BMW

Ajoneuvo-ohjelmistot – paremman ajokokemuksen mahdollistajat

Saksalainen autovalmistaja BMW hyödyntää tulevaisuuden autojensa valmistuksessa Goforen tytäryhtiön eMundon ohjelmisto-osaamista. Sovellusten toiminta tulisi testata ja varmistaa mahdollisimman pitkälle automatisoidusti, jotta ajoneuvojen digitaaliset toiminnot pysyvät ajan tasalla. Testaustulokset antavat osviittaa ajoneuvojen uusien ohjelmistoarkkitehtuurien integrointiin ja validointiin esimerkiksi olemassa olevien Android-alustojen avulla.

HAASTE

Palvelukeskeisten ajoneuvotoimintojen automaattinen testaus parhaan laadun saavuttamiseksi

On selvää, että tulevaisuuden autossa ohjelmistot ovat keskiössä. Android-pohjaisten teknologioiden integrointi, joka on käyttäjille tuttua kuluttajaelektroniikasta, on jo tehnyt läpimurron automaailmassa. Ajoneuvojen tietoviihdesovelluksia voidaan käyttää auton toimintojen, kuten radion ja handsfree-järjestelmän, ohjaukseen tai esimerkiksi navigaattorina.

Laitteiden parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi, mukaan lukien yhteensopivuus älypuhelinten kanssa, ajoneuvon toimintoja ja niihin liittyviä taustajärjestelmiä on testattava jatkuvasti. Nykyään käytettävissä olevien ominaisuuksien suuren määrän takia on kuitenkin lähes mahdotonta tehdä tarvittavat laadunvarmistustoimet manuaalisesti, varsinkin kun kunkin testin parametrit vaihtelevat sovelluksesta toiseen.

Juuri tästä syystä BMW näki tarpeelliseksi lisätä sisäisen kehitystyön testausautomaatiota sekä yhteensopivien ohjelmistoavusteisten prosessien ja teknologioiden käyttöä.

Autoteollisuus asettaa uusia vaatimuksia työkaluilleen. Tulevaisuudessa autojen tulee reagoida liikenteeseen ilman ihmisen toimenpiteitä, ja siksi yhä useampia auton osia ohjataan tai integroidaan digitaalisesti. Perinteisesti laitepainotteiselle alalle tämä tarkoittaa, että on siirryttävä yhä enemmän ohjelmistokehitykseen, otettava huomioon tekniset ympäristöt ja hyödynnettävä jo olemassa olevia kuluttaja-alustoja, kuten esimerkiksi Androidia.

MEIDÄN RATKAISUMME

Rohkaistaan tiimejä ketterään ja kokeilevaan ajatteluun

Goforen tytäryhtiön eMundon kehitysprosessille on ominaista ketteryys ja iteratiivisuus. Nämä ominaisuudet auttavat BMW:tä toteuttamaan tuotevisionsa ja tuomaan markkinoille käyttökelpoisia ajoneuvotoimintoja nopealla aikataululla. Monet uusista työkaluista syntyvätkin prototyyppien ja kokeilujen kautta. Valmisratkaisut ovat harvinaisia.

Tuotekehityksessä erityisesti nk. suunnitteluajattelu tuottaa tulosta. Se koostuu useista vaiheista: havainnointi, ymmärrys, arviointi, kokeilu, prototyyppien luonti ja käyttäjäpalautteen kerääminen.

Viime kädessä palvelutavoitteiden saavuttamista edistävät ennen kaikkea proaktiivisuus ja avoin keskustelu. Ei ole olemassa mitään yleispätevää kehitysprosessia. Ratkaisumalli – olipa se sitten epäsovinnainen ja retrospektiivinen tai oppikirjan mukainen – määräytyy käsillä olevan ongelman ja tiimin jäsenten mukaan.

”eMundossa viestintä tapahtuu aidosti ihmisten välillä. Heiltä saat huippupäteviä ohjelmistokehittäjiä, rehellistä palautetta ja nopeaa tietojenvaihtoa.”

Stefan Finkenzeller, projektipäällikkö, BMW-konserni

LOPPUTULOS

Ajoneuvosovellusten skaalautuva testaus yhtenäisten, keskitettyjen ohjelmistoalustojen avulla

BMW:llä eMundon ohjelmisto-osaaminen on johtanut prosessiavusteisiin ja automatisoituihin testeihin. Kypsyysraportteja luodaan ja käsitellään, jotta BMW:n testiryhmä tietää tarkalleen, missä kehitysvaiheessa tietty ominaisuus on milläkin ajanhetkellä ja tapahtuuko kehitys aikataulun mukaisesti.

Nopeampi innovointi ja suurempi tarkkuus ovat vain osa tämän ratkaisun tuomista monista eduista. Kun BMW:n testausryhmät saavat selkeän näkemyksen kehitystoiminnan eri osa-alueista, ne pystyvät visualisoimaan eri ominaisuuksien kehitystilanteen ja voivat päättää kehitystyön painopisteistä. Tämä parantaa sovelluskehityksen laatua. Lisäksi palautesyklit lyhenevät.

Loppuasiakkaille tämä tarkoittaa entistä toimintavarmempaa ja nopeammin päivittyvää sovellusympäristöä heidän BMW:ssään – kiitos testattujen ja vikasietoisten ohjelmistoalustojen.

Projekti numeroina

 • 30 Projektitiimin koko
 • 9 Eri osaamisalueita
 • 7 Projektin kesto vuosina
 • 1200 Käyttäjiä työkalua kohti

Keskeiset poiminnat

Tulevaisuudenkestäviä autoja

BMW:n ja Goforen tytäryhtiön eMundon välinen hankeyhteistyö alkoi vuonna 2017 organisaatiotyökalujen kehittämisellä. Yhteistyö keskittyy nykyään sovellusten testausinfrastruktuurien rakentamiseen, tausta-alustoihin ja niiden integrointiin ajoneuvoon. Lisäksi tehdään simulointeja yksittäisiä testausinfrastruktuureja varten.

Ohjelmisto-osaamisensa avulla eMundo tukee BMW:tä sen digitalisaatiosiirtymässä kohti ohjelmistopohjaisempaa ajoneuvokulttuuria. Siirtymä ohjelmistopainotteisempiin ajoneuvoihin mahdollistaa puolestaan uusia tulovirtoja. Goforen tytäryhtiö eMundo on siten keskeisessä roolissa suunniteltaessa tulevaisuudenkestäviä ajoneuvoja, jotka soveltuvat älykaupunkikonseptiin, jossa liikenneinfrastruktuuri ja liikennevälineet kommunikoivat yhä enemmän toistensa kanssa.

OSAAMINEN

Hankkeessa hyödynnetyt taidot ja osaaminen

 • T&K
 • Ohjelmistokehitys
 • Sulautettujen järjestelmien kehitys
 • Testausautomaatio
 • Simulointi / virtuaalinen testaus
 • Suunnitteluajattelu
 • Scrum / Kanban
 • Tuotteen visiotaulu
 • Ketterät tiekartat
 • Android (arkkitehtuurialustat ja sovellukset) / ohjelmistoekosysteemit
Takaisin ylös