BMW

Ajoneuvo-ohjelmistot – paremman ajokokemuksen mahdollistajat

BMW Group hyödyntää Goforen tytäryhtiön eMundon ohjelmisto-osaamista. Erityisesti tietoviihdetoiminnot tulisi testata ja varmistaa mahdollisimman pitkälle automatisoidusti, jotta ajoneuvosovellukset pysyvät ajan tasalla. Testaustulokset antavat osviittaa ajoneuvojen uusien ohjelmistoarkkitehtuurien integrointiin ja validointiin esimerkiksi olemassa olevien Android-alustojen avulla.

HAASTE

Tuotoksen ja laadun maksimointi auto-ohjelmistojen yhä monimutkaistuvassa kehityksessä

On selvää, että nykypäivän autossa ohjelmistot ovat keskiössä. Näin ollen, Android-pohjaisten teknologioiden integrointi, joka on käyttäjille tuttua kuluttajaelektroniikasta, on jo tehnyt läpimurron automaailmassa. Ajoneuvojen tietoviihdesovelluksia voidaan käyttää auton toimintojen, kuten radion ja handsfree-järjestelmän, ohjaukseen tai esimerkiksi navigaattorina.

Laitteiden parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi, mukaan lukien yhteensopivuus älypuhelinten kanssa, ajoneuvon toimintoja ja niihin liittyviä taustajärjestelmiä on testattava jatkuvasti. Nykyään käytettävissä olevien ominaisuuksien suuren määrän takia on kuitenkin lähes mahdotonta tehdä tarvittavat laadunvarmistustoimet manuaalisesti, varsinkin kun kunkin testin parametrit vaihtelevat sovelluksesta toiseen.

Juuri tästä syystä BMW Group kokee tarpeelliseksi kehitystyön testausautomaatiota sekä yhteensopivien ohjelmistoavusteisten prosessien ja teknologioiden käyttöä.

Autoteollisuus asettaa uusia vaatimuksia työkaluilleen. Autojen tulee reagoida liikenteeseen mahdollisimman itsenäisesti, ja siksi yhä useampia auton osia ohjataan tai integroidaan digitaalisesti. Perinteisesti laitepainotteiselle alalle tämä tarkoittaa, että on siirryttävä ohjelmistokehitykseen, otettava huomioon tekniset ympäristöt ja hyödynnettävä jo olemassa olevia kuluttaja-alustoja, kuten esimerkiksi Androidia.

MEIDÄN RATKAISUMME

Rohkaistaan tiimejä ketterään ja kokeilevaan ajatteluun

Goforen tytäryhtiön eMundon kehitysprosessille oli ominaista ketteryys ja iteratiivisuus. Nämä ominaisuudet auttoivat BMW Groupia toteuttamaan tuotevisionsa ja tuomaan markkinoille käyttökelpoisia ajoneuvotoimintoja nopealla aikataululla. Monet uusista työkaluista syntyivätkin prototyyppien ja kokeilujen kautta.

Tuotekehityksessä erityisesti nk. suunnitteluajattelu tuotti tulosta. Se koostui useista vaiheista: havainnointi, ymmärrys, arviointi, kokeilu, prototyyppien luonti ja käyttäjäpalautteen kerääminen.

Viime kädessä palvelutavoitteiden saavuttamista edistivät ennen kaikkea proaktiivisuus ja avoin keskustelu. Ei ollut olemassa mitään yleispätevää kehitysprosessia. Ratkaisumalli – olipa se sitten epäsovinnainen ja retrospektiivinen tai oppikirjan mukainen – määräytyi käsillä olevan ongelman ja tiimin jäsenten mukaan.

LOPPUTULOS

Automatisoitu testiympäristö ja nopeampi markkinoille tulo

BMW Groupilla eMundon ohjelmisto-osaaminen on johtanut prosessiavusteisiin ja automatisoituihin testeihin. Nykyään luodaan ja käsitellään kypsyysraportteja, joista BMW Groupin testiryhmä näkee tarkalleen, missä kehitysvaiheessa tietty ominaisuus on milläkin ajanhetkellä ja tapahtuuko kehitys aikataulun mukaisesti.

Nopeampi innovointi ja suurempi tarkkuus ovat vain osa tämän ratkaisun tuomista monista eduista. Kun BMW Groupin testausryhmät saavat selkeän näkemyksen kehitystoiminnan eri osa-alueista, ne pystyvät visualisoimaan eri ominaisuuksien kehitystilanteen ja voivat päättää kehitystyön painopisteistä. Tämä on parantanut sovelluskehityksen laatua. Lisäksi palautesyklit ovat lyhentyneet.

Loppuasiakkaille tämä tarkoittaa entistä toimintavarmempaa ja nopeammin päivittyvää sovellusympäristöä heidän ajoneuvossaan – kiitos testattujen ja vikasietoisten ohjelmistoalustojen.

Projekti numeroina

 • 30 Projektitiimin koko
 • 9 Eri osaamisalueita
 • 1200 Käyttäjiä työkalua kohti

Keskeiset poiminnat

Tehokkaita testiympäristöjä tulevaisuuden autoille

BMW Groupin ja Goforen tytäryhtiön eMundon välinen hankeyhteistyö alkoi alun perin organisaatiotyökalujen kehittämisellä. Yhteistyö keskittyi myöhemmin sovellusten testausinfrastruktuurien rakentamiseen, tausta-alustoihin ja niiden integrointiin ajoneuvoon. Lisäksi on tehty simulointeja yksittäisiä testausinfrastruktuureja varten.

Ohjelmisto-osaamisensa avulla eMundon asiantuntijat ovat tukeneet BMW Groupia erityisesti tietoviihdesovellusten ja viestinnän turvaamisessa ja näiden digitaalista transformaatiota. Goforen tytäryhtiö eMundo on siten vaikuttanut sellaisten ajoneuvojen suunnitteluun, jotka soveltuvat älykaupunkikonseptiin, jossa liikenneinfrastruktuuri ja liikennevälineet tulevat kommunikoimaan yhä enemmän toistensa kanssa.

OSAAMINEN

Hankkeessa hyödynnetyt taidot ja osaaminen

 • T&K
 • Ohjelmistokehitys
 • Sulautettujen järjestelmien kehitys
 • Testausautomaatio
 • Simulointi / virtuaalinen testaus
 • Suunnitteluajattelu
 • Scrum / Kanban
 • Tuotteen visiotaulu
 • Ketterät tiekartat
 • Android (arkkitehtuurialustat ja sovellukset) / ohjelmistoekosysteemit
Takaisin ylös