SKIDATA

Joustavat pilvi-infrastruktuurit: avain nopeampaan ja luotettavampaan palveluun

Itävaltalainen vierailijahallinnan ratkaisuja tarjoava SKIDATA hyödyntää laajasti pilvi-infrastruktuuria palveluissaan. Heidän ratkaisut mahdollistavat esimerkiksi digitaalisten pysäköintimittareiden käytön sekä hissi- ja tapahtumalippujen ostamisen verkkopalveluiden kautta. Näiden palveluiden pilvi-infrastruktuurin ylläpidosta ja säännöllisistä päivityksistä vastaa Goforen saksalainen tytäryhtiö eMundo.

HAASTE

Modernien pilvi-infrastruktuurien rakentaminen legacy-järjestelmäympäristöön

Esteettömien palvelujen kysyntä kasvaa nopeasti. Esimerkiksi pysäköinnin maksaminen supermarketissa, kadun varressa tai pysäköintihallissa on huomattavasti helpompaa mobiilimaksuilla.

SKIDATAlla oli aiemmin käytössään paikallisia hyväksi havaittuja ohjelmistoratkaisuja, jotka kuitenkin olivat tulossa tiensä päähän. Uusien pilvipohjaisten ratkaisujen kehittäminen oli tarpeen, jotta välttämättömät tuotelaajennukset saatiin toteutettua. Erityisesti Smart Parking -alustan ja vastaavien sovellusten mahdollistamiseksi aiemman olemassa olevan tuotantoympäristön piti käydä läpi perustavanlaatuinen muutos.

SKIDATA päätti hyödyntää Goforen tytäryhtiön eMundon erityisosaamista lähtiessään rakentamaan uutta perustaa kaikille teknisille järjestelmilleen.

Pilvipalveluiden monet hyödyt ovat tulleet palveluntarjoajille tutuiksi: pilvipalveluiden ansiosta uudet sovellusominaisuudet saadaan julkaistua nopeammin ja monet asiakaspalvelut ovat luotettavammin saatavilla.

MEIDÄN RATKAISUMME

Ketterät menetelmät ja Lean-ajattelun mukaiset prosessit

eMundon avulla työskentelymallia muokattiin uudenlaiseksi. Ratkaisuja sujuvoitettiin ja teknisiä vaatimuksia vähennettiin. Lopputuloksena saatiin tehokkaat ja matalat organisaatiorakenteet, joissa jokainen projektitiimi ottaa vastuuta ja tekee osansa koko tuotekehityssyklin ajan.

Lähestymistavaksi omaksuttiin ratkaisukeskeinen, alhaalta ylöspäin etenevä malli. Jotta ohjelmistokehityksen virheprosentti pysyisi mahdollisimman pienenä, suorituskykyä seurataan ja ennakoidaan aktiivisesti. Tämä mahdollistaa sen, että virhetilanteisiin pystytään reagoimaan ajoissa ja nopeammin kun aiemmin.

Lopputuloksena kehitystiimeistä on tullut läheisempiä kun niiden välille on syntynyt ymmärrystä siitä, että koko organisaatio ja sen yksittäiset projektit tulee nähdä yhtenä kokonaisuutena. Sisäinen yhteistyö ei koske pelkästään tuotekehitykseen aktiivisesti osallistuvia henkilöitä, vaan se kattaa myös eri osastot ja sivuliikkeet ympäri maailman.

”eMundosta löysimme itsellemme erittäin osaavan kumppanin, joka haastaa ja kannustaa meitä kehittymään. Etenemme yhdessä jatkuvasti kohti edistystä.”

Christoph Schwarzenberger, Vice President – Technology, SKIDATA

LOPPUTULOS

Joustava organisaatio skaalautuvaa ohjelmistokehitystä varten

Kaiken kaikkiaan eMundo onnistui auttamaan SKIDATAa kehittämään yrityksen pilviliiketoimintaa kestävämmälle tasolle. Nykyistä ohjelmistoarkkitehtuuria on mahdollista kehittää edelleen, mikä on lisännyt SKIDATAn tuoteratkaisujen skaalautuvuutta.

eMundon vaikutus SKIDATAn järjestelmäympäristöön näkyy erityisesti ihmisten ja autojen kulkuun liittyvillä liiketoiminta-alueilla. Lopputuloksena on moderni tuotantoympäristö ja siihen sopivat prosessit, jotka mahdollistavat laadukkaiden ohjelmistojen nopean kehityksen ja käyttöönoton.

Jatkuvan integraation avulla palvelukeskeisten sovellusten uusien toimintojen julkaisutahti on kasvanut yhdestä kerrasta kuukaudessa useaan julkaisuun päivässä. Samalla myös kehitysprosessista on tullut luotettavampi ja virheiden määrä on laskenut. Pysäköintialueiden ylläpitäjille tästä on seurannut säästöjä IT-henkilöstö- ja toimintakustannuksissa, kun taas loppukäyttäjät ovat päässeet nauttimaan esteettömän pysäköinnin lukuisista eduista.

Keskeiset poiminnat

Modernit organisaatiorakenteet luovat taloudellista menestystä

Myynnistä projektinhallintaan ja palveluihin, eMundo on auttanut SKIDATAa muutoksessa ja kasvattanut ohjelmistoyrityksen kannattavuutta. Sisäisen muutosprosessin ansiosta esimerkiksi Connect-alusta on pystynyt säilyttämään vahvan markkina-asemansa, koska se pystyy liittämään useita toimintoja toisiinsa helposti, turvallisesti ja nopeasti pilvessä.

SKIDATAn ja eMundon välinen projektiyhteistyö on kasvanut tasaisesti vuosien varrella. Goforen tytäryhtiö toimiikin nykyään SKIDATAn kokonaisvaltaisena yhteistyökumppanina erityisesti maksamiseen, maksutapahtumiin ja pysäköintiin tarkoitettujen ohjelmistojen kehitystyössä.

Numeroiden valossa

 • 15 Projektitiimin koko
 • 9 Eri osaamisalueita
 • 5 Projektin kesto vuosina
 • 10 Maita mukana
 • 30+ Julkaisua / kk

OSAAMINEN

Hankkeessa hyödynnetyt taidot ja osaaminen

 • Pilvi-infrastruktuuriratkaisut
 • Ohjelmistokehitys
 • Backend-kehitys
 • Kanban
 • Tuotteen visiotaulut
 • Ketterät tiekartat
 • Jatkuva integraatio
 • Jatkuva käyttöönotto
 • Organisaatiokonsultointi

Ota yhteyttä!

Ari Hirvonen

Älykäs teollisuus

ari.hirvonen@gofore.com

040 5662133

Takaisin ylös