GIZ

Tehokkaan sähköisen hallinnon rakenteet kootaan avoimen lähdekoodin ohjelmistotuotteista

Saksan liittotasavallan taloudellisen yhteistyön ja kehityksen ministeriön (BMZ) aloitteesta Saksalainen kansainvälisen yhteistyön organisaatio (GIZ), Viron valtio, Digital Impact Alliance (DIAL) ja YK:n erityisjärjestö Kansainvälinen televiestintäliitto (ITU) toteuttavat yhdessä julkisten palveluiden digitalisointia. Tarkoituksena on rakentaa osana GovStack-aloitetta yleiskäyttöinen ja avoimesti saatavilla oleva IT-infrastruktuuri. Kansainvälisen infrastruktuurin perustamisesta vastaavat Goforen kehittäjät sekä useat vapaaehtoisista koostuvat työryhmät.

HAASTE

Avoimesti saatavilla olevan ja yksityisistä toimittajista riippumattoman IT-infrastruktuurin rakentaminen

Digitaaliteknologiat ovat ehdottoman tärkeitä esimerkiksi kun myönnetään henkilökortteja, siirretään verorahoja, maksetaan työttömyys- tai sosiaaliavustuksia ja tarjotaan koulutuspalveluita. Niiden avulla voidaan esimerkiksi tehdä käteissiirtoja haavoittuvassa asemassa oleville talouksille asuinalueesta riippumatta. Näitä prosesseja varten tarvitaan erilaisia digitaalisina rakennuspalikoina toimivia peruskomponentteja, kuten esimerkiksi tietokantoihin säilöttyjä tietoja rekisteröityneistä vastaanottajista ja maksuista.

Tällaiset kärkihankkeet tulee voida skaalata mahdollisimman helposti ja kustannustehokkaasti, jotta niitä voidaan soveltaa eri tilanteissa. Tätä varten GovStackin lähestymistavassa hyödynnetään esimerkkejä kumppanimaista, kuten Ukrainasta, Ruandasta, Somaliasta, Djiboutista ja Keniasta. Näiden pilottiprojektien on toimittava tienviittoina tuleville toteutuksille.

Käytännön toteutus vaatii ohjelmistokomponenteista muodostettua ”sandbox” eli digitaalista testausympäristöä, jossa järjestelmiä voidaan turvallisesti muokata ja emuloida eristetyssä tilassa vaarantamatta olemassa olevaa kehitysympäristöä. Tätä tarkoitusta varten on luotava avoimen lähdekoodin IT-infrastruktuuri, joka on kaikkien saatavilla, turvallinen ja riippumaton olemassa olevista pilvipalvelujen tarjoajista.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen Agenda 2030 -toimintaohjelman puitteissa tarkoittaa sitä, että julkiset palvelut on tuotava kaikkien saataville digitaaliteknologioiden avulla, jotta julkiset palvelut olisivat käytettävissä jopa maailman syrjäisimmissä kolkissa. Entä jos parhaat käytänteet kerättäisiin yhteen, validoitaisiin ja annettaisiin kaikkien maiden käyttöön julkisina hyödykkeinä?

MEIDÄN RATKAISUMME

Teknisesti erittäin monimutkaisen alustan ominaisuuksien visualisointi yksinkertaistetussa muodossa, prototyyppien rakentaminen ja konseptien konkretisointi

Hiekkalaatikon perusajatuksesta oli luotava yksinkertaistettu visualisointi, jotta voitaisiin siirtyä ajatuksen tasolta tuotteeseen. Tätä tarkoitusta varten kehitettiin frontend-simulaatio ja käyttötapauksia, jotta myös tekniikkaa vähemmän tuntevat ihmiset (lähinnä päätöksentekijät) saisivat mahdollisuuden kokeilla ja ymmärtää käyttäjille tarjottavia toimintoja.

Prosessissa hyödynnettiin iteratiivisen suunnittelun periaatetta, jossa käytäntö ja teoria vaikuttavat prosessiin vastavuoroisesti. Vastaavanlaisia projekteja ei ole juurikaan toteutettu julkisella sektorilla, joten kaikkia projektin vaatimuksia ei pystytty kuvaamaan etukäteen. Sovellusraportteja oli hyvin käytettävissä, samoin karkeat tekniset vaatimukset; selkeämpi kuva saatiin kuitenkin vasta asiantuntijoiden konsultoinnin ja kattavan dokumentoinnin jälkeen.

Simulaatio on luotu vikanopean ”Fail Early, Fail Fast” -periaatteen pohjalta turvautumatta perinteisiin ennalta määriteltyihin kehitysmenetelmiin. Prototyypin kehittämisen pohjana ovat edelleen sähköisen hallintojärjestelmän vaatimukset, joita erinäiset työryhmät selvittelevät ja määrittelevät vielä tarkemmin. Käyttäjäpalautteen kerääminen ja arviointi mahdollistavat tuotteen jatkuvan testaamisen ja kehittämisen.

”Goforella ja meillä on selvästi sama visio. He ovat sisäistäneet GovStackin filosofian. Tämä ei ole heille pelkästään toimeksiannon suorittamista, vaan he toimivat innolla meidän menestyksemme eteen.”

Nico Lueck, Hankkeen toteuttaja, Saksalainen kansainvälisen yhteistyön organisaatio (GIZ), GovStack-aloite

LOPPUTULOS

Nopeasti käyttöönotettavat ja kustannustehokkaat ohjelmistokomponentit

Gofore kehittää julkisesti saatavilla olevan, prototyyppipohjaisen hiekkalaatikon, jonka avulla kehittäjät voivat laajentaa ja parantaa olemassa olevia ohjelmistoja maailmanlaajuisesti. Tämän ansiosta myös innovoinnista tulee nopeampaa ja tehokkaampaa, kun kaikkea ei ole enää tarpeen tehdä alusta lähtien joka kerta.

Avoimen lähdekoodin paketti on luonteeltaan modulaarinen, minkä vuoksi uusien kansalaislähtöisten palveluiden tarjoaminen on helppoa, koska näitä palveluita varten ei enää tarvitse kehittää uusia ja usein kalliita yksittäisiä ratkaisuja. Siispä myös sähköisen hallinnon järjestelmästä voidaan luoda kestävä ja sen arkkitehtuurista skaalautuva.

Frontend-koerakentaminen konkretisoi GovStackin lähestymistapaa ja tekee siitä helposti ymmärrettävän. Lisäksi uusien käyttötapausten lisääminen on mahdollista yksittäisten maiden vaatimusten täyttämiseksi.

 

Projektin kohokohdat

Julkisten palveluiden digitalisoinnin vauhdittaminen

Kehittämällä avoimen lähdekoodin ohjelmistotuotteita goforelaiset ovat osallisina maailmanlaajuisessa sähköisen hallinnon järjestelmien kehityksessä. Tavoitteena on vauhdittaa digitaalista muutosta johdon ja hallinnon saralla. Samalla myös sosiaalinen eriarvoisuus vähenee. Kansalaiset saavat oikeutetusti käyttöönsä julkiset palvelut, joiden käyttö usein vaatii henkilökortin tai maksun tarjoamista tai muuta vastaavanlaista IT-palvelua.

Goforen ja GIZ:n välinen yhteistyö osana GovStack-aloitetta alkoi vuoden 2022 lokakuussa. Tähän mennessä on tehty tutkimustyötä, rautalankamalleja ja prototyyppejä sekä koordinoitu eri kehittäjien ohjelmistokomponenttien integrointia.

Tärkeät luvut

 • <40 Tiimin koko
 • 9 Eri osaamisalueita
 • 12 Yhteistyön kesto kuukausissa
 • 5 Maita mukana

OSAAMINEN

Hankkeessa hyödynnetyt taidot ja osaaminen

 • Avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitys
 • Sandboxing
 • Pilviarkkitehtuuri
 • UX-suunnittelu (käyttäjäkokemus)
 • Käyttäjätutkimus ja -testaus
 • Backend- ja frontend-kehitys
 • Järjestelmän integrointi
 • Markkinatutkimus
 • Hankkeen koordinointi

Ota yhteyttä!

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös