitys
 • Sulautettujen ohjelmistojen kehitys
 • Pilvi-infrastruktuuriratkaisut
 • Tieto- ja tekoälyratkaisut
 • Päästä päähän IoT-ratkaisut
 • Malliin perustuva kehitys
 • Scrum
 • HIL/SIL-simulaatio
 • Testauksen automatisaatio
 • Virtuaalinen prototyypin kehitys
 • Testaus ja varmistus
 • AUTOSAR-kehitys
 • Qt-kehitys
 • Kannettavat sovellukset
 • Valvontajärjestelmät
 • CI/CD
 • Jatkuva palvelun kehitys

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Ari Hirvonen

Älykäs teollisuus

ari.hirvonen@gofore.com

040 5662133

Takaisin ylös